Home

Tělní tekutiny prezentace

Prezentace A04 Tělní tekutiny slideum

tělní tekutiny - prezentace Portál mediků a lékař

 1. Tělní tekutiny. U člověka představují 53% tělesné hmotnosti. 32% nitrobuněčná tekutina. 21% mimobuněčná tekutina. Krev, míza a tkáňový mok. Zajišťují stálost vnitřního prostředí, tzv. homeostázu. Nejvýznamnější krev z ní tkáňový mok z něj míz
 2. tělní tekutiny - prezentace , studium medicíny, stránky studentů lékařských fakult, medici medikům, LFP studiu
 3. Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek. Jejich základní složkou je voda. Patří do skupiny Extracelulárních tekutin, které obsahují velké množství Na, Cl, iontů, menší množství Ca a hydrogenuhličitanových iontů, dále glukózu, mastné kyseliny, a plyny (kyslík, oxid uhličitý)
 4. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/99558-telni-tekutiny>. Anotace: Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Biologie člověka je poskytnout žákům potřebné informace pro lepší orientaci v získávání znalostí a pochopení dalších složitějších témat, osvojit si znalosti tělovědy a ochrany zdraví
 5. Oběhová soustava - tělní tekutiny prezentace. Tělní tekutiny.ppt (2,1 MB) Srdce - prezentace. Srdce.ppt (721 kB) Onemocnění a poruchy oběhové soustavy - prezentace. onemocnění a poruchy oběh. soustavy.ppt (855 kB) Imunita - prezentace. Imunita.ppt (3,6 MB) Dýchací soustava - 1. část prezentace. Dýchací soustava 1.ppt (1,2 MB) Dýchací soustava - 2. část prezentace
 6. ArialCalibriVýchozí návrh Méně často vyšetřované tělní tekutinyPunktát (výpotek) Typy punktátu: Prezentace aplikace PowerPointOdlišení typu tělní tekutiny pomocí laboratorních vyšetření: Stanovení punktátu Peritoneální tekutina- příklady vyšetření Pleurální tekutina - příklady vyšetření Perikardiální tekutina - příklady.
 7. Tělní tekutiny Tato prezentace slouží pro vzdělávací úely. Autor: Eva Klabenešov

Tělní tekutiny Autor: Eva Klabenešová Tato prezentace slouží pro vzdělávací účely. Ověření znalostí z tématu tělních tekutin; obsahově vychází z výukové prezentace tělní tekutiny Tělesné kompartmenty tekutin zVoda je v organismu kompartmentalizovaná do několika oddílů. zIntracelulární tekutina (ICF)zahrnuje 2/3 celkové vody. Primárně se jedná o roztok K+ a organických aniontů, proteinů etc. zRegulace: buněčné membrány + buněčný metabolismus. Tělesné kompartmenty tekuti Tři druhy svalové tkáně: a) Příčně pruhovaná - kosterní svaly - můžeme ovládat vůlí b) Hladká - svalová tkáň orgánů - nelze ovládat vůlí c) Srdeční - samostatné smršťování, neunavitelná - srdce 4) NERVOVÁ TKÁŇ tkáň tvořena specializovanými buňkami - neurony (nervová buňka) Funkce: - společně s hormonální soustavou řídí celé tělo - reakce na vnější a vnitřní podněty (reflex) př.: dotek na horká kamna - ucuknutí s rukou.

Tělní tekutiny - krev funkce krve a) specifické:-udržování homeostázy (osmotický tlak, pH)-obranné-schopnost srážení b) transportní:-přenášení dýchacích plynů-rozvod živin, odvádění zplodin-účast na řízení (přenášení hormonů, vitaminů)-rozvod tepla po těle (vyrovnává teplotní rozdíly mezi orgány Tělní tekutiny Krev: - prvořadý význam - z krve živiny, zpět do krve zplodiny metabolismu Tkáňový mok: - vyplňuje mezibuněčné prostory - vzniká z krevní plazmy - buňky z něj odebírají živiny, kyslík - odevzdávají zplodiny metabolismu Míza: - tvoří se z tkáňového moku v mízních vlásečnicíc Otázka: Tělní tekutiny Předmět: Biologie Přidal(a): Kabala . Hlavní složkou je voda. Je v ní rozpuštěno mnoho anorganických a organických látek. Voda je prostředím, ve kterém probíhají všechny biologické děje. Větší část vody je v buňkách jako nitrobuněčná (intercelulární) tekutina (32%) Tělní tekutiny = pojiva trofická: Tekuté látky, které se nachází v těle organismů - chybí pouze u hub; Většina koluje v těle organismu, některé tekutiny jsou vylučované ven z těla - odpadní tekutiny; dospělý - až 66 % hmotnosti těla; novorozenec - až 80 % hmotnosti těl Prezentace PowerPoint VY_32_INOVACE_04_BI_3. ročník_Tělní tekutiny I. Tělní tekutiny Prezentace PowerPoint VY_32_INOVACE_05_BI_3. ročník_Tělní tekutiny II. Tělní tekutiny Prezentace PowerPoint VY_32_INOVACE_06_BI_3. ročník_Mízní soustava Mízní soustava Prezentace PowerPoint VY_32_INOVACE_07_BI_3

Prezentace statistických dat Malá příměs tělní tekutiny je naopak přínosná, protože obsahuje působky a kmenové buňky, které zlepšují hojení štěpu Tělní tekutiny - ťin-jie jsou 3 základní body Tělní tekutiny - ťin-jie jsou : • Hmotné • Velmi citlivé na změny čchi a krve, změny funkce orgánů cang-fu,změny prostředí a okolí člověka. TĚLNÍ TEKUTINY. → zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí - homeostázu. → funkce - rozvod živin po těle, odvod zplodin metabolismu, homeostáze. · nitrobuněčné (intracelulární) - součást buněk, 32-40% hmotnosti těla, 55%. Tělní tekutiny - doplňovačka (18_Pr8_multi) Tělní tekutiny - křížovka (19_Pr8_multi) Endokrinní soustava - přiřazování pojmů - Word 2003 (32_Pr8_multi Tělní tekutiny • JINYE • ťin - jie • radikál voda • ťin - vlhký, slina • jie - tekutina. 3 základní body Tělní tekutiny - ťin-jie jsou : • Hmotné • Velmi citlivé na změny čchi a krve.. prenášajú dýchacie plyny ( u väčšine stavovcov majú jadro, u cicavcov - bez jadra) Teni attended Apata Memorial High School Tělní tekutiny = trofická pojiva Roztok anorganických a organických látek 42 l / 70 kg váhy člověka Hlavní složkou je voda 2/3 v buňkách 1/3 mim

DUMY.CZ Materiál Tělní tekutin

Tělní tekutiny. Jsou to roztoky org. a anorg. látek jejichž základem je voda. Tělo obsahuje asi 42l vody (2/3 v buňkách, 1/3 mimo ně). Novorozenci mají nejvíce vody, stářím klesá. jedná se o pojiva - trofická tkáň tělní tekutiny - prezentace (Fyziologie) přednášky do 9.5.2008 (Fyziologie) test z ARO (ARO) Obrázky. Burza učebnic. Ubytování. Buňka-základní stavební a funkční jednotka těla-je nejmenší jednotkou živého organismu schopnou nezávisléexistence (metabolismus, pohyb,růst, rozmnožování, dědičnost = schopnost buněčného dělení)-fyziologie orgánůa systémůje založena na komplexní funkcibuněk, ze kterých je složena - komplexní funkce je dána strukturou na subcelulární úrovn Název. Tělní tekutiny, opakovací test. Předmět, ročník. Biologie, 3. ročník. Tematická oblast. Biologie člověka. Anotace. Prezentace k opakovaní učiva.

Značka a logo

Přírodopis prezentace :: Třída 9

Tělní tekutiny. Voda je hlavní součástí vnitřního prostředí organismu. Její množství v lidském těle závisí na věku, hmotnosti a pohlaví jedince, individuálně fyziologicky kolísá podle příjmu a výdeje. Průměrné množství celkové tělní vody u dospělého muže činí 60%, u ženy 50% tělesné hmotnosti CÉVNÍ SOUSTAVA - KREV OBĚHOVÁ SOUSTAVA Tvoří jí: srdce, cévy TĚLNÍ TEKUTINY Nacházejí se v buňkách i mimo ně Patří sem Tkáňový mok - výměna látek mezi buňkami a tekutinami Míza (lymfa) - nažloutlá tekutina Krev KREV Rozvádějí jí po těle cévy - tepny, žíly a vlásečnice Tepny = krev ze srdce Žíly = krev do srdce Chlopně = zabránění zpětného toku. Š.P. Oběhová soustava Tělní tekutiny Oběhovou soustavu tvoří: Cévy Krev - životodárná tekutina Krev se skládá: Krevní plazma Červené krvinky (erytrocyty) Bílé krvinky - strážci těla (leukocyty) Krevní destičky (trombocyty) Prezentace aplikace PowerPoint Krevní skupiny V tabulce je názorně uvedeno, jaké jsou.

prezentace k učivu: 6 trávicí soustava.pptx (320,9 kB) 7 dýchací soustava.pptx (671,6 kB) 8 tělní tekutiny.pptx (194,5 kB) 9 vylučovací soustava.pptx (731,5 kB) 10 řídící soustavy.pptx (406,9 kB) 11 Samostatná práce.docx (20478 Tělní tekutiny Tělní tekutiny: - zabezpečují látkovou přeměnu v těle - spojení mezi organismem a jeho zevním prostředím: • živiny, kyslík • nepotřebné, škodlivé odpadní látky - vytváří vnitřní prostředí organismu - udržují jeho stálost = homeostáza Tělní tekutiny - krev 3 4 Tematická oblast: Tělní tekutiny Obor vzdělání: Kosmetické služby(69-41-L/01) 2.ročník Název výukového materiálu: Prezentace s úkoly pro žáky - krvácení a kožní projevy Popis využití: Seznámení s kožními projevy s využitím dataprojektoru a notebooku Čas: 20 min VY_32_INOVACE_ZDRK21360ZYC

Napište zápis do sešitu z následující prezentace, která navazuje na předchozí téma tělní tekutiny a funkce krve. Tentokrát se budeme zabývat složením krve (nemusíte kreslit obrázky). Odpovězte na otázky na konci prezentace, které se týkají složení krve. Úkoly posílejte nejpozději do pátku 19. 2. do 17:00 na emai Složky(minerály) Magnesium-hořčík(Mg) -aktivita enzymů -srdeční činnost -nedostatek = nervosvalová dráždivost Calcium-vápník(Ca) -Tělo muže o hmotnosti 70 kg obsahuje okolo 1200 g vápníku, nejvíce v kostech (99 %) Tělní tekutiny. Nitrobuněčná (intracelulární) tekutina. až 40 % tělesné hmotnosti. obsahuje hlavně ionty K+, méně Mg2+ a ionty fosforečné (PO. 4. 3-)Mimobuněčná (extracelulární) tekutina. 20 % tělesné hmotnosti. dělí se na. krev (6-9 %) - tekutina proudící v cévách. mízu (lymfa) - tekutina proudící v cévác čerstvých kadáverůje vhodným vzorkem periferní krev a tělní tekutiny. Čerstvá těla uhynulých zvířats podezřením na antrax by se neměla pitvat a to z důvodu usnadnění sporulace původce a následného rizika dlouhodobé kontaminace prostředí odolnými sporami

Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Přírodopis / Biologie člověka / Tělní tekutiny (krev, míza, tkáňový mok) Krev-pracovní list Doporučit známému TĚLNÍ TEKUTINY → zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí - homeostázu → vodné roztoky organických a anorganických látek → funkce - rozvod živin po těle, odvod zplodin metabolismu, homeostáz Tematická oblast: Tělní tekutiny Obor vzdělání: Kosmetické služby(69-41-L/01) 2.ročník Název výukového materiálu: Prezentace s úkoly pro žáky - krevní destičky Popis využití: Seznámení se vznikem a funkcí krevních destiček s využitím dataprojektoru a notebooku Čas: 20 min VY_32_INOVACE_ZDRK20760ZYC

a) všechny tělní tekutiny - krev, mozkomíšní mok, žaludeční šťáva b) výměšky - moč, stolice, sputum, pot c) produkty patologických procesů - hnis, sekret z patologických útvar d) tkáně získané bioptickým odběrem - vzorky jater, ledvin, sliznice Zpsoby laboratorních vyšetení Zjišuje Laborat Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma! Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč pumpuje tělní tekutiny do křídel, která se tím napínají a zvětšují. Nakonec motýl 1 - 2 hodiny odpočívá a čeká, až se mu křídla zpevní. Pak může teprve odletět. Dospělý motýl - babočka kopřivová. tělní tekutiny: voda a v ní rozpuštěné látky tkáňový mok míza (lymfa) krev KREV - červená, neprůhledná tekutina - 4 - 5 litrů (ženy), 5 - 6 litrů (muži) SLOŽENÍ KRVE: tekutá krevní plazma průhledná nažloutlá kapalina obsahuje vodu (90%) a rozpuštěné látky (živiny, bílkoviny, hormony, soli, vitamíny. Učivo: Tělní tekutiny, opakování - strunatci, povrch těla, kostra. Cíl: vědět, jaké má složení krev a jaké plní funkce. Hodina proběhne online. Na str. 19-20 v učebnici si pozorně pročtěte složení krve a doporučuji zhlédnout toto výukové video: ZDE; Zapište si do šs zápis - ZDE; Vyplňte a odešlete online.

Tln tekutiny Autor Eva Klabeneov Tato prezentace slo

DUMY.CZ Materiál Tělní tekutiny

 1. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp Oběhová soustava - tělní tekutiny prezentace. Tělní tekutiny.ppt (2,1 MB) Srdce - prezentace. Srdce.ppt (721 kB) Onemocnění a poruchy oběhové soustavy - prezentac Uložený článek najdeš v nabídce uživatele. Naše sluneční soustava je plná tajemství
 2. Milí žáci, v tomto týdnu budeme probírat téma Tělní tekutiny, krevní oběh (viz. přiložené prezentace). V případě, že něčemu nerozumíte, či chcete zabojovat o lepší známku za první pololetí, připravte si dotazy na výuku online, případně mi pošlete mail
 3. = orgány zajišťující rozvod a pohyb tělních tekutin rozvod î cévy pohyb î srdce tělní tekutiny î hydrolymfa hemolymfa (krvomíza) lymfa (míza) krev tkáňový mok funkce: rozvod kyslíku a živin k jednotlivým tkáním a buňkám Otevřená cévní soustava měkkýši, členovci, pláštěnci z kmene strunatci tělní tekutina = hemolymfa do pohybu uváděna hřbetní cévou s.
 4. OBĚHOVÁ SOUSTAVA Tělní tekutiny - 1. tkáňový mok - obklopuje buňky v těle a tvoří vnitřní Prostředí 2. míza-lymfa - vzniká z přebytečného moku, bezbarvá Kapalina, koluje v mízních cévách 3. krev - neprůhledná červená kapalina, koluje v krevních Cévách Funkce oběhové sousta
 5. Transcript Prezentace A04 Tělní tekutiny Tělní tekutiny Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Moderní biologie reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 C TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Tělní tekutiny a mízní soustva výklad učiva PowerPoint 7 5 71 VY_52_INOVACE_02_15 Přírodopis 8. Krev výklad učiva PowerPoint 6 4 Sopečná činnost prezentace - sopky PowerPoint 7 5 94 VY_52_INOVACE_05_22 Přírodopis 9. Vznik a vývoj života - úvod prezentace - zkameněliny PowerPoint 8 6. Tělní tekutiny dělíme na tři tekutiny :-tkáňový mok-míza-krev-složení krve na obrázku. pozdějí dodáme delší článe Otázka: Temperament a charakter Předmět: Psychologie/ZSV Přidal(a): Monika A) Temperament - z latiny temperamentum = smíchání - zděděné a vrozené vlastnosti - určují dynamiku a intenzitu prožívání. tělní tekutiny Ač užitečnější než vosa. Používá žihadlo pouze k obraně rodiny a hnízda. Když včela vystrčí žihadlo a do něčeho jej zabodne, vytrhne si spolu s ním ze zadečku i část vnitřností a zakrátko zahyne. Žije v podzemním hnízdě (opuštěná podzemní myší doupata), staví si tam voskové buňky Rychlé a efektivní řešení pro likvidaci moče. Absorpční vložka, která je součástí každého vaku je navržena tak, aby během 30 sekund proměnila 600 ml tělní tekutiny na gel. Snižuje rizika spojená s manipulací s tělními tekutinami, omezuje šíření zárodků a tímto bojuje proti infekcím ve zdravotnických zařízeních

Tělní tekutiny Studijni-svet

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, _x000d_ je Věra Pavlátová._x000d_ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání_x000d_ pedagogických pracovníků (NÚV) TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o. Havlíčkova 2920/24, Prostějov 796 01 OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51372 tel. + fax: 582 336 649 E-mail : prostejov@trivis.cz IČO 276 78 296 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.037 Jakub Čeněk , studium medicíny, stránky studentů lékařských fakult, medici medikům, LFP studiu

597 374 390. Pohotovostní služba: 597 374 476. Mobil: 737 208 118. Úsek krevních obrazů provádí stanovení hematologických vyšetření širokého spektra parametrů krevních elementů. Analýzy se provádí na automatizované hematologické lince s digitální morfologií Sysmex XN-9000 DI-60. Linku tvoří tři samostatné. Úkolem hypertextového Atlasu obecné histologie je uvést studující lékařství do studia mikroskopické a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a seznámit je s vyšetřovacími postupy, jež jsou k tomuto účelu používány v praxi. Atlas sestává z textové a obrazové části, která zahrnuje 95 originálních elektronově. Komentované prezentace / Commented presentations (18. 3. 2020) Aktuálně představovaný výzkum; Nabídka konzultací / Consultations (16.03.2020, aktualizace 17.03.2020) Průběžně aktualizované informace k výuce patofyziologie / Continuously updated information on teaching pathophysiology (13. 3. 2020 Chlapík přijde k doktorovi a stěžuje si, že jeho mladá žena s ním sedm měsíců odmítá souložit. Doktor tedy paní objedná. Ta přijde a doktorovi vysvětluje: Víte, před sedmi měsíci nám ukradli moje auto, manžel na nové nemá a tak musím každé ráno jezdit do práce taxíkem Prezentace slouží jako textový a obrazový materiál k výuce kapitoly stavba těla člověka. Je doplněna o interaktivní prvky umožňující zejména zopakování a zapamatování učiva. Uživatelské hodnocení produkt

Biologie v antice by Robert Masare

Tělní tekutiny 1. Krev (latinsky sanguis, řecky haema) je tělní tekutina uzavřená v cévách krevního oběhu, tvoří 7 až 8 % tělesné hmotnosti (průměrně cca 5 l). Dalšími tělními tekutinami jsou tkáňový mok (tekutina v mezibuněčných prostorách tkání) a míza = lymf TĚLNÍ TEKUTINY MÍZA Author: Ladislav Last modified by: Lada Pospíšilová Created Date: 11/6/2011 12:09:37 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other titles: Arial Wingdings Calibri Body 1_Body Dobrý den osmáci, dnes se podívejte na následující prezentaci o mízním systému Prezentace by měly sloužit jako obrazové a textové podpory k výuce. Název tematického celku Tělní tekutiny - krevní elementy Název úlohy (DUM) VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 Cíle Procvičit si a zopakovat složení krve Časové rozvržení realizace úlohy 35 min

Klíové slovo: Vlastnosti tekutin, tekutost Anotace: Prezentace je urena pro žáky 1. a 2. roníku uebních oborů, slouží kprocviování probrané látky a k opakování před písemným a ústním zkoušením. Žáci si ověří své znalosti z výukového tématu vlastnosti tekutin Vliv tělních tekutin na tuhnutí, strukturu a mechanické vlastnosti fosfátových kostních cementů Vzorky vytvrzené v krvi oproti vzorkům vytvrzených v umělé tělní plazmě vykázaly lepší vlastnosti, protože krev imituje in vivo podmínky. Prezentace byla po formální i obsahové stránce velmi zdařilá a prokázala. Prezentace by měly sloužit jako obrazové a textové podpory k výuce. Vhodné jsou i pro maturanty z biologie a lze je využít pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám. Tělní tekutiny- složení Žáci semináře Zopakovat si složení tělních tekutin VY_32_INOVACE_01_3_09_BI1: 10 Oběhová soustava- úvod Žáci semináře. A4 Tělní tekutiny. Imunita. Onemocnění krve, imunopatologie, první pomoc při krvácení A5 Oběhový systém člověka, fylogeneze cévního oběhu u obratlovců. Poruchy a onemocnění cévní soustavy a jejich prevence A6 Dýchací soustava člověka, transport plynů v těle, fyziologie dýchání, dýchání na buněčné úrovni Rozvod kyslíku ke tkáním zajišťují tělní tekutiny (hemolymfa, krev) a oběhový systém. Funkční anatomie dýchacího systému Základní pojmy: Expirace - výdech, pasivní fáze dýchacího cyklu Inspirace - vdech, aktivní fáze dýchacího cyklu vyvolaná smršťováním dýchacích svalů Ventilace - výměna vzduchu v.

The whole bachelor work is focused to study of possibilities of the different enzymes in preparation of sensitive electrochemical sensors suitable for monitoring clinically significant substances in body fluids. In the introduction, classification and chemical composition of body fluids is described in details. Other parts are already devoted at catalytic biosensors, electrochemical. Uspořádání lidského těla buňka tkáň orgán Tkáň soubor podobných buněk, které plní určitou funkci v lidském těle typy tkání: epitelová tkáň (krycí) - má ochranou funkci, na povrchu všech orgánů (např. pokožka), vystýlá tělesné dutiny (výstelka střeva) pojivová tkáň - má mechanickou a podpůrnou funkci (kost, chrupavka, vazivo) svalová tkáň. Opakovací gramatické testy na prázdniny Výslovnost- Ich-Laut, Ach-Laut Brieffreunde gesucht Partys (online opakování k 12. lekci Prima2) Gemischter Sala

MK - ztráta velkého množství životně důležité tělní tekutiny masivní krvácení (řezné rány) ZD - stav bezvědomí zástava dechu, (tonutí) ZS - přerušení funkce nejdůležitějšího svalu v těle zástava srdce (úraz elektrickým proudem) 2. Zásady první pomoci 1. Stav bezvědomí 2 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetenc Tělní tekutiny, krev Vých. vzděl. strategie: Žák charakterizovat tělní tekutiny s důrazem na krev a oběh nemoci srdce Rozvoj KK: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní Stručný popis: Prezentace prezentace 26x slide Interaktivita Popis srdce Popis krevního oběhu Pracovní list Fraus str. 32 - 34 Ověření. Zakladatelé samostatné psychologie Počátky psychologie. Psychologie existovala jako součást filozofie již od jejího počátku. Již řecký filozof a lékař Hippokrates (460-370 př.n.l) položil základní kameny psychologie temperamentu, když definoval 4 základní tělní tekutiny: sanquis (krev), cholé (žluč), melancholé (černá žluč) a flegma (sliz)

tkáň, nervovou tkáň a tělní tekutiny. Studiem tkání se zabývá histologie. 2.2.1 Epitelová (výstelková) tkáň Výstelková tkáň je složená z buněk těsně k sobě přiřazených. Má funkci krycí a vystýlající. Nemá cévní zásobení (nejdou zde cévy, které vedou krev, živiny), probíhá zde pouze prolínání (difúze) Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1-2. ročníku nástavbového studia velký oběh tělní -doprava přebytečné tekutiny -mízy(lymfa) z tkání do krve mízní orgány mízní uzliny - nacházejí se podél mízních cév,seskupeny

Tělní tekutiny, imunitní systém a oběhová soustava

Vy_51_Inovace_TĚLNÍ_TEKUTINY.69: 5. - 9. Žák se naučí stavbu tělních tekutin. Pracovní listy k procvičování stavby tělních tekutin. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění. Vy_51_Inovace_PRVNÍ_POMOC.70: 5. - 9. Žák se naučí první pomoc. Pracovní listy k procvičování první pomoci Poslala jsem prezentaci z online hodiny, podle které si udělejte zápis do sešitu. Vypracujte kvíz a pošlete emailem do pátku 20.11 do 18 hodin. Později poslané práce nebudou uznány. Tělní tekutiny (mimobuněčné tekutiny)-krev, míza, tkáňový mok. KREV Biologie - prezentace.odp - V\u00fdvoj jednotliv\u00fdch soustav u \u017eivo\u010dich\u016f Mat\u011bj Schneeweiss 2.A 1 18 V\u00fdvoj nervov\u00e9 soustavy \u25cf \u25cf \u25cf \u0158\u00edzen\u00ed. Přenos plynů zprostředkovávají tělní tekutiny..

Tělní tekutiny prezentace, tekutiny v pohyb

U většiny bezobratlých proudí tělní tekutiny v otevřených cévních systémech. Výjimkou jsou např. kroužkovci, kde je systém uzavřený. Vyskytují se u všech živočichů s výjimkou hub (Porifera). U mnoha skupin také jsou v krevní plazmě obsažena dýchací barviva, jako např.: • erytrokruorin (larvy pakomárů) Míza jako součást tkání tělních tekutin. Tělní tekutiny jsme rozdělili na cévní a mimo cévní. Do cévních tekutin řadíme krev a mízu. Mízní systém na rozdíl od krevního oběhu je otevřený začíná slepě v mezibuněčném prostoru. Doprovází krevní cévy a tvoří rozvětveno Výuka - Biologie - Vzdělávací portál. Výuka » 8. Biologie člověka. 8. Biologie člověka. Růžička Vít. Kapitola je určena pro doplnění výuky biologie člověka na vyšším gymnáziu (sexta, 3. ročník) a pro opakování k maturitě, v omezené míře je využitelná i pro studenty tercií. Odkaz na skripta pro 3. LF UK. Cílem prezentace je seznámit žáky s druhy sval Oběhová soustava - tělní tekutiny:zapis Tělní tekutiny.doc (25,5 kB) 17. Oběhová soustava - cévy a srdce: ZÁPIS obehova srdce a cevy.doc (24,5 kB) 18. Imunita - mízní soustava (pracovní list, nutno zkontrolovat dle spolužáků): Zápis mizni soustava.doc (26 kB) 19.

BL - tchajjangová dráha močového měchýře - prezentace (ZuBuchanka obecná - Cyclops strenuus

Cévní a oběhová soustava, tělní tekutiny Studijni-svet

Odpovězte na otázky z konce prezentace. Úkoly posílejte nejpozději do pátku 5. 2. do 17:00 na email Oběh tělních tekutin způsobuje to, že buňky a tkáně vytvářejí v organismu celek. Tělní tekutiny. Nachází se v buňkách i mimo ně. postižení a slouží jako shrnutí probraného tématu Tělní tekutiny. Hemofilie •Genetická porucha srážlivosti •Váže na defektní pohlavní chromozom X •Ženy jen přenašečkami •Hemofilici tedy častěji bývají muži Prezentace aplikace PowerPoin

ZŠ Verneřice - přírodopis

Atlas fyziologie a patofyziologie je jedním z dlouhodobých klíčových projektů Laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK.Cílem projektu je vytvoření multimediálního interaktivního atlasu vysvětlujícího některé obtížnější partie fyziologie a patofyziologie s využitím animací a simulačních modelů Národní referenční laboratoř pro legionely. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393. Vedoucí : RNDr. Vladimír Drašar. Tel.: 517 333 401. Fax : 517 347 288. E-mail : vdrasar@infos.cz, vladimir.drasar@zuova.cz. NRL pro legionely je specializované akreditované pracoviště pro komplexní řešení problematiky těchto. obsahuje kmen HLÍSTICE a kmen VÍŘNÍCI Savci kontrolní otázky + poznávačka SCHIZOCOELA obsahuje ploštěnce (ploštěnka,motolice a tasemnice) Systém a evoluce - I - BOTANIKA pro 1. ročník PRO OPAKOVÁNÍ SYSTEMATICKÁ BOTANIKA: tělní tekutiny + krev + srdce třetí ročník TRÁVICÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA 3. ročník viry: ZOOLOGICKÝ 1. Které tělní tekutiny jsou v našem těle? Tkáňový mok, míza (= lymfa) a krev. 2. Jaký objem krve v těle máme? Ženy 4 -5 litrů, muži 5 -6 litrů. 3. Co je sedimentace? Způsob vyšetření založené na rychlosti klesání červených krvinek ke dnu. Pokud je v těle infekce, rychlost sedimentace se zvyšuje. 4