Home

Česká artificiální hudba 20 století

Stručný přehled artificiální hudby 20. století Moderna Nastupuje na přelomu 19. a 20. století, vyznačuje se tendencí hledání nového významu, nového sdělení. Neoklasicismus : Tendence počátku 20. století (pařížská šestka : Honegger, Milhaud Přehled vývoje české artificiální hudby 9. - 13. století 14. - 15. století konec 15. - 16. století od 20. let tohoto století udržují čeští umělci kontakty s Paříží . ve Francii se usadil Bohuslav Martinů. nejstarší notovaná hudební památka: duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny ( ) další duchovní píseň: Svatý Václave ( ) na začátku století naše země součást R-U - kontakty s Evropou. Leoš Janáček - světový věhlas, opery, sbory, orchestrální skladby od 20. let tohoto století udržují čeští umělci kontakty.

Cimbál v české artificiální hudbě 20. a 21. století. Cimbalom in the Czech art music of the 20th and 21st centuries. Anotace: V předkládané disertační práci se zaměřujeme na cimbál v české artificiální hudbě 20. a 21. století, konkrétně na stěžejní oblasti související s rozvojem cimbálové kultury u nás po roce. Mgr. Věra MORGAN Disertační práce Česká filmová hudba 60. let 20. století ovlivněná evroou avantgardní artificiální hudbou Czech film music in the 1960s influenced by the avant-garde musi

Doménová koule - rezervační a informační systém. 6.1. Hudba 1.poloviny 20.století (1900-1945) 6.1.1 Úvod. Přelom 19.a 20.století = výrazný předěl ve vývoji hudebního myšlení, tím předěl i v celé hudební historii. Systematika příčin změn a nového vývoje hudby ve 20.století velmi složitá a diskutabilní s. Hudbou 20. století je míněna klasická hudba evroého typu, vytvořená v období od roku 1901 do roku 2000.Jakkoli je tento pojem zařazen mezi hudební směry, není fakticky reprezentantem kategorie tohoto typu, neboť neoznačuje žádný umělecký směr či styl, ale je definován historickým obdobím

Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí ceska-hudba-20-stoleti-2-cast-zip.zip. 220 MB; 0. ČESKÁ HUDBA 20. STOLETÍ - ZVUKOVÉ UKÁZKY.zip. Artificiální hudba 2. poloviny 20. století jako specifické hudební paradigma: Název česky: Teoretická východiska pro recepci soudobé (nejen) hudební artificiální tvorby: Název anglicky: Art Music of the 2nd Half of the 20th Century as a Specific Musical Paradigm: Autoři: JANEČKOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant. Klasická hudba, někdy také vážná hudba nebo artificiální hudba, odkazuje na uměleckou, duchovní a světskou hudbu, složenou nebo mající kořeny v rámci západní kultury.Zahrnuje přibližně časový úsek, který začíná v 11. století a sahá až do 20. století nebo, v závislosti na konvenci, do současnosti.Toto období lze zejména charakterizovat vývojem a. Česká artificiální hudba 20. století - směry, osobnosti 12. Vznik a vývoj opery 13. Opereta a muzikál 14. Vznik a vývoj jazzu 15. Vývoj světové nonartificiální hudby do 60. let 20. století 16. Světová nonartificiální hudba od 70. let 20. století 17. Vývoj české nonartificiální hudby do 50. let 20. století 18. Česká.

Přehled vývoje české artificiální hudb

 1. Recepci artificiální hudby je třeba provádět v souvislostech. Artificiální hudba 2. poloviny 20. století je svědectvím o době, dílčích snahách a konkrétních výpovědích. Vlivem mediálního tlaku a komerce může docházet k degradaci této hudby, proto je zapotřebí usilovat o nezkreslenost a s tímto vědomím jí naslouchat
 2. hudební směr od 50.let 20.století vycházející z country and western (bělošská venkovská hudba), rhythm and blues (černošská městská hudba), boogie woogie ( klavírní styl s kráčejícím basem), vzniká rock and roll ? 1955 film Džungle před tabulí a nahrávka Rock around the cloc
 3. Český a východoevroý neofolklorismus v artificiální hudbě 20. století : deset studií od Janáčka k serialismu

Cimbál v české artificiální hudbě 20

Česká artificiální hudba 20.století - maturitní otázka. Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z hudební výchovy na téma česká vážná hudba 20. Dějiny umění - maturitní otázky Dárkové balení kultovního knižního hitu posledních let a nejoblíbenějšího románu roku 2014 v České republice.Stoletý. Český a východoevroý neofolklorismus v artificiální hudbě 20. století : deset studií od Janáčka k serialismu. Miloš Schnierer. Schnierer, Miloš, Schnierer, Miloš, Copies Bound volumes. Loading copies. Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes Hudba přelomu 19. a 20. století 8. Světová artificiální hudba 20. století - směry, osobnosti 9. Česká artificiální hudba 20. století - směry, osobnosti 10.Vývoj světové nonartificiální hudby do 60. let 20. století 11.Světová nonartificiální hudba od 70. let 20. století 12.Vývoj české nonartificiální hudby do 50. Ve 20. století se uplatňuje také modernismus, avantgarda, atonalita, seriální hudba, minimalismus, aj. Všechny tyto názvy vznikaly jako snahy o orientaci ve velice nesourodém světě hudby 20. století. Během 1. poloviny 20. století má stále velký vliv nacionalismus, studium lidových písní obohatilo hudbu mnoha skladatelů, např

- Pravěk, antická hudba - Doba románská, gotické umění - Renesance - Baroko - Klasicismus - Vznik a vývoj opery v období baroka a klasicismu - Romantismus -Opera v období romantismu a na přelomu století-Impresionismus-Světová artificiální hudba 20. století-Česká artificiální hudba 20. století -Česká oper Nabídka výukových materiálů, notových titulů a hudebních dárků. Kategorie a hledání. Kategorie a hledán Neofolklorismus jako jeden ze směrů hudby 20. stol. neuvádí ve svých velkoryse pojatých Dějinách hudby 20. stol. ani současná slovenská hudební historička Naďa Hrčková. Zmiňuje se pouze o vlivu folkloru na tvorbu některých skladatelů, konkrétně B. Bartóka, W. Lutoslawského a G. Ligetyho Hlavní směry a osobnosti v hudbě první poloviny 20. století ; Generace české moderny; Hudební neoklasicismus ve světě a u nás; Nonartificiální hudba první poloviny 20. st. Nonartificiální hudba druhé poloviny 20. st. Vznik a vývoj jazzu a jeho vliv na skladatele artificiální hudby; Vývoj opery od jejího počátku do 20. st

Video: Česká filmová hudba 60

6.1. Hudba 1.poloviny 20.století (1900-1945

Hudba 20. století - Wikipedi

20. Česká hudební moderna - L. Janáček 21. Hudba 20. století - přehled uměleckých směrů a tendencí 22. Vývoj české artificiální hudby 20. století 23. Přehled nejdůležitějších stylů v populární hudbě 20. a21. století 24. Jevištní formy - opereta, revue, muzikál. Národní školy procházely hudbou romantismu od jeho počátků až do jeho vyznění ve 20. století. Mezi zvlášť výrazné evroé národní školy patří česká, ruská a severská. Artificiální hudba s národními prvky se však během 19. století počala postupně tvořit prakticky v celé Evropě

Nonart Artificiální hudba (AH):- z lat. ars = umění- složitější, prokomponovaná, má své umělecké a estetické hodnoty, klade si nadčasové cíle (upřednostňuje umělecké funkce na úkor jiných př. relaxačních, tanečních, dekorativní.)- zamyslíme-li se však nad tím, jaké fce plnila např. hudba taneční v době gotické, k čemu sloužily kasace. Hudba 20. století. Česká hudba 20. století. Přechod od zakladatelské generace k novému údobí ztělesňuje Josef Bohuslav Foerster (1859 - 1951). Vystudoval varhanickou školu a několik let byl v Praze varhaníkem. Potom odešel se svou chotí do Hamburku a do Vídně Hudba 20. století je série ismů a neo-ismů

Hudba, zpěvníky, příručky České a slovenské hity 20.století 1. České a slovenské hity 20.století 1 České a slovenské hity 20.století 1 Pevná bez přebalu matná . EAN: 9790706509211 21,0 x 29,7 x 1,0 cm : Hmotnost 0,51 kg. Celé tři roky pracoval tým spolupracovníků, aby připravil 500 písní v pěti samostatných dílech Výsledky 1 - 4 z 4 pro vyhledávání 'vážná hudba 20. století', doba hledání: 0,09 s. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století / Autor Crha, Bedřich, 1949- Vydáno 2016. Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty MU z roku 2015 Postoje vysokoškolských studentů v ČR k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20. století.2 V současnosti, kdy jsou produkty filmové a audiovizuální tvorby nedílnou součást Renesance a baroko v české hudbě - přiřazování, pracovní list 274 kB: verze 1 : 8. 2. 2014 5:25: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_715.doc Zobrazit Stáhnout: Artificiální hudba 20. století u nás - křížovka, pracovní list.

Hledejte: ČESKÁ HUDBA 20

 1. Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed
 2. Hudební směry na přelomu 19. a 20. století; Nové směry artificiální hudby 1. poloviny 20. století; Generace české moderny - L. Janáček, B. Martinů; Experimentální artificiální hudba poválečná a 2. poloviny 20.století; Hlavní žánry a představitelé nonartificiální hudby 1. poloviny 20. století
 3. Jazz v kontextu české hudební kultury (Opus musicum 16, 1984, č. 8, s. 247-253); Nonartificiální hudba a inovace hudby 20. století (s Antonínem Matznerem, Hudební rozhledy 37, 1984, č. 10, s. 477-479); Region jako taxonomická kategorie (sborník Morava v české hudbě
 4. Česká artificiální hudba 20.století - maturitní otázka Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z hudební výchovy na téma česká vážná hudba 20. století. Stručně, formou hesel, seznamuje s životem.
 5. 20) Od Bohuslava Martinů k české hudební avantgardě. 21) Impresionismus a expresionismus v hudbě. 22) Vznik a vývoj jazzu. 23) Evroá artificiální hudba 2. poloviny 20. století. 24) Česká artificiální hudba 2. poloviny 20. století. 25) Žánry evroé scény nonartificiální hudby. 26) Žánry české scény.
 6. Česká artificiální hudba 20.století - maturitní otázka. Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z hudební výchovy na téma česká vážná hudba 20. století
 7. Ruská hudba 19. a 20. století 13. Česká hudba od Fibicha k Martinů 14. Leoš Janáček 15. Artificiální hudba 1. poloviny 20. století 16. Trendy artificiální hudby od 2. poloviny 20. století do současnosti 17. Nonartificiální hudba 2. poloviny 20. století a počátku 21. století 18. Kapitoly z dějin jazzu 19. Hudebně.

Dějiny hudby Česká hudba ve 2. pol. 20. století a v 21. století - základní směry a tendence v české hudbě v 2. pol. 20. stol. a 21. stol., stručná charakteristika období, klíčové osobnosti: A. Hába, P. Eben; současné skladatelské osobnosti v Čechách a na Moravě, festivaly soudobé artificiální hudby Hudební teori 20. století Tomáš Kuhn Jazzová hudba jako jeden z fenoménů hudby 20. století významně ovlivnila sou­ dobou hudbu a přinesla řadu podnětů, které nás nutí sledovat dějiny jak ve směru ovlivňování artificiální hudby jazzem, tak i ve směru opačném. V určitých fázíc

Artificiální hudba 2

témbrovostí hudby jazzového okruhu nabyly ve svém souhrnu takové inspirační síly, že ovlivnily řadu skladatelů artificiální hudby 20. století - např. Igora Fjo-doroviče Stravinského (1882-1971) v jeho prvních třech kompozicích Příběh vojáka, Ragtime a Piano-Rag-Music. Důsledkem celého tohoto procesu ovliv 15. Česká meziválečná hudební tvorba s důrazem na ohuslava Martinů 16. Osvobozen divadlo jako fenom n 1. poloviny 20. století 17. Artificiální hudba 20. století 18. Jazz a jeho vývoj 19. Folk, country, protestsong 20. Nonartificiální hudba 2. poloviny 20. století 21. Vokální hudební formy 22. Orchestrální hudební formy 23 Vývoj hudby zejména evroého kontinentu ve 20. století, pochopení zákonitostí změn uměleckých směrů a kompozičních technik. Společenská situace na přelomu 19. a 20. století a její odraz v umění: tvorba generace 60. let - Skrjabin, Mahler, Ives. Nositelé nových myšlenek: Satie, Stravinskij, Les Six, Hindemith, Bartók 20) Umělecké směry v hudbě 1. poloviny 20. st.- slohová syntéza, neofolklorismus, B. Martinů; partitura 21) Osobnosti české hudby 1. poloviny 20. století; hudební názvosloví (dynamika) 22) Vývojové tendence současné artificiální a nonartificiální hudby, hudební minimalismus a.j

Klasická hudba - Wikipedi

Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti dějin hudby na evroém a americkém kontinentu ve 20. století podle osnov předmětů Dějiny hudby 20. stol. 1 a 2 Česká hudba ve 20.století, čtvrttónová hudba. Hudba artificiální a nonartificiální. Vznik a vývoj jazzu. Vliv jazzu na vážnou hudbu 20.století. Pěvecké činnosti. Dětský hlas a jeho hygiena. Poslechové činnosti v MŠ a ŠD. Hudební vývoj dítěte

Dvacáté století s sebou přineslo řadu nových uměleckých směr

08_Česká_hudba_20_století.pptx .pptx 862,02 kB 0× 09_Česká_státní_hymna.pptx .pptx 1,34 MB 0× 10_České_hudební_baroko.pptx .pptx 6,30 MB 0× 11_Český_hudební_klasicizmus.pptx .pptx 1,10 MB 0× 12_Folklór.pptx .ppt Ruská hudba 19. a 20. století; Česká hudba od Fibicha k Martinů; Leoš Janáček; Artificiální hudba 1. poloviny 20. století; Trendy artificiální hudby od 2. poloviny 20. století do současnosti; Nonartificiální hudba 2. poloviny 20. století a počátku 21. století; Kapitoly z dějin jazzu; Hudebně-dramatické žánry; Hudební Brn 14. a) Česká národní škola - B. Smetana, A. Dvořák b) Pěvecké uskupení 15. a) Impresionismus b) Typy stupnic (dur, moll, církevní, pentatonika, chromatická, celotónová) 16. a) Hudební směry artificiální hudby 20. století b) Nástrojová seskupení, druhy orchestrů 17 Teorie a dějiny populární hudby - česká scéna Aleš Opekar, FFMU, N51, 14.10 - 17.25 (bez přestávek 17.00) 1 + 2 opakování, česká tradiční populární hudba do 19.století 3 + 4 česká populární hudba v období nástupu jazzu, počátek 20. století až 30. léta 5 + 6 česká populární hudba v období swingu,. 3 17. Artificiální hudba 1. poloviny 20. století Akordické značky. 18. Artificiální hudba 2. poloviny 20. století Současné české i světové hudební dění. 19. Nonartificiální hudba 2. poloviny 20. století Melodické ozdoby. 20. Muzikál, filmová hudba, hudba divadel malých forem, písničkáři Základy taktování, vlastní.

HV002: Vývoj nonartificiální hudb

v hudbě artificiální i písně. Cílem této kapitoly není popsat všechna období, ve kterých píseň vznikala. Pozornost bude věnována pouze dvěma obdobím. Jedním z nich je období, jež je považováno za období největšího rozkvětu písně, a druhým je 20. století, především tvorba některých českých hudebních. O české populární hudbě a jejích posluchačích. Od historie k současnosti (Praha 1990); Dějiny české populární hudby a zpěvu (1) 19. a 20. století (do roku 1918) (Praha 1994); Dějiny české populární hudby a zpěvu (2) /1918-1968/ (Praha 1998). Edice Kronika české synkopy 29) Východoevroá a mimoevroá hudba 20. století (vliv folklóru - hudba spontánní tvořivosti, domácí hudební tradice v neevroých zemích /Gershwin, Villa-Lobos/). 30) Vývojové tendence artificiální hudby po 2. světové válce

Český a východoevroý neofolklorismus v artificiální

11.- 13. Česká populární hudba v první třetině 20.století. 14. Vznik a předpoklady jazzu (spirituály,gospely, worksong aj.) 15.-18. Neworleánský archaický jazz, kapely, styl,dixieland a šíření do jiných měst USA, swingová éra 19. Hudební revue na Broadwayi, Gershwin ad. skladatelé 20 17. Skladatelské osobnosti české vážné hudby 20. století (Janáček, Martinů). 18. Jazz a jeho prolínání s ostatními hudebními žánry, velké osobnosti jazzu. 19. Rock jako stěžejní vývojová linie nonartificiální hudby 20. století. 20. Pop music a další významné typy nonartificiální hudby (folk, country, šanson). 21 Detail produktu: Hudební výchova. Sada výukových materiálů je zaměřena na interpretaci vývoje české artificiální hudby. Sleduje jednotlivá stylová období vývoje hudby, seznamuje s hlavními představiteli. Je určena žákům 9. ročníku

Nonartificiální hudba 20

 1. - Hudební věda: definice oboru, významní představitelé, podobory. 17. Česká hudba v 19. století - Počátky a rozvoj české národní školy. - Významní představitelé české hudby 19. století. edřich Smetana. Antonín Dvořák. Zdeněk Fibich. - Septakordy. 18. Impresionismus v hudbě - harakteristika, časové a místní.
 2. Ulož.to je československou jednotkou pre slobodné zdieľanie súborov. Nahrávajte, zdieľajte a sťahujte zadarmo. S kreditom aj neobmedzenou rýchlosťou
 3. Publikace je pokusem zachytit alespoň kousek z atmosféry, jaká panovala na poli hudební artificiální tvorby na přelomu století v Brně. Autor měl to štěstí osobně zažít tvůrce a hybatele moderní avantgardy 60. let 20. století, jakož i jejich následovníky

Sign In. Whoops! There was a problem previewing VY_32_INOVACE_715.doc. Retrying Česká hudba 20. století. Přechod od zakladatelské generace k novému údobí ztělesňuje Josef Bohuslav Foerster (1859 - 1951). Vystudoval varhanickou školu a několik let byl v Praze varhaníkem. Potom odešel se svou chotí do Hamburku a do Vídně. Po převratu roku 1918 se vrátil do Prahy, kde působil 12 let na konzervatoři a.

Většina mediální pozornosti byla v roce České hudby 2014 v souvislosti s novými nahrávkami českého kánonu artificiální hudby 19. a 20. století věnována nové souborné nahrávce Dvořákových symfonií a koncertů s Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem (Decca 2012-2014) Artificiální hudba. -uměle zavedený termín pro uměleckou hudbu. -umělecká (vážná) hudba sledující estetické ahudební cíle. -sonatiny, ronda, klavírní i orchestrální koncerty. Nonartificiální hudba. -nově zavedený výraz pro populární a funkcionální hudbu. -sleduje mnohdy i mimohudební cíl. -společenské písně.

Český a východoevroý neofolklorismus - Portaro

9. Česká hudba 19. století 10. Česká hudba na přelomu 19. a 20. století 11. Česká hudba 20. století 12. Hudební impresionismus 13. Hudba 20. století - oblast artificiální hudby 14. Hudba 20. století - oblast nonartificiální hudby 15. Tvorba hudebních skladatelů pro děti a mládež 16. Centra hudebního života, Hudební. C1. - hudba jednoho stylu artificiální hudby - (např. renesanční nebo barokní hudba, romantická hudba, hudba 20. století, duchovní hudba apod.) C2. - jazz, pop, spirituál, gospel Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální Artificiální hudba příklady. Stručný přehled artificiální hudby 20. století Moderna Nastupuje na přelomu 19. a 20. století, vyznačuje se tendencí hledání nového významu, Sonická hudba : Nový přístup k barvě zvuku od 70. let nepracuje tolik s klastry jako s jednotlivými tóny Typologie artificiální hudby - historická periodizace: - starověká(staré Řecko, Řím, ambroziánský chorál) - středověká(odpovídá románskému slohu a gotice, církevní hudba - gregoriánský chorál, světská hudba - dvorská lyrika) - renesanční(14.-16. století, duchovní i světsk

Česká artificiální hudba. Počátky hudebních dějin v čechách v Čechách. Česká renesance. České hudební baroko. Český hudební klasicismus. Český hudební romantismus. 20. století v české vážné hudbě. Rytmus, metrum, tempo - těžká a lehká doba, pravidelné a nepravidelné metrum. Česká nonartificiální hudba. Vývoj moderní populární hudby - přehled: 1) konec 19. století až konec první světové války - doba předjazzová a počátky jazzu (spirituály, raná blues, minstrelská představní, jazzové tance, hudba v New Orleans, marching jazz a klasický jazz) 2) 20. léta - jazzový věk (chicagský styl, boogie woogie.

Antické motivy v dílech českých skladatelů 1. poloviny 20. století: David Kozel: Rok: 2015: stať ve sborníku: Daniel Skála - Jiří Kusák: Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989: David Kozel, Jiří Kusák, Daniel Skála: Rok: 2015: zveřejněné odborné posudky. Hudba artificiální (klasická) a nonartificiální (populární) v českých dějinách. Dějiny české hudby (artificiální): pravěk, starověk, středověk (gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus) 20.století Dějiny české populární hudby (divadla malých forem) Česká hudba a jiné druhy uměn 1.1 Vývoj výuky hudby 20. a 21. století na českých školách po roce 1945 Při srovnávání zprost ředkování soudobé hudby na českých a n ěmeckých školách je nutné vycházet ze skute čnosti, že vzhledem k rozdílné politické situaci po 2. sv ětové válce m ěla výuka hudby 20 Obsah. 1. Terminologický úvod, nástin vývoje nonartificiální hudby do přelomu 19. a 20. století (problém pojmu populární hudba a možné terminologické alternativy, hudba v non-estetických souvislostech, vznik moderní populární hudby v kontextu měšťanské společnosti)2

SPEKTRUM TÉMAT. Staršímu období v českých kulturních dějinách 20. století se věnuje bakalářská práce Daniely Ježíkové Pronikání jazzu do divadla v prvorepublikovém Československu. Ve svém historickém diskursu studentka sdružených uměnovědných studií vychází z teze, že jazz se k nám v době první republiky nedostal v čisté podobě: Přesněji bychom. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20. století [The Attitudes to Artistic Music of the First Two Thirds of the 20th Century in University Students in the Czech Republic]. Brno: Masarykova univerzita. 248 p Hudba 20. století. Červený smích výbor fantastických povídek... od 250 Kč. Svět orchestru 20. století Expresionismus a nová... od 85 Kč. Český a východoevroý neofolklorismus v artificiální hudbě 20. Ta je i příkladem obousměrného působení a ovlivňování coby tzv. folková hudba (z německého slova volk či z anglického folk - lid, národ), včetně svých nejrůznějších odnoží (např. také tzv. česká tramá hudba). Během 20. století získal termín lidová hudba i druhý význam coby zvláštní druh umělé.

Takto koncipovaný slovník vnáší do české a světové hudební a literární lexikografie nový a originální pohled na artificiální a nonartificiální hudební tvorbu 20. století, a to v kontextu celosvětovém Pavel Šuranský: Hudební vzdělávání od konce 19. století do 90. let 20. století se zaměřením na poslech hudby 95 Jaroslava Rodičová: Význam regionální problematiky hudební výchovy 103 Kristina Rafailov: Hudební aplikace při výuce hudební náuky na ZUŠ 110 Radka Hladilová: Vlivy folklorismu v klavírním cyklu Bély Bartók Hudba - Česko - 20.-21. století Hudební avantgarda - Česko Hudební kompozice - Česko - 20.-21. století Hudební interpretace Hudební život - Česko - 20.-21. století Brno (Česko TRIO EUFONICO: Česká hudba 20. a 21. století 4.10.2014, 19:00 - 21:00 Skladatel Jan Meisl v den konání slaví kulaté narozeniny, koncert bude ukončen. 31) Klavírní hudba v 19. století 32) Komorní hudba v 19. století 33) Chrámová hudba, kantáta a oratorium v 19. století 34) Symfonická báseň a programní hudba v 19. století 35) Opera a hudební drama ve 2. polovině 19. století 36) Hudba přelomu 19. a 20. století (modernismus, vizionáři) 37) Druhá vídeňská škola 38