Home

Versailleská smlouva text

Versaillská mírová smlouva (české znění

Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.-. Čl.213. (1. díl) Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule. velikost textu A A původní. Versailleská mírová smlouva byla pokračováním příměří z Compiegne. Byla podepsána 28. června 1919 a ratifikována Společností národů 10. ledna 1920. Smlouva mj. definovala poválečné hranice evroých států

Versailleská smlouva. Jazyk; Sledovat; Editovat; Údaje o textu Vzniknou-li rozpory mezi textem smlouvy a touto nebo jakoukoli jinou připojenou mapou, rozhoduje text. Článek 30 Editovat. U hranic definovaných tokem vody výrazy tok nebo koryto užité v popisech této smlouvy znamenají: jednak u řek nesplavných střední. Versailleská mírová smlouva byla nejdůležitější ze šesti mírových smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, kterou byla oficiálně ukončena první světová válka mezi Státy Dohody a Centrálními mocnostmi. Jednání o této smlouvě navazovalo na příměří, které bylo uzavřeno 11. listopadu 1918 v. Versailleská dohoda: Mírová smlouva s Německem. V lednu 1919 byla v Paříži zahájena mírová konference, na níž se mělo rozhodnout o podobě světa po právě skončené válce. Výsledek složitých jednání představoval soubor smluv označovaný jako Versailleský mírový systém Versailleská smlouva s Německem. Kategorie: Dějepis. SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče

Versailleská mírová smlouva je jedna z pařížských mírových smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, která oficiálně ukončila první světovou válku mezi Centrálními mocnostmi a Státy Dohody.Jednání na Versailleské smlouvě jsou pokračováním příměří, které bylo uzavřeno v Compiègnském lese Versailleská mírová dohoda vstoupila v platnost 10. ledna 1920. Mimo ni došlo i na podpis mírových smluv s dalšími poraženými státy. Rakousku byla dohoda předložena k podpisu 10. září 1919 v zámku v Saint-Germain-en-Laye poblíž Paříže. Tato smlouva mimo jiné znemožňovala Vídni usilovat o spojení s Německem

Versailleská mírová smlouva přehledně: Tvrdé podmínky a šílené reparace vedly k nové katastrofě. Osmnáctého ledna 1919 začala v Paříži mírová konference, mající za úkol vojensky degradovat poražené Německo na téměř bezvýznamnou mocnost. Sjelo se na ni přes tisíc delegátů doprovázených obrovským množstvím. Versailleská mírová smlouva byla nejduležitější ze šesti mírových smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, kterou byla oficiálně ukončena první světová válka mezi Státy Dohody a Centrálními mocnostmi. Jednání o této smlouvě navazovalo na příměří, které bylo uzavřeno 11. listopadu 1918 v.

Versailleská smlouva - Treaty of Versailles. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Tento článek pojednává o Versailleské smlouvě ze dne 28. června 1919, na konci první světové války. Pro jiná použití, viz Versailleská smlouva. ★ versaillesk smlouva text: Add an external link to your content for free. Search: Home . Formaldehyd v textiliích Formaldehyd se používá při některých speciálních úpravách textilií. Obsah formaldehydu vyšší než 0.15 % se musí na zboží zvlášť označovat Rapallská smlouva je dohodou z roku 1922 mezi Německem a sovětským Ruskem. Vznikla jako vedlejší produkt konference v Janově. Versailleská (Pařížská) mírová konference 1919-1920 (12.11.2012) V textu najdete ukázku z vynikající knihy rakouského spisovatele Stefana Zweiga Svět včerejška. Autor v ukázce.. To jestli byla Versailleská smlouva správná či ne, je samozřejmě předmětem sporů a lze se na to dívat tak že němci prohráli a tedy vítězové jim nadiktovali co se jim hodilo (ostatně jedním z důvodů tvrdosti byl i strach z nestabilní situace v letech 1918/19)

Versailleská smlouva z roku 1787 byla smlouva o spojenectví podepsaná mezi francouzským králem Ludvíkem XVI a vietnamským pánem Nguyễn Ánhem, budoucím císařem Gia Long. Nguyễn Ánh, jehož rodina, Rodina Nguyễn byla zdecimována Tây Sơn povstání, když mu bylo 16 nebo 17 let, získal ochranu a pomoc od francouzského katolického kněze Pigneau de Béhaine. Versailleská smlouva - Další jazyky. Stránka Versailleská smlouva je dostupná v 4 dalších jazycích. Návrat na stránku Versailleská smlouva. Jazyky. English; Wikizdroje Text je dostupný pod CC BY-SA 3.0, pokud není uvedeno jinak. Ochrana osobních údajů. Trochu Versailleská smlouva nebo smlouvy polské národnostní byla jednou z dvoustranných smluv, menšinových podepsaných mezi menšími pravomocemi a národů v následku první světové války .Polská smlouva byla podepsána 28. června 1919, ve stejný den, kdy byla podepsána hlavní Versailleská smlouva, což je důvodem pro jedno z jejích jmen

Versailleská mírová smlouva byla pokračováním příměří z Compiegne. Byla podepsána 28. června 1919 a ratifikována Společností národů 10. ledna 1920. Smlouva mj. definovala poválečné hranice evroých států... zobrazit celý text Versailleská mírová smlouva byla nejdůležitější ze šesti mírových smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, kterou byla oficiálně ukončena první světová válka mezi Státy Dohody a Centrálními mocnostmi. Jednání o této smlouvě navazovalo na příměří Diskuse:Versailleská smlouva. Skočit na navigaci Skočit na Výsledkem byla smlouva vycházející z francouzských požadavků, Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek Versailleská mírová smlouva s Německem Hlavní článek: Versailleská smlouva. Text mírové smlouvy byl předložen Německu 7. května 1919 v Paříži. Bylo požadováno, aby případné připomínky německé delegace nebyly diskutovány ústně, ale aby byly podány písemně. Německá delegace předložené mírové smlouvě. V lednu 1920, tedy před sto lety, byla Společností národů ratifikována smlouva, která vstoupila do historie, jako smlouva Versailleská. Půl roku po jejím podpisu, a dva roky po tom, co skončil dosud největší a nejkrvavější válečný konflikt v dějinách

mírové smlouvy byly podepsány v Paříži roku 1919 (např. Versailleská smlouva) založení Společnosti národů roku 1919 a aby toho nebylo málo -pandemie chřipkyznámé jakošpanělská chřipka(1918-1919, 20 mil. mrtvých po celém světě) rozšiřována vojáky, kteří se vraceli z fronty dom Mírové smlouvy vyvolaly další válku Versailleská konference začala 18. ledna 1919. Dříve než začala se všechny státy připravovaly na diplomatická jednání. Vítězové chtěli největší výhody, poražení co nejvíce zmírnit následky porážky. Byla též vytvořena Malá dohoda (1920-21; spojenecká smlouva mezi RČS, Rumunskem a Jugoslávií pod patronací. Versailleská smlouva Neutralita tohoto článku byla zpochybněna. Podrobnější zdůvodnění najdete v diskusi. Neodstraňujte, prosíme, tuto zprávu, dokud nebudou pochybnosti vyřešeny. Pro vkladatele šablony: Na diskusní stránce zdůvodněte vložení šablony. Versailleská mírová smlouva.

Versailleská smlouva. Ze všech pěti mírových smluv, uzavřených na Pařížské mírové konferenci, byla tou nejdůležitější Versailleská, podepsaná s Německem. Ta byla z velké částí dílem kompromisu mezi požadavky francouzské, britské, a americké strany. Německo bylo zbaveno všech zámořských kolonií Versailleská mírová smlouva je jedna z pařížských mírových smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, která oficiálně ukončila první světovou válku mezi Centrálními mocnostmi a Státy Dohody.Jednání na Versailleské smlouvě byla pokračováním příměří, které bylo uzavřeno v Compiègnském lese

Versailleská smlouva Vila Tugendha

STELLNER, František. Smlouva versailleská (1756). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa -Smlouva ná Československá republika jako zcela nový stát vzniklý 28.října 1918 na konci 1.světové války stál na straně vítězů - zemí takzvané Dohody. Válka oficiálně.

Překlad VERSAILLESKÁ SMLOUVA do angličtiny a příklady použití VERSAILLESKÁ SMLOUVA. Jak se řekne anglický versailleská smlouva? Co znamená versailleská smlouva? Odpověď najdete zde - versailleská smlouva- mírová smlouva s Německem. smlouva požadovala aby Německo přijalo plnou odpovědnost za vypuknutí války a aby zaplatilo značné válečné reparace státům Dohody - dále Text: Přehled komentářů.

Versailleská smlouva - Wikizdroj

 1. Posts about Versailleská smlouva written by vlkp. blog obyčejných lidí pro obyčejné lidi o politice, ekonomii, fotbálku a všem ostatním, čím žije současná Česká nebo Slovenská republik
 2. Versailleská mírová smlouva [-sajs-], hlavní mírová smlouva vypracovaná pařížskou mírovou konferencí po ukončení 1. svět. války; podepsána 28. 6. 1919 ve Versailles u Paříže mocnostmi Dohody a jejich spojenci na straně jedné a Německem na straně druhé. V platnost vstoupila 10. 1. 1920 po její ratifikaci Německem a 4 mocnostmi Dohody (USA V. m. s. neratifikovaly.
 3. 4, smlouva s Německem 5, reakce Německa 6, územní změny na mapě Evropy 7, Saint Germain - smlouva s Rakouskem 8, Trianon - smlouva s Maďarskem 9, smlouvy s Bulharskem a Tureckem 10, změny na blízkém východě 11, Společnost národ
 4. Další smlouvy upravující státní hranice se sousedními státy Německo: 1) Versailleská mírová smlouva (217/1921 Sb. z. a n.), 2) Smlouva mezi ČR a SRN o spole čných st. hranicích (266/1997 Sb.), tzv. Bonnská smlouva, 3) Smlouva mezi ČR a SRN o hrani čním dokumentárním díle st. hranic (37/2002 Sb. m. s.)

Versailles 1919 - díl I. napsal Slim To není mír, ale příměří na 20 let Ferdinand Foch Dnes 28. června je to právě sto let, kdy byla v Zrcadlovém sále versailleského zámku podepsána mírová smlouva s Německem, první ze série mírových smluv, které ukončily . Pokračování textu → 05. 2019: Versailleská mírová smlouva Německu po prohrané první světové válce výrazně omezila možnost znovu se vyzbrojit... Velikost a bída jednoho vítězství 1930, autor Georges Clemenceau. Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů Koupit Koupit eknihu. Versailleská smlouva a Pařížská mírová konference vtiskly světu pečeť až do dnešních dnů - zanikly staré říše, zrodily se nové státy, vzplály ale také nové konflikty, které na nás stále ještě doléhají, ať už na Balkáně nebo na Blízkém východě Naučte se definici 'Versailleská smlouva'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'Versailleská smlouva' ve velkém čeština korpusu

• 1919 - Versailleská smlouva - na jejím základě se Německo (N) muselo vypořádat s reparacemi, odstoupením území a odzbrojením • Tyto okolnosti zapříčinily krizi německého národa - sociální demokráté od počátku soupeřili s extremistickými uskupeními levice i pravice (jejich cílem bylo odstranění demokracie a. Versailleská smlouva: podepsána 06/1919 V textu mírových smluv lze mj. nalézt: - uznání historických hranic českých zemí s mírnými úpravami - vymezení hranic pro p řipojené Slovensko - vymezení hranic pro p řipojenou Podkarpatskou Ru

Jak Německo za pomoci Ruska zbrojilo a chystalo se na druhou světovou válku: Versailleská mírová smlouva Německu po prohrané první světové válce výrazně omezila možnost znovu se vyzbrojit. Náš původní text z roku 1930 vám popíše, jak je možné se i přes to Německo vyzbrojovalo na novou válku. Více informací naleznete v našem článku lze motivovat studenty k samostatnému překladu anglických popisků/textu, nebo je studentům rovnou přeložit a určovat tak časovou náročnost otázky. Součástí testu by samozřejmě mohla být i samostatná tvorba karikatury/mapy na podobné nebo jiné téma a umožnit tak studentům zapojit výtvarné dovednosti a smysl pro koncepci Versailleská smlouva. Výsledkem jednání mezi Velkou Británií a spojenci amerických kolonií, byla Versailleská smlouva. Jednotlivé bilaterální smlouvy znamenaly uzavření míru, tj. ukončení britsko-francouzské války (1778-1783, smlouva podepsána 3. září 1783) a britsko-španělské války (1779-1783, smlouva podepsána 3.

Továrna oskara schindlera v krakově &mdLeonardo da vinci mona lisa | the mo

Versailleská smlouva - Wikiwan

2.1 Versailleská smlouva a vztahy s Německem Je velmi těžké dohledat poátky příin, které vedly k zářijovým událostem v roce 1938. Někteří historici 1 vidí příiny mnichovských událostí již v osidlování þeských zemí německý Pittsburská dohoda Dohoda, kterou 31. května 1918 (přestože je na dokumentu datum 30. května 1918) v americkém Pittsburghu podepsali zástupci Slovenské ligy v Americe, Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků s Tomášem G. Masarykem, který také text dohody při své návštěvě USA zformuloval. Základem dohody byl souhlas výš Check 'Versailleská smlouva' translations into Croatian. Look through examples of Versailleská smlouva translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Versailleská smlouva seminární prác

Versailleská dohoda: Mírová smlouva s Německem 100+1

 1. Jednoduchý text: Mezinárodní soudnictví a vznik Mezinárodního soudu v Haagu Milý čtenáři, rozhodl jsem se Vás informovat o stavu na poli mezinárodního Také Versailleská smlouva obsahovala ustanovení, které počítalo s mezinárodní soudní pravomocí. Po druhé světové válce došlo k vytvoření Norimberského.
 2. Text odevzdejte v podobě, která co nejvíce usnadní redakční a typografické zpracování. Použijte proto . jednoduché formátování s jedním typem písma v jedné velikosti (obvykle ve vašem editoru styl normální). Pro zvýraznění používejte pouze versailleská konference, Versailleská smlouva, Říjnová revoluce..
 3. Velký historický epos o původu dnešního uspořádání světa. Versailleská smlouva a Pařížská mírová konference vtiskly světu pečeť až do dnešních dnů - zanikly staré říše, zrodily se nové státy, vzplály ale také nové konflikty, které na nás stále ještě doléhají, ať už na Balkáně nebo na Blízkém východě
 4. Pět měsíců po podepsání Versailleské mírové smlouvy Německem 27. listopadu 1919, podepsal předseda bulharské vlády Alexandr Stambolijski mírovou smlouvu na pařížském předměstí Neuilly-sur-Seine. Podle jejích klauzulí přišla jeho země nejen o všechna teritoria dobytá během první světové války, do níž vstoupila po boku ústředních mocností 14. října 1915.

Versailleská smlouva s Německem - Seminarky

 1. Studio ČT24, V Janově odstřelili dva pilíře zříceného Morandiho mostu Před 100 lety byla podepsána Versailleská mírová smlouva Týden v médiíc
 2. Mírové smlouvy po 2. světové válce. Versailleská mírová smlouva byla nejdůležitější ze šesti mírových smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, kterou byla oficiálně ukončena první světová válka mezi Státy Dohody a Centrálními mocnostmi.Jednání o této smlouvě navazovalo na příměří, které.
 3. Většina Němců si myslela, že Versailleská smlouva je trestající a ponižující dokument, protože je nutila vzdát se oblastí bohatých na zdroje a platit obrovské částky kompenzací. Trestné náhrady způsobily zděšení a zášť, ale skutečné ekonomické škody vyplývající z Versailleské smlouvy je obtížné určit

Versailleská smlouva - Multimediaexpo

Vlevo čelem k objektivu sedí československá delegace vedená Karlem Kramářem a Edvardem Benešem obr. 3 Podpis mírových smluv mírová smlouva s Německem odstoupení části území Francii a Polsku vytvoření demilitarizovaného pásma v Porýní (pravý břeh Rýna) omezen početní stav německé armády placení válečných. Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown-button-text='Export' Permanent lin Hledaný text g ×. Prohledat. celý web ČT Před 100 lety byla podepsána Versailleská mírová smlouva; Týden v médiích. Téma: V Janově odstřelili dva pilíře zříceného Morandiho mostu Host: Nicole Ludwig, spolupracovnice ČT, Itálie (telefonicky Smlouva versailleská (1756) (Treaty of Versailles (1756)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa -Smlouva ná . 1st ed. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2018. p. 674-675 Versailleská smlouva. Bez nadsázky je možné říci, že druhá světová válka začala podpisem smlouvy, která ukončila první světovou válku. Versailleský diktát vnucený Dohodou Německu byl Němci nesen velmi těžko, zvláště proto že byli obviňováni z rozpoutání války, na němž však měla podíl i Dohoda

Dnem 10.01.2020 skončila platnost Versailleské mírové smlouvy a tím platnost veškerých zákonů a kanonického práva..pokud si lidé nevšimli důležitého mezníku, tak bych ho právě zde rád připomněl. 00:54 Dnem 10.1.2020 uplynulo přesně.. Versailleská smlouva, podepsaná 28. června 1919 v Zrcadlové síni v paláci ve Versailles v Paříži, byla mírovou dohodou mezi Německem a spojeneckými mocnostmi, která oficiálně skončila první světová válka.Podmínky ve smlouvě však byly vůči Německu tak represivní, že mnozí se domnívají, že Versailleská smlouva položila základy pro případný vzestup Nacisté v. na Versailleská mírová smlouva. Úkolem organizace byla přede-vším demilitarizace, udržení světového míru, prevence před další-mi válečnými konflikty pomocí zásad kolektivní bezpečnosti a diplomatického vyjednávání. Zakládajícími zeměmi Společnosti národů byly vítězné státy Dohody a jejich spojenci (vč. Před 100 lety byla podepsána Versailleská mírová smlouva: Dokument, který připravil půdu Hitlerov Téma Versailleská smlouva na reflex.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu Versailleská smlouva - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na reflex.c

Knihovna dle nařízení vlády ČR poskytuje své služby s režimovými opatřeními v aktuální provozní době. Knihovna v Malenovicích je otevřena z důvodu rekonstrukce v náhradních prostorech. V případě dotazů nás kontaktujte mailem info@kfbz.cz nebo telefonicky na čísle 573 032 400, případně v chatu na našem webu. I nadále můžete využít našich online služeb Hledaný text g ×. Prohledat. celý web ČT Versailleská smlouva před sto lety přinesla mír po světovém konfliktu. Jeho opakování ale neodvrátila. Kdo učinil první krok ke sbližování, nelze podle historiků přesně určit. Pro Německo bylo jedním ze signálů změny sovětské politiky odvolání ministra zahraničí. Versailleská smlouva čeština Překlad Versailleská smlouva italsky. Jak se italsky řekne Versailleská smlouva? Versailleská smlouva čeština » italština. Trattato di Versailles. Doporučujeme Italština ihned k použití do kapsy Jazykový průvodce Koupit booktook.cz. 1904 Srdečná dohoda (Fr.+Rusko, Fr.+VB) 1907 Angloruská dohoda (Fr+Rusko+VB) Balkánské války. 1.Balkánská válka - Versailleská smlouva Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů. cost of cialis in canada olgsanvoegfdGycleBtjTiplEt.

Versailleská smlouva před sto lety přinesla mír po

vá Versailleská smlouva z roku 1919, sjednaná mezi spojenými a sdruženými mocnostmi v první světové válce a poraženým Německem. V jejím čl. 346 strany totiž vzaly na vědomí smlouvu podepsanou vládou Republiky francouzské dne 17. července 1918 s Jeho Nejjasnějš Celý text Tomáše Krystlíka ZDE. Krystlík dále připomíná, že Versailleská smlouva obsahuje též článek 86, který umožňuje čelným mocnostem Společnosti národů k ochraně zájmů těch obyvatel Československa, kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem nebo náboženstvím, zasahovat do vnitřních. Versailleská smlouva za hrvatski češki - hrvatski rječnik. Versailleská smlouva prijevodi Versailleská smlouva Dodati . Versajski ugovor HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource. Pokažite algoritamski generirane prijevode. Primjeri Dodati . Matične. utakmica svi točno bilo koji riječi

Proklatá Versailleská smlouva. V první řadě chtěl anulovat Versailleskou smlouvu, na základě které mělo Německo a jeho spojenci z první světové války, mimo jiné, platit válečné reparace až do 80. let 20. století. To zemi ekonomicky zatěžovalo Články na Brněnský deník se štítkem Versailleská smlouva. Články na Brněnský deník se štítkem Versailleská smlouva. Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení. Chci předplatné Přihlásit se. EURO 2020. Do speciálu >. Kniha Ekonomické důsledky míru. Naprosto skvělá ekonomická analýza toho, jak Německo a v podstatě celou Evropu do budoucna poškodí Versailleská mírová smlouva z roku 1919. Keynes poukazuje na chybná rozhodnutí, které vítězné mocnosti diktují poraženému Německu, a upozorňuje na nová nebezpečenství, která mohou.

Video: Versailleská smlouva 1918: Podmínky, reparace, důsledky

Info. About Versailleská smlouva. What's This

Poválečné uspořádání světa (versailleská smlouva) - první 2020 ­ přečti si text v učebnici na s. 101 ­ 107 ­ opiš si zápis do sešitu viz další snímky ­ r. 1975 se v Helsinkách sešla konference o bezpečnosti a. Konference je baterií nápadů, myšlenek, která nás nějakým způsobem obohatí, uvedl v úterý Bé Dodatek B: Versailleská dohoda. Německo po kapitulaci po První světové válce v r.1919 bylo donuceno podepsat tzv. Versailleskou dohodu (28.6.1919), která mu, mimo jiné, zakazovala stavbu ponorek vůbec a bitevních lodí nad výtlak 10 000 tun, což v podstatě vylučovalo stavbu této kategorie lodí (např. americké bitevní lodě z té doby měly výtlak trojnásobný) O knize: Velký historický epos o původu dnešního uspořádání světa. Versailleská smlouva a Pařížská mírová konference vtiskly světu pečeť až do dnešních dnů - zanikly staré říše, zrodily se nové státy, vzplály ale také nové konflikty, které na nás stále ještě doléhají, ať už na Balkáně nebo na Blízkém východě Články na Třebíčský deník se štítkem Versailleská smlouva. Články na Třebíčský deník se štítkem Versailleská smlouva. Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení. Chci předplatné Přihlásit se. ZMĚNIT REGION. Zavřít mapu. Dohoda s Řeckem je nová Versailleská smlouva, tvrdí bývalý ministr financí Varufakis. Ministři financí zemí eurozóny v neděli připravili pro lídry velmi hrubý text k řecký reformám, na kterém se prezidenti a premiéři stále ještě nedohodli. Ministři financí se ale alespoň před dnešní schůzkou Euroskupiny.

Versailleská smlouva - Treaty of Versailles - xcv

The Treaty of Versailles (French: Traité de Versailles; German: Versailler Vertrag, pronounced [vɛʁˈzaɪ̯ɐ fɛɐ̯ˈtʁaːk] ()) was the most important of the peace treaties that brought World War I to an end. The Treaty ended the state of war between Germany and the Allied Powers.It was signed on 28 June 1919 in the Palace of Versailles, exactly five years after the assassination of. Check 'Versailleská smlouva' translations into Swedish. Look through examples of Versailleská smlouva translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar › Mnichovská dohoda 29. 9, 1938 › Nařízení o ochraně národa a státu › Řád a oprávnění Velké fašistické rady (Zákon o oprávnění výkonné moci vydávat právní normy) › Saint-Germainská smlouva › Ústava Italské republiky - 1947 › Ústava Vymarské republiky - 1919 › Versailleská smlouva 191 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Pittsburská dohoda. Dohoda, kterou 31. května 1918 (přestože je na dokumentu datum 30. května 1918) v americkém Pittsburghu podepsali zástupci Slovenské ligy v Americe, Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků s Tomášem G. Masarykem, který také text dohody při své návštěvě USA zformuloval versailleská smlouva); v platnost vstoupila po ratifikaci Německem 1. ledna 1920. Smlouva garantovala hranice Československa; Německo odstoupilo Hlučínsko (285 km2, 78 tisíc obyvatel) a zavazovalo se poskytnout ČSR na 99 let svobodná pásma v přístavech Hamburk a Štětín Úvod do dějepisu. Web slouží jako učebnice dějepisu on-line. Obsah je vytvořený ze skript SPŠ a obrázků převzatých především z wikipedie. Historie lidstva je zde záměrně rozepsaná stručně a bodovitě v kapitolách tak, aby se dala snadno pochopit a zapamatovat Na pařížské mírové konferenci bylo připraveno pět hlavních mírových smluv (přičemž v závorkách jsou uvedeny postižené země): Versailleská smlouva, 28.června 1919 ( Německo) smlouva Saint-Germain, 10. září 1919 ( Rakousko) smlouva Neuilly, 27. listopadu 1919 ( Bulharsko) smlouva Trianon, 4. června 1920 ( Maďarsko

Définitions de Pařížská mírová konference (1919), synonymes, antonymes, dérivés de Pařížská mírová konference (1919), dictionnaire analogique de Pařížská mírová konference (1919) (tchèque Květen 1756 - první versailleská smlouva; k fran­ couzsko-rakouskému ofenzivnímu spolku při­ stoupily carevna AI2BÉTA (z osobních důvodů), Sasko, Svédsko a Říše (bez Hannoverska. Zrod nové Evropy Versailles, St-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systém Smlouva o pronájmu mezi Československem a Hamburkem byla podepsána 2. listopadu 1929[4] a pozemky (území) byly pronajaty na 99 let. Nájemní smlouva byla postupně upravena čtyřmi dodatkovými protokoly z 2. března 1931, 13. května 1955, 20. srpna 1987 a 9. srpna 1996

Pittsburská dohoda. Dohoda, kterou 31. května 1918 (přestože je na dokumentu datum 30. května 1918) v americkém Pittsburghu podepsali zástupci Slovenské ligy v Americe, Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků s Tomášem G. Masarykem, který také text dohody při své návštěvě USA zformuloval. Základem dohody. SNAŽÍCE SE v okamžiku podpisu smlouvy zakládající Evroé hospodá řské společenství o upřesnění dosahu článků 131 a 227 této smlouvy tak, že ve znění článku 24 Smlouvy o poručenském území Somálska bude italská správa nad tímto územím ukončena dne 2. prosince 1960 Versailleská smlouva a Pařížská mírová konference vtiskly světu pečeť až do dnešních dnů - zanikly staré říše, zrodily se nové státy, vzplály ale také nové konflikty, které na nás stále ještě doléhají. Text čte herec Filip Kaňkovský. Obal audioknihy. Jane Harperová: Sucho Vladimir Putin na tiskové konferenci po schůzce s Angelou Merkelovou prohlásil, že pakt Molotov-Ribbentrop, kterým si Německo a SSSR před válkou rozdělili východní Evropu, sloužil k ochraně Sovětského svazu. Dále řekl, že Polsko po podpisu mnichovské dohody dělalo kroky k anexi části československého území Kontrollér oversættelser for 'Versailleská smlouva' til dansk. Gennemse eksempler på oversættelse af Versailleská smlouva i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik Dohoda, kterou 31. května 1918 (přestože je na dokumentu datum 30. května 1918) v americkém Pittsburghu podepsali zástupci Slovenské ligy v Americe, Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků s Tomášem G. Masarykem, který také text dohody při své návštěvě USA zformuloval