Home

Filozofická fakulta Hradec Králové

Studijní programy - Univerzita Hradec Králové. Drobečková navigace. Úvodní stránka. Filozofická fakulta. Přijímací zkoušky. Studijní programy Filozofická fakulta vznikla v roce 2005 (dříve FHS) jako třetí fakulta Univerzity Hradec Králové. Dnes u nás studuje více než tisíc studentů v nejrůznějších bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech a programech

Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic. 2,807 likes · 16 talking about this · 935 were here. Hlavním posláním Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je.. Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta náměstí Svobody 331/2, 50002. Hradec Králové. Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta. Fakulta se skládá z historického ústavu, katedry archeologie, filozofie a společenských věd, politologie, sociologie, pomocných věd historických a archivnictví. Součástí je také centrum jazykové přípravy. QR kód UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ-FILOZOFICKÁ FAKULTA , Víta Nejedlého 573/4,Hradec Králové,50003 Hradec Králové Hledání Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové na nejpoužívanějším mapovém portálu www.mapy.cz s detailními mapami všech českých měst a obcí, plánovačem tras, hledáním míst a firem

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (FF) doplnila 2 stávající fakulty v roce 2005, tehdy s původním názvem Fakulta humanitních studií. Hlavním posláním FF je zajišťovat vzdělání v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru (historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie) Typ studia. Všechny typy Bakalářské (7) Magisterské navazující (5) Magisterské (4) Doktorské (6) Forma studia. Všechny formy Prezenční (7) Kombinované (6) Typ školy. Všechny školy Veřejné a státní (7) Všechna města Praha Brno Ostrava Plzeň České Budějovice Olomouc Ústí nad Labem Hradec Králové Liberec Pardubice.

Anotace HOLUBOVÁ, MICHAELA, Korespondence mezi královským městem Kutnou Horou a východoþeskými věnnými městy ve světle dochovaných kutnohorských register z doby pře Univerzita Hradec Králové. Podat přihlášku. Aktuálně otevřené přijímací obory. Přehled přihlášek. Kontrola a doplnění údajů Přijímací řízení.

Hradec Králové: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2021, s. 60. Bakalářská práce. V souasnosti pozorujeme trend, že z þeského venkova ubývá služeb různých druhů. Tento úbytek může poznamenat kvalitu života na venkově. Bakalářská prác Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. více. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Filozofická fakulta; Univerzita Hradec Králové: Faculty of Arts: Současné vedení: Děkan: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. Tajemník: Ing. Ivana Svobodov Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové updated their cover photo

Kontakty firmy Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové, Filozofická fakulta historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie sociologie uplatnění digitálních technologií humanitních vědách - Evroá databank Doc. PhDr. Petr POSLEDNÍ, CSc. Narozen:7. 2. 1945 Bydliště: Hradec Králové E-mail:petr.posledni@upce.cz Studia: 1963-1968 FF UK v Praze, obory čeština-dějepis 1996 doktor nauk humanistycznych (Institut Literatury Polskiej, Varšavská univerzita), nostrifikováno 1997 MŠMT ČR jako PhDr., CSc. 1997 habilitován pro obor Dějiny české literatury, FF UK Praha, 1. 1 Hradec Králové 9. listopadu 2015 . č. j. DFF/505/15 . Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové . ČÁST PRVNÍ . Základní ustanovení . Čl. 1 . Úvodní stanoven Absolventský klub Univerzity Hradec Králové. nabízí možnost zůstat ve spojení se svou alma mater. Od roku 1959 vyšly z Univerzity Hradec Králové s naším diplomem v ruce desítky tisíc absolventů, kteří šíří dobré jméno univerzity ve všech koutech republiky i světa Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FAF) vznikla v roce 1969 na základě vládního nařízení č. 100/69 Sb. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na Univerzitě Karlově sahající k samým počátkům univerzity, tedy do roku 1348

Studijní programy - Univerzita Hradec Králov

Filozofická fakulta - Univerzita Hradec Králové - Vysoké škol

Hradec Králové 9. listopadu 2015 . č. j. DFF/505/15 . Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové . ČÁST PRVNÍ . Základní ustanovení . Čl. 1 . Úvodní stanoven LÉKAŘSKÁ FAKULTA HRADEC KRÁLOVÉ 500 01 Hradec Králové, Šimkova 870 tel. ústředna: 049/5861111: děkan Prof. MUDr. Ivo ŠTEINER, CSc. FILOZOFICKÁ FAKULTA 116 36 Praha 1, nám J. Palacha 2 tel. ústředna: 21619111: děkan Doc. RNDr. Petr KOLÁŘ, CSc. 21619334, 21619364 [z RUK též 701 Pro absolventy (Fakulta filozofická) Pro absolventy (Fakulta chemicko-technologická) Pro absolventy (Fakulta restaurování) Pro absolventy (Fakulta zdravotnických studií) Novinky . E-mail * Leave this field blank. Přihlášením k odběru newsletteru udělujete souhlas se zpracováním osobních údaj. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348 Historie přípravy učitelů v Hradci Králové má však dlouhou tradici a začíná v r. 1775 v rámci tere-ziánské reformy školství. V roce 1945 vznikl záměr vybudovat v Hradci Králové východočeskou univerzitu - vznikla zde však jen Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, později Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a.

Farmaceutická fakulta, Hradec Králové Filozofická fakulta, Praha 1 Přírodovědecká fakulta, Praha 2 Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 2 Pedagogická fakulta, Praha 1 Fakulta sociálních věd, Praha 1 Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha 6 Fakulta humanitních studií, Praha 5 Filozofická fakulta (U Hradec Králové) Veř: 77,14%: Detail: NEWTON University (dříve NEWTON College), Brno (NC) Sou: 80,17%: Detail: Fakulta sociálně ekonomická (UJEP v Ústí nad Labem) Veř: 80,22%: Detail: Filozofická fakulta (UJEP v Ústí nad Labem) Veř: 80,25%: Detail: Fakulta informatiky a managementu (U Hradec Králové) Veř. UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu. UK v Praze, Farmaceutická fakulta. Jindřichův Hradec. VŠE v Praze, Fakulta managementu. Liberec. TU v Liberci, Ekonomická fakulta. Mladá Boleslav. Filozofická fakulta. UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Hradec Králové, Evroá databanka, Filozofická fakulta historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie sociologie uplatnění digitálních technologií humanitních vědách - Evroá databank IDOS umožňuje vyhledání spojení v jízdních řádech vlaků, autobusů, MHD a letadel. Vyhledává spojení různých dopravců a zobrazuje aktuální polohy vlaků a autobusů. Pro vyhledané spojení lze zakoupit jízdenky přímo v aplikaci IDOS

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha 6. Husitská teologická fakulta, Praha 4. 3. lékařská fakulta, Praha 10. Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové. Farmaceutická fakulta, Hradec Králové Lékařská fakulta Hradec Králové. Filozofická fakulta . Rozcestník na přípravné kurzy Podrobnosti. Czech for Foreigners Courses Podrobnosti. Přírodovědecká fakulta. Rozcestník na přípravné kurzy Podrobnosti. Matematicko-fyzikální fakulta. Přípravný kurz z matematiky Podrobnosti Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Typ školy: Veřejné vysoké školy Rektor: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Filozofická fakulta Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Lékařská fakulta UK v Plzni, Husova 3, 30100 Plzeň nejpozději do 31.8.2021. Poplatek uchazeč uhradí v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení, číslo účtu: 61633311/0100, variabilní symbol 14252

XI. ročník mezinárodní historické vědecké konference České, slovenské a československé dějiny 20. století. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta. Hradec Králové 2016. (Téma: Profesní dráha generála četnictva Karla Vyčítala.) X. konference policejních historiků. Muzeum Policie ČR, Praha 2015 Hradec Králové. UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu. UK v Praze, Farmaceutická fakulta. Jindřichův Hradec. VŠE v Praze, Fakulta managementu. Liberec. TU v Liberci, Ekonomická fakulta. Mladá Boleslav. ŠAVŠ Mladá Boleslav, ŠkodaAuto VŠ. Olomouc. UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury. UP v Olomouci, Filozofická. www.KamPoMaturite.cz Aktualizace 24. 6. 2021 Název - řazeno abecedně Město Internet Dny otevřených dveří Akademie múzických umění v Praze Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Praha Filozofická fakulta Hradec Králové nám. Svobody 331 www.uhk.cz: 18470 U Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Hradec Králové Rokitanského 62 www.uhk.cz: 18610 U Hradec Králové Ústav sociální práce Hradec Králové Rokitanského 62 www.uhk.cz: 18810 U Hradec Králové.

Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králov

 1. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou z desíti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919
 2. Fakulta umění a architektury Liberec 1 www.fua.tul.cz individuální konzultace - nutno domluvit 485 353 506 Fakulta zdravotnických studií Liberec 1 www.fzs.tul.cz celouniverzitní 21. 11
 3. Fakulta: Filozofická fakulta Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. Program/obor Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy, Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy Obhajoba diplomové práce: Oslavy TGM v Hradci Králové
 4. 1989: Filozofická fakulta univerzity Karlovy, Praha - pedagogika; 2003: doktorandské studium, Pedagogická fakulta UK v Praze (Ph.D.) Průběh zaměstnání. 1977 - 1983: Základní škola Třebechovice pod Orebem, učitelka; 1983 - 2017: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, odborný asisten
 5. Vzdělání, praxe: Pedagogická fakulta Hradec Králové , Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita HK - Speciální pedagogika,PPP- asistentka SPU, dlouholetá praxe v základním i speciálním školství, státní zkouška z RJ Vysokoškolské vzdělání - Filozofická fakulta Masarykova Univerzita Brno. Lektorka jazykové školy.
 6. fakulta:* obor studia:* město zahraničního pobytu:* v angličtině. stát zahraničního pobytu:* univerzita zahraničního pobytu:* uveď prosím anglický název. přijímající katedra/fakulta:*.
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby - Univerzita

Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta (Hradec

Univerzita Hradec Králové - Vysoké školyVýstava Bakalářské práce - Univerzita Hradec Králové

Farmaceutická fakulta Hradec Králolové; Filozofická fakulta; Husitská teologická fakulta; Katolická teologická fakulta; Lékařská fakulta Hradec Králové; Lékařská fakulta Plzeň; Matematicko-fyzikální fakulta; Pedagogická fakulta; Právnická fakulta; Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta Hradec Králové, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - teorie vyučování českému jazyku 2002 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Filologie - český jazyk 2003 PhDr. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Název habilitační práce: Gramatické kategorie substantiv..

Video: Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta Hradec Králov

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ-FILOZOFICKÁ FAKULTA , Hradec

UK - Filozofická fakulta Praha: 2: 2 + 0: 8. UK - Lékařská fakulta Hradec Králové: 4: 0 + 4: 9. UK - Farmaceutická fakulta Hradec Králové. Lékařská fakulta Hradec Králové (LFHK) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze (UK)

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové výsledky

Knihy podle kategorií > Univerzita Karlova > Lékařská fakulta Hradec Králové ©mejkalová J.,Tejral J.,Bendová M., 80-7184-851-4, Karolinum, 1999/5 135.00 K VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů Praha obor cestovní ruch a regionální rozvoj H. Lucie Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta H. Ivana Univerzitu Palackého, Právnická fakulta Olomouc obor právo H. Nicole Jazyková škola Pastime Náchod H. Ema Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Prah

Upozornění podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vysoká škola polytechnická Jihlava, IČ 71226401, se sídlem v Jihlavě, Tolstého 16, na základě § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, automatizovaně zpracovává osobní údaje v rozsahu. Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 63-70. 2001, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, evroá akce. - Místo nesklonných adjektiv v mluvnickém systému současné ruštiny a češtiny. In Sborník katedry slavistiky Pedagogické fakulty UHK. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK) místnost č. 130 (1. patro) e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz. tel.: 221 619 300, 221 619 333 Hradec Králové. Seznam škol - největší seznam / databáze škol v České republice Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Přírodovědecká fakulta Hradec Králové. 9.9.2021 - Den otevřených dveří. Fakulta sociálně ekonomická (UJEP v Ústí nad Labem) Veřejná : 47,29%: Filozofická fakulta (U Hradec Králové) Veřejná : 47,54%: Ekonomická fakulta (VŠB-TU Ostrava) Veřejná : 48,85%: Hudební fakulta (JAMU v Brně) Veřejná : 49,17%: Pedagogická fakulta (UJEP v Ústí nad Labem) Veřejná : 52,20%: Fakulta ekonomicko-správní.

Univerzita Hradec Králové - Wikipedi

Hradec Králové - Vysoké škol

 1. 1961-72 Pedag.fakulta Hradec Králové, odb. asistent; 1972-77 strojírenský závod ZVU Hradec Král., informační inženýr (strojové zpracování informací) 1977-81 UŠI při MŠ ČSR v Praze, samost. odb. prac. (počítačové zprac. tezaurů, rešeršní strategie
 2. Lékařská fakulta Hradec Králové ClinicalKey Student. fulltextová databáze e-knih z oblasti lékařství [více informac Filozofická fakulta Idunn. multioborová digitální knihovna vydavatelství Scandinavian University Press [více informac.
 3. Univerzita Hradec Králové se rozhodla modernizovat tvář a podpořit svou prezentaci pomocí zavedení jednotného vizuálního stylu. K výběru optimálního návrhu značky univerzity a jejích fakult byla vyhlášena otevřená soutěž, která se setkala s nebývalým ohlasem. Filozofická fakulta, Fakulta informatiky a managementu.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové . Co ve výuce považujete za nejdůležitější: Don't go backwards, you have already been there. . Učí na pobočce: firemní klienty v Jihlavě a Havlíčkově Brod Filozofická fakulta Idunn. multioborová digitální knihovna vydavatelství Scandinavian University Press [více informac Lékařská fakulta Hradec Králové Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné.

Dny otevřených dveří - Univerzita Hradec Králové

 1. Zaměstnavatel Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové. Pracovní pozice ředitel střední školy. Studijní obor: Český jazyk - dějepis, rok absolvování: 1977. Pedagogická fakulta, prezenční forma, magisterské
 2. Miroslav Glejtek, Stredoveká cikrevná pečať. Prameň kresťanskej ikonografie, wyd. Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové 201
 3. Karlova univerzita. Lékařská fakulta Hradec Králové. Lékařská fakulta Hradec Králové. Lékařská fakulta Hradec Králové. Lékařská fakulta Hradec Králové. Faculty of Arts. Filozofická fakulta. Filozofická fakulta. Filozofická fakulta
 4. 1. lékařská fakulta 2. lékařská fakulta Lékařská fakulta Plzeň Lékařská fakulta Hradec Králové Farmaceutická fakulta Hradec Králové Filozofická fakulta Právnická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta humanitních studií Katolická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta.
 5. Fakulta humanitních studií, Praha 5; Katolická teologická fakulta, Praha 6; Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha 6; Husitská teologická fakulta, Praha 4; 3. lékařská fakulta, Praha 10; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové; Farmaceutická fakulta, Hradec Králové; Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň.

Portál UHK - IS/STAG - E-Přihlášk

PDF | On Jun 19, 2015, Marcin Hlebionek published Miroslav Glejtek, Stredoveká cikrevná pečať. Prameň kresťanskej ikonografie, wyd. Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec. Právnická fakulta Praha- přijata (zde budu studovat) Filozofická fakulta Pradubice (historicko- literární studia)- přijata Filozofická fakulta Pradubice (kulturní dějiny)- přijata Pedagogická fakulta Hradec Králové (učitelství pro 3. stupeň: Čj+ Zsv)- přijata Filozofická fakulta Praha- bohemistika- nepřijata (splnila jsem.

Personalista ve společnosti Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - FFUK Zobrazit profil Zobrazit symboly profil Lucie Nováčková - Lékařská fakulta Hradec Králové (bakalářské studium) Lucie Nováčková s vyznamenáním absolvovala bakalářské kombinované studium ošetřovatelství, obor všeobecná sestra k 13. 6. 2011. Po celou dobu studia patřila k vynikajícím studentům a byla hodnocena pouze známkami výborně, včetně. (UK - Lékařská fakulta, Hradec Králové) (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove) Prof. S.A. Reijneveld, PhD. (Fakulta lékařských věď, Univerzita Groningen) Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 2. 2014 : Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity.

Právě vyšla kniha o dějinách Hradce Králové. Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2014, 43 s. ISBN 978-80-260-7228-7. Další kniha přibližuje podobu středověkých a předbělohorských (králové)hradeckých městských kanceláří, je též učiněn exkurz do působnosti.. Lékařská fakulta Hradec Králové. UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu; UK v Praze, Farmaceutická fakulta; Jindřichův Hradec. VŠE v Praze, Fakulta managementu; Liberec. TU v Liberci, Ekonomická fakulta; Mladá Boleslav. ŠAVŠ Mladá Boleslav, ŠkodaAuto VŠ; Olomouc. UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury; UP v Olomouci, Filozofická.

Farmaceutická fakulta Hradec Králové 2 L ékařská fakulta 2 Lékařská fakulta Plzeň 1 Pedagogická fakulta 1 Fakulta sociálních věd 1 České vysoké učení technické Fakulta dopravní 1 VŠ chemicko-technologická Fakulta chemicko-inženýrská 1 Fakulta chemické technologie 1 Policejní akademie ČR Fakulta bezpečnostně právní Jakub Wnuk (Lékařská fakulta Hradec Králové) získal ocenění za své vynikající studijní výsledky a svoji publikační činnost, především v rámci wikiskript. Ocenění od Hlávkovy nadace získala rovněž Bc. Zuzana Machová z Fakulty sociálních věd Filozofická fakulta (FF) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK) Celý web Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Fakulta informatiky a managementu Pedagogická fakulta Přírodovědecká fakulta Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. 5 4317 4317. - Muzeum dopravy - Holzova - Slatina, rozcestí - Slatina, závod - Hanácká - Chrlické náměstí - Zámecká - Modřice, Decathlon.

Fakulty a Vysoké školy Hradec Králov

 1. Filozofická fakulta 1 Fakulta sociálních věd 1 Právnická fakulta 1 Farmaceutická fakulta Hradec Králové 1 České vysoké učení technické Fakulta dopravní 1 VŠ ekonomická Fakulta podnikohospodářská 2 Národohospodářská fakulta 1 Brno Vysoké učení technické.
 2. Formulář bude zveřejněn anonymně - pod přezdívkou, kterou sis zvolil(a) na začátku, j e však třeba počítat s tím, že budou zveřejněny také všechny fotografie, které jsi nahrál(a). Pokud se zveřejněním fotografií nesouhlasíš, je možné je před odesláním ještě odstranit
 3. Specializované běhy nabízejí Filozofická fakulta, Cyrilometodějská teologická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Fakulta tělesné kultury a Fakulta zdravotnických věd. Přihlášku do 1. ročníku je možné podat kdykoliv Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. 03.05.2016 0:00
 4. VUT v Brně, Fakulta stavební. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. České Budějovice. JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta. JU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Hradec Králové. UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu. UK v Praze, Farmaceutická fakulta. Jindřichův Hradec. VŠE v.

Lékařská fakulta v Hradci Králové Medical Faculty in Hradec Kralove studijni@lfhk.cuni.cz homepage Ing. Eva Faistová +420 495 816 220 +420 495 513 597 Šimkova 870 500 01 Hradec Králové Farmaceutická fakulta Hradec Králové Faculty of Pharmac in Hradec Kralove shejbalova@faf.cuni.cz homepage Vlasta Shejbalová +420 495 067 426 +420. Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 816 111 . Další kontaktní informac Hradec Králové. Filozofická Pedagogická fakulta má nového docenta PdF → 05.03.2019. Jan Hojda z Katedry kulturních a náboženských studií úspěšně dokončil habilitační řízení. Grafika roku 2018 PdF → 12.02.201 Lékařská fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta UK v . Lékařská fakulta v Hradci Králové. Univerzita Karlova Šimkova 870/13 500 03 Hradec Králové Galerie Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v jednotném termínu

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové : definition

 1. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity H 41, 2006, Masarykova univerzita 2007, s. 193-204. SYPHER, WYLIE: Od renesance k baroku: Proměny umění a literatury 1400-1700. Odeon, Praha 1971
 2. Hodnocení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Farmaceutická fakulta VFU Brno (FaF VFU) FaF VFU je pracoviště, které od svého vzniku v r. 1991 a převzetí vlastního pavilonu v r. 1996 se průběžně personálně i materiálně dobudovává
 3. www.KamPoMaturite.cz Aktualizace 3. 12. 2015 Název - řazeno abecedně Město Internet Dny otevřených dveří Akademie múzických umění v Praze Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Praha
 4. Filozofická fakulta. Pedagogická fakulta. Právnická fakulta. Přírodovědecká fakulta. Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Lékařská fakulta Hradec Králové
 5. Farmaceutická fakulta UK: Akademika Heyrovského 1203/8 | Univerzita Hradec Králové - Vysokoškolské Koleje: Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové | Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera: Studentská 95 | Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická: Studentská 573, 532 10 Pardubice | Univerzita Hradec Králové.

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakult

1. lékařská fakulta (3538) 2. lékařská fakulta (1330) 3. lékařská fakulta (2440) Evangelická teologická fakulta (1354) Fakulta humanitních studií (5309) Fakulta sociálních věd (12316) Fakulta tělesné výchovy a sportu (7033) Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (5247) Filozofická fakulta (19386) Husitská teologická Alle Flüge vom Letiště Vysoké Mýto Flughafen (LKVM) Kleinflughafen, online im Flugradar verfolgen. Ankunft, Abflug & Parken am Letiště Vysoké Mýto in Vysoké Mýto • Farmaceutická fakulta Hradec Králové - Středisko vědeckých a knihovnických informací (SVKI) své služby poskytuje především studentům a vědeckým pracovníkům fakulty, mohou je využívat i ostatní zájemci z řad odborné veřejnosti denně od 8.00 do 16.00 hodin (pátek do 14.00), červenec—srpen od 8.00 do 14.00 hodin

Petr Poslední Fakulta filozofick

Osoba - Univerzita Hradec Králové