Home

Základy umělé inteligence

zÁklady umĚlÉ inteligence Umělá inteligence nás dnes doprovází na každém kroku a ve stále větší míře i publicitě. Není to tak dlouho, co dokonce první robotka s umělou inteligencí získala své vlastní občanství Základy um ělé inteligence - hraní her. Vlasta Radová, Z ČU, katedra kybernetiky 6. Procedura MINIMAX pro prohledávání s omezenou hloubkou Při použití procedury MINIMAX na složit ější hry není velmi často možné prohledat celý graf až do koncových stav ů

Teambuilding, který dává smysl Roboshow Teambuilding

ZÁKLADY UMĚLÉ INTELIGENCE - Ekonomiko

Výzkum umělé inteligence započal v 50. letech minulého století a navázal na práci britského matematika Alana Turinga během 2. světové války. Až v posledních deseti letech ale sledujeme na tomto poli nebývalý rozvoj, za kterým stojí souhra tří zásadních faktorů: všudypřítomný cloud computing, obrovské množství dostupných dat a průlomy ve strojovém učení Studijní oddělení. Otevírací hodiny Pondělí: 8:00 - 11:00 Středa: 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30 Čtvrtek: 8:00 - 11:00 Upozornění: O prázdninách pouze ve. Doporučená literatura: přednášky - viz výše Psutka J., Kepka J.: Umělá inteligence. Reprezentace znalostí. ZČU 1994. Mařík, V. a kol. Základy umělé inteligence: Umělé neuronové sítě Umělé neuronové sítě a neuroevoluce Jednou z hlavních výhod inteligentních živočichů je jejich schopnost učit se. Ať už si to uvědomujeme či nikoli, tak v okamžiku, kdy jsme se narodili (s výjimkou pár základních instinktů) jsme neuměli vůbec nic Základy umělé inteligence a počítačových věd. Absolvent bude schopen matematicky formulovat informatické problémy, navrhovat a implementovat algoritmy pro jejich řešení, a to zejmena v úlohách umělé inteligence a strojového učení

Základy umělé inteligence: Proč nemá škodit, ale pomáhat

 1. Elements of AI - Úvod do umělé inteligence je bezplatný online kurz určený každému, kdo se chce dozvědět, co to je umělá inteligence, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout a jak ovlivňuje naše životy. Pro účast v kurzu nejsou zapotřebí pokročilé znalosti matematiky ani znalost programování
 2. ČVUT - Fakulta elektrotechnická - Průchod: Specializace Základy umělé inteligence a počítačových věd - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Základy umělé inteligence a počítačových věd 201
 3. Základy umělé inteligence. Předmět je koncipován jako úvodní přednáška do oboru umělé inteligence. Cílem předmětu je představit některé základní myšlenky vybraných oborů umělé inteligence. Důraz je přitom kladen především na pochopení užitečných základních principů. Ty jsou pro studenty využitelné nejen z.
 4. Základy umělé inteligence (B4B36ZUI) Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, formální reprezentace znalostí a úvod do markovského.
 5. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do oblasti umělé inteligence. Důraz je kladen především na ucelený přehled problémů v UI, nikoli na detailní rozbor jednotlivých metod. Studijní materiály: S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach (Third Edition)
 6. Chcete se o evolučních algoritmech dozvědět více či navrhnout algoritmus vlastní? Není nic jednoduššího, než se přihlásit k nám na fakultu a zapsat si předmět BI-ZUM: Základy umělé inteligence!BI-ZUM: Základy umělé inteligence

Základy umělé inteligence Řešení úloh prohledáváním (algoritmus A*); splňování podmínek. Logické uvažování (dopředné a zpětné řetězení, rezoluce, SAT); pravděpodobnostní uvažování (Bayesovské sítě); reprezentace znalostí (situační kalkulus, Markovské modely) Korekvizitou je souběžná dvojice předmětů Strojové učení. Proto strojové učení či další techniky nesymbolické umělé inteligence zde nejsou pokryty. Požadavky: Základní povědomí o algebře, statistice a algoritmizaci. Programování. Osnova přednášek: 1. Inteligentní agenti. 2 3.10 ZÁKLADY UMĚLÉ INTELIGENCE A SYSTÉMŮ ZALOŽENÝCH NA ZNALOSTECH . Mgr. Jaroslav FIALA, Dr. Učební cíl: Seznámit posluchače se základy rozvíjejícího se vědního oboru nazývaného umělá inteligence (UI), jeho vznikem, historií, etapami vývoje a současným stavem poznání Předmět Základy umělé inteligence (FIT-IZU) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIT-IZU - Základy umělé inteligence, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Základy umělé inteligence - IZ

 1. Seznámit studenty se základy umělé inteligence, především s přístupy k řešení problémů, s principy strojového učení a s problematikou obecné teorie rozpoznávání. Studenti získají i základní informace o expertních systémech, počítačovém vidění a zpracování přirozeného jazyka. Vymezení kontrolované výuky a.
 2. Detail předmětu. Základy umělé inteligence. FIT-IZU Ak. rok: 2009/2010 Ak. rok: 2009/201
 3. Základy umělé inteligence. Předmět podává základní úvod ke studiu umělé inteligence s důrazem na symbolické techniky. Probírány budou klasické oblasti jako je prohledávání stavového prostoru, heuristické prohledávání, agentní systémy, rozhodování ve hrách, automatické plánování, robotika a modelování úloh
 4. V kurzu projdeme úplnými základy umělé inteligence a strojového učení a dostaneme se až k návrhu umělých neuronových sítí v Pythonu. Výukové materiály a obsah školení jsou postaveny tak, aby je bylo možné převzít a použít přímo ve výuce na střední škole buď formou samostatného předmětu nebo jako doplnění.
 5. Evroá komise proto pro oblast umělé inteligence navrhla soubor opatření k zajištění excelence a důvěryhodnosti těchto technologií. Nařízení o evroém přístupu k umělé inteligenci a aktualizace koordinovaného plánu v oblasti umělé inteligence zaručí bezpečnost a základní práva občanů a podniků a zároveň ve.
 6. Kromě Základy výzkumu umělé inteligence má FAIR jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy FAIR klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Základy výzkumu umělé inteligence v jiných jazycích.
 7. V současné době OI nabízí 4 bakalářské specializace: Základy umělé inteligence a počítačových věd, Internet věcí, Software a Počítačové hry a grafika. Pro studenty, kteří nastoupili do roku 2018 ještě dobíhá specializace Informatika a počítačové vědy, do kterého se už noví studenti nezapisují

ZUI - Základy umělé inteligenc

Základy umělé inteligence: Umělé neuronové sít

Nedávno jsem se zúčastnil kurzu European Schoolnet Academy AI Basics for Schools vyvinutého v rámci známého CodeWeeku.Skutečně se jednalo hlavně o základy umělé inteligence, které každý čtenář Spomocníka již zná Umělá inteligence v chemii Aplikovaná umělá inteligence Oba předměty umožňují základní seznámení s oblastí umělé inteligence a ukázkami jejího využití v technické praxi. Předmět Umělá inteligence v chemii je zaměřen přehledově a pokrývá tak řadu klasických témat UI od algoritmů prohledávání stavo

Základy umělé inteligence a počítačových věd Otevřená

Základní průvodce AI Smysl umělé inteligence. Tato příručka obsahuje řadu stručných a jednoduchých popisů, podle nichž každý pochopí, co to je umělá inteligence, jak funguje a jak mění svět kolem nás Zavedení umělé inteligence do výuky. Umělá inteligence a strojové učení jsou technologickým průlomem posledních desetiletí, který má obrovský dopad na mnoho oblastí našich každodenních životů. Chytré telefony, samořídící auta, rozšířená realita,. Chceme připravit děti na život ve společnosti, která se. BI-ZUM — Základy umělé inteligence Minulé semestry... Zobrazit na GitLabu Nahlásit chybu; Jdi na navigaci předmětu Přednášky. Základní témata zaměřená na symbolickou umělou inteligenci. Tato témata pokrývají požadavky u státních závěrečných zkoušek. Tato témata jsou povinná pro samostudium v LS akademického roku. V jednoduchosti je krása a tak máme pouze jeden studijní program. Zahrnuje vše, co dnes informatika nabízí. Ať už si v průběhu studia vyberete kteroukoliv specializaci, můžete se těšit na dostatečné množství praxe, zapojení do reálných projektů předních IT firem a zajímavé výzkumné projekty Základy psychologie inteligence. Autor se zabývá historickým vývojem i současným pojetím inteligence. Ukazuje složitost a pestrost koncepcí vysvětlujících tento fenomén (různé teorie vymezující obecně samotný pojem inteligence, rozlišení jednotlivých druhů inteligence, vztah moudrosti a inteligence, problematika umělé.

Bezplatný online úvod do umělé inteligence pro každéh

Finský kurz základy umělé inteligence byl určený jen pro domácí publikum. Zájem byl obrovský, do kurzu se přihlásilo víc než 220 tisíc lidí, čtvrtina z nich starších než 45 let. Po jeho ukončení by lidé měli mít představu o tom, jak umělá inteligence funguje a jak ovlivňuje svět kolem nás Garantující pracoviště: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Oborový garant: Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Zaměření: - inteligentní agenti - strojové učení - robotika Cílem programu Informatika - Umělá inteligence je vychovávat absolventy, kteří dokáží používat a vyvíjet techniky umělé inteligence zejména pak v následujících oblastech. Úvod do umělé inteligence (Žáci budou schopní vysvětlit rozdíly mezi umělou inteligencí, strojovým učení a dalšími oblastmi umělé inteligence. Ke každé oblasti poznají konkrétní příklady aplikací. Dále získají přehled o tom, jak se umělá inteligence vyvíjela a v jakém stavu se nachází dnes.

Video: Průchod: Specializace Základy umělé inteligence a

Microsoft a etická úskalí umělé inteligence. 17. 7. 2021. Umělá inteligence (AI) si od svého vzniku našla cestu do široké škály oborů a odvětví, od vojenství přes vědu a medicínu až po řízení firemních procesů Jak položit základy postpandemickému úspěchu. 11. 6. 2021. Umělá inteligence a automatizace mohou v synergii s člověkem pomoci firmám ukázat lidštější tvář a poskytovat zákazníkům vyšší užitek. Zájem o AI platformy vyletěl strmě vzhůru, protože se ukázalo, že firmy s dosavadními lidskými zdroji, výrobními. navazující magisterský program (český) se specializacemi český studijní program, přednášky mohou být v angličtině doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. Studijní program Umělá inteligence a zpracování dat připravuje studenty na práci v oblasti návrhu a vývoje inteligentních systémů a analytiky rozsáhlých dat. Jde o oblasti informatiky, které se dnes velmi rychle.

V odlišné eseji , Sawyer zobecňuje komentář: Výzkum umělé inteligence je forma podnikání, kdy ty jsou svou podstatou bez zájmu o vytváření základních bezpečnostních pojistek. To se týká obzvláště překračujících do filosofické úrovně (například průmysl s tabákem, automobilový průmysl, atomový Monografie Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR se zabývá především riziky, která hrozí při rozhodování pomocí systémů umělé inteligence - zejména se zaměřuje na problém diskriminace ze strany algoritmického rozhodování Zabývá se spolek prg.ai také riziky umělé inteligence? Vědec Ondřej Bajgar například v rozhovoru pro Forbes NEXT varoval před nebezpečími špatně nastavené komunikace s umělou inteligencí bez obranných mechanismů. V prg.ai usilujeme o to, aby si byli lidé vědomi rizik i přínosů AI a přistupovali k ní i dalším technologiím kriticky

Základy umělé inteligence Unicorn Colleg

Základy umělé inteligence (B4B36ZUI) - cvut

Budoucnost umělé inteligence naráží v Číně na dvě hlavní překážky. Zaprvé nechce připustit využití monopolu technologických gigantů, které uzurpují takový zdroj jako velká databáze, a budou tedy bránit inovacím. Zadruhé je třeba prosazovat základní výzkum ve sféře umělé inteligence UMĚLÉ INTELIGENCE Michal Pěchouček Talk draft 1. Úvod - definice Umělé Inteligence 2. Tři základní filosofické proudy Umělé Inteligence 3. Slabá a Silná verze Umělé Inteligence 4. Argument Čínského Pokoje ÚVOD Umělá inteligence je empirická věda, která se zabývá zkoumáním a chápáním inteligentních projevů Základy umělé inteligence (IZU) - zhodnocení Předmět hodnotím pozitivně, neboť jde o další přehledový, tzn. poskytne vám základní přehled o dané problematice a neobtěžuje vás zbytečnou náročností. Velikou výhodou jsou dostupné interaktivní applety na stránkách předmětu, kde si můžete krok po kroku. První diskuse o umělé inteligenci (AI - artificial intelligence) lze datovat do padesátých let 20. století. Nicméně až v posledních dvou letech došlo k radikálnímu technologickému posunu a celá idea tvorby umělé inteligence začala dostávat reálné obrysy. Důvod je velmi prostý

Umělá inteligence je klíčová pro inovativní ekonomiku. Vláda chystá národní strategii. Moderní technologie stojí ve středu hospodářského vývoje všech vyspělých ekonomik. Systémy založené na umělé inteligenci zásadně ovlivní nejen další ekonomický vývoj, ale také běžný život každého člověka. Vláda se. Technické předpoklady vzniku umělé inteligence | Nikola Schmidt. První diskuse o umělé inteligenci (AI - artificial intelligence) lze datovat do padesátých let 20. století. Nicméně až v posledních dvou letech došlo k radikálnímu technologickému posunu a celá idea tvorby umělé inteligence začala dostávat reálné obrysy Naše vnímání umělé inteligence a podvědomé obavy z nebezpečí Skynetu, ve filmu obranného systému vytvořeného na bázi umělé inteligence, který vyhodnotil lidi jako nebezpečí, velmi často vedou k nepochopení podstaty tohoto oboru, který již dnes ovlivňuje mnohé oblasti lidské činnosti Sara Polak: Umělá inteligence není hodná nebo zlá, to dělají lidé. Nedávná zpráva Europolu o umělé inteligenci (AI, artificial intelligence) popisuje tuto technologii jako strašáka v rukou zločinců. Přitom nám pomáhá v každodenním životě, který velmi usnadňuje. Sara Polak, vystudovaná archeoložka, nyní pracuje na. Navazuje na Deklaraci členských států EU o spolupráci v oblasti umělé inteligence (AI), Sdělení Komise Umělá inteligence pro Evropu a Sdělení Komise Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence ze dne 10. 4. 2018, Sdělení Komise Umělá inteligence pro Evropu (COM/2018/237) ze dne 25. 4

Umělá inteligence, respektive systém umělé inteligence je definován Návrhem nařízení o umělé inteligenci jakožto software, který je vyvinut s jednou nebo více technikami a přístupy uvedenými v Příloze I [nařízení] a který může, na základě člověkem stanovených cílů, generovat výstupy jako je obsah, predikce. Druhým velkým vítězstvím umělé inteligence nad lidmi byl program AlphaGo, který porazil nejlepšího hráče starodávné hry go deset let před tím, než kdokoliv očekával, že to bude možné. že neznáme víc než základy systému, více než alarmující. Dalším problémem, který ještě nebyl vyřčen, je to, že. Scénář ovšem načrtla umělá inteligence, konkrétně systém Watson společnosti IBM. Ten prohledal úspěšné reklamy na luxusní auta za posledních patnáct let a vybral z nich několik společných bodů, ze kterých vytvořil základní osu scénáře

Analýza pozice ČR v oblasti technologického rozvoje umělé inteligence 6 AI potřebuje k pln mu využití svho potenciálu další podpůrn technologie, zejmna datov zdroje. Je tedy významn a zásadní řešit následující otázky spojen s přípravou na zavádění AI Kulatá výročí vývoje umělé inteligence. Vývoj umělé inteligence nabral na obrátkách ve druhé polovině 20. století díky rozvoji počítačů. Nicméně myšlenkové základy pro vytváření umělé inteligence byly položeny už v antice Strojové učení pomáhá s překladem textu, rozpoznáváním řeči nebo vyhledáváním obrázků. Máme se bát umělé inteligence, která za pár let překoná inteligenci lidskou? Podle výzkumnice Anny Ukhanové ze společnosti Google mají lidé o umělé inteligenci zkreslené představy. Zeptali jsme se, jak se na svět plný AI připravit a teorie umělé inteligence. V kapitole Metody řešení jsem uvedl základní metody umělé inteligence, které se aktuálně používají, včetně jejich výhod a užití. Poslední kapitola teo-retické části popisuje teoretické možnosti tvorby robotického systému, jeho skladbu a možnosti jeho modelování Umělá inteligence od IBM dokáže predikovat vývoj Parkinsonovy choroby 30.7.2021 , Kateřina Hoferková , aktualita Společnost IBM se pustila do vývoje umělé inteligence, která najde své využití v oblasti zdravotnictví

Definice umělé inteligence. Systémy a modely, zpětná vazba, adaptace. Stav a stavový prostor, prohledávání stavového prostoru - informované metody (gradientní algoritmy, metoda větví a mezí, A*) a neinformované metody (prohledávání do hloubky a do šířky) COCKTAIL - realizujte své nápady pomocí umělé inteligence. Umělá inteligence (AI) už není jen koncept ze sci-fi filmů, ale zcela reálné nástroje, které mohou pomáhat i v oblastech, jimiž se zabýváte vy - ať už v pomoci lidem s znevýhodněním, nebo při řešení environmentálních výzev Umělá inteligence (AI) převrátila na ruby naše naděje, naše obavy, očekávání, přístup k budoucnosti. Zia Chishti, zakladatel firmy Afiniti a jeden z nejaktivnějších mohykánů na poli praktického využití umělé inteligence, ve Financial Times tvrdí, že jsme se bez ohledu na velkolepý cirkus a nedozírná očekávání ve. Koupit Koupit eknihu. Autor se zabývá historickým vývojem i současným pojetím inteligence. Ukazuje složitost a pestrost koncepcí vysvětlujících tento fenomén (různé teorie vymezující obecně samotný pojem inteligence, rozlišení jednotlivých druhů inteligence, vztah moudrosti a inteligence, problematika umělé inteligence, IQ testy atd.) Umělá inteligence se často označuje zkratkou AI z anglického Artificial Intelligence. Je to obor, který se zabývá stroji vykazujícími známky inteligentního chování. Tímto způsobem umělou inteligenci popisuje Wikipedia. Takové stroje umí uvažovat, získávají zkušenost a učí se z ní, dovedou komunikovat přirozeným jazykem

Základy umělé inteligenc

Etický kodex umělé inteligence: Bosch poskytuje zaměstnancům zásady a zaujímá pozici ve společenské debatě o umělé inteligenci. Hlavní principy: Umělá inteligence by měla být bezpečná, robustní a sledovatelná a člověk by si měl nad umělou inteligenci uchovat kontrolu aplikovaný i základní výzkum, typicky zpracování rozsáhlých dat, často ve spolupráci s odborníky z jiných oborů jako je biologie nebo lingvistika; práce ve firmách, jejichž bezprostředním zájmem jsou umělá inteligence a zpracování dat (např

Základy umělé inteligence: Evoluční algoritm

Umělá inteligence se dočká regulace na úrovni EU. Očekávaný návrh Nařízení o evroém přístupu k umělé inteligenci (AI) trochu úsměvně následoval osud návrhu Nařízení o správě dat. Oba totiž unikly na veřejnost před jejich oficiálním zveřejněním Evroou komisí Umělá inteligence, často označovaná zkratkou AI z anglického artificial intelligence, je obor, který se zabývá stroji, které vykazují známky inteligentního chování (Wikipedia). Takové stroje umí uvažovat, získávají zkušenost a učí se z ní, dovedou komunikovat pro člověka přirozeným jazykem Plán EU na regulaci umělé inteligence počítá se zákazy i pokutami. 21. dubna 2021 13:30. Evroá komise zveřejnila plán na regulaci umělé inteligence. Řadu technologií, které považuje za ohrožující lidská práva, přímo zakazuje, na další se chystá uvrhnout přísná omezení. Za nedodržení pravidel bude hrozit pokuta

Základy umělé inteligence (v angličtině) - IZU

Oblast umělé inteligence v posledních deseti letech významně narostla. Rozšiřuje se vědecká komunita i aplikace poznatků v praxi, sílí zájem médií a množí se diskuse nad tím, jakým způsobem ovlivní technologická revoluce, která je násobně rychlejší než biologická evoluce, současné fungování společnosti Cílem programu je přiblížit základy umělé inteligence široké veřejnosti a zvýšit vzdělanost populace. Účastníkům kurzu pomáhají instruktoři z ČVUT a UK, chystají se i didaktická videa k jednotlivým kapitolám. Účastníci Elements of AI se dozví, co to umělá inteligence je, a jaké problémy lze s její pomocí. An Introduction to AI is a free online course for everyone interested in learning what AI is, what is possible (and not possible) with AI, and how it affects our lives - with no complicated math or programming required. Building AI is a free online course where you'll learn about the actual algorithms that make creating AI methods possible

Aktuality - Komunitnitraplice

Umělá inteligence Matematicko-fyzikální fakult

Zveme vás na webinář Zvyšování efektivity výroby s pomocí umělé inteligence.Transformace české ekonomiky 2.0, kde společně s 33A+Solutions představíme způsoby využívání umělé inteligence ve výrobě.. Témata: Digitální továrna 2.0 - Chytrá výroba; Základy neuronových sítí a modelů pro A Centrum umělé inteligence, Fotogalerie, Základní škola, Lvíčata ČVU Studenti během tří měsíců dokázali vstřebat nejen úvod do moderní filozofie, ale také základy umělé inteligence. Utvořili týmy, které veřejně prezentovaly filozofy a myslitele, jakými jsou Gilles Deleuze, Hannah Arendtová, Michel Foucault, ale i Václav Havel, a také jejich digitální dvojčata Typ: základní; Anotace: Seminář programování v pythonu pro středně pokročilé se zaměřením na základy umělé inteligence. Projdeme základy inteligentních agentů (formou umělé inteligence do her), počítačového vidění (neboli automatické interpretace obrazu) a strojového učení Jsme ve fázi dětských dotyků, říká Federico Díaz o vztahu umění a umělé inteligence. 12. 8. 2021, 8:00. Bohužel ale velká část umělců nové technologie stále používá pouze na základní úrovni a nejde dál. Sám vím, že trvá i několik let, než věci člověk porozumí. Umělecký provoz je ovšem v této oblasti.

Ohlédnutí za úmrtím Marvina Minského, vynálezce uměléHobrasoft: Neuronové sítě a rozeznávání obličejeJak sledovat porno bezpečným způsobem – poji´sténí na cesty

Školení Objevení potenciálu umělé inteligence představuje úvod do umělé inteligence, shrnuje základní poznatky z oblasti moderních technologií využívajících AI, vysvětluje principy fungování tří oblastí umělé inteligence - vidění, mluvení a porozumění Filozofie umělé inteligence. 0/1. Kapitola 2. Řešení problémů pomocí umělé inteligence. Oddíl. Úkoly. I. Vyhledávání a řešení problém I. Základy neuronových sít. Kolem umělé inteligence se toho v posledních letech napsalo mnoho, ale málokdy se člověk dostane tak blízko jejímu reálnému využití přímo pod kurzorem vlastní myši. Díky NVIDIA Canvas a obrovskému výkonu grafických karet GeForce a Quadro RTX teď totiž zvládnete proměnit pár tahů myší na realistické obrazy Základním předpokladem pro správné fungování umělé inteligence je její zaškolení na velkém množství dat. Vědci získali celkem 3328 snímků lidských výkalů.Záběry nechali vyhodnotit panelem odborníků a takto získaná data předhodili umělé inteligenci jako základní seznamovací soubor Umělá inteligence je stále více používaným nástrojem v nejrůznějších průmyslových, technologických i kreativních odvětvích. Na výzkum a výuku umělé inteligence se v České republice ovšem soustředí jen hrstka technických škol a univerzit. Podle ČSÚ chybí v České republice ročně až 30 000 IT odborníků