Home

Magistrát cestovní doklady

Osobní a cestovní doklady - Magistrát města Ústí nad Labem. Správa města Občan Podnikatel O městě Média. home > Úřední portál > Občan > Potřebuji si vyřídit > Osobní a cestovní doklady Stav žádostí - Cestovní doklady. Odbor správy, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Olomouce oznamuje stav vyřízených žádostí o vydání cestovního dokladu s biometrickými prvky: Cestovní doklady - žádosti podané: dne 19. srpna 2021 (čt) nejsou dosud vyřízen

Osobní a cestovní doklady - Magistrát města Ústí nad Labe

 1. Cestovní pasy | Doklady | Odbor vnitřních věcí | Odbory magistrátu | Magistrát | Oficiální stránky statutárního města Frýdek-Místek
 2. Cestovní doklady. Na Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, nám. Republiky 12, jsou připraveny k vyzvednutí cestovní pasy podle data doručení kompletní žádosti takto
 3. Cestovní doklady se vyřizují při osobním jednání, přímo na místě, formulář se nepředkládá. Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení EO, OP, CD a ŘP, pracoviště Jeronýmova 1. Případné dotazy směřujte na telefonní čísla 386 805 121-4
 4. předává vyhotovené cestovní doklady občanům a kontroluje funkčnost čipu s biometrickými údaji přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu vede správní a přestupková řízení na úseku cestovních doklad
 5. Cestovní doklady připravené k převzetí. K převzetí jsou připraveny cestovní doklady, jejichž žádosti byly podány do: 3.8.202

Cestovní doklad

Magistrát města Mladá Boleslav spustil od 17. prosince 2012 nový modul na webu města, s jehož pomocí si můžete přes internet objednat termín na vyřízení různých pohledávek na úřadě. V tomto rezervačním systému je možné se objednat na tyto agendy: 1. cestovní doklady, občanské průkazy, evidence obyvatel, CzechPOINT a. Cestovní doklady - základní informace (4.1.2018) Aktuální podmínky pro české občany pro cestování do Spojeného království (12.5.2021) Cestování do Spojeného království pouze s občanským průkazem bude možné do 30 Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, cestovní pas přebíráte u Ministerstva vnitra a poplatek je rozdělen na 4 000,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 2 000,- Kč u Ministerstva vnitra ČR.) zjistit, ze kterého data podání žádostí jsou doklady připraveny k vyzvednutí

On-line rezervace termínu odbavení na Magistrátu města Opavy pomocí služby Úřad on-line. Úřední hodiny: PO 8.00-17.00 ÚT zavřeno ST 8.00-17.00 ČT 8.00-14.00 PÁ 8.00-14.00. Nejčastější dotazy k tématu cestovní doklady. Je možné cestovat do zahraničí i na občanský průkaz Cestovní doklady, Oddělení správních činností, Odbor dopravních a správních činností, Odbory magistrátu města, Magistrát města, Chomuto Cestovní doklady (CD) se vydávají s územní platností do všech států světa, a to ve lhůtě 30 dnů a v kratší lhůtě, tj. 5 pracovních dnů. Jde o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas) s dobou platnosti na 10 let; občanům do 15 let s dobou platnosti na 5 let

Magistrát; Elektronická obsluha občana; Cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy; Cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy. Od 24.5. dojde k úpravě času při zveřejňování nových termínů pro objednání z času 0:00 na 7:30 na pracovištích Evidence obyvatel a Cestovní doklady, občanské průkazy a. Cestovní doklady. Zpět na: Nabídka témat. postupy, změny, žádosti. Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 [PDF, 356 kB] (25.6.2018) Cestovní pasy pro občany od 18 let (29.6.2018) Cestovní pas pro občana od 15 do 18 let (29.6.2018) Cestovní pas pro občana do 15 let (14.11.2019) Žádost o poskytnutí údajů z.

Vydává občanům cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Zpracovává žádosti o vydání cestovních dokladů, kontroluje doklady doložené občanem. Magistrát města Kladna nám. Starosty Pavla 44 272 52 Kladn Cestovní doklady 1. Identifikační kód. SPSC. 2. Pojmenování (název) životní situace. Cestovní pas. 3. Základní informace k životní situaci. Dle zákona je možné vyřídit cestovní pas do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin (ve zkrácené lhůtě). Rozdíl je ve správním poplatku. 4 Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Vydávání cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii. V Přerově můžete požádat o e-pas a vyzvednout vyhotovený e-pas na Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro, přepážka č. 10 a 11

Cestovní pasy Doklady Odbor vnitřních věcí Odbory

V Plzni vydává cestovní doklady oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností Magistrátu města Plzně, náměstí Republiky 16, 306 32 Plzeň. Mapu naleznete zde či též s využitím tzv. QR kódu: Telefon: 378 032 450, 378 032 451-61. E-mail: posta@plzen.eu Průběh vyhotovení OP, CD a ŘP. Znáte-li přesné datum, kdy jste podali žádost o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu či řidičského průkazu, můžete si níže jednoduše ověřit, zda-li je Váš nový doklad již připravený k převzetí.*. Doklady nejsou ze Státní tiskárny cenin zasílány každý den. Zhotovené doklady. Úvod > Úřad > Radnice > Odbory magistrátu > Odbor správních agend > Zhotovené doklady Matrika, trvalý pobyt, osobní doklady. Návody na řešení životních situací týkajících se matričních událostí (narození, manželství, úmrtí), trvalého pobytu (potvrzení, změna, rušení, ukončení) a vyřizování osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklady) Klienti, kteří si potřebují vyřídit na Magistrátu města Karlovy Vary osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas) si vyzvednou pořadové číslo z vyvolávacího systému v čekárně příjmu žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů v I. patře Magistrátu města Karlovy Vary, v případě výdeje osobních dokladů tak učiní v přízemí

Cestovní doklady - Pardubic

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. v hlavním městě Praze magistrát cestovní doklady K vyzvednutí jsou připraveny cestovní doklady s datem podání žádosti do 27. 7. 2021. Občané s trvalým pobytem ve správním území statutárního města Mostu, kteří si podali na Magistrátu města Mostu žádost o vydání cestovního dokladu, si doklad mohou vyzvednout v budově Magistrátu města Mostu.. Ve 3. patře na vyvolávacím zařízení stiskněte. Cestovní doklady, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů MMO přijaty ve STANDARDNÍ LHŮTĚ do dne 05.08.2021 a ve ZKRÁCENÉ LHŮTĚ do 5 pracovních dnů (správní poplatek 3 000/1 000 Kč) do dne 16.08.2021 , jsou připraveny k vyzvednutí Dostavit se osobně k podání žádosti o cestovní doklad s doklady potřebnými pro vydání CD (Viz Podmínky a postup řešení) Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: Magistrát města Prostějova, Oddělení OP a CD, ul. Školní 4, Prostějov, přízemí dveře č.115 Provozní hodiny: Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00. Cestovní doklady. Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překročení státních hranic České republiky přes hraniční přechod. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje v něm zaspané

Cestovní pasy Oficiální stránky statutárního města České

V čekárně na vyvolávacím zařízení stiskněte tlačítko Cestovní pasy Občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel, objednávání přes Magistrát města Přerova Bratrská 709/34 Přerov I-Město,. Cestovní pas i občanka na objednávku. Magistrát města Frýdku-Místku opět nabídne možnost telefonické objednávky k vyřízení cestovního dokladu nebo občanského průkazu, a to na neúřední úterý nebo pátek. Důvodem je, jako každým rokem před prázdninami, zvýšený počet žadatelů o vydání těchto dokladů Občanské průkazy i cestovní doklady vydává pro občany Jirkova Magistrát města Chomutova. Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech. Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz Cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů - občan mladší 15 let - 100,- Kč. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne - vyzvednutí pouze na Ministerstvu vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání): při podání a převzetí u Ministerstva vnitra (MV) - 6000,- Kč

Brno - Oddělení cestovních doklad

Vyplnění formulářů: Doklady pro vydání cestovního pasu

Cestovní doklady připravené k převzetí OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Městský úřad Slaný. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE. Tento monitoring provádíme z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových systémech ve smyslu ustanovení recitálu 47 a 49 Obecného. Legislativa: vyhláškač.417/2006 Sb., změna vyhlášky k provádění zákona o cestovních dokladech Vyhláška č. 415/2006 Sb., pořizování biometrických údajů do nosiče dat cestovního dokladu zákon č. 252/2008 Sb., úplné znění zákona o cestovních dokladech zákon č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech Odkazy: Stránky MVČR - Užitečné informace o vydávání. Magistrát již funguje v běžném režimu, Vaše žádosti lze vyřídit i bez objednání. Berte prosím na vědomí - jeden rezervovaný termín je pouze jedno vyřízení žádosti. (Např. nelze jít ve dvou lidech vyřídit cestovní doklady na jeden termín - musíte si vytvořit dvě rezervace) PŘEJÍT K REZERVACI Cestovní doklady. 04. Základní informace k životní situaci. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: -ve lhůtě 30dnů, je-li žádost podána na ÚMČ Praha 21. - je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí , ve lhůtě 120 dnů. - občanům ve věku do 15.

Objednávkový systém na agendě dokladů: Mladá Bolesla

Pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách. Úřední hodiny na pracovišti Ministerstva vnitra Na Pankráci 1623/72, Praha 4, kde se pořizují osobní doklady ve zkrácených lhůtách, jsou od 3. května 2021 do odvolání stanoveny takto: Pro pořízení žádosti a převzetí osobních dokladů: pondělí. 8:00 - 11. Druhy cestovních dokladů: Cestovní pas: vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o jeho vydání. Pokud občan neměl trvalý pobyt na území ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna. Nejčastěji používaným cestovním dokladem je cestovní pas WebCall, On-line objednávkový systém. Zpět na: Nabídka témat. Na této stránce Vám zpřístupňujeme aplikace umožňující elektronické objednání pomocí internetu nebo zjištění možnosti Vaší obsluhy na Magistrátu města Jihlavy v agendách: - odboru dopravy. - správního odboru Nechat si vyrobit nový občanský průkaz nebo pas může teď v létě znamenat i desítky minut čekání na úřadech. Zájem roste a internetové rezervační systémy bývají na některé dny úplně plné. Výrazný nárůst zaznamenali třeba na hradeckém magistrátu právě v uplynulém týdnu. Všechno navíc trochu komplikují nové podmínky pro vydání občanských průkazů Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I. Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad oddělení správních agend a matriky Vedoucí oddělení: Ing. Vladimíra Holečková, tel.: 412 591 126 +-Cestovní doklady - správní poplatky Zavřít

Cestovní doklady: Město Mos

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 360 01. IČ: 00254657 tel.: ústředna +420 353 151 111 fax.: +420 353 151 400 ID datové schránky - a89bwi Vydání cestovních pasů. Kde to vyřídíte: Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 401 00. Telefon: 475271133, 475271134, 475271563 (výdej dokladů) Úřední hodiny: Pondělí 8.00 - 17.00 Magistrát města Ostrava - Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Gorkého 3037/2, 70200 Oddělení vydává cestovní doklady a občanské průkazy. Fotogalerie Fotogalerie. Příště už budu vyřizovat doklady jinde.. Žádost o občanský průkaz, žádost o cestovní doklad: Vyzvednutí občanského průkazu, cestovního dokladu: Jiný úkon evidence řidič

Kalendář akcíNepřijímali žádosti o nové pasy

Vydání cestovního dokladu — Ostrav

Cestovní doklady Co potřebujete k vydání občanského průkazu? Žádost o vydání cestovního pasu se vyplňuje elektronicky přímo na matrice, v přízemí budovy magistrátu na Komenského náměstí, kde vás úřednice také rovnou vyfotí Doklady. Nadpis. Vydání občanského průkazu. Vydání cestovního dokladu. Narození dítěte - vydávání rodných listů (prvopis) Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku. Úmrtí - vydávání úmrtních listů (prvopis) Vydávání opisů matričních dokladů Magistrát Liberec - Otevírací doba, doklady i odpady (Průvodce) Cestovatelské informace 21. 9. 2020. Hlavní budova magistrátu města Liberec se nachází na náměstí Dr. E. Beneše 1/1 a jedná se o noblesní budovu radnice s vysokou štíhlou věží, která se hrdě a majestátně tyčí nad hlavním libereckým náměstím.

Vyřiďte si na úřadu Postupy pro řešení životních situací na území města Plzně. Na tomto místě najdete přehled oblastí životních situací s odkazy na jejich popisy, jak se zachovat v konkrétních situacích ve vztahu k Magistrátu města Plzně, úřadům městských obvodů či organizacím na území města Plzně Magistrát města - budova D; Odbor dopravy, Registry Řidičské průkazy, Technici, Občanské průkazy, cestovní doklady. Kontaktní informace. Adresa: Krnovská 431/71B, 746 01 Opava - Předměst. Občané si také budou moci vyzvedávat vyhotovené doklady, jako jsou občanské průkazy či cestovní pasy, jejichž žádosti byly přijaty před kybernetickým útokem. Týká se to také agendy řidičských průkazů a motorových vozidel. Tímto krokem chce magistrát eliminovat zbytečné cesty občanů na úřad nám. Svobody 1960, Kladno. 2. Výběr služby. Vyberte si službu podle potřeby Vydání občanského průkazu. Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 401 00. Telefon: 475271563 (výdej dokladů), 475271135, 475271564, 475271566. potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např

Pro rezervaci termínu si vyberte příslušnou agendu: Výdej hotových občanských průkazů a cestovních dokladů. Příjem žádostí řidičské a profesní průkazy, karty digitálního tachografu. Evidence obyvatel. Evidence vozidel. Dovozy a přestavby vozidel. Příjem žádostí občanské průkazy a cestovní doklady. Matrika Cestovní pasy. ONLINE REZERVACE. Nečekejte ve frontách a zarezervujte si čas své návštěvy. AKTUÁLNÍ OBSAZENOST. Než k nám vyrazíte, podívejte se na aktuální vytíženost přepážek. HOTOVÉ DOKLADY. Aktuální stav podaných žádostí o vydání cestovního dokladu Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal 2016 Výdej údajů z evidence obyvatel. Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem.

Pokud jde o cestovní doklady, k řízení o přestupcích v prvním stupni je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Jestliže občan trvalý pobyt v ČR neměl nebo jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna. Za tyto přestupky. Cestovní doklady. Zprávy. Občanský průkaz, cestovní doklad, přihlašovací lístek, zbrojní průkaz, povolení pobytu, přidělení rodného čísla, lustrační osvědčení..... formuláře a tiskopisy. Odkazy. Cestovní doklady Informace Ministerstva vnitra Cestovní doklady ČR. Pokud občan ČR v České republice trvalý pobyt neměl, nebo jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna. Prosíme občany ČR žijící v SRN o dodržení pravidla místní příslušnosti Cestovní doklady. cestovní pasy; vyřízení žádosti o vydání cestovních dokladů E-mail: oficiální: jana.holouskova@trinecko.cz Adresa: Magistrát města Třince - Kancelář: 136. Jablunkovská 160 Třinec - Staré město 73961 . Kontakty. Odbory > Odbor vnitřních věc. Cestovní doklady - upozornění rodičům nezletilých. Upozorňujeme rodiče nezletilých dětí, že chtějí-li v letošním roce vycestovat i s dětmi do zahraničí, musí si nechat pro své děti vystavit samostatný cestovní doklad. Dnem 26. června 2012 končí platnost zápisů občanů mladších 15 let v cestovním dokladu rodičů.

Magistrát města Mladá Boleslav - Obecní živnostenský úřad

Cestovní doklad Statutární město Opav

 1. Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel. Doručovací adresa: Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pracoviště: Na Sádkách 453, 588 56 Telč, 1.NP - kancelář č. 3. Úřední hodiny: v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Vládou ČR jsou úřední hodiny PONDĚLÍ a.
 2. Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel. Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018 (5.6.2018) Informace Ministerstva vnitra. Informace k vydávání osobních dokladů (17.3.2016) Užitečné informace Ministerstva vnitra České republiky o vydávání občanských průkazů a.
 3. Do činnosti Odboru správních agend spadá matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a přestupková agenda. Odbor také zajišťuje veškeré volby konané v daném okrsku. Podrobnější informace o celé činnosti odboru najdete zde . Odkazy
 4. Pracoviště MV pro vyřízení dokladu ve zrychlených lhůtách - úřední hodiny. Upozornění na nevyzvednuté osobní doklady. Cestovní doklady- pasy - vyřizuje Eva Uhlířová. Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018. Poučení pro držitele e-pas. Pracoviště MV pro vyřízení dokladu ve zrychlených lhůtách.
 5. Cestovní doklady 1. Identifikační kód. SPSC. 2. Pojmenování (název) životní situace. Cestovní pas. 3. Základní informace k životní situac
Prosinec - Statutární město Liberec

Občanský průkaz vydává městský úřad (nebo magistrát), případně Ministerstvo vnitra ČR. Nové doklady po svatbě budou připraveny do 5 pracovních dní (250 Kč), případně do zkrácené lhůty 1 pracovního dne (500 Kč). . Cestování s ustřiženou občanko Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů. Na pracovišti je možno také podat žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů, který platí půl roku. Na pracovišti Dolní náměstí 1 bude možno podat pouze žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a tento si zde i. Adresáře Oddělení správních agend a matriky (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika) Kategorie. Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku

Cestovní doklady - Chomuto

 1. Nové cestovní doklady si v současné době pořídíte v Plzni v klidu a bez front. Úředníci proto radí všem zájemcům, aby nečekali až na léto. V zimě jsou totiž čekací doby až čtyřikrát kratší než v letní sezoně
 2. )
 3. Cestovní doklady České republiky. Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR nebo pokud ho nelze zjistit, vydá biometrický pas Magistrát města Brna. Vydaný biometrický pas bylo do roku 2016 možné převzít pouze u úřadu, kde byla žádost podána, nyní existuje možnost převzetí u úřadu na území ČR, který cestovní pas.
 4. Magistrát České Budějovice je fungující úřad. Na rozdíl od mnoha úřadů využívá hlavně historické reprezentativní budovy v centru. To má své výhody a nevýhody. Každopádně je to úřad, který je lidem blíž a snaží se poskytnout nejlepší možné cesty. Zařizovat zde pas a jiné doklady není nic těžkého
 5. Chyba komunikace. Server není dostupný. Omlouváme se za vzniklé potíže. Invalid security key
 6. Magistrát města Plzně - Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně, kontaktní centrum, řešení životních situac
 7. Mladá Boleslav - Úřady praskají ve švech, v Boleslavi se mohou lidé mnohahodinovému čekání ve frontě na doklady snadno vyhnou

Doklady osobn

 1. Rezervační kalendář - Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova. Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady. Registr vozidel. Řidičské průkazy. Živnostenské a zemědělské podnikání
 2. Kdy na královéhradecký magistrát pro osobní doklady. Vážená paní starostko, vážený pane starosto, na správní odbor královéhradeckého magistrátu přichází v těchto dnech citelně více klientů a kvůli blížícím se prázdninám zde většinou žádají o nové cestovní doklady
 3. 8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel. 8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin. 8.00 - 13.00 je otevřena pokladna
 4. utový lístek 30 Kč a 90
Fotografie na občanský průkaz plzen - termín schůzky si

Cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy Oficiální

 1. [perex] Cestovní doklad se dítěti do 15 let vydává jen za přítomnosti rodiče či jiného zákonného zástupce. [/perex] Kde Pro cesty do Evroé unie a schengenského prostoru lze využít také jakýkoliv typ občanského průkazu. Za určitých podmínek můžete s občanským průkazem cestovat i do některých dalších států, viz Cestování na občanský průkaz mimo EU)
 2. [perex] Cestovní pas pro občana staršího 15 let se vydává s platností 10 let. Žádosti je nutné podat osobně. [/perex] Správní poplatky a lhůty pro vyřízení standardní lhůta je 30 dnů správní poplatek za vydání cestovního pasu je 600 Kč Možnost vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě Cestovní pas může občan starší 15 let získat ve zkrácené lhůtě [
 3. Magistrát města Havířova Státní správa. Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu Barbora M. 14.12.2020. Úkon: Výdej dokladů - OP, CD Stanislav C. 14.12.2020. Úkon: Řidičské průkazy - Výměna řidičského průkaz
 4. Cestovní doklady Vydávání cestovních pasů městě Praze magistrát. Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy
 5. Liberecký magistrát. | Foto: Deník/Jiří Stich Úřady obcí s rozšířenou působností, mezi něž patří i Magistrát města Liberec, tak nebudou moci přijímat žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady, ani nebudou moci vydávat již vyhotovené cestovní doklady

Doklady. K tomu, abyste se po návratu do ČR mohli začlenit do společnosti (to je např. zaevidovat se na Úřadě práce, žádat o dávky Státní sociální podpory, popř. Hmotné nouze, abyste v České republice mohli pracovat nebo podnikat, přihlásit děti do školy, sebe a rodinu registrovat u lékaře), je dobré mít platné doklady Oficiální webový portál statutárního města Děčín. Veřejné zakázky. Portál veřejných zakázek; Veřejné zakázky mimo E-ZA Oddělení magistrátu na Krnovské ulici, kde se vyřizují občanské průkazy a pasy, je v posledních dvou měsících doslova v obležení. Tvoří se zde obrovské řady žadatelů o nový elektronický občanský průkaz či cestovní pas, který navíc musí mít od konce června také všechny děti cestující do zahraničí, uvedla. <br> Pro pozici referent (občanské průkazy a cestovní doklady) v odboru občansko-správním je stanovena 8.platová třída,jiná výdělečná činnost může být vykonávána XXX s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele; úředník může být členem řídícího,dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby. Rozmístění pracovišť magistrátu. Magistrát města Opavy je rozmístěn v centru města na Horním náměstí v budovách. Horní náměstí 69. Horní náměstí 67. a v úřednickém areálu na Krnovské ulici v budovách. Krnovská 71A. Krnovská 71B. Krnovská 71C. Díky přestěhování většiny odborů do nového úřednického.

Vítání dětí 09