Home

Učitelství pro mateřské školy ZČU

Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií (CZ.1.07/2.2.00/18.0022) Koordinátor projektu Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (KPG) Cílem projektu je - vytvořit kombinovanou formu studia Učitelství pro mateřské školy (na FPE ZČU je akreditováno toto studium pouze v prezenční formě), realizovat tři semestry nově zaváděné kombinované formy studi Učitelství pro mateřské školy, Bc. - rozšíření akreditace. Home \ Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: pechmanp@rek.zcu.cz 377 63 1025 Univerzitní 8, Plzeň 301 00. TOP. WordPress Theme by (C) CactusTheme ZČU učitelství pro MŠ. Ahoj letos nastupuji na ZČU obor Učitelství pro mateřské školy. Nestuduje někdo tenhle obor? Mám spoustu otázek a hlavně velké obavy, takže bych uvítala zkušenosti Učitelství pro mateřské školy - bakalářské studium - v letošním roce se talentová zkouška nedělá; Učitelství pro 1. stupeň (základní školy) - magisterské studium - v letošním roce se talentová zkouška nedělá . Upozornění

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy Uchazeči budou vybráni na základě výsledku přijímací zkoušky, která se bude konat formou písemného testu. Náročnost vychází z rozsahu středoškolského studia předmětu český jazyk a literatura Komparace studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na ZČU v Plzni a UJEP v Ústí nad Labem The Comparison of the study programme pre-school teaching at ZČU Plzeň and UJEP Ústí nad Labem. Anotace: Práce se zabývá v teoretické části ziskem odborné kvalifikace pro učitele mš. Porovnává odbornou kvalifikaci se Spolkovou. Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor).Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace.Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci

Učitelství pro mateřské školy (B0112A300006) B0112A300006 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky Učitelství českého jazyka pro střední školy (N0114A300074) N0114A300074 Navazující Prezenční 120 Nabídka studia. Další filtrování. Typ studia. Bakalářské. Magisterské. Navazující magisterské. Doktorské. Fakulta. Všechny fakulty Fakulta aplikovaných věd Fakulta designu a umění Fakulta ekonomická Fakulta elektrotechnická Fakulta filozofická Fakulta pedagogická Fakulta právnická Fakulta strojní Fakulta zdravotnických.

Učitelství pro mateřské školy. Cestou praxe, teorie a reflexe do hlubin dětské duše. Termíny přihlášek. Co se naučíte. Chcete se stát prvním člověkem po rodičích, který provází dítě na cestě za poznáním, podporuje ho v jeho nápadech, experimentování, ale současně je mu oporou, když občas klopýtne a neví kudy. B0112A300001. Název oboru. Učitelství pro mateřské školy. Typ studia. Vysokoškolské studium. Forma studia. Prezenční i kombinované. Délka studia (roky) 3

Studium Učitelství pro mateřské školy bylo na FPE ZČU akreditováno ve studijním programu B 7531-Předškolní a mimoškolní pedagogika a bylo zahájeno v akademickém roce 1998/99 v prezenční formě. Velmi často však studenti využívali tzv. upravenou formu studia Komparace studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na ZČU v Plzni a UJEP v Ústí nad Labem The Comparison of the study programme pre-school teaching at ZČU Plzeň and UJEP Ústí nad Labem. Abstract: Práce se zabývá v teoretické části ziskem odborné kvalifikace pro učitele mš. Porovnává odbornou kvalifikaci se. Rada pro vnitřní hodnocení Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení ZČU č. 05/2021 Projednání záměru žádosti o rozšíření bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy o kombinovanou formu studia Předkladatel návrhu usnesení: prof. Ing. Jiří Křen, CSc., místopředseda RV Rozdílnost pohledů studentů a absolventů FPE ZČU na přínos studia Učitelství pro MŠ Bakalářská práce Ondřej Koželuh Učitelství pro mateřské školy léta studia (2010 - 2013) Vedoucí práce: Mgr. Pavla Sovová PhD. Plzeň, 201 a zájemci o obor učitelství pro mateřské školy. S nabízenými obory se návštěvníci dne otevřených dveří seznámí nejen díky akademickým pracovníkům, také prostřednictvím studentů fakulty. Jejich dotazy rádi zodpovědí členové studentské organizace Otevřeno, která na plzeňské pedagogické fakultě působí

Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s - zcu

 1. Studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Poskytovatel: MěCheb - Město Cheb Doba realizace: 01.01.2020-31.12.2020 Cíle projektu: Z finanční podp..
 2. Komparace studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na ZČU v Plzni a UJEP v Ústí nad Labem: Další názvy: The Comparison of the study programme pre-school teaching at ZČU Plzeň and UJEP Ústí nad Labem: Autoři: Kolaříková, Eva: Vedoucí práce/školitel: Podpera, Milan: Datum vydání: 2013: Nakladatel
 3. Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie učitelství pro mš. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu. Kombinované studium Učitelství pro MŠ - Vysoké školy

Univerzita otevřela školku pro děti zaměstnanců. V budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici připravila Západočeská univerzita v Plzni prostory pro 38 dětí. 16 míst z celkové kapacity obsadily děti zaměstnanců, zbylá místa využili ostatní zájemci. Provozovatelem je Mateřská škola kardinála Berana Plzeň. Nová. Studijní obor Učitelství pro mateřské školy je zaměřený na přípravu k výkonu profese učitele mateřské školy. V rámci studia jsou bezprostředně využívány soudobé poznatky a metody vyplývající z aktuálního stavu vědeckého poznání a trendů v předškolní pedagogice a v oblasti přípravného vzdělávání. Přihlášky k rozšiřujícímu studiu učitelství, a to jak pro mateřské, tak základní i střední školy, fakulta přijímá do 15. nebo do 31. srpna , dle konkrétního studijního programu HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DRMOUL (se zaměřením na třídu Kuřátek) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veronika Märzová Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor učitelství pro mateřské školy Vedoucí práce: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. Plzeň, 201 Studijní program: Učitelství pro mateřské školy (B0112A300006) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Pedagogické Náplň programu/oboru: Během studia absolvent získá a rozvine své znalosti, dovednosti a postoje, potřebné pro profesionální působení v mateřských školách a v předškolních zařízeních

Učitelství pro mateřské školy, Bc

 1. ars, students also have electronic support, eg in the form of e-courses. The crisis situation in the summer semester of the 2019/20 academic year, when the world was hit by the.
 2. předškolní a mimoškolní pedagogika ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU v Plzni; Praxe: Vedoucí na školách v přírodě a pobytových táborech různého zaměření (2008-2013/2016-2019) Vedoucí výtvarného kroužku ve středisku Radovánek (září 2016-červen 2019
 3. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro mateřské školy Specializace v pedagogice - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nebo SŠ Speciální pedagogika Celoživotní vzdělávání (Plzeň a Cheb) Doktorská studia Nepedagogické programy. WEB: https://fpe.zcu.cz/ DĚTSKÁ UNIVERZITA: https.
 4. VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy.
 5. Západočeská univerzita v Plzni připravila do nového projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji na 39 témat a projektových dnů pro střední, základní i mateřské školy. Během června 2021 proběhlo na dvanácti školách celkem devatenáct projektových dnů
 6. Portál ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogick á > KHK Olga, Hudební výchova v mateřské škole : Metodika : Učebnice pro 2.-4. roč. stud. oboru Učitelství pro mateřské školy na stř. pedagog. školách, Praha : SPN 1987 Raková, Milena; Štíplová, Ljuba.
 7. PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D. Jednatelka a majitelka vzdělávací společnosti ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o. 2017 - dosud - Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Katedra pedagogiky, obor Učitelství pro mateřské školy, interní akademický pracovník, oponent kvalifikačních prací 2013 - 2016 -..

Školní inspektorka pro mateřské, základní a základní umělecké školy Vzdělání. Učitelství pro první stupeň základní školy (ZČU v Plzni); státní rigorózní zkouška (PedF UK v Praze) Taneční pedagogika (AMU, Hudební fakulta) Studium pro vedoucí pracovníky ve školství (PedF UK) Doktorské studium Pedagogiky (PedF UK. • Učitelství pro mateřské školy U200/P88 • Výchova ke zdraví se zaměř. na vzdělávání U71/P35 • Občanská výchova se zaměř. na vzdělávání U62/P2 Fakulta pedagogická ZČU obor Učitelství pro mateřské školy v kombinované formě dodatečné přijímací řízení www.fpe.zcu.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTR 2. kolo pro ty, co splní podmínky prominutí přijímací zkoušky 10 PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D. Jednatelka a majitelka vzdělávací společnosti ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o.; 2017 - dosud - Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Katedra pedagogiky, obor Učitelství pro mateřské školy, interní akademický pracovník, oponent kvalifikačních prací 2013 - 2016 - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, ráda bych se Vás zeptala, zda mohu působit jako kvalifikovaná učitelka AJ na ZŠ, pokud mám vystudované tyto obory: ZČU, Fakulta pedagogická, Plzeň, obor Anglický jazyk - Psychologie pro.

kompetencí u studentů oboru Učitelství pro mateřské školy. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK. Nelešovská, A., & Šmelová, E. (2006). Výzkum připravenosti studentů oboru učitelství pro MŠ na cizojazyčnou výchovu a. Vystudovala Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy na PF UMB v Banské Bystrici. Na Slovensku působila jako učitelka ZŠ, v Lucembursku jako chůva v české rodině a později jako učitelka v mateřské škole. Je instruktora dětské jógy. V současnosti je na rodičovské dovolené 1 Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Klatovská 51, 300 00 Plzeň, ČR 2 Katedra pedagogiky, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Chodské náměstí 1, 306 14 Plzeň, ČR. Článek pojednává o profilu absolventa Učitelství pro mateřské školy z pohledu jednotlivých kompetencí Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU v Plzni, kurzu logopedického asistenta, Letní školy Začít spolu pro MŠ, konference Růst společně, kurzů předčtenářské gramotnosti, pregramotnosti tvarů v Hejného metodě, pedagogického hodnocení a. Bc. Barbora Jelínková je absolventkou bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni (kvalifikační práce na téma Srovnání předškolního vzdělávacího systému ČR a Noska). V současné době působí v MŠ Františka Ondříčka v Českých Budějovicích

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie učitelství pro mš. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu V roce 1976 ukončila studium učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1983 ukončila doktorandské studium a obhájila kandidátskou disertační práci v oboru předškolní pedagogika ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde pracovala jako odborný pracovník v oddělení předškolní. Učitelství pro střední školy: Učitelství biologie pro střední školy + Učitelství geografie pro střední školy: prezenční: navazující: 2 roky: Mgr. N7504: Učitelství pro střední školy: Učitelství biologie pro střední školy + Učitelství chemie pro střední školy: prezenční: navazující: 2 roky: Mgr. N7504. E-mail: lorenzo fpe.zcu.cz. Editovat školu. Diskuze o této škole. Testy k příjímacím řízení Učitelství pro mateřské školy B7531: Učitelství fyziky pro střední školy N7504: Navazující. Pedagogické disciplíny vyučované pracovníky katedry pokrývají celou šíři pedagogického myšlení a jsou směřovány především do pregraduálního studia pedagogických oborů: Učitelství pro mateřské školy (bakalářské studium), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední.

ZČU učitelství pro MŠ - Diskuze - eMimino

 1. Přihlášky k rozšiřujícímu studiu učitelství, a to jak pro mateřské, tak základní i střední školy, fakulta přijímá do 15. nebo do 31. srpna, dle konkrétního studijního programu. Do 15. srpna by měli odevzdat přihlášku zájemci o studium pedagogických věd, tedy o vzdělávací programy vedoucí k získání kvalifikace
 2. PedF UK Praha - vysokoškolské učitelství pro mateřské školy PedF UK Praha - Školský management PŠ Praha 1972 - 1974 obor učitelství pro mateřské školy Praxe. 26. mateřská škola Plzeň - ředitelka; 64. MŠ Plzeň: od 1991 - ředitelka; Katedra českého jazyka FPE ZČU - odborný asistent; Lektorka; Publikační činnos
 3. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň Učitelství pro mateřské školy , Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání Vysoká škola. Design kovu a šperku (navazující magisterské studium) , Design (navazující magisterské studium) , Fashion design (navazující magisterské studium) , Ilustrace a grafický.
 4. Každý rok se jako hodnotitel účastním přijímacího řízení na obor Učitelství pro mateřské školy na ZČU v Plzni a je pravda, že když přijde otázka na složení třídy, většina zájemců odpovídá homogenní třída, protože podle svých slov chtějí mít všechno pod kontrolou, což potvrzuje teorii z.

Cestu k vědecké práci není potřeba odkládat. Začít můžete třeba ještě předtím, než začnete chodit do školy! Lesní školka Větvička má od roku 2012 své zázemí v boleveckém arboretu Sofronka. Jsme moc rádi, že můžeme být součástí konceptu lesní pedagogiky, kterou v Sofronce nabízí Správa veřejného statku města Plzně a spoluužívat tento jedinečný. Učitelství pro mateřské školy Kategorie: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 13.02.2015 11:22:46, Monika, zhlédnuto: 553x, reakcí celkem: 0 Reagovat na příspěve

Přijímací zkoušky - Fakulta pedagogická ZČ

Vzdělání. Přírodovědná studia - učitelství pro SŠ - informatika, geografie, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni. Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele, Pedagogická fakulta, UK Praha. Studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, NIDV Studentské vědecké konference se aktivně zúčastnilo šest studentek oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy, které dlouhodobě projevují zájem o hudební výchovu a integraci hudebně výchovných činností do pedagogického procesu v mateřské nebo základní škole Verča byla naší školce přítelkyní od doby, kdy ještě studovala učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Karlově. Zavítala k nám na praxi, a tak se nám líbila, že jsme ji oslovili, aby nám vypomohla, když naše ředitelka Lenka odcházela na mateřskou Přijímací řízení pro akademický rok 2016/17 ani studium stávajících studentů není nijak ohroženo, uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček. Navrhované opatření se podle něj navíc netýká učitelství pro mateřské školy a pro 1. stupeň základních škol, tedy oborů, které na fakultě patří k nejžádanějším

Komparace studijního oboru Učitelství pro mateřské školy

Forma studia. Všechny formy Prezenční (10) Kombinované (8) Typ školy. Všechny školy Veřejné a státní (8) Všechna města Plzeň Olomouc Všechny typy Bakalářské Magisterské navazující Doktorské Všechny formy Prezenční Kombinované Všechny školy Veřejné a státní. Vysoká škola, která pomáhá rozvíjet talent a. Studujte na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni a připravte se na učitelskou kariéru! Jaké obory u nás můžete studovat? ⬇️ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro mateřské školy Specializace v pedagogice - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nebo SŠ Speciální pedagogik

Západočeská univerzita (ZČU) otevře od září školku pro zaměstnance, jejímž provozovatelem bude Mateřská škola kardinála Berana, zřízená Biskupstvím plzeňským. V přízemí vysokoškolských kolejích v Baarově ulici vznikají nyní prostory pro 38 dětí, z toho 20 míst bude pro děti zaměstnanců, případně studentů, zbytek využije veřejnost, řekla ČTK mluvčí. Название специальности на русском: Подготовка учителей для детских садов. Название специальности на чешском: Učitelství pro mateřské školy. Название специализации на русском: Konkrétně se tedy jedná o absolventy bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy a magisterských a navazujících magisterských studijních programů pro oba stupně základních škol a školy střední, a to včetně absolventů kombinované formy studia, říká mluvčí ZČU Šárka Stará, podle které.

- Jiří Havel, Petr Najvar - Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy: průběžné výsledky - Milan Podpěra, Pavla Soukupová - Souvislosti mezi výsledky přijímacího řízení a úspěšností studentů v prvním ročníku studijního programu Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU 2011-2012- lektorka výchovy ke zdraví pro děti na ZŠ 2013- ZČU v Plzni- Biologie se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 2018-2019 učitelka v MŠ Montessori Pampeliška s.r.o., zde lektorka anglického jazyka pro nejmenší děti od 2018- studentka ZČU FPE- Učitelství pro mateřské školy

Nabídka studia - zcu

Tradičně nejvyšší zájem je o Fakultu pedagogickou ZČU, která obdržela přesně 2 991 přihlášek. Stejně jako loni se uchazeči nejčastěji hlásili na obory angličtina, psychologie, učitelství pro 1. stupeň základních škol a učitelství pro mateřské školy Pedagogická fakulta ZČU v Plzni Obor: Učitelství pro 1. stupeň Praxe ve školství: 22 let Záliby: rodina, cestování, kreativní tvoření, práce s dětmi Motto: Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Mgr. Hana Kulíšková - učitelka 1.st. Vzdělání: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni Obor: Učitelství pro 1. stupe

Světlana Cozlová | kurzy

Information package & Course catalogue - Portál ZČ

Učitelství pro 1. stupeň základní školy 9. Další postup Úvod Grémium MŠMT ČR jmenované na jaře 2004 náměstkem pro vysoké školy doc. P. Kolářem se na svých zasedáních opakovaně zabývalo situací ve vzdělávání učitelů na českýc Bc. Petra Pechmanová pechmanp@rek.zcu.cz 377 63 1025 Univerzitní 8, Plzeň 301 0 Vysoká škola. Studoval(a) obor Učitelství pro mateřské školy na škole Fakulta pedagogická ZČU v Plzni. Střední škola. Žádné školy k zobrazení. Předepsané pedagogické vzdělání podle Zákona č. 563/2004 Sb. §6 a absolvování Diplomového kurzu Montessori pedagogiky pro věk 3-6 je nutností. Pedagogičtí pracovníci naší mateřské školy mají ukončené středoškolské a vysokoškolské vzdělání, praxi a zkušenosti s výukou dětí předškolního věku

Bakalářské a magisterské studium

Učitelství pro mateřské školy - bakalářské studium

 1. Na devíti fakultách Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) by mělo letos od nového akademického roku studovat stejně jako loni 11.500 lidí v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. V září jsou ještě zápisy a zároveň státnice, takže zatím není možné sdělit definitivní počet studentů pro další rok, řekla ČTK mluvčí univerzity Kamila.
 2. Vystudovala jsem Střední logistickou školu v oboru provoz a ekonomika dopravy. Následně jsem absolvovala v pedagogickém oboru jako asistent pedagoga. Aktuálně studuji na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni obor učitelství pro mateřské školy
 3. Vysoká škola. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání , Informační a komunikační technologie ve vzdělávání , Teorie vzdělávání v bohemistice , Teorie vzdělávání v bohemistice , Teorie vzdělávání ve fyzice , Teorie vzdělávání ve fyzice , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Učitelství pro 1.
 4. Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 9 38. Mgr. Polanská Marcela učitelka ZŠ 21 PedF, učitelství pro 1. stupeň 1. stupeň 39. Procházka David učitel ZŠ, asistent pedagoga, koordinátor IC
 5. VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBLASTI OCHRANY PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM E-mail: bjirinco@kps.zcu.cz Institut veřejného zdraví, Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper, Slovenia -31-VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBLASTI OCHRANY PŘED SLUNEČNÍM.

Obor Učitelství pro mateřské školy - Seznam škol v Č

Učitelství pro mateřské školy: bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky Obory Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7503: Učitelství fyziky pro základní školy + Učitelství chemie pro základní školy: navazující magisterský prezenční 2 rok Pedagogická fakulta ZČU Plzeň - obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace Fj - Hv Přehled zaměstnání od r. 2002 mateřská dovolená od r. 2000 Ústav celoživotního vzdělávání ZČU (metodik) 1998 - 2001 Katedra ruského a francouzského jazyka FPE ZČU (asistentka) 1998 - 2001 10 Vystudoval v bakalářském studiu obor Učitelství pro MŠ na ZČU v Plzni a magisterském studiu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci Aj/Dě. Pracoval jako učitel v plzeňské mateřské škole. Nyní působí na Západočeské univerzitě v Plzni. Na UK se zúčastnil akčního výzkumu v oblasti práce s knihou v mateřské škole Pak je pro Tebe naše studium (nejen) učitelských oborů to pravé! Co se týče bakalářského studia, můžete u nás studovat Učitelství pro mateřské školy nebo si zvolit ze široké nabídky kombinaci dvou programů, jeden z nich je hlavní (maior), druhý vedlejší (minor)

Rada pro vnitřní hodnocení - zcu

2020 - kurz chůvy pro děti do zahájení školní docházky od 2019 - studentka na ZČU FPE - obor Učitelství pro MŠ Od 2015 - instruktorka na letních táborech v JS Radčice, asistent fyzioterapeuta při dětské hipoterapii Od 2020 - lektorka dětské jóg Opatření děkanky č. 1/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/202 MgA. Bc. Veronika Formánková vystudovala DAMU v Praze, obor Dramatická výchova a bakalářský program Učitelství v MŠ na ZČU v Plzni. Je zakladatelkou, ředitelkou a průvodkyní Lesní mateřské školy Větvička v Plzni. Živila se různě, několik let jako herečka a spoluautorka divadla pro děti E-mail: marek.adler@educanet.cz. Přírodovědná studia - učitelství pro SŠ - informatika, geografie, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni. Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele, Pedagogická fakulta, UK Praha. Senior Teacher a koordinátor profesního rozvoje v ZŠ Open Gate Životopis - Učitel mateřské školky, Lektor, Pracovnice přepážky, Asistentka pedagoga, Lektor-instruktor, Praktikantka, Číšník/servírka, Asistentka prodeje - Životopis 708725 Přečtěte si můj životopis. Hledám práci

tisková zpráva - ff

učitelství pro mateřské školy www.pf.jcu.cz 15.6.2014 dodatečné př. řízení 30.4.2014 1. kolo 25.8.2014 2. kolo Filozofická fakulta - English Language and Literature www.phil.muni.cz 30.4.2014 1. kolo Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií www.frrms.mendelu.cz 11.5.2014 prodlouženo pro. Pedagog na PF JČU v Českých Budějovicích, studijní obor Učitelství pro MŠ, zaměření Zaměření lektora Komunikace s dětmi Teorie a praxe her RVP pro předškolní vzdělávání Evaluace Praktický výcvik se zpětnou vazbou pomocí videozáznamu Dramatická výchova Sociální vývoj dětí v mateřské škole Filozofie s dětmi aj 10. Učitelství pro mateřské školy Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové. KVD - Katedra výpočetní a didaktické techniky - místo pro Vaše studium i úspěšný vstup do života. Staňte se naší součástí. KVD FPE ZČU v Plzni Marcela Klepáčková vystudovala bakalářský obor učitelství pro mateřské školy na PF UJEP v Ústí nad Labem a jednooborový magisterský obor speciální pedagogika na UJAK v Praze. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala rozšiřující studium speciální pedagogiky na PF ZČU v Plzni

Nabídka studia

Od roku 2001 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem. Vysoká škola ekonomická, a učíš ekonomiku), pak si musíš dodělat pedagogické minimum. Což ale Tvůj případ není, protože chceš učit cizí jazyk. Takže: plná kvalifikovatelnost pro jazykáře existuje ve dvou variantách: vystudovaná pedagogická fakulta v oboru učitelství anglického jazyka (pro ten stupeň, který učíš Dospělí Remízku Aneta Ira - předsedkyně spolku Lesní mateřská škola Remízek, z. s., ředitelka Lesní mateřské školy Remízek. Vystudovala jsem fyzioterapii na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Učitelství pro mateřské školy na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Příspěvek dává nahlédnout do zatím dva a půl roku trvajícího výzkumu rozvoje profesních kompetencí během studia oboru Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU v Plzni. Studenti, kteří byli přijati v roce 2010, průběžně hodnotili rozvoj svých profesních kompetencí a přínos výuky v tomto procesu Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 30.4.2015 1. kolo Fakulta elektrotechnická www.fel.zcu.cz 22.4.2015 1. kolo Fakulta ekonomická případné 2. kolo www.fek.zcu.cz 1.9.2015 případné 2. kolo Fakulta pedagogická dodatečné přijímací řízení obor Učitelství pro mateřské školy (KS

Studium Učitelství pro 1

Společnost Infra se věnuje vydavatelské a vzdělávací činnosti. Ediční řada metodických pomůcek vydavatelství Infra KAFOMET patří k nejoblíbenějším materiálům pro základní a mateřské školy Tábory pro předškoláky se konají ve spolupráci s lesní školkou Medvíďata. Středisko STOPA, které celoročně pracuje s dětmi a mládeží, sdružuje přes 300 dětí a mladých lidí. Od září 2014 je součástí střediska i lesní školka Medvíďata (lesní klub). Do školky chodí dětive věku 2- 6 let Konkrétně se tedy jedná o absolventy bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy a magisterských a navazujících magisterských studijních programů pro oba stupně základních škol a školy střední, a to včetně absolventů kombinované formy studia Pedagogická fakulta ZČU oznámila, na které obory minimálně dočasně rezignuje. Od akademického roku 2017/2018 by neměla přijímat studenty celkem do sedmi oborů připravujících pedagogy na výuku na středních školách. Změny souvisí s kritikou školy ze strany Akreditační komise ČR

DSpace at University of West Bohemia - dspace5

bakalářský prezenční CZ. Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy. 31. 5. 2021 INFO. Biomedicínské inženýrství. Fakulta zdravotnických studií. navazující magisterský (2letý) prezenční CZ. Přijetí na základě průměrného prospěchu za celé bak. studium tech FPE ZČU v Plzni (Veleslavínova 42 a Chodské nám. - vchod ze Stehlíkovy ulice). Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro základní školy bez kvalifikace pro výuku fyziky, na výuku fyziky na základní škole po odborné i didakticko-metodické stránce Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování studijního programu Učitelství pro mateřské školy, elektronickou přihlášku ke studiu uvedeného studijního programu je možné podat. Kontakt na katedru. Katedra primární a preprimární pedagogiky PF JU, Dukelská 9, České Budějovice, tel. 387 773 23

Kombinované studium Učitelství pro MŠ - Vysoké škol

Jiří Havel, Petr Najvar: Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy: průběžné výsledky Tomáš Hubálek, Alžběta Rajsiglová: Úroveň etické gramotnosti žáků v České republice Kateřina Juklová, Jitka Kaplanová, Stanislav Michek: Dynamika vzorc Ředitelka MŠ - Mgr. Soňa Macháčková - koordinátor programu Ekoškolka - logopedický preventista Vzdělání: - SPgŠ Beroun, obor učitelství pro MŠ - UK Praha, obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ - Studium pro ředitele škol ukončeno 2015 Praxe: 10 let MŠ Kladno, 2 roky Jazyková škola Rosa Kladno, ředitelkou MŠ od roku 2010 Paní učitelka Barča [ Učitelství a vychovatelství - přehledné vyhledávání studijních programů na vysokých školách, univerzitách a fakultách. Studia. Vysokoškolská studia Středoškolská studia. Get Adobe Flash Player Učitelství pro mateřské školy Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové. Pozn.: student zapsaný do studijního programu Učitelství pro mateřské školy píše vysokoškolskou kvalifikační práci na katedře preprimárního a primárního vzdělávání, příp. na dalších katedrách Pedagogické fakulty UJEP, které určuje směrnice děkana PF UJEP č. 5D/2019

náš tým – Lesní MŠ VětvičkaBlanka Luňáková (1924 - 2012)

Už se tu zdaleka nestuduje jen učitelství. Připravujeme nabídku oborů, které jsou přitažlivé. Speciálně jsou to obory pro různé výchovné instituce, jako je třeba Výchova ke zdraví, Sociální pedagogika nebo oblíbené Učitelství pro mateřské školy. Svým způsobem do boje o studenty tedy vstupujeme školy z hlediska českého jazyka, rozvoji sekce Čeština jako druhý jazyk na portálu www.inkluzivniskola.cz. S METOU spolupracuje i na mateřské dovolené, a to jako lektorka kurzů a workshopů pro učitele a další pedagogické pracovníky, jako externí odborná pracovnice pro oblast Čeština jako druhý jazyk. Zároveň uč Upozornit na biologické a somatické předpoklady k motorice a možnosti jejich hodnocení v TSV. Definovat pojmy motorická insufience a lateralita. Vytvořit představu o ontogenezi motoriky, věkových a pohlavních zvláštnostech. Představit metody hodnocení těl.výkonnosti, vlastnosti motorických testů. Teacher: Ladislav Čepička Velký zájem byl rovněž o sociální pedagogiku a volný čas (14% úspěšnost) a učitelství pro mateřské školy (21 %). Nejmenší šance na přijetí byla u lektorství anglického jazyka (3 %), dvouoborového studia češtiny a základů společenských věd (4 %), angličtiny a češtiny (6 %) a dále angličtiny a dějepisu (12 %)