Home

Obvod pasu u dětí obezita

Zde je 5 způsobů, jak zjistit, zda máte nadváhu či obezitu

Obezita (pediatrie) - WikiSkript

Při posuzování hmotnosti u dětí znamená obezita 1. stupně nadváhu o 10-20 %, obezita 2. stupně nadváhu o 20-50 % a obezita 3. stupně nadváhu o více než 50 %. Lékaři dále rozlišují dva typy obezity, kam patří abdominální obezita , kdy se tuk ukládá především na trupu a v oblasti břicha, a gynoidní obezita , kdy se. Jana je ukázkou stavu, kdy vyšší hodnoty BMI a větší obvod pasu nemusí nutně znamenat zvýšené zdravotní riziko podle ABSI. Je jí 50 let. BMI 29,38 pro výšku 165 cm a hmotnost 80 kg ukazuje nadváhu na hranici obezity. Také obvod pasu 90 cm je velký. ABSI 0,0736 však v jejím věku ukazuje na velmi malé zdravotní riziko Obvod pasu je mimořádně důležitý ukazatel. Tzv. androidní obezita (typ jablko) je rizikovější. Ženy, které mají široký zadek a malý obvod pasu (gynoidní obezita - typ hruška) jsou možná se svou postavou nespokojené, ale tento druh obezity představuje výrazně nižší zdravotní riziko. 1

Jak správně změřit míry? | Burda Style

Obvod pasu dětí, tabulka dětských velikostí

Dětská obezita: příčiny, komplikace a vhodná léčba

 1. Obvod pasu, WHtR v dětském věku 3531 dětí ve věku3-11 let Závěry: 85.3% chlapců a87.3% dívek s WC<90. percentilem mělo normální váhu, tento percentil doporučen jako cut-off Porovnáním WC různých populací z různých zemí - hodnoty pro německé děti se pohybovaly uprostřed rozmez
 2. Rizika nadváhy u dětí. American Heart Association (AHA) poukazuje na to, že děti s vysokým BMI mají vyšší riziko astmatu a nízkého sebevědomí. Podle nemocnice v San Franciscu hrozí až 40% dětí s nadváhou tzv. metabolický syndrom spojený s vysokým krevním tlakem, vysokou hodnotou tuků v krvi apod. Dobrou zprávou však je, že tyto problémy jde dobře vyřešit dietou a.
 3. obezity téměř zdvojnásobil. 3. Dětská obezita je jedním z nejzávažnějších problémů v oblasti veřejného zdraví ve 21. století. Na celém světě bylo v roce 2013 42 miliónů dětí předškolního věku s nadváhou. U dětí s nadváhou je pravděpodobné, že se jednou stanou obézními dospělými
 4. Jaký máte obvod pasu? Obvod pasu se mírně mění v závislosti na tom, co zrovna máte v břiše. Proto se může stát, že dnes naměříte 99 a zítra 100. Nic si z toho nedělejte, pokud začnete hubnout, brzy zjistíte, že si pásek zapínáte o jednu dírku tužší
 5. ů a

kem komplikací obezity. Obvod pasu měříme v polovině vzdálenosti mezi spodním okrajem dolního žebra a crista iliaca v horizontální rovi-ně. Hraniční hodnoty obvodu pasu uvádí tab. Obvody pasu u mužů a žen, které charakte-rizují zvýšené a velmi zvýšené riziko vzniku metabolických komplikací (tabulka 4) Ideální obvod pasu u mužů je 84 cm. Od 102 cm je tu vysoké riziko vzniku komplikací spojených s obezitou. A aby to nebylo tak jednoduché. Poměr obvodu pasu a boků, čili anglicky waist-hip ratio, čili WHR vám toho dokáže říct ještě více. Vypočítává se děleném obvodu pasu s obvodem boků Nadváha je již od obvodu pasu 94 cm u mužů a 80 cm u žen Foto: Profimedia.cz. Nadváhu lze zjistit změřením obvodu pasu. Pomocným ukazatelem může být i obvod pasu. Nadváha je již od obvodu pasu 94 cm u mužů a 80 u žen. Tloušťka a zvýšené zdravotní riziko jsou od obvodu pasu 102 cm u mužů a 88 u žen. Tyto míry už jsou.

BMI kalkulačka - výpočet váhy dle indexu BMI a ABSI

Berková M et al. Obezita, body mass index, obvod pasu a mortalita. Vnitř Lék 2011; 57(1): 85-91. Význam používání body mass indexu (index tělesné hmotnosti, hmotnostní index - BMI) byl od jeho zavedení jako kritéria nadváhy a obezity, jejichž hranice byly arbitrárně stanoveny Světovou zdravotnickou organizací, opakovaně znovu hodnocen Poměr obvodu pasu a boků, anglicky waist-hip ratio nebo též waist-to-hip ratio (zkráceně: WHR) je poměr mezi obvodem pasu ku obvodu boků.Výpočet WHR se provádí jako podíl obvodu pasu (anglicky waist) a boků (anglicky hips): = Například osoba, která má obvod v pasu 64 cm a obvod 97 cm v bocích má WHR rovno hodnotě 0,66

obvod pasu - Nadvaha

 1. Jsou-li oba rodiče štíhlí, riziko obezity dětí je jen asi 10%. Při obezitě jednoho z rodičů stoupá riziko obezity na 40 %. Při obezitě obou rodičů stoupá riziko až na 80 %. U dětí obézních rodičů je pravděpodobnost vzniku obezity 3 - 8krát vyšší než u dětí rodičů s normální hmotností
 2. Fakta o dětské obezitě. Obezita znamená nadměrné množství tělesného tuku. Na rozdíl od standardů pro dospělé neexistuje všeobecná shoda o nejnižší definici obezity u dětí a dospívajících. Většina odborníků nicméně přijímá publikované pokyny založené na indexu tělesné hmotnosti (BMI) - upraveném podle věku.
 3. Cílem antropometrických měření (měření výšky, hmotnosti a obvodu pasu) je stanovení indexu tělesné hmotnosti a stanovení obezity v břistí oblasti. Nadváha (preobezita a obezita) zvyšuje riziko vzniku diabetu, srdečně-cévních onemocnění, vysokého krevního tlaku, řady nádorových onemocnění a onemocnění pohybového aparátu

Více než polovina lidí je moc silná v pase

Zdravotní a psychosociální komplikace obezity u dětí a dospívajících MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.1, 2, RNDr. Věk nad 16 let Kritéria pro dospělou populaci, tj. přítomnost centrální obezity (obvod pasu u mužů > 94 cm a u žen > 80 cm) a minimálně dvou dalších. ≥ 40 obezita III. stupně velmi vysoká Tabulka 2. Obvod pasu a riziko zdravotních komplikací u evroé populace zvýšené zdravotní riziko vysoké zdravotní riziko ženy ≥ 80 cm ≥ 88 cm muži ≥ 94 cm ≥ 102 c

Obezita u dítěte uLékaře

 1. Je to obvod pasu. Není nikde přesný údaj, od kdy patříme do které skupiny. Jde spíše o subjektivní dojem, kdy naše břicho je větší než naše boky či naopak boky nadměrně vystupují oproti pasu. Jinak je to ale se zdravotními komplikacemi, které jsou s těmito typy obezity spojené
 2. Obezita se týká nejen dospělých, ale také dětí. Postihuje lidi nejrůznějších sociálních vrstev a v České republice je obezitou postiženo zhruba 25 % žen a 20 % mužů. O obezitě se bavíme, pokud je BMI mezi 30 a 40. Těžká obezita je pak při hodnotách 40+
 3. ální (viscerální) obezity, při níž se tuk hromadí zejména v oblasti břicha a která je nebezpečných typem z hlediska zdravotních komplikací (kardiologických a cévních). muž: rizikový obvod ≥ 94 cm (velké riziko je pak v případě nad 102 cm
 4. Obezita je známým rizikovým faktorem pro řadu zdravotních problémů v dospělosti. Cílem výzkumu bylo zjistit prevalenci nad-měrné hmotnosti a obezity u 6-7letých dětí na základních školách v Olomouckém kraji v roce 2014 a vyhodnotit přístup rodi-čů k programu, který je zaměřen na primární prevenci obezity u dětí
 5. tělesnou hmotnost, obvod pasu, obvod boků, porodní hmotnost, porodní délku a BMI. Celkem se zúčastnilo 198 žáků z 6 oslovených základních škol. Z dat, která byla při měřeních získána, jsem zjistila, že se prevalence nadváhy vyskytuje u 13,1% žáků z celkového počtu měřených
 6. Obvod pasu Dalším možným způsobem, jak zjistit, zda trpíte nadváhou, je změření obvodu pasu. U mužů je za nadváhu považovaný obvod nad 94 cm, u žen nad 80 cm. Obezita pak u mužů začíná s obvodem nad 102 cm a u žen nad 88 cm. Ani tento způsob výpočtu však není 100% spolehlivý, protože stavba těla každého člověka.
 7. Jsou-li oba rodiče štíhlí, riziko obezity dětí je jen asi 10%. Při obezitě jednoho z rodičů stoupá riziko obezity na 40 %. Při obezitě obou rodičů stoupá riziko až na 80 %. U dětí obézních rodičů je pravděpodobnost vzniku obezity 3 - 8krát vyšší než u dětí rodičů s normální hmotností

BMI kalkulačka podle věku, výpočet BMI indexu s

Z 80 % obézních dětí vyrostou obézní dospělí, zásadní je pohyb. Obezita a cukrovka spolu souvisí, s každým centimetrem v pase dolů klesá i hladina krevního cukru, pohyb dokáže zdraví zlepšit líp než perfektní jídelníček, říká Marie Skalská, lékařka, lektorka zdravého životního stylu a fitness instruktorka Tento index je jednotný pro obě pohlaví a zároveň nezohledňuje věk. Tím se stává značně nepřesným. Velmi často se stává, že muž, který má dostatečné množství svaloviny a nízké procento tuku v těle a je tedy podle jiných ukazatelů zdravý a procentem tuku v normě či dokonce pod normou, může být dle tohoto indexu v nadváze 30 - 34,9 = obezita 1. stupě 35 - 39,9 = obezita 2. stupně 40 a více = obezita 3. stupně. Čtěte také: Jak nemít hlad: Obelstěte svůj žaludek a přestaňte se přejídat. Výpočet obvodu pasu. Existuje také BMI kalkulačka podle obvodu pasu, která poukazuje na riziko srdečně-cévních onemocnění Zvýšený obvod pasu . muži: nad 94 cm zvýšené riziko; nad 102 cm vysoké riziko Někteří odborníci použití kritérií MS u dětí zpochybňují a naopak připomínají význam jednotlivých rizikových faktorů předčasné aterosklerózy, její prevenci, diagnostika a léčbu. Podrobně se problémem dětské obezity.

Průměrná hodnota obvodu pasu byla u žen 110 cm a u mužů 120 cm. Bez ohledu na hodnotu BMI a další známé faktory zvyšovala abdominální obezita u mužů (obvod pasu 120 cm) pravdělodobnost úmrtí na dvojnásobek v porovnání s muži s normálním obvodem pasu (obvod pasu pod 90 cm). U žen byl dopad vysokého obvodu pasu ještě. Obezita je na člověku na první pohled vidět. Odborně je definována indexem tělesné hmotnosti (BMI) vyšším než 30, hodnota BMI v rozmezí 25-30 u bělošské evroé populace je označována jako nadváha. Orientačním ukazatelem je také obvod pasu. Při obvodu nad 102 cm u mužů a nad 88 cm u žen jde o obezitu

Rozložení tělesného tuku zjišťujeme pomocí měření obvodu pasu a porovnávání zjištěných hodnot s referenčními. Tento údaj slouží jako ukazatel rizika vzniku metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity. Větší obvod pasu napovídá na ukládání tuků kolem orgánů dutiny břišní, tzv. mužský typ. Obezita. Obezita patří mezi nejzávažnější civilizační choroby dneška. Téměř každý čtvrtý Čech je obézní. Prvním stádiem obezity - nadváhou - u nás trpí více než 70 % mužů a skoro 57 % žen. Přitom nejde jen o prostý estetický problém. Kromě BMI může být dalším ukazatelem také obvod pasu antropometrie (měří se poměr obvodu pasu a boků) obvod pasu: ženy nad 80cm = zvýšené riziko pro vznik KV onemocnění a DM 2.typu, nad 88cm = vysoké riziko; muži nad 94cm = zvýšené riziko, nad 102cm = vysoké riziko; obvod boků poměr obvodu pas:boky - u žen do 0,85; muži do 1,0; screeningové vyšetření u obezity u. Obvod pasu Obvod pasu je ukazatel rizikové centrální obezity. Tuk uložený v oblasti břicha vede k závažným zdravotním komplikacím. Normální hodnota obvodu pasu u žen je do 80 centimetrů, zdravotní riziko stoupá při hodnotě 88 centimetrů a vyšší Obezita stupně 3 dítěte odpovídá nadváhy o 50-100%. Chcete-li objasnit diagnózu, změřte obvod boků, pasu, hrudníku a pomocí tzv. Třmenu - speciálního zařízení, tloušťky podkožní vrstvy tuku. Obezita třetího stupně u mužů a že

Pediatrie Obezita u dûtí str. 5 květen 2011 V˘skyt: Podle výsledků 4. a 5. CAV z roku 1981 a 1991 se výskyt nadváhy a obe-zity u dětí v České republice významně nelišil. V roce 1981 byla nadvá-ha zjištěna u 6,1 % chlapců a 6,3 % dívek a obezita u 3 % chlapců a 2,8 % dívek Určitě nemá nadváhu. Proto bychom měli vždy vyšetřovat obvod pasu, který je dobrým ukazatelem obsahu tuku uloženého nitrobřišně. Tento tuk je při patologickém zmnožení pro nás toxický. Norma obvodu pasu je u ženy do 80 cm (zvýšený obsah tuku je u obvodu nad 88 cm) a u mužů do 94 cm (zvýšený obsah tuku nad 102 cm) Matoulka: Obvod pasu 80 centimetrů, respektive 94 centimetrů u mužů, je velmi přísná norma a například pro americkou populaci jsou normy pro ženy až 88 centimetrů. Je ale pravdou, že větší obvod pasu s sebou nese nahromadění tuku v oblasti pasu, což má nepříznivý vliv na další zdravotní obtíže - častější výskyt. cí. Pro hodnocení velikosti rizika v závislosti na distribuci tělesného tuku se užívá měření obvodu pasu. U mužů obvod pasu přesahující hodnotu 94 cm, resp. 102 cm, koreluje se zvýšeným či s vysokým rizikem metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity. U žen jsou mezními hodnotami 80 cm, resp. 88 cm (viz tab. 2) Obezita neustále představuje narůstající celospolečenský zdravotní problém. Podle průzkumu NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) z let 2003 a 2004 trpělo nadváhou 17 % jedinců ve věku od dvou do 19 let. Počet obézních dětí a adolescentů se za posledních 20 let ztrojnásobil

Jaký máte obvod pasu? - Hubnutí ja

U dětí a teenagerů se při výpočtu zohledňuje kromě výšky a hmotnosti také věk a pohlaví. Rozsahy jsou následující: pod 18,5 - podváha; od 18,5 do 24,9 - normální zdravá váha; od 25 do 29,9 - nadváha; od 30 do 34,9 - obezita; nad 35 - extrémní obezita Spolupráce rodiny je velmi důležitá v terapii obezity u dětí. Obezita je chronické onemocnění, které není jen problémem kosmetickým, ale především zdravotním. Nadváha a obezita jsou charakterizovány zvýšeným až nadměrným hromaděním tukové tkáně v těle, které vede ke změnám v jednotlivých orgánech

obvodu pasu a boků (glutea). Pomocí tohoto měření byl určen výskyt nadváhy a obezity v dané lokalitě a věkové kategorii u naměřených studentů, který byl zjišťován pomocí BMI indexu a jehož výsledky byly následně porovnány s percentilovými grafy BMI zvlášť pro dívky a chlapce měří obvod pasu (u žen by měl být nižší než 80 cm, u mužů pod 94 cm; hodnoty nad 88 cm u žen a nad 102 cm u mužů ukazují na obezitu), obvod boků a obvod stehna a posuzují se hodnoty poměru pas/boky (u mužů 1,0; u žen 0,85) a poměru pas/výška (0,4 - 0,5)

Obezita, body mass index, obvod pasu a mortalita

Změřit obvod pasu, pokud jste dospělý. Pokud je obvod pasu u žen větší než 88 cm nebo u mužů větší než 100 cm, může vám hrozit riziko srdečních onemocnění, mozkové příhody nebo diabetu typu 2. Abyste si správně změřili pás, stůjte vzpřímeně a metr umístěte těsně nad kyčelní kosti. Pás měřte po vydechnutí Do kategorie obezita dle hodnot BMI spadá 29 % mužů 25% žen. ⅓ populace podhodnocuje svojí váhu a ve výsledku hodnotu BMI (rozdíl BMI o 2 kg - zjištěného při měření a uvedeného respondenty v dotazníku). Průměrná hodnota obvodu pasu byla 97,9 cm u mužů a87,7 cm u žen Obezita se měří podle Body Mass Indexu (BMI), který určuje 3 stupně obezity. BMI souvisí s obsahem tuku v těle, ale neměří jej přímo, proto jeho výše může být zavádějící u sportovců, u lidí s cukrovkou 2 nebo u dětí. Spolu s BMI se obezita může určovat obvodem pasu 18 % a výskyt nadváhy 45 %. U žen ve stejném věku je výskyt nadváhy 30 % a obezity 25 %. U chlapců do 18 let se nadváha nebo obezita vyskytuje ve 12,5 % a u dívek v 14,5 % případů. Nejvíce varující je trend vzrůstu obezity u dětí, protože ty obezitou pak často trpí po celý život. Příčiny vzniku obezit Jako jednu z příčin dětské obezity bych tipovala, že to mají z dlouhých hodin u mobilů a tabletů. Ale vy ve své studii říkáte, že děti on-line žijí aktivněji, a tudíž se jich obezita tolik netýká. Obecně se naše studie trochu sociálních sítí zastává

Přední čeští odborníci přednášeli na obezitologickém dnu v Praze. Témata byly obezita jako nemoc Evropy, vliv věku na váhu člověka, jak je důležité měření obvodu pasu, vztah mezi dietou a pohybem, rostoucí obezita dětí a další OBEZITA REDUKČNÍ DIETA Léčebná výživa - jaro 2015 Mgr. Jana Stávková (stavkovaj@gmail.com Jak se zjišťuje ideální váha, míry či složení těla. Kdy mluvíme o nadváze, kdy o obezitě a jaké jsou jejich příčiny, následky a jak jim předcházet. Nadváha a obezita - moderní epidemie Nadváha a obezita jsou stavy, při kterém se v těle nahromadí nadbytek tukové tkáně. Počet obézních lidí.. Nadváha a obezita u dětí a mladistvých ve věku 5-19 let dramaticky stoupla z pouhých 4 % v roce 1975 na něco málo přes 18 % v roce 2016. Nárůst nastal podobně u chlapců jako u dívek V roce 2020 trpělo nadváhou nebo obezitou 39 milionů dětí mladších 5 le Osoby vzpřímeně stojí s nohama u sebe,s uvolněnou břišní stěnou, s pažemi po stranách těla, na konci normálního výdechu, měříme s přesností na 0,5 cm. Hraniční hodnoty poměru pas/boky jsou 1,0 u mužů a 0,85 u žen. Poměr pas/výška v naší populaci dobře odpovídá obvodu pasu

Obvod pasu muži — muži by ideálně neměli mít obvod pasu

způsoby zjišťování obezity u dětí, které tvoří cílovou skupinu mé práce. Druhá část práce se věnuje prevenci dětské obezity a otázkami, do jaké míry ji může ovlivnit rodina, prostředí ve škole, nebo i vnější vlivy působící na děti i jejich rodiče, např.: nevhodné reklamy v televizi, časopisech atd. obezity u sedmiletých dětí již od roku 2006. Cílem práce bylo zjistit vývoj délky obvodu pasu a poměru pas/výška u sedmiletých dětí a faktory, které je ovlivňují. Dalším cílem je uplatnit zjištěné znalosti v prevenci vzniku nadváhy a obezity v předškolním a raném školním věku. Úkoly diplomantky byly Kromě BMI třeba vidět i na obvod pasu, kde obvykle platí, že u mužů se za nadváhu považuje obvod pasu přes 94 cm a u žen přes 80 cm. Zvýšená hmotnost a zejména větší objem břicha nebo tukových tkání v pase, na bocích a na stehnech, jsou nejtypičtější příznaky a projevy nadváhy. U každého však mohou být individuálně i podle proporcí těla

4. Ignorujete velikost pasu Tuk hromadící se kolem břicha může být pro srdce velmi nebezpečný. Pokud jste v poslední době nezkontrolovali obvod pasu, měli byste to udělat: u mužů by neměl přesáhnout 94 cm, u žen 80 Když jsem dávala do BMI kalkulačky svou výšku, věk a obvod pasu, tak jsem napsala 45 kg, i když jsem nevěděla svou pravou váhu. Vypočítalo mi to skoro ideální váhu. Já si tak nepřipadám, že bych měla podváhu. Mám okolo pasu 65 cm, v září mi bude 12 let, měřím 158 cm. Neřekli byste mi, prosím, mou ideální váhu

Ortézy a bandáže

Tedy když dítě měří 140 cm nemělo by vážit více než 40 kg. A rodiče si změří obvod pasu a pokud centimetr ukazuje více než 80 cm u žen tak zbystří a pokud více než 88 cm, tak se určitě pustí do hubnutí s dítětem. Pokud se chtějí zbavit nadbytečných kilogramů i tatínkové, tak se to týká těch, jejichž obvod. deme výpočet BMI. U dětí se orientujeme dle per-centilových grafů výšky a váhy, kdy za nadváhu je považováno BMI nad 90 percentil a za obezitu BMI nad 97 percentil percentilových grafů z roku 1991. Z hlediska rizika vzniku komplikací je důležité stanovení distribuce tuku. Obvod pasu je jednodu Obezita stupně 3 dítěte odpovídá nadváhy o 50-100%. Chcete-li objasnit diagnózu, změřte obvod boků, pasu, hrudníku a pomocí tzv. Třmenu - speciálního zařízení, tloušťky podkožní vrstvy tuku. Obezita třetího stupně u mužů a že Prevalence obezity u dětí a dospívajících se v posledních třech desetiletích dramaticky zvýšila. obezita v dětství a adolescenci je spojena se závažnými komorbiditami, jako je diabetes mellitus 2. typu, hyperlipidémie a hypertenze. (hmotnost, BMI, obvod pasu) a koncentrace inzulinu na lačno u malého počtu.

Dětská obezitologická poradnaDiabetologická ambulance

1. Obvod pasu. Nejlepší způsob, jak zjistit, zda máte zdravou váhu, je z velikosti pasu, to doporučují odborníci na obezitu i lékaři. Nadváha je již od obvodu pasu 94 cm u mužů a 80 cm u žen. Tloušťka a zvýšené zdravotní riziko jsou od obvodu pasu 102 cm u mužů a 88 u žen Další používanou metodou pro klasifikaci rizik nadváhy či obezity na naše zdraví je měření obvodu pasu. Obvod pasu se obvkyle měří v místě viditelného pasu nebo v polovině vzdálenosti mezi lopatou kosti kyčelní a posledními žebry. Riziko zdravotních komplikací, tedy tendence k androidnímu typu obezity, je úměrné obvodu pasu a klasifikuje se na mírné a vysoké Kromě indexu BMI je vhodné změřit také obvod pasu. U mužů se doporučuje redukce hmotnosti při obvodu nad 102 cm a u žen nad 88 cm. Bohužel tvrzení, že obezita je jen kosmetický problém, není zcela pravdivé, neboť toto onemocnění nesouvisí pouze se změnou tělesných proporcí, ale i s řadou dalších komplikací

Společenské Šaty jak vybrat správnou velikost? PoradímeČást: Mezinárodní časopis obezity 2021

Definice dětské obezity vůbec není tak triviální, jak se na první pohled může zdát. Obezita znamená především nadměrné zmnožení tukové tkáně. Normální, obvyklé, tedy fyziologické množství tukové tkáně u dítěte se v průběhu jeho růstu významně mění v závislosti na fázi vývoje organismu U žen se obvod pasu bere jako ideální do 80 cm, u mužů by měl být obvod pasu do 94 cm. Vyšší číslo už dle některých názorů člověka zařazuje do nadváhy. Pakliže obvod pasu přesáhne u ženy 88 cm a u muže 102 cm, můžeme už začít hovořit o obezitě Klasifikace obezity u dětí. primární obezita vychází z podvýživy (alimentární) nebo z dědičnosti (ústavní). sekundární obezita nastává v důsledku různých chronických onemocnění a na pozadí nesprávné práce endokrinních žláz Souhrn 29 základních a 7 průřezových statistických témat pokrývajících všechna. Nejjednodušší metodou je měření obvodu pasu. Je to metoda rychlá a velmi přínosná ze stran předpokládaných zdravotních rizik obezity. Za normu je považována míra v pase u žen do 80 cm a u mužů do 94 cm. U hodnot nad 88 cm u žen, resp. nad 102 cm u mužů je již nutné pacient