Home

Mapa tramých osad

Mapa Tramých Osad Nová stránka 1 Krajinou tramých osad Turistická trasa Střední Čechy Mapy Tramá osada Minessota Berounka Stará řeka 2007 Tramá osada Skaláci Česká Kanada 2010 Tramá osada Skaláci. Velký vandr České středohoří 2012 Tramá osada Skaláci údolí Oslavy tramá osada • Mapy.cz S.O. Veškeré změny se opět promítnou v další aktualizaci seznamu tramých osad, která se bude provádět opět v lednu příštího roku. Více informací o osadách včetně obrázků osadních domovenek a osadních vlajek můžete naleznout na webových stránkách KFTP : www.kftp.cz nebo na internetovém skladu Náš tramp života současných trampů, ať už jezdí do tramých osad nebo provozují tzv. tábo-ření. Ačkoli se může zdát, že život v osadách a tramých campech je jasně čitelný a zřejmý, tak jednoznačné toto tvrzení není. Tramé campy a osady prošly svým kulturně-historickým vývojem hledání tramých osad v určité vzdálenosti od zájmového bodu. Webové mapové aplikace jsou doplněny o související text a obsaženy ve story mapách. Zmíněné karto-grafické zásady jsou aplikovány na tištěném výstupu. Vstupní data do webových aplikací a pro tištěnou mapu jsou zpracována v software ArcGIS Pro

Úchvatné vyhlídky kolem řeky Vltavy – 1/3 – michalVyletak

Mapa Tramých Osad MAPA - Blogge

12. Seznam tramých osad - KFTP - NÁŠ TRAM

  1. Středočeský kraj - Výhodou je okružní trasa, posázavským pacifikem se vrátíme k výchozímu bodu k autu. Cesta vede celá těsně podél Sázavy tzv. Posázavskou stezkou, pejskovi tedy není zapotřebí vůbec nosit vodu, občerstvení a osvěžení je celou cestu nadosah. Začínáme v Pikovicích u ŽST, kde necháme auto. Cestou nás nečeká žádné větší stoupání.
  2. Tramá osada Ztracená naděje (též Ztracenka) nedaleko Štěchovic je jednou z nejstarších tramých osad v České republice. Počátky této tramé osady sahají dle osadní kroniky do roku 1919, kdy tato osada byla založena v blízkosti jednoho nejromantičtějších míst vltavského údolí - Svatojánských proudů.
  3. Život na tramých osadách a Tramé záležitosti; 7. Archiv tramých osad Koláže 2012 z tramých akcí osad: KLIKNI A PROHLÉDNI SI NA. PICASA WEBU. Tramé akce 2013. AKCE JEDNOTLIVCŮ I OSAD . Kontakt. Úvodní stránka Mapa stránek RSS Tisk.
  4. Tato armáda měla svůj hlavní stan v lesích kolem Mníšku, ale často navštěvovala jiné osady v Proudech a na Sázavě. Na těchto cestách procházívali naším údolím. A tak se jednoho dne v roce 1927 stalo, že s partou procházel tímto krajem i Swenny - Václav Krupička, jinak seržant zmíněné armády
  5. Sázava pramení nad vodní nádrží Velké Dářko. Její délka je 218 km. Vlévá se do Vltavy u Davle. Pro vodáky je sjízdná již ze Ždáru nad Sázavou (pokud je dost vody).. Známá je peřej Stvořidla (pro zkušenější vodáky), kterou je ale možné jezdit jen na jaře či po deštích, jinak je zde málo vody.. Nejvíce vodáky využívaný je úsek Ledeč - Pikovice

Myšlenkou na seznámení a spojení tramých osad se na svých slezinách začali zabývat kamarádi z osad Caballeros a Rowers, uvádí Březinová s tramou přezdívkou Fčela. Tyto osady se zasloužily o to, že dne 25. srpna 1945 se na Chvojnici konal tramý sněm, na kterém byl založen Svaz brněnských osad (SBO) Znaky tramých osad, které byly umístěny na rukávech a vlajkách měly často tvar kruhu s rohy. Tento znak se přenesl do trampingu z woodcraftu, spolu s dalšími prvky a tradicemi, například s obřadním zapalováním ohně. Mapa stránek.

Proto jsme připravili speciální internetovou mapu Prahy 22, která zahrnuje Uhříněves, Pitkovice a Hájek. Co zde lze vše najít? Jednak ulice, autobusové zastávky a další místa, k jejichž vyhledávání slouží levý sloupec této mapy. Mapa tramých osad, Mapa divokého západu, Mapa sev. hvězdné oblohy,. Knižní řada Osadní toulky je věnována vztahu dvou českých fenoménů, trampingu a nohejbalu. První díl řady se zabývá expanzí nohejbalu z Prahy do tramých a chatových osad v jejím okolí (povodí Vltavy a Berounky), vznikem prvních osadních turnajů jako klasické soutěžní formy

VIPrahlo | 2013

Cestou proti toku Kocáby po obnovené asfaltové cestě dojdete po 3 kilometrech na první z řady osad - na Maják. Nejprve spatříte louku s osadní chatou a poté dvě antuková hřiště, která tvoří přirozený střed dění na osadě Byl šerifem zároveň dvou osad: Albatrosu a Orlíku. V roce 1936 chatu prodal a věnoval se pouze Albatrosu. PÍSKA. L o k a l i z a c e : Z l a t ý k a ň o n : Osada Píska je jednou z nejzvláštnějších tramých osad, jakou jsem kdy poznal. Rozkládá se na obou březích Zlaté řeky (Sázavy) pod Lukami pod Medníkem (HURIKÁN, Bob a MOTL, Stanislav, ed. Dějiny trampingu. 2., upravené vyd. Praha: Novinář, 1990. s. 17.) Text k dějinám tramých osad na území celých Čech se zmiňuje ještě o PERLOVÉ ŘECE u Strakonic. Případné tramé názvy dalších řek a potoků v Čechách a na Moravě literatura o českém trampingu neuvádí

Video: El Paso - nejstarší tramá osada v Brdech Kam se vydat

Tak jako v minulých letech, tak i letošní povodně se naší osadě nevyhnuly.Dne 1.6.2013 se náš jinak.. Výlet do panenské přírody v nejzapadlejším cípečku Prahy. S překvapením objevíte, že v Praze máme několik nefalšovaných tramých osad. Uvidíte chatkovou osadu sestavenou z vyřazených poštovních autobusů. Dozvíte se, co je to Tornádo. Uvidíte skálu Kazín, opředenou staročeskými bájemi a pověstmi

Vítejte na našem webu. Vítejte na našich stránkách tramých osad Severního pomezí. Doufáme, že Vás mile překvapí, kolik tramých osad žíje svým životem v Krkonoších a podkrkonoší Archiv zve do tramých osad na řece Berounce. Rakovník /FOTOGALERIE/ - Tramping a region - to je název nové výstavy ve Státním okresním archivu v Rakovníku. Expozice se věnuje osadám u řeky Berounky, a to hlavně v meziválečnému období. Co to vlastně tramping je, shrnul při vernisáži spoluautor výstavy Jan Krško. Vyzdvihovali přátelství, svobodu, porozumění, důvěru a přírodní způsob života. Totalitní režim se snažil tramping potlačovat. Docházelo k bourání tramých osad, rozhánění setkání či ke kontrolám na nádražích. Trampové se však nenechali odradit a dál hledali v přírodě volnost a útěchu

Archiv tramých osad 10

Hospůdka U Osady. Hospoda. Veverské Knínice 29, 66481 Veverské Knínice, Česko. Trasa. Uložit. Sdílet. Tipy na výlet. Podělte se s ostatními o své zkušenosti Nyní je možné najít tento typ jízdenky přes webové rozhraní Mapy.cz nebo na desktopu či v aplikaci Jízdní řády Osady se staly součástí Prahy v roce 1974, kdy se území hlavního města na jihu rozšířilo o Lipence a část Černošic. Z pěti původních tramých osad, které dnes lze v Praze najít, je právě Tornádo podle Rysky tou nejzajímavější Hans Hagen, tajuplný přízrak, jenž vládne lomu Amerika. Alespoň se o něm vyprávějí historky mezi trampy, jenž zde tábořili. A právě na toto místo jsem se rozhodl, že zde symbolicky završím letošní putování po tramé historii středních Čech OSADA YUKON. Jedna z nejstarších kladenských tramých osad je Yukon. Chata Yukon stále stojí, ale žádný z pamnětníků staré osadní slávy pravděpodobně již není mezi námi. Proto jsem sáhl pro pár informací do knihy Dějiny trampingu, kde se o této kladenské osadě krátce zmiňuje Bob Hurikán. Dewi. O vznik osady Yukon. V pátek odpoledne a Archiv tramých písní a Archiv tramých osad - možnost získat info o své oblíbené písni či osadě.. každoročně si účastníci festivalu odvážejí hodnotné ceny. Prodej suvenýrů k Festivalu tramých písní, CD s festivalovými písněmi. č, těhotné ženy, ZTP a děti do 15 let vstup zdarma

Toulavou stezkou - Tramping - Pietní tramá místa na Brdec

Romantická zákoutí Vltavy, Sázavy a Berounky se staly centrem desítek tramých osad jako Ztracenka, Dakota, Toronto, Klondike nebo Red River. Trampové se inspirovali romány Jacka Londona a Karla Maye a středočeské lesy si proměnili na divoký západ plný dobrodružství. Dodnes mají osady svého šerifa O Zemi Keltů. Země Keltů zahrnuje území města Nasavrky a jeho blízké okolí tvořené nádhernou přírodou Železných hor, jež pamatuje keltské osídlení.Centrem země se stal skanzen, jehož vznik byl inspirován keltským oppidem - pravěkým městem, jehož pozůstatky se nachází nedaleko Nasavrk v obci České Lhotice.Tyto dvě místa jsou propojena naučnou stezkou, na. Jedna z prvních kladenských tramých osad Camp Baiting se nalézala mezi Lány, Křivoklátem a Zbečnem v romantickém údolí Klíčavy. Osadu založila v roce 1929 parta kamarádů : Ada Košťálek, Emil Hnětkovský. zvaný Pyskoun, Bohouš Beránek, Rudolf Sýkora, Josef Karfus a Olda Heřík

První osady vznikaly až po druhé světové válce, k největšímu rozmachu došlo v šedesátých a sedmdesátých letech. Moravskoslezsko. Vznik první tramé osady v Moravskoslezském kraji Sirotci z Ostravy - Radvanic se datuje do roku 1928. Počet tramých osad se na Ostravsku rychle rozrůstal Mapa tramých osad. Tuláci podzemí. Tonyho Muzeum tramého kresleného humoru. Armyshop Smrtihlav - Hrobečky Hlas pro tento den - Ptáci. Velký zpěvník . Osada Úsvit. Hřebena o.s. Silver Foxes. Osada Za horou. Osada LO

6

Tramá teritoria: OSLAVKA Tramý magazí

Výzkumu trampingu v západních Čechách se věnují archeologové a antropologové Západočeské univerzity. Vytvářejí databázi tramých osad, zachycují jejich podobu a historii. Vědcům přitom pomáhají sami trampové, kteří projekt iniciovali a mezi sebou si předávají dotazníky, řekl děkan filozofické fakulty ZČU a archeolog Pavel Vařeka Stavební vývoj tramých osad na Křivoklátsku, neboli od deky k ústřednímu topení a zpět Jan Krško. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci Byty. Bydlení. Přebývání. Bytová problematika 19. a 20. století. konané 5. května 2011 v Mělníku. Vyjde ve sborníku z této konference Výstava věnovaná trampingu v Příboře, Kopřivnici a širšímu okolí. Shromážděné předměty pocházely jak od členů tramých osad, tak od trampů samotářů a dokumentovaly nejen běžnou výstroj lidí hledajících volnost a svobodu v pobytu v přírodě, ale také zvyky trampů a jejich další aktivity Proto jsem byl pověřen, abych do seriálu Tramých teritorií něco o tomto kouzelném místě napsal. Hned úvodem ale musím upozornit na jednu zajímavost - řeky stejného jména Oslava jsou na Moravě dokonce hned dvě

Turistické léto 2019 s Posázavským pacifikem - Krajinou tramých osad Pořadatel KČT - STARÁ PLAVBA, KČT - STŘEDOČESKÁ OBLAST, rada pro prezentaci, 736754114, staraplavba@volny.cz, www.sokct.cz,www.staraplavba.c Malebným údolím řeky Svratky do Tišnova. Krásy údolí řeky Svratky lákají k vycházkám a výletům. Jejímu kouzlu propadli nejen pěší turisté, ale i trempové, kteří zde založili několik legendárních tramých osad. V posledních desetiletích si tuto oblast oblíbili chataři, jejichž udržované příbytky dotváří. Když vzápětí postavili trampové z Českého Brodu v Colorádu chatu s názvem Staré Ohio, vznikl základ jedné z nejstarších tramých osad v Čechách. V roce 1948 byly založeny tzv. Spojené osady údolí Kozojedského (zkráceně SOUK), které existují dodnes. V roce 2008 bylo evidováno 270 chat a srubů Pikovice,jsou známým vodáckým cílem, začíná zde turistická Posázavská stezka, vedoucí romantickým údolím kolem četných skal a tramých osad až na Žampach. TEPLÁ VODA - SPRCHA - ŽETONY ZA POPLATEK V RECEPCI 1)VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ NEDISPONUJE EL.PŘÍPOJKAMI. 2)NEDISPONUJEME CHATKAMI Osadní toulky - Nohejbal na tramých osadách v okolí Prahy - Maršálek Martin. Knižní řada Osadní toulky je věnována vztahu dvou českých fenoménů, trampingu a nohejbalu. První díl řady se zabývá expanzí nohejbalu z Prahy do tramých a chatových osad v jejím okolí (povodí Vltav..

Posázavská stezka - Zajímavost - Střední Čechy - Okolí

Jedním z pověstných míst je tramá osada Ztracená naděje, která vznikla na jaře 1918 totiž u Svatojánských proudů. Na Ztracenku, která se stala vzorem pro založení dalších tramých osad, se sjíždělo mnoho známých osobností z řad hudebníků, herců a sportovců, z nichž tu někteří zakotvili navždy Nohejbal na tramých osadách v okolí Prahy - Sázava Autor: Martin Maršálek Druhý díl přivádí čtenáře na Zlatou řeku neboli Sázavua představuje historii vzniku mnoha osad včetně fotografií s minulou i současnou podobou, historii osadního nohejbalu včetně vzpomínek pamětníků Jak pokračuje naše putování po tramé historii v Čechách? Nyní zavítáme do Posázaví, a to konkrétně do Zlatého kaňonu, jenž se táhne mezi Kamenným Přívozem a Pikovicemi. A právě zde se to starými tramými osadami jen hemží. A zdaleka ne jen nimi

Doubravčice – Údolí Šembery a Lázného potoka – Kolínsko

Archiv tramých osad - stopar

Maršálek Martin: Osadní toulky II. - Nohejbal na tramých osadách v okolí Prahy - Sázava Kniha. Další část knižní řady Osadní toulky znovu čtenáře zavede na místa, kde se před stoletím zrodily dva české vynálezy - tramping a nohejbal Orienťák dvojic podle turistické mapy, na kolech i na lodích krajem srubů a tramých osad. Rozpis Seznam Pokyny Startovka Výsledky Postupy 1.HH . Postupy 1. HH na cykloseveru . Fotogalerie 2013 - Mapa BAJKonur - 2009 ; Zájezdy od AGM. web kamaráda Frenkyho z TO Yukon odrážející dění tramých osad československých . Stopař tramý časopis----- DALŠÍ ODKAZY . 9. SVĚTOVÝ POTLACH 2014 . 1. MUZEJ.POTLACH 2016 V HORNÍM JELENÍ Úvodní stránka Mapa stránek RSS Tisk. Též jsme využili vlastní snímky z účasti na akcích osady anebo fotografie kamarádů z jejich veřejného fotoalba. Kdo by měl jakoukoli námitku ohledně zveřejnění jeho snímku, respektujeme to a snímek buď nezveřejníme anebo ihned stáhneme

Osada Ú dolí návratu - Její vznik a rozvoj. Úvodem. Byl jsem požádán svojí rodinou, abych napsal něco z historie naší osady. Vycházel jsem jednak z ústního podání dosud žijících kamarádů, pamětníků vzniku osady a mých vlastních vzpomínek od roku 1935, kdy jsme spolu s kamarádem Jardou Zoulem - Sahulou prvně na osadu přijeli V Kronike tramých osád vo verzii 2018 sa nenachádza žiadna osada CONDOR z Trnavy. Nachádzajú sa tam však osady KONDOR z Trnavy založená v roku 1984 a spomínaná osada KONDOR z Piešťan založená v roku 1971 kde je aj ich podrobnejšia história a fotografie, pozvánky a pod Věrnostní program, v rámci kterého máte možnost zdarma získávat celou řadu atraktivních dárků, chápeme jako odměnu zákazníkovi, který u nás pravidelně nakupuje knihy, a rádi bychom touto formou poděkovali za jeho přízeň Soutěže TVL pak probíhaly souběžně se soutěžemi svazovými a byly organizované formou dvou výkonnostních skupin (1. a 2. tramé ligy). Do TVL se zapojila převážně družstva z rekreačních oblastí v okolí Prahy, tramých osad z povodí Labe, Vltavy a jejich přítoků Jizery, Berounky a Sázavy

Tramé chajdy, sruby, kempy a odkazy :: Tramuz-Trampi dnes

A už Týnec nad Sázavou. Kousek dál, u Krhanic, se charakter řeky náhle mění a jakoby naposled nám chce ukázat svoji sílu. Zařezává se do ostrého údolí a v kamenném toku vytváří četné peřeje. Proplouváme kolem starých tramých osad, mezi kterými je například známé Toronto, či Ajax Myšlenka založení vlastního tramého muzea Č+S trampů, rozhodnutí rady sheriffů z Dunaje se zalíbila partě K.F.T.P., která již mezitím založila mnoho tramých archivů: archív tramých písní, archív tramých osad, tramých písničkářů, osobností, řezbářů, tramých časopisů Druhý díl přivádí čtenáře na Zlatou řeku neboli Sázavua představuje historii vzniku mnoha osad včetně fotografií s minulou i současnou podobou, historii osadního nohejbalu včetně vzpomínek pamětníků. Nedílnou součástí knihy jsou mapy s vyznačenými o Úvod Napsali o nás Eshop Facebook English Eurobeds Zpravodaj KČT Mapy / Trasa, s.r.o. « zpět ZRUŠENO - PŘELOŽENO - Turistické léto 2018 s Posázavským pacifikem - Krajinou tramých osad

Svet: Údolím Zlatej rieky (Sázava) | HIKING

Králičím údolím za tramým duchem Hagenem - Blog iDNES

Naučná stezka Svatojánské proudy vede vysoko nad řekou Vltavou, romantickým kaňonem, který býval v minulosti postrachem pro nákladní lodě a voraře, jímž nezkrotná řeka díky peřejím značně komplikovala život a ohrožovala přepravu nákladu.Ještě do třicátých let minulého století dokázaly tímhle úsekem proplout i malé lodě a vory dopravující do Prahy dřevo. A rušno bývá stejně tak v řadě tramých osad, které kolem města vyrostly už před desítkami let. Turistické informační centrum. Staré náměstí 78. 560 02 Česká Třebová 2. telefon: 465 500 211. info@ceska-trebova.cz. www.ceska-trebova.cz. Mapa Česká Třebová. video Česká Třebová Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech Vyhlídky do údolí. Místa prvních tramých osad na Sázavě. GPS souřadnice. 49˚ 51` 48.51``N 14˚ 30` 8.80``E . odkaz na výletník odkaz na mapu. Ubytování v okolí Mapa - základní mapové podklady uzpůsobené k přehledné orientaci na mapě Historie. Počátky této tramé osady nejsou přesně zachyceny ani podle osadní kroniky, lze jen konstatovat, že vznikla v období konce první republiky československé, druhé republiky a protektorátu.Podle kroniky byla lokace v Točenské rokli a Břežanském údolí a okolí (Károvské údolí, Závist) tak oblíbená, že se zde vzniklo více osad: Nevím kdy, ale před.

Tramé múzeum :: 19-slovenskocesky-potlach

Mapy. Počasí . Vlaky a autobusy Výrazem tohoto obdivu a oceněním jejich schopností je ve většině tramých osad tradiční zvyk, že o slavnostní oheň se při potlachu stará výhradně firemaker (ohnivák) od slavnostního zapálení až po jeho likvidaci TO ÚDOLÍ DĚSU. Vítej na stránkách jedné z nejstarších tramých osad Žampašská vyhlídka. Asi nejznámější český viadukt leží přímo na břehu řeky Sázavy nedaleko Luk pod Medníkem a známých tramých osad. Projíždí po něm Posázavský Pacifik, ale pokud si ho budete chtít pořádně prohlédnout, nejlepší je vyrazit z vesnice Žampach nebo z nádraží Jílové u Prahy Díky většině tramých osad ( přes pět set ), kteří nám zaslali vyplněné dotazníky s informacemi o své osadě, se daří rok, co rok, kdy probíhá následná aktualizace seznamu zpřesňovat pravdivé informace. To ale neznamená, že by se v seznamu nemohli vyskytovat chyby, nebo i duplicity osad např - Banské, Benkovce, Bystré, Čaklov, Čičava, Dlhé Klčove, Ďurďoš, Hanušovce nad Topľou, Hencovce, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Kamenná Poruba, Kučín.

Výsledok vyhľadávania objektu romske osady na mape. GPS súradnice, mapa na vytlačenie, určenie cesty, meranie vzdialenosti a plochy Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Velké Lucko, p.s. Vítáme mezi nás všechny, kteří mají rádi přírodu a pobyt v ní, tak jako my. Dáváme prostor všem věkovým skupinám a pomáháme jim v uspokojování jejich zájmů a v získávání dalších znalostí a dovedností, které vycházejí z myšlenek lesní moudrosti. Když mi bylo 13 let tak jsem ze starého plstěného klobouku matky vyšil první domovenky a na popud svého táty jsme, se staršími kamarády z Nýřan (..odkud pocházíme..), v roce 1962 znovu založili Osadu Modrá Kotva-Buben.... To už jsme bydleli v Chebu, kde jsme se stali jednou zeSpojených Tramých Osad Cheb (STOCH) Cílem práce je vyhotovení mapových výstupů na téma tramých osad a druhého byd-lení v oblasti řek Vltava-Sázava-Berounka. Mezi výstupy je aplikace s možností výběru časového intervalu zobrazení tramých osad (Time.

Nedílnou součástí publikace jsou podrobné mapy s vyznačenými osadami. Přijměte pozvání na návštěvu zajímavých míst, která zanechala nesmazatelnou stopu v českých moderních dějinách a která stále mají co nabídnout. Autor: Martin Maršálek. Šitá vazba flexi, formát 170x240 mm, 224 stran. Česky. Vydání 2016 Vlastním jménem Josef Peterka, spisovatel, písničkář a propagátor tramého hnutí. Na Sázavě založil několik tramých osad, hrál na kytaru a zpíval, psal dobrodružné knihy a přispíval do tramých a skautských časopisů. Zůstala po něm i oceňovaná faktografická kniha Dějiny trampingu Sdružení Kamarádi festivalu tramých písní zapůjčilo Městskému muzeu v Ústí nad Orlicí rozsáhlou mobilní sbírku z archivu tramých osad, která je od 11. září zpřístupněna veřejnosti. Ojedinělou výstavu O TRAMPECH je možné navštívit do 1. listopadu Příběhy tramých osad a jednotlivých členů jsou mnohdy dramatické, protože po rozkvětu trampingu ve 20. a 30. letech nastoupila fašistická okupace a někteří trampové (nejen židovského původu) se již nikdy na tramp nevydali. Po válce zase trampům dělali nepříjemnosti komunisti, kterým nestačil zákaz Junáka, ale.

Výchozím bodem byly Třebenice, následovalo spousta tramých osad nad řekou, cesta pod vyhlídkou Máj, skalnaté vyhlídky a tunely, Ztracenka a návrat po replice původní první turistické cesty v ČR zpátky do Třebenic. Velká zima ale krásný slunečný den. Odkaz na celý výlet je zd Nalezené podpisy tramých osad z 30. - 40. let v Býčí skále Proti množství individuálních jmenných podpisů z Býčí skály představují kolektivní tramé podpisy specifickou kategorii. Kolektiv jedinců se signifikoval se jménem osady (Os. = osada nebo T.O. = tramá osada) Oblast v okolí toku řeky Sázavy, která byla stálou inspirací pro tvorbu Josefa Lady i české trampy, pro něž se stalo Posázaví kultovním místem. Místní údolí jsou protkána nejen řadou tramých osad, chat a tou nejromantičtější trasou Posázavským pacifikem, ale také řadou vodních mlýnů, jejichž technické zařízení je často možné si také prohlédnout Fotografie trampů na potlachu u stožárů se znaky tramých osad popis Fotografie trampů na louce na potlachu, za nimi stožáry se znaky a vlajkami tramých osad. Vzadu nápis Handlová Boška Laz(?) 1986. instituce / organizační jednotka Národní muzeum - Historické muzeum.

Dále mapy s vyznačením umístění osad v příslušné oblasti a stručný turistický popis oblasti. Osady jsou řazeny dle příslušnosti k jednotlivému povodí. Celkem je uvedeno přes 100 osad. Publikace tak není ryze historicko-sportovní publikací, ale je koncipována jako bedekr pro ty, kteří se zajímají o tramping a nohejbal. Jak již napovídá název: OSADNÍ TOULKY s podtitulem Nohejbal na tramých osadách v okolí Prahy - Vltava a Berounka, jedná o knihu věnující se historii a současnosti sportu, který vznikl v dobách 1. republiky na tehdejších tramých osadách

18. Řevničovská podkova 21.5.2011 konec tramých osad na Řevničovsku historické záchodky na nádraží v Řevničově, lom u hájovny Horácká Lísa, v místech ohrady bylo možné vidět ještě okolo roku 1995 dvě boudy na přespání velikosti stanu, které si zde postavili trampové z T.O. Půlnoční hvězda (níže K.F.T.P. Kamarádi festivalu tramých písní K.F.T.P., neboli Kamarádi Festivalu Tramých Písní je volné společenství, parta přátel, převážně trampů, ale hlavně lidí, se vztahem ke klasické tramé písni, kteří se podílejí na přípravě a realizaci Festivalu tramých písní v Horním Jelení Webová stránka Turistika-Opava.cz přibližuje turistiku, běžky, vodu a kolo občanům Opavy založeno v roce 200 Z mapy Jesenicka po druhé světové válce zmizela řada vesnic, osad a samot. Jen v publikaci Zaniklé obce Jesenicka je popsáno třináct nejvýznamnějších z nich. Až na výjimky byly rozesety podél státní hranice Archiv tramých písní a Archiv tramých osad Tombola - každoročně si účastníci festivalu odvážejí hodnotné ceny. Festivalový informační stánek - festivalové odznaky, magnetky, CD s festivalovými písněmi, drobnosti pro děti. Vstupné: 150 Kč, těhotné ženy, ZTP a děti do 15 let vstup zdarma