Home

Knihovna metropolitní kapituly

Knihovna pražské metropolitní kapituly (KPMK, v některých citacích jen KK, tedy kapitulní knihovna s dodatkem, že se jedná o pražskou) je knihovna, která vznikla činností Metropolitní kapituly u sv.Víta v Praze a odkazy českých králů, zejména Karla IV. V současnosti je spravována jako historický knižní fond, který je studován prakticky výhradně vědeckými badateli. Knihovna pražské metropolitní kapituly je knihovna, která vznikla činností Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a odkazy českých králů, zejména Karla IV. V současnosti je spravována jako historický knižní fond, který je studován prakticky výhradně vědeckými badateli, přičemž část rukopisná a část hudebnin není přímo ve správně kapituly, ale spravuje je. Knihovna pražské metropolitní kapituly Metropolitní kapitula pro studia kanovníků a studentů katedrální školy shromažďovala rukopisy a později tištěné knihy. Díky tomu dnes knihovna patří mezi nejstarší v České republice. Obsahuje rozsáhlý historický archiv, včetně sbírky hudebnin a knižní fond, který je.

Knihovna pražské metropolitní kapituly - Wikipedi

 1. Knihovna pražské metropolitní kapituly je knihovna, která vznikla činností Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a odkazy českých králu, zejména Karla IV. V současnosti je spravována jako historický knižní fond, který je studován prakticky výhradně vědeckými badateli, přičemž část rukopisná a část hudebnin není přímo ve správně kapituly, ale spravuje je.
 2. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye
 3. Soupis rukopisu Knihovny Metropolitní kapitoly praské. Sest. Ad. Patera a Ant. Podlaha by Kapitulní knihovna v Praze; Patera, Adolf, 1836-1912; Podlaha, Ant. (Antonín), 1865-1932. Publication date 1910 Topics Manuscripts Publisher V Praze Nákl. eske akademie císae Frantika Josefa pro vdy, slovesnost a umn
 4. Knihovna pražské metropolitní kapituly (KPMK, v některých citacích jen KK, tedy kapitulní knihovna s dodatkem, že se jedná o pražskou) je knihovna, která vznikla činností Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 9 vztahy
 5. Portaro - Webový katalog knihovny. Finance v životě pražské metropolitní kapituly hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-141
 6. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze Hrad III. nádvoří 48/2 119 01 Praha 1 - Hradčany IČ: 14451115 Bankovní spojení: 111139945/0300 Identifikátor datové schránky: mnnbt99 Alena Cihanová Sekretariát kapituly +420 724 933 45

This page was last edited on 11 June 2018, at 09:30. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Prague, Archiv Pražského Hradu (olim Knihovna Metropolitní Kapituly), L. XLVIII (1292) s. XV in (1410, cf. f. 58ra: 'Explicit algorismus minuciarum anno domini millesimo 4° 10 finitus') See: Knihovna Metropolitní kapituly sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze See: Pražská kapitula při sv. Vítu. Kapitulní knihovna

Pražská metropolitní kapitula je vlastníkem vnitřního vybavení katedrály svatého Víta, včetně obrazů, soch, oltářů i náhrobků, a je i majitelem nesmírně cenného svatovítského pokladu. Velmi vzácná je i knihovna pražské metropolitní kapituly, která patří k nejstarším historickým knihovnám v Česku Aktuálně. Upozorňujeme badatele fondu Archivu Metropolitní kapituly, Knihovny Metropolitní kapituly a hudebnin Metropolitní kapituly na to, že podle nových zásad, které stanovila deponátní smlouva z února roku 2019, se mění podmínky výpůjčky z těchto fondu METROPOLITNÍ KAPITULY v lednu 1952 protest Universitní knihovna v Olomouci, poněvadž si činila nárok na všechny státem převzané knihovny církevních ústavů, navíc argumentovala bezpečnějším uložením a lepší dostupností čtenářům. Spor mezi oběma institucemi, přenesený na úroveň ministerstev školství, vnitra.

Metropolitní kapituly sv. Víta, Vojtěcha a Václava Praha, Česko . Knihovna, Katolická církev. Metropolitní kapitol sv. Víta, Vojtěcha a Václava Praha, Česko . Soupis rukopisů knihovny Metropolitní kapitoly Pražské. První část, A - E / Autor Patera, Adolf, 1836-1912. Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta ( pol. 12. stol. - počátek 20. století) Rukopisy knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta (6. stol. - počátek 19. století) Sbírka hudebnin Svatovítské katedrály ( konec 17. stol. - počátek 19. století) Sbírka plakátů (1908) 1945-2010; Česká dvorská komora (do roku 1620 Víta Archiv metropolitní kapituly u sv. Víta Národní a universitní knihovna Knihovna metropolitní kapituly u sv. Víta Archiv ministerstva vnitra Ze sbírek SHÚ Archiv kláštera křižovníků s červenou hvězdou Archiv státní hvězdárny Archiv benediktinského kláštera v Břevnově Archiv státní zemědělský Archiv.

Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské II. (Podlaha) Titel Praefatio Liber Index. 1892252. Knihovny pod jednou střechou. Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv Metropolitní univerzita v Praze Dubečská 900/10 100 31 Praha 10 - Strašnice Phone: 274 815 044 Knihovna pražské metropolitní kapituly je knihovna, která vznikla činností Metropolitní kapituly u sv. Knihovna pražské metropolitní kapituly. Connected to: { {::readMoreArticle.title} Překlady fráze METROPOLITNÍ KNIHOVNĚ z češtiny do angličtiny a příklady použití METROPOLITNÍ KNIHOVNĚ ve větě s jejich překlady:odznaku knihovník v New Yourské metropolitní knihovně

pro vystavení pěti rukopisů z fondu Knihovna Metropolitní Kapituly. (řešili Mgr. Kluková-Mgr.Halata) Samostatnou kapitolou byla výroba zajišťovacích faksimile, kterými budou originální archiválie přednostně nahrazovány v případě, že budou požadovány jako exponáty.(řeši Nejstarší památka českého knihtisku je dochována pouze ve třech exemplářích na světě. Jeden vlastní knihovna Metropolitní kapituly v Praze, druhý knihovna Kongresu ve Washingtonu a poslední má Národní knihovna ČR (sign. 39 F 31). Tisk Statut Arnošta z Pardubic dokončený v Plzni 26. dubna 1476. Fond NK ČR. Foto: Ivan Krá Marie Kostílková: Rukopisy knihovny metropolitní kapituly u Sv. Víta / Manuscripts of the Library of the Metropolitan St. Vitus Chapter. D. Bohemia. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 3 Full PDFs related to this paper. READ PAPER Knihovna Metropolitní kapituly - excerpována bohemika v celé šíři, signatury připsány, bibliograficky popsána nově zjištěná vydání tiskařských bohemik 16. a 17. století (na popisech signatury uváděny většinou zkráceným názvem K. metropol. kap.)

File:Facsimile De Civitate Dei, 1142-1150, exhProbošt Metropolitní kapituly u sv

Knihovna pražské metropolitní kapituly - Wikiwan

Metropolitní kapitula u sv

 1. 1. Původ a postupné narůstání knihovny. Knihovna pražské metropolitní kapituly patří k nejstarším historickým knihovnám v České republice. Nejedná se o běžnou
 2. Evangeliář z knihovny Metropolitní kapituly na Pražském hradě pochází z druhé poloviny 9 století. Latinské legendy o svatém Václavu a svaté Ludmile z 10 století obsahuje Evangeliář ze Strahovského kláštera a Vyšehradský kodex (1085). Ze 13 století Kodex Gigas patří mezi nejvýznamnější nejen svým rozměrem ale i.
 3. um.jpg. Spytihnev2vesvatovitskeapo.jpg 250 × 250; 10 KB
 4. Microfilmato dalla Knihovna pražské metropolitní kapituly (Praha) per conto dell'Istituto di storia del diritto dell'Università degli Studi di Milano. Riproduzione elettronica del microfilm effettuata per conto della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura
 5. Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, signatura A 57/1, folio 8v, konec 13. století. Editor: Alena M. Černá. (1) Slovo do světa stvořenie 1 (2) v božství 2 schováno, (3) jež pro Evino shřěšenie (4) na svět posláno. (5) Dievcě dřieve porozenie (6) jest zvěstováno, (7) z Davidova pokolenie (8) božsky vzchováno 3

Knihovna pražské metropolitní kapituly - cs

Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské. Část 2., F-P / Saved in: Format: Book: Language: Czech: Published: V Praze : Česká akademie věd a umění, 1922: Soupis rukopisů Knihovny metropolitní kapitoly pražské Published: (1910) Soupis rukopisů Knihovny Metropolitní Kapitoly Pražské Published:. Base de données Medium (reproductions, manuscrits, manuscripts, microfilms, CNRS, IRHT

Info. About Knihovna pražské metropolitní kapituly je ..

 1. áři a s jeho knihovnou r. 1781 do NK, Národní knihovna Praha, inv. č. XIV A 13); korunovační kodex krále Vratislava II., před rokem 1085; Evangelistář svatovítský, původem z knihovny Metropolitní kapituly pražské (Archiv Pražského hradu, sign
 2. Knihovna Metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze (faksimile) Univerzitní mistr a žáci, Johannes de Balbis, Catholicon prima pars, počátek 15. století . Zakládací listina, pečetidlo, univerzitní pokladnice. Na výstavě je prezentována řada unikátních exponátů, některé z nich jsou vystaveny poprvé. Vedle mnoha.
 3. Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického (* kolem 1380 - + před 1460)
 4. Jaroslav Boubín (ed.) Petr Chelčický Spisy z Kapitulního sborníku Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického (* kolem 1380 - + před 1460)
 5. Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Archív Prazského hradu. Knihovna Metropolitní Kapituly. Pragu
 6. vyšehradský, Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze 9. Codex aureus Gnesnensis rukopis ze stejné dílny jako Kodex vyšehradský, dnes Hnězdno v Polsku 10. Codex aureus Gnesnensis 11. Codex Pultoviensis rukopis ze stejné dílny jako Kodex vyšehradský, dnes Krakov v Polsku

Knihovna metropolitní kapituly v Olomouci - Bibliography

Soupis rukopisu Knihovny Metropolitní kapitoly praské

Mgr Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Z Encyklopedie knihy. Základem sbírky rukopisů pražské Metropolitní kapituly jsou rukopisy pražského metropolitního kostela. V inventáři z roku 1354 je jich zapsáno 186, v i inventáři z roku 1355 celkem 225. Inventář z roku 1387 v několika skupinách (zejména liturgické Pramen: rukopis, Česko, Praha, Archiv Pražského hradu, fond Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, signatura A 57/1, folio 8v, konec 13. století. Editor: Alena M. Černá. (1) Slovo do světa stvořenie 1 (2) v božství 2 schováno, (3) jež pro Evino shřěšenie (4) na svět posláno. (5) Dievcě dřieve porozenie (6) jest.

Praha 1922 Podlaha, Antonín: Doplňky a opravy k soupisu rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské. Praha 1928 Knihovna pražského arcibiskupství V 19. století přešla většina rukopisů do knihovny Národního muzea, další jsou uloženy v Národním archivu ČR Péče o zámek a pořádání bohoslužeb či duchovních setkání. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze . Péče o zámek a pořádání bohoslužeb či duchovních setkán Finance v životě pražské metropolitní kapituly : hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-1418 / Martina Maříková -- OLA001 1-349.661 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 00126133

Probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze stojí v čele sboru kanovníků Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Probošt svatovítské kapituly míval hodnost prvního preláta Království českého,[1] dnes je jedním ze sedmi držitelů klíčů od Korunní komory katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, v níž se uchovávají české korunovační klenoty.[2 SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 463-485. ISBN 978-80-210-4972-7

Metropolitní kapituly a fond Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta. Na fondy Metropolitní kapituly byl v roce 2015 vznesen nárok ze strany vlastníka, tj. Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze. Vedla se jednání o budoucím místě uložení těchto mimořádně vzácných archivních fondů Notice Bibale de Praha, Knihovna metropolitní kapituly, N 000 Zdenek Wasserbauer - Foto: Knihovna pražské metropolitní kapituly Galerie: Změna před Dukovou demisí: pomocným biskupem bude Wasserbauer Zpět na článe 1828 do konce r. 1913 (1913-1923), Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské 1-2 (1910, 1922; prvý díl s A. Paterou), Catalogus codicum manuscriptorum archivi capituli (1923), Povšechný katalog arcibiskuého archivu v Praze (1925). Mezi edicemi jsou významné práce vydané v řadě Editiones archivii et.

Knihovna pražské metropolitní kapituly - Uniepedi

12. 2017. O tři kněze se minulý týden rozrostly řady členů Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. S platností od 8. prosince 2017 jmenoval arcibiskup Jan Graubner novými sídelními kanovníky P. Petra Bulvase, P. Petra Gatnara a P. Pavla Stušku. Zároveň stvrdil volbu nového vedení kapituly, jejím děkanem se stal. klášterní knihovny v rHeiligenkreuz na fol. 76 . Edikt sám se hlásí do r. 992 a jeho zápis byl pořízen v Praze u biskuého kostela nedlouho poté. Jde tak o vůbec nejstarší doposud identifikovaný a autenticky dochovaný latinský text zapsan Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě Stranu z opisu z roku 1399 ve vlastnictví Metropolitní kapituly katedrály sv. Víta díky jejímu souhlasu. Uveřejněná strana z Vita Caroli (Karlův život) je uložena v Archivu Pražského hradu, fond Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, sign. H.9, f201v. /z/ Telčské listy 05/201

Finance v životě pražské metropolitní kapituly - Portaro

 1. Objednávejte knihu Petr Chelčický v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník
 2. Toto pojednání uveřejnila 27. výroční zpráva c. k. státního gymnasia v Praze v Žitné ulici za školní rok 1913 - 1914 na str. 3 - 17. Autorem studie je kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, apoštolský protonotář Msgre. mimoř. prof. ThDr. PhDr. Josef Čihák (* 11. 9. 1880 Obděnice, † 18. 2. 1960 Leopoldov.
 3. Část fondu knihovny MUP tvoří knižní dary Informační kanceláře Rady Evropy v Praze a Nadace Jiřího z Poděbrad. Publikace z Nadace Jiřího z Poděbrad zahrnují i osobní knihovnu Jiřího Hájka , která při vzniku Metropolitní univerzity Praha položila základ knihovního fondu naší knihovny
 4. V knihovně metropolitní kapituly v Praze se od něj dochoval herbář Manipulus florum z roku 1425. Farář Blažek z Dobřan byl vůbec pilným opisovačem knih. V pražské univerzitní knihovně se dochovaly jeho latinsky psaný Nový zákon z r. 1435,.
 5. Christian Meyer. Les Sources manuscrites de la théorie de la musique (S. IX-XVI) _____ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CZ)PRAHA, Prazkéo hradu, knihovna metropolitní kapituly (CZ-Pak) A CVIII 2 (203

 1. Spolu s cennými státními listinami byly dány pod dohled především státním a zemským představitelům, mezi nimiž ovšem nechyběl pražský arcibiskup a zástupce metropolitní kapituly. Změny v uložení klenotů a v upřesnění držitelů klíčů měly nastat po roce 1861
 2. 4 Praha, Archiv Pražského hradu, Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, sign. D 19, ff. 253v-254r, dále OrthVýtah; srov. Vidmanová 1982. 5 Odstavec pojednávající o hlásce /t͡s/ stejně jako české příkladové texty (Otče náš, Zdrávas a Věřím) jso
 3. Probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze stojí v čele sboru kanovníků Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Probošt svatovítské kapituly míval hodnost prvního preláta Království českého, dnes je jedním ze sedmi držitelů klíčů od Korunní komory katedrály sv
 4. Pokud je rukopis nebo tisk ve špatném fyzickém stavu, nemusí být uživateli půjčen. (Další exempláře tisků mají z pražských knihoven Knihovna Národního muzea, Strahovská knihovna premonstrátů, Knihovna Akademie věd, Knihovna pražské metropolitní kapituly, Městská knihovna atd.) Lze ale žádat vedoucího oddělení o.
 5. Une nouvelle Apocalypse apocryphe : la Revelatio Iohannis transmise dans le manuscrit latin de Prague, Knihovna Metropolitní Kapituly, N. LIV, p. 9. Jean-Daniel Kaestli, Gérard Poupon. Abstract | PDF (732 KB
 6. ulostí, setkáváme se na 54. schůzce. Naposledy si dnes budeme vyprávět o českém Achillovi (tuto lichotivou přezdívku věnoval knížeti Břetislavovi kronikář Kosmas). Minule jsme se s ním rozloučili v postavení opravdu nezáviděníhodném
 7. I poté však knihovna pražské metropolitní kapituly vlastnila 101 rukopisů a 76 inkunábulí, které patřily Pontanovi z Breitenberka.) V jeho rodišti na něho lidé jistě vzpomínali s vděčností: v pozici probošta svatovítské kapituly se v roce 1610 ujal vyhořelého kostelíka sv
GEBERT, Anton (1885-1942) - Kohoutikriz

Category:Knihovna pražské metropolitní kapituly

Uctíval se sv. Václav a hrály se skladby autorů A. Caldary, J. Ev. A. Koželuha aj. Výraznou postavou Metropolitní kapituly a znalcem dějin svatovítského hudebního kůru byl biskup Dr. Antonín Podlaha. V roce 1926 vydal Katalog sbírky hudebnin knihovny Metropolitní Kapituly, které uspořádal a zkatalogizoval v létech 1924 - 1925 Josef Čihák: *11.9.1880 Obdĕnice. Český římskokatolický kněz, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, apoštolský protonotář a vězeň komunistického režimu. 18.7.1950 zatčen a na základě vykonstruovaných obvinění odsouzen za velezradu a vyzvědačství k desetiletému trest odnětí svobody

Prague, Archiv Pražského Hradu (olim Knihovna Metropolitní

(Knihovna pražské metropolitní kapituly, sign. G 5) Neplachova kronika. List z Neplachovy kroniky (NK Praha XXIII F 195) Vita Caroli. Český překlad Vita Karoli, iluminovaný rukopis z r. 1472 (ÖNB Wien, sign. S.N. 2618) Kronika Jana Marignoly 4 Adolf PATERA Antonín PODLAHA, Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské I II, Praha 1910 1922; Antonín PODLAHA, Knihovna kapitulní v Praze, in: Soupis památek historických a uměleckých, Praha 1903. 5 Bohumil RYBA (ed.), Josef Dobrovský, Fragmentum Pragense Euangelii S. Marci vulgo autogra-phi, Praha 1953. Na s. 5-22. Nejstarší záznamy o vánoční hudbě, v takzvaných Mariánských chválách, pocházejí z 11. až 12. století a najdeme je v rukopisu z knihovny metropolitní kapituly pražské Dobrý den, klíčů ke klenotům je celkem sedm, jejich držitelé jsou tito: Držitelé klíčů podle pořadí: Klíč první patří prezidentu republiky. Klíč druhý patří předsedovi vlády České republiky. Klíč třetí patří kardinálu, arcibiskupovi pražskému a primasovi českému. Klíč čtvrtý patří předsedovi Senátu.

Za Tobiáše Beckera byl jmenován první děkan coby hlava kapituly (až do zřízení úřadu probošta v r. 1931). Později přibyly další úřady - arcijáhen a kustod. Nebyl však jmenován kanovník theolog jak tomu bylo např. u metropolitní kapituly sv. Víta. O něm se dozvídáme až z dvorního dekretu ze dne 2. března 1787 Kulturní středisko, včetně knihovny, muzeí, galerií a škol. Narození Páně v Kodexu knihovny metropolitní kapituly, Praha Životní jubilea prosinec 2008 89 let Hlaváček Miloslav Podhrázská Polana 88 let Přibyl František 86 let Jedličková Anežka 84 let MUDr. Trnka Jindra 83 let Krasanovská Božena Staňková Mari 151 The second text is a long list of words without any explanation about what it means or how it should be used. It can be found in nine manuscripts, which do not always contain Modus sermonizandi.17 Praha, Knihovna Metropolitní kapituly, D 61, Wrocław, Biblioteka Uniwersy- tecka, I Q 152 and Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, IV Q 73 give this list a title, the Pragu

Virgine matre sub sepultura lamentatum, tandem a duobus discipulis in Emaus post resurrectionem cognitum, comoedia et dialogis celebrantes, Monachii 1589; APH, fond Knihovna Metropolitní kapituly pražské, sign. M 149/1: Carmina composita a G.Bartholdo [1572-76]. • F Nejstarší záznamy o vánoční hudbě, v takzvaných Mariánských chválách, pocházejí z 11. až 12. století a najdeme je v rukopisu z knihovny Metropolitní kapituly pražské. Vánoční koledy můžeme v historii zařadit do 13. století. Tehdy ještě nešlo o čistě vánoční koledy, ale zpívaly se písně s křesťanskými. Nejstarší záznamy o českých Vánocích najdeme v takzvaných Mariánských chválách v rukopise z knihovny Metropolitní kapituly pražské pocházející z 11. až 12. století. Některé české vánoční koledy jsou snad už ze 13. století, ve 14. století patrně vznikla ranní adventní bohoslužba, tedy roráty, s originálními.

Katolická církev. Metropolitní kapitula sv. Víta, Vojtěcha ..

K důležitým fondům, které obsahují nejstarší památky rukopisného dědictví, patří Knihovna pražské metropolitní kapituly (KPMK). Bibliografické údaje, které se týkají rukopisů z těchto sbírek, byly excerpovány pracovníky Oddělení při odborném zpracování rukopisů i v rámci prací na České literatuře. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru 70. let. 9. století. Tento rukopis dosud neměl monografii a i v odborné literatuře, ač dobře známý, se pohybuje na okraji zájmu. Kniha se pokouší tuto. Codex manuscriptus: Praha, Knihovna metropolitní kapituly 28 A.XVII.2 f. 111r; Editiones: COMMISSIO LEONINA, Introductio generalis.Les opuscules de Saint Thomas.THOMAE DE AQUINO «Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita», t. 40 (Ad Sanctae Sabinae, Romae, 1969) VI-VII [fragmenta] Clm 6263 815-825 Bavorská státní knihovna (Bayerische Staatsbibliothek), Mnichov * Dataci rukopisů bavorského původu přejímáme z edice R. Étaixe (Étaix 1999). Latinský rukopis A CXXX Kodex Knihovny pražské metropolitní kapituly 232 je v současnosti součástí fondu Archiv Jeden vlastní knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, druhý Národní knihovna ČR a poslední má knihovna Kongresu ve Washingtonu. Úterní 540. výročí připomíná Muzeum knihtisku a knihy v Plzni, kde chtějí vytvořit největší ručně vysázenou tiskařskou formu

Metropolitní kapitula u sv

Archiv Pražského hradu - Archív P

Liturgické kodexy jsou tak roztroušeny po Národní knihovně, knihovně Národního muzea, knihovně Pražské metropolitní kapituly, v Památníku písemnictví v Rajhradě, Vědecké knihovně v Olomouci, Rakouské Národní knihovně ve Vídni, univerzitní knihovně ve Würzburgu či knihovně Biblioteca Rosariana ve Vatikánu Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru 70. let Hudební vědu vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1983, diplomová práce Vícehlasá zpracování mešního propria v období české renesance; PhDr. 1985), v roce 1991 obhájila na stejném pracovišti kandidátskou práci (CSc.) s názvem Chorální offertorium s versy v repertoáru pražské metropolitní kapituly

Výsledky vyhledávání - Katolická církev

Soupis rukopisů knihovny Metropolitní kapitoly pražské 1. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Pekař, Josef (1928) Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru 70. let. 9. století. Artefactum, Praha 2017, 375 sstr., 235 x 305 mm, bar.,. ISBN 978-80-88283-06-5 Dalšími památkami jsou Evangeliář z Tours (9. století), evangeliář z knihovny metropolitní kapituly na Pražském hradě (2. pol. 9. století). Výzdobou těchto knih nejsou ilustrace v pravém slova smyslu, ale celostránkové obrazy evangelistů, Krista, dárce knihy