Home

Studentské hodnocení výuky jcu

Studentské hodnocení výuky — Jihočeská univerzita v

 1. Zprostředkováváme zahraniční příležitosti pro studenty, pedagogy a pracovníky univerzity. Spolupracujeme s téměř 300 univerzitami po celém světě. Info. Úvod; Student; Studentské hodnocení výuky; Studentské hodnocení výuky.
 2. Studentské hodnocení výuky Informace ke studentskému hodnocení výuky (SHV) pro studenty FROV JU • Studenti FROV JU (Bc. a NMgr. stupeň studia) jsou povinni provádět svědomitě a kompletně studentské hodnocení výuky (viz Opatření děkana č. 17/2018, čl. 3)
 3. Aktuálně probíhá studentské hodnocení výuky za LS 2019/2020: https://pf.shv.jcu.cz/ Video s návodem ke studentskému hodnocení výuky na Pedagogické fakultě JU
 4. 6. 2021! Studentské hodnocení výuky končí 30. 6. 2021! rád bych Vás opět vyzval, abyste se zamysleli nad výukou v ukončeném LS 2020-21 v rámci
 5. g students. Departments. Registrar's office
 6. Studentské hodnocení výuky do roku 2019/2020. Od akademického roku 2020/2021 probíhá hodnocení výuky v IS/STAG. Hodnocení bylo ukončeno. Hodnocení pro LS 2019/2020 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocen.
 7. Průběžné. LS 2019/2020. ZS 2019/2020. LS 2018/2019. ZS 2018/2019. LS 2017/2018. ZS 2017/2018. LS 2016/2017. ZS 2016/2017

Studentské hodnocení výuky - jcu

Se začátkem zkouškového období přichází i čas pro Studentské hodnocení výuky (SHV), které poskytuje vyučujícím cennou zpětnou vazbu, a pomáhá tím zvyšovat úroveň výuky na fakultě. V elektronickém systému dostupném na www.shv.jcu.cz mohou hodnotit všichni studující v bakalářských a magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia Hodnotí se už i v Česku. 19. května 2006, Lidové noviny. Hodnocení učitelů se už rozběhlo nebo rozbíhá i na většině českých vysokých škol. Na konci každého semestru pořádá vedení elektronickou formou anketu, ve které mohou studenti hodnotit jak obsahovou úroveň přednášek, tak obtížnost jednotlivých předmětů i odbornost vyučujících nebo jejich. Dobrý den, děkujeme za Váš názor, ale dovolím si nesouhlasit. Dostupnost jídla pokud si objednáte je do konce výdejní doby. Bohužel nelze odhadnout druh bezobjednávkového jídla, které zákazník bude požadovat a tak se určitý druh může doprodat dříve

Studentské hodnocení výuky. OBD - evidence publikační činnosti. Kontakt. Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 387 773 058. prodekan_rozvoj@pf.jcu.cz. proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj. Mgr. Jan Prener. 387 773 049. jprener@pf.jcu.cz. referent pro akreditace a kvalitu. Vznik nového studijního programu. Prodloužení studijního. Studentské hodnocení výuky Dle rozhodnutí děkana č. 34/2012 jsou studenti bakalářského a magisterského studia povinni vyplnit po skončení výuky v daném semestru, nejpozději však v týdnu před zápočtovým týdnem, formulář Hodnocení výuky jihoČeskÁ univerzita v ČeskÝch budĚjovicÍch, fakulta rybÁŘstvÍ a ochrany vo Od 12.01.2015 je spuštěno POVINNÉ studentské hodnocení výuky. Kombinovaní studenti hodnotí přes papírové formuláře dostupné na webových stránkách fakulty. Prezenční studenti hodnotí výhradně přes IS/STAG. Bližší informace naleznete zde. Pl., 11.01.201

Upozorňujeme, že hodnocení výuky je pro všechny studenty Bc. a navazujících Mgr. studií povinné!!! Je jednou z povinností vyplývající z podmínek studia na FROV JU. Neprovedení hodnocení může vést až k ukončení studia. Velmi Vás proto žádáme, abyste hodnocení vyplnili svědomitě E-learningové kurzy, výukové materiály a informace o bakalářských pracích UFY na moodle.prf.jcu.cz; Dokumenty. Informace o předmětech - portál STAG; Studentské hodnocení výuky; V médiíc

Studentské hodnocení výuky - Pedagogická fakulta J

Studentské hodnocení je anonymní a slouží zároveň jako podklad pro hodnocení kvality výuky. Vedení fakulty rovněž využívá informací z SHV jako podklad pro hodnocení pedagogických pracovníků a návrhy změn v oblasti pedagogiky. Studentům, kteří se aktivně zúčastní SHV (tj. skutečně vyplní) v období od 17. 5 © 2011-2016 Studentské hodnocení výuky JU, Powered by Onxshop. © 2021 SHV. Powered by Onxsho

Nové záludné otázky z astronomie - přednáška prof

7 DŮVODŮ proč studovat na EF. Úspěšný život začíná s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studujte u nás. Společně a EFektivně! Celý text. Nástěnka. IS STAG. E-learning. Menza Průvodce prváka Informace pro studenty ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Úvodní slovo děkana 3 Historie fakulty 4 Mapa areálu 4 Kdo je kdo - vedení univerzity, a jejich hodnocení. O index se starej, je to tvá vizitka na vyso- Jedná se o e-learningový systém určený pro podporu výuky. Najdeš zde studijní materiály, diskuzní. V případě, že se Vám nezobrazuje správný rok či semestr pro hodnocení použijte ikonku v pravém horním rohu - nabídka pod Přihlásit se pro hodnocení, kde vyberte aktuální rok a semestr. V případě, že Vám stále nejde vybrat správný rok, pro hodnocení, kontaktujte prosím podporu na adres shv@rt.jcu.cz Hodnocení výuky LS 2012/13. Souhrn uchovávaných dat. Stáhněte si mobilní aplikaci.

Studentské hodnocení výuky končí 30

Bylo spuštěno studentské hodnocení výuky a je momentálně ještě jednodušší a rychlejší než dříve. 珞 Bude nás hodnotících tentokrát více? Malý.. Pokyny pro bakalářské a diplomové práce vypracovávané v německém jazyce na UAG. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2020, jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení bakalářských a diplomových prací na Filozofické fakultě Jihočeské. Hodnocení akademických pracovníků IDM - Správa identit / Identity Management Podpora online výuky a vzdáleného přístupu k informačním systémům JU SafeQ - tiskové a kopírovací služby E-mail: helpdesk@rt.jcu.cz. Více informací ZDE . Cookies vzdlávacího procesu, zapojení studentů do výuky, používání ICT technologií, hodnocení výuky a míru spolupráce mezi uiteli. V loňském roce byl dotazník přeložen a distribuován mezi studenty, podrobné výsledky jsou shrnuty v publikaci s názvem Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematik Studentské hodnocení výuky (SHV) Jak vyrazit do světa; Mezinárodní studenti; Exkurze; Ceník; O psaní esejů, citování a autorském právu; Informační zdroje. Knihovna; Počítače a věci okolo; Sociální sítě; Užitečné (vědecké) weby; Studentský život. Bydlení; Doprava; Hospůdky a restaurace; Kultura; Menza; Obchody.

Studentské práce Zde můžete najít vybrané studentské práce, řešené na ZF JU a mající vztah k rostlinné výrobě. Analýza stavu a zatížení pastevních porostů ve vybraném zemědělském podniku a návrh vhodného systému pastv Bartoš - hodnocení za rok 2016 - připomínky šly proti sobě, parametr věku u garantů oboru chyběl, v přípravě je nová metodika hodnocení studijních oborů Děkan doplnil informaci o připravovaném novém systému hodnocení Trávníček - teprve teď, když máme všechny informace je nutná zpětná vazba a s každým to probra V tomto kurzu se naučíte vytvářet kurzy pro online výuku nebo e-learningové materiály jako doplněk běžné výuky. Součástí kurzu je představení základních principů online vzdělávání i konkrétní návody, jak co nejlépe využít funkce LMS Moodle k obohacení své výuky Přihlásit se pro hodnocení Vybraná fakulta: -- vyberte -- Ekonomická fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Přírodovědecká fakulta Fakulta rybářství a ochrany vod Teologická fakulta Zdravotně sociální fakulta Zemědělská fakult Výuka/Teaching. UMB567 Algebra: Závěrečné hodnocení je počítáno podle celkového zisku z výsledných sta bodů, přičemž k úspěšnému složení zkoušky je třeba získat aspoň padesát bodů. Vhodné sbírky úloh na procvičování jsou k dispozici zde a zde a řešení k druhé z nich je zde (sepsáno studenty MU.

BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//www.marudot.com//iCal Event Maker X-WR-CALNAME:Harmonogram akademického roku 2018/2019 CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VTIMEZONE TZID. Výzkum. Vědecko-výzkumná činnost akademických a vědeckých pracovníků je zaměřena v rámci řešení výzkumný a ostatních projektů na následující oblasti: Hodnocení vlivu odrůdy, podmínek prostředí a ostatních pěstitelských faktorů na výnos, jeho strukturu a kvalitu produkce polních plodin (pšenice, ječmen, oves. HelpDesk CIT. Hodnocení akademických pracovníků. IDM - Správa identit / Identity Management. IPS - interní platební systém. ISKAM - ubytovací systém. IT služby na součástech JU. Kamerový systém. Kartové centrum. Knihovní systém Aleph Exteriér - hodnocení a lineární popis. Jednotlivé metodiky chovatelských svazů pro vybraná plemena hospodářských zvířat. Metodika lineárního popisu a hodnocení zevnějšku. Metodika lineárního popisu a hodnocení zevnějšku českého strakatého skotu. Kompletní popis exteriéru koně - krajiny těla, kostra, svalstvo.

Dále výuka předmětů zaměřená na výživu hospodářských zvířat, kvalitu krmiv a jejich laboratorní hodnocení atd. V rámci speciální zootechniky je výuka zaměřena na zásady chovu a rozmnožování hospodářských zvířat, ale i na techniku chovu a etologii Studium doporučené literatury. 1) Zdraví a nemoc. Bio-psycho-sociálně-spirituální přístup ve zdravotnictví. 2) Základy epidemiologie a hygieny. 3) Kvalita života a jeho hodnocení. Zdravý životní styl. 4) Dokumenty Zdraví 21 a Zdraví 2020. 5) Zdravotně sociální aspekty zdraví a nemoci u dětí STUDENTSKÉ HODNOCENÍ VÝUKY ZA ZS 2018/2019 . Vyjádření vedoucích kateder a ústavů. Katedra andragogiky a managementu vzdělávání. Na poradě Katedry andragogiky a managementu vzdělávání dne 25. února 2019 bylo projednáno hodnocení výuky studenty. Vyhodnocení proběhlo i jednotlivými vyučujícím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030 Výuka a pedagogická činnost Vedle vědeckovýzkumných aktivit je nedílnou součástí aktivit KAE též pedagogická činnost a výchova studentů. Značná pozornost je věnována přímé výuce studentů formou přednášek, cvičení a seminářů, při kterých jsou předávány nové poznatky vědecké činnosti pracovníků KAE

 1. Zsf jcu stag IS STAG - jcu.c . Zprostředkováváme zahraniční příležitosti pro studenty, pedagogy a pracovníky univerzity. Spolupracujeme s téměř 300 univerzitami po celém světě 24.9.2020 Údaje pro první přihlášení do Agend ZSF JU a JCU 29.5.2020 Rozvrh 15.1.2020 Konec podpory WINDOWS 7 25.5.2018 Informace pro studenty a zaměstnance ZSF JU k ochraně osobních údajů a ke.
 2. d. Kooperativní výuka může být mj. organizována jako výuka skupinová 40. Řadí se didaktické hry mezi výukové metody? a. ano b. ne 41. Je-li školení organizováno tak, že se na něm podílí více lektorů, kteří mají rozděleny dílčí role a střídají se ve vedení výuky
 3. 8. Hodnocení polního pokusu. Subjektivní a objektivní metody hodnocení. 9. Sklizeň polního pokusu. Obecné zásady pro vedení, sklizeň polního pokusu, sklizeň odrůdového pokusu s obilninami, jetelovinami a travami na píci, odběr vzorků rostlin. 10. Pokusnická dokumentace. Polní zápisník, vegetační záznamník
 4. Na včasné zaslání hodnocení je vázáno udělení zápočtu a uzavření indexu před konáním státní závěrečné zkoušky a současně i odměna uvádějícímu učiteli. S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. J. Erharta, telefon 387 773 324, e-mail erhart@pf.jcu.cz. 1. Krok - před zahájením praxe
 5. Exkurze. Účast na výuce - 14 hodin za semestr. Exkurze - 14 hodin za semestr. Výstupy z učení. Seznámit studenty s aktuálním stavem výzkumu v různých oblastech fyziky. Studentovi získá přehled o výzkumu aktuálně řešeného v rámci Ústavu fyziky a případně dalších pracovištích na fakultě. Předpoklady
 6. Zdarma. MS Outlook 2010: pokročilí. Ačkoli jsou na JU k dispozici již Office 365, to podstatné z jádra MS Office najdete již zde. Zdarma. MS Windows 7: úvod. V tomto kurzu se dozvíte úvodní informace k operačnímu systému MS Windows 7. Zdarma. MS Windows 7: pokročilí

Fórum pro studenty OP. Můžete se ptát studijního poradce pro obor OP, pedagogů i ostatních studentů a dozvíte se postupně spoustu užitečných informací. Zároveň registrací získáte přístup do sekce s materiály pouze pro členy Cíle a zásady vyučování cizím jazykům podle Choděry & Riese. Metodická gradace. Vymezení pojmů: kompetence, dovednosti, aktivity. Koncepce a projekty výuky CJ v EU a ČR (Společný referenční rámec, Obsahově a jazykově integrované vyučování, cena Label, Evroé jazykové portfolio, Rámcové vzdělávací programy) Studentské hodnocení výuky - Zimní semestr 2016/17 . Hodnocení dle kateder Hodnocení dle učitel. 22.9.2014. Nový akademický rok 2014/2015 začneme již v nové budově Zemědělské fakulty - Pavilon Z (lokalita bývalé budovy mechanizace). V těchto prostorách nyní naleznete kanceláře všech členů rostlinolékařské sekce, laboratoře rostlinolékařství i výukové prostory námi zajišťovaných předmětů. Těšíme se na. workshop Obaly pro masné výrobky - výroba a využití Akce byla připravena pro studenty předmětu Zpracování masa ve spolupráci s firmou Viscofan CZ s.r.o. V přednáškách byli studenti seznámeni s historií výrobního závodu i s aktuální situací na trhu s obalovou technologií

Výsledky hodnocení - SHV - Studentské hodnocení výuky

 1. ář slouží jako úvod do Aristotelovy filosofické vize pro pokročilé studenty. Půjde nám o uchopení systematických souvislostí mezi fundamentálními elementy Aristotelova myšlení (přirozenost, explanace, hylomorfismus, teleologie, metoda, logika, věda, dialektika, esencialismus, substance, atd.)
 2. MPO TRIO FV40316 Vývoj komplexu modulárního systému robotizovaného dojení za současného hodnocení parametrů chovu aplikací metod umělé inteligence od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2022 GAJU 059/2019/Z Env
 3. S volbou správné vysoké školy pomáháme už od roku 2000. Vybírejte vysokou školu podle zaměření a oboru studia, preferované lokality nebo typu a formy studia. Prohlédněte si podmínky přijetí na vysokou školu a pečlivě zvažte všechny možnosti dalšího studia na soukromé nebo státní vysoké škole
 4. Elektronické hodnocení výuky 2020/2021. Také v aktuálním neobvyklém semestru probíhá hodnocení výuky (anketa) pouze elektronickou formou v aplikaci hodnoceni.natur.cuni.cz - nezapomeňte hodnotit až do 30. 9. 2021. Vaše zpětná vazba je důležitá! Publikováno 18.6.202
 5. Projektová výuka - komplexní úkol (problém), spjatost s i praktická činnost, výsledný produkt (výstup, obhajoba a hodnocení pomocí argumentů Pozitiva:samostatnost, kooperace a komunikace, autoregulace, radost z motivace, převzetí odpovědnosti, akcentace individuálních možností, konstrukce poznán
 6. Studijní plány - Karolinka. Karolinka 2020/2021. Karolinka 2019/2020. Karolinka 2018/2019. Karolinka 2017/2018. Karolinka 2016/2017. Karolinka 2015/2016. Karolinka 2014/2015. Karolinka 2013/2014
 7. AIESEC Akademický senát příslušné fakulty Akademický senát univerzity Diskuzní klub International Student Club USB Jihočeský univerzitní orchestr Kariérní centrum EF Medusa - studentský klub EF JU Na hnízdě Rádio K2 SHV - studentské hodnocení výuky Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) SUD - studentské universitní divadlo SVRAP Zážitek i užitek Jin

Studentské hodnocení výuky (SHV) - Binolupa - jcu

 1. UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ Z JINÉHO STUDIA. Pokud student absolvoval některé předměty na jiné fakultě/univerzitě či na jiném než hlavním oboru svého studia, může požádat o jejich uznání, tedy o to, aby je již nemusel absolvovat na studovaném oboru. Berte prosím v úvahu, že případné uznání předmětu není.
 2. Studijní plány. Postupně vybírejte samostatnost či sdruženost (resp. oborovost podle starých akreditací), druh studia, program (resp. obor podle starých akreditací) a rok přijetí. Následně se u souboru ke stažení objeví konkrétní studijní plán, který si můžete stáhnout či otevřít. Zde uveřejněné studijní.
 3. ářů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává stručný úvod do některých etických problémů současné medicíny. Texty jsou tedy pouze vybranými kapitolami z lékařské etiky.
 4. STUDENTSKÉ HODNOCENÍ INOVOVANÉHO PROGRAMU VÝUKY PEDAGOGIKY VE STUDIU UČITELSTVI1.STUPN~ zAKlADNI SKOLY HAHA KANTORKDVA ÚVOD Příspěvek je výsledkem výzkumu, který se týká evaluace změn studia v inovovaném programu výuky pedagogiky v přípravě studentů učitelství I. stupně základní školy , který probíhal v letech 1992-1999 n

Letní školy Západočeské univerzity brzy přivítají letošní účastníky. Studium Tisková zpráva Veřejnost. Sutnarka otevírá nový ateliér. Povede jej Architekt roku 2020, profesor Zdeněk Fránek. covid-19 Studenti Studium •Hodnocení žáků a autoevaluace školy •Učební plán •Učební osnovy - harakteristika vyučovacího předmětu: - obsahové, časové a organizační vymezení předmětu - hlavní cíle výuky předmětu - průřezová témata - výchovné a vzdělávací strategie (kompetence) - tabulka (výsledky vzdělávání (cíle, kompetence)

Cenu rektora JU za prestižní vědeckou publikaci získala

Studentské hodnocení výuky! ‍♂️‍‍ - Pedagogická

 1. Univerzita Karlova má za sebou téměř tři semestry výuky na dálku. Vysokoškoláci totiž kvůli pandemii opouštěli školní lavice jako první a vraceli se do nich jako poslední. Podle profesorky Radky Wildové, prorektorky pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, univerzita v pandemii obstála
 2. Univerzita Hradec Králové. Oceněné osobnosti z loňského listopadu se setkaly s rektorem UHK. UHK se probojovala mezi tisícovkou nejlepších univerzit na světě. Vědecký výkon a rostoucí internacionalizace vedou k premiérovému umístění v QS World University Rankings. Aktuální opatření k 8. 6. 2021
 3. 2.1 Badatelsky orientovaná výuka matematiky (BOVM) v soutěžích Žáci a studenti, kteří si matematiku oblíbili a kteří se chtějí o matematice dozvědět více, se úastní matematických soutěží, aby mohli své nabyté vědomosti porovnat s ostatními žáky a studenty z jiných škol
 4. Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f
 5. Máme pro vás radostnou novinu. Proděkan pro rozvoj a internacionalizaci, Ladislav Zilcher, úspěšně obhájil svou habilitační práci na Univerzitě Karlově a je nově nositelem vědecko-pedagogické hodnosti docent

Výuka hry na flétnu Praha. Zobcová flétna patří mezi velmi oblíbené a dobře použitelné nástroje, pokud se ovšem chcete stát opravdu dobrým hráčem, je potřeba pravidelně cvičit, stále se zdokonalovat a mít opravdu dobrého učitele. Právě pro vás nabízíme individuální lekce hry na zobcové flétny, které tvoří. Vzdělávání v Česku je rozděleno do primárního (základní škola), sekundárního (základní a střední škola) a terciárního (vyšší odborná škola, vysoká škola).Od 1 roku může dítě navštěvovat jesle, od 2 do 5 let může navštěvovat mateřskou školu, kde je poslední rok před nástupem na základní školu povinný.. Základní školu navštěvují žáci od 6 do. Hodnocení výuky studenty. Víte, že každý rok můžete ohodnotit své pedagogy? Výsledky hodnocení se na základě detailní zprávy Komise pro hodnocení výuky každý rok velmi podrobně zabývá Kolegium děkana i Akademický senát. Každoročně je tento materiál navíc předáván i na Rektorát Univerzity Karlovy Evaluace představují zpětnou vazbu ke kvalitě výuky ze strany studujících a poskytují cenná zjištění pro vyučující, vedoucí pracovišť, garanty a garantky studijních programů, stejně jako pro členy a členky vedení fakult a vedení univerzity. Tato zpětná vazba je získávána anonymně a studujícím je doporučeno, aby.

Úvod - SHP - Studentské hodnocení přednášek PřF J

Cílem cvičení je naučit studenty základní metody hodnocení ekotoxikologických vlastností odpadních vod, odpadů a chemických látek. Cvičení obsahuje rozdělení biotestů, kultury pro biotesty, ekotoxikologické testy s konzumenty - ryby, bezobratlí, testy s producenty - řasy, rostliny, testy s destruenty - bakterie.

Popis, kapacita, vybavení — ČeštinaStag jcu pf — odstávka / upgrade ifis, ips - úterý 3Nápověda - SHVDětská univerzita uzavřela první semestr, díky velkémuStudentka ZSF JU je mentorkou v reintegračním programu pro