Home

Punské války

Punské války - Dějepi

Punské války je označení tří konfliktů mezi římskou republikou a Kartágem.Střetly se zde zásadně odlišné státní a vojenské koncepce, zatímco Řím byl republikou, Kartágo oligarchií, zatímco římské vojsko bylo stavěno z občanů, kartaginské tvořili převážně žoldnéři Války Říma s Kartágem tzv. Punské války byly vyvolány snahou obou mocností o nadvládu ve Středomoří. Kartágo ležící v oblasti dnešního Tunisu založili Féničané pocházející z oblasti dnešního Libanonu. Kartáginci byli známí obchodníci a mořeplavci, kteří dopluli až k břehům Anglie i obepluli Afriku. Punské války je označení tří konfliktů mezi římskou republikou a Kartágem.Název je odvozen od pojmenování Poeni, Puni (česky Punové), které Římané používali pro označení Kartaginců, kvůli jejich fénickým předkům. Střetly se zde zásadně odlišné státní a vojenské koncepce, zatímco Řím byl republikou, Kartágo oligarchií, zatímco římské vojsko bylo.

Punské války. Ve třetí samnitské válce (298-290 př. n. l.) Římané zdolali hrozivou koalici Samnitů, Lukánů, Sabinů, Umbrů, Galů a Etrusků.To jim umožnilo získat kontrolu nad celou Itálií. V roce 282 př. n. l. se Řím zapletl do soupeření řeckých obcí v oblasti zvané Magna Graecia, když podporoval města Thúrie a Rhégion proti zdejšímu nejmocnějšímu městu. Tato válka byla velmi významná a stala se předmětem mnoha vážných analýz a studií, třebaže leží tak trochu ve stínu pozdějšího Hannibalova tažení do Itálie za druhé punské války. Byl to ale právě tento konflikt, v jehož důsledku došlo k Hannibalově válce a po jeho porážce ke vzestupu Říma na pozici hegemonní. PUNSKÉ VÁLKY •Války mezi Římem a Kartágem o nadvládu ve Středozemním moři •Římané říkali Kartagincům Punové -(proto Punské války -válkys Puny) 28.05.2020 2 KARTÁGO •Město v severní Africe (dnešní Tunis) •Založeno 810 př.n.l. Féničan Punské Války. Kartágo. Kartágo (Nové město) založili Féničané roku 814 př.n.l. (tradiční datum) na území dnešního Tuniska. Původně bylo kolonií města Tyru. Kartágo se od Tyru osamostatnilo a stalo se samostatným městským státem a později obchodní a námořní velmocí Tunis je pak dodnes hlavním městem Tuniska. Pád Kartága definitivně uzavřel kapitolu dějin známou jako Punské války. Ty trvaly 118 let a stály statisíce lidských životů, římská vítězství ve zbrani také možná způsobila porážku umění, které bylo za války pochopitelně odstrčeno stranou

Prezentace seznamuje žáky s významnou událostí dějin starověkého Říma. Tento materiál vznikl na podporu výuky v oblasti cestovního ruchu Punské Války Ve strategickém cvičí a ovládá jednotky, najímá hrdiny a zlepšuje jejich schopnosti, získává artefakty a zabírá pevnosti a vesnice. Výpravná část hry obsahuje dvě tažení, první sleduje Hannibala během jeho tažení přes Alpy, druhá sleduje rozmach Řima do největší slávy a zničení Kartága

Punské války - Dějin

Roku 281 př.n.l vypukla válka s Pyrrhem, v jejímž průběhu byla roku 279 př.n.l. uzavřena spojenecká smlouva Říma s Kartágem proti Pyrrhovi, který operoval v jižní Itálii a ohrožoval především punské zájmy na Sicílii, kam ho někteří hellénští vládci měst zvali právě na pomoc proti jejich odvěkému soupeři. Punské a makedonské války Author: Helmut Harzer Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Bížovi Created Date: 4/2/2009 9:06:52 AM Document presentation format: Předvádění na.

Punské války (264 - 146 př. n. l.) Kartágo Starověké město v severní Africe u pobřeží Středozemního moře, bohaté, velmi vyspělé Jediný soupeř Říma, Římané říkali Kartagincům Punové Bohaté město - vyspělé zemědělství, obchod se stříbrem, mědí, cínem, slonovinou, látkami, keramikou a otroky, 37 km. test Punské války (2.) ( Starověk) Test vyzkoušen 1022 krát, průměrný výsledek je 82.4%. Ve kterých letech tyto války probíhaly? Kde se nacházelo město Kartágo? Kolik těchto punských válek proběhlo? Kdo zvítězil v první z těchto válek? Jaká byla odměna pro vítěze? Jak se jmenoval kartáginský vojevůdce v Druhé. Druhá punská válka. 13.09.2004 - Jiří Chlubný. Druhá punská válka začala tím, že si Hannibal, velitel kartaginských sil zajistil postavení v Hispánii, odkud vyrážel. Zde stálo město Saguntum, které zprostředkovávalo obchod pro Řeky z dnešní Marseille a Římanům sloužilo jako výchozí základna pro výboje Římané odmítají mír, dál bojují (do armády přijímají i propuštěnce a zločince) nakonec donutí Hannibala k návratu do Kartága 202 př. Kr. bitva u Zamy - Hannibal poražen řím. vojevůdcem Scipiem Africanem Scipio Africanus Bitvy druhé punské války u Trasimenského jezera: Římané poraženi (lest Hannibala - hořící.

punské války, Kartágo, Hanibal, Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. 1. Jan Zouhar 22.06.2012. Hezké a přehledné mapky. Ještě si to doplním o příčiny a důsledky punských válek a použiji Vítězové nad Kartágem - Římské války I - Kovařík Jiří Kniha: Vítězové nad Kartágem - Římské války I; Autor: Kovařík Jiří; První díl z řady věnované historii římského válečnictví sleduje války starověkého Říma od jeho počátků až do konce třetí punské b> války ve 2. stol. př. n. l. Práce. Didaktický učební materiál Punské války slouží k podpoře výkladové části hodiny. Na straně 11 jsou uvedeny kontrolní otázky k upevnění získaných poznatků. Řešení je uvedeno na následující straně 12 Vítězové nad Kartágem - Římské války I - Kovařík Jiří . Kniha: Vítězové nad Kartágem - Římské války I; Autor: Kovařík Jiří; První díl z řady věnované historii římského válečnictví sleduje války starověkého Říma od jeho počátků až do konce třetí punské války ve 2. stol. př. n. l. Práce přibližuje počátky římského vojska a vznik legií v.

Punské Války :: Světové válk

Punské války :: Starověký Ří

Video: První punská válka - Wikipedi

K první punské válce došlo kvůli střetu zájmů mezi Kartágem a Římem, vyplývajících ze snahy Říma po expanzi. V předešlých staletích spolu tyto dva státy uzavřely několik smluv a nedávno - mezi léty 279- 276 - společně bojovaly proti molosskému králi Pyrrhovi I. V obou městech se střetává rozpínající se. Punské války ( války s Kartágem) (264 př. n. l. - 146 př. n. l.) Kartágo - obchodní a vojenská velmoc ve Středomoří na pobřeží dnešního Tuniska. Kartáginci = Punové. První punská válka. vyhlásilo ji Kartágo. Římané měli převahu na souši, Punové na moři. Římané dokázali vybudovat válečné námořní. Punské války Učebnice str. 122 - 123. V pracovním sešitě vyplň cvičení na straně 55. Tento papír zase vytiskni/vlep či opiš. - Když Řím ovládl Itálii, stal se konkurencí pro Kartágo (bylo dosud největší námořn

Punské války.. Nemohli byste mi prosím popsat punské války v kostce? (kdy, kde, s kým, jak, proč, kdo vyhrál, co se stalo...) Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 2 Pro koho je otázka zajímavá Keltští králové: Punské války Jazyk: CZ Verze: Patch 1.01 Heslo: forumczech.com - bez uvozove Punské války je označení tří konfliktů mezi římskou republikou a Kartágem.Název je odvozen od pojmenování Poeni, Puni (česky Punové), které Římané používali pro označení Kartaginců, kvůli jejich fénickým předkům.Z atímco římské vojsko bylo stavěno z občanů, kartaginské tvořili převážně žoldnéři.. Příčinou první ze tří krvavých válek mezi. 6.C Dějepis - práce č.10 - Punské války Publikováno 26.5.2020 | Autor: Druhý stupeň - Toto učivo je v učebnici na stranách 64 - 69 (četba dobrovolná)

Starověký Řím II

Dějepis - UČIVO - Starověk - ŘÍM - Punské válk

  1. 1. punská válka Hlavní chod: Kartágo a punské války - 1. část 1. punská válka byla pro Římany první válka na cizí půdě a proti cizí mocnosti. Tato válka nebyla válka o existenci jako zbylé dvě punské války, ale pro Římany byla specifická tím, že bojovaly poprvé na moři
  2. Formou prezentace zpracovává téma Punské války. VY_32_INOVACE_Dj.6.15-Punské války-prezentace. Punské války-války mezi Římem a Kartágem264-146 př. n. l. 1. punská válka. důvodem těchto válek byla touha po nadvládě v západním Středomoří.
  3. Punské války264-146 př.n.l. Války mezi Římem a Kartágem: zájem o ostrovy ve Středozemním moři, Sicílie, Sardinie, Korsika, byly pod nadvládou Kartága - (dnes Tunis) - Římsky Punové, založili Féničané, mořeplavci a obchodníci. 1. Punská válka
  4. Punské války je Řím otevřela cestu k ovládnutí světa, s dveřmi. Řím v dlouhodobém predátorské války, přístup k velkému množství otroků. Bují pirátství celém Středomoří, ale také často zradí obyvatel ze zajetí v Římě, Řím významně přispěla k rozvoji průmyslu. Řím s cílem usnadnit pohyb zboží a.

Punské války - Digitální učební materiály RV

Druhá punská válka začala tím, že si Hannibal, velitel kartaginských sil zajistil postavení v Hispánii, odkud vyrážel. Zde stálo město Saguntum, které zprostředkovávalo obchod pro Řeky z dnešní Marseille a Římanům sloužilo jako výchozí základna pro výboje Vývoj ceny. Získejte přehled o vývoji ceny ve vámi vybraném období. Keltští králové: Punské války. Aktuálně nejnižší cena: 139 Kč. Nastavit hlídání ceny. Od počátku věků. Zobrazit: Od počátku věků. Průměrná cena strategie Keltští králové - Punské války - máte možnost být u jednoho z nejgeniálnějších vojenských nápadů všech dob - Katalog shareware a freeware k bezplatnému stažení sofware včetně internetového obchodu Druhá punská válka byla vybojována mezi Římany a Kartaginci v letech 218 až 201 př. n. l. Kartaginský vojevůdce Hannibal z rodu Barkasů v ní nejprve Římu uštědřil řadu porážek v takticky geniálně vedených bitvách, které jsou dodnes uváděny ve vojenských učebnicích. Římané následně přešli do několik let trvající opotřebovávací války, postupně. Hannibal velitelem. Budoucí slavný vojevůdce se narodil v Kartágu v roce 247 před naším letopočtem a vojenskému umění se učil obrazně řečeno již na kolenou svého otce, kartaginského generála Hamilkara Barky.Hannibal svého otce doprovázel do Hispánie, tehdejší provincie Kartága, v době první punské války; tehdy v něm také zakořenila věčná nenávist k.

Punské války •od 264 A do 146 A •porážka Kartága obr. č. 2 •převaha Římanů na souši (legionáři, posměšně mezkové, náklad 30 kg, formace želva Naučte se definici 'Punské války'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'Punské války' ve velkém čeština korpusu 1. 2007 10:44 |. Syn hrubě poškrabal org. hru Keltští králové - Punské války. Půjčil jsem si jinou originálku, ale jakákoliv kopie je nefukční. Nevíte, jak prolomit ochranu? Do nové hry se mi nechce znovu investovat, když už jsem ji jednou koupil.Dík Války Říma s Kartágem se nazývají punské války a byly celkem tři. 1 punská válka proběhla v letech 264 - 241 př. Kr. . 1. punskou válku vyhrál Řím a jako odškodné získal Sicílii, která se tak stala první římskou provincií. Do čela kartáginské armády se v 2. punské válce postavil Hannibal

Bitva u Kann byla vybojována 2. srpna roku 216 př. n. l. poblíž říčky Aufidus v Apulii a byla to jedna z nejvýznamnějších bitev druhé punské války. Kartaginské vojsko vedené Hannibalem Barkou zde zničilo početně silnější římské vojsko pod společným velením konzulů Lucia Aemilia Paulla a Gaia Terentia Varra.Díky Hannibalově obratné taktice a rozsahu jeho. Keltští králové 2: Punské války Hra je postavena na notně upraveném enginu z prvního dílu a nabízí dva herní módy - strategický a adventurní. Ve strategickém r..

Příčinou vypuknutí první punské války bylo území Sicílie. Po smrti Agathokla se jeho italičtí žoldnéři osamostatnili a ovládli město Messana (dnes Messina), které pak využívali jako základnu pro nájezdy. Byli známi jako Mamertini (synové Marsovi). Nový syrakuský tyran Hierón (vládl v letech 270 - 214 před n.l. Války proti Římu organizované Kartágem označujeme jako války. sicilské. africké. římské. punské. Zcela ojedinělé bylo v tomto tažení použití zvířat. Byli to: sloni. koně. psi. mul punské války - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: punské války. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Punské Války - Hry, filmy ke stažení zdarm

Punské války - Starověk — testi

Punské války . Punské Kartágo se s Římem dostalo do křížku celkem třikrát, protože kontrolovalo sicilské úžiny. Šlo o války dvou nejvýznamnějších mocností o vládu nad středomořím. První punská válka (mínus 264 až 241) byla převážně námořní. Římané zpočátku prohrávali, ale pak si udělali kopii (loď. The Punské války byly série tří válek mezi 264 a 146 BC bojoval státy Řím a Kartágo. The První punská válka vypukl dovnitř Sicílie v 264 BC v důsledku expanzivní PUNSKÉ VÁLKY (264 - 146 př.n.l.) Války mezi Římem X Kartágem. Boje o území v západní části Středozemního moře. Kartágo (=dnešní Tunis) - leží na severu Afriky. Založeno Féničany. Jeho obyvatelé (Římany nazýváni Punové) - dobří mořeplavci a obchodníci. První punská válka ( 264 - 241 př.n.l. tři Punské Války mezi Kartágem a Římem došlo v průběhu téměř století, začátek v 264 Př. n. l. a končí v Římské vítězství s zničení Kartága v roce 146 př.n.l. v době První Punské Války vypukla, Řím se stal dominantní silou v celém italském poloostrově, zatímco Kartágo-silné město-stát v severní Africe-se etabloval jako přední námořní.

Punské války poskytly Římu zkušenosti v boji, zejména na moři (v námořnictvu), které před válkami nikdy neměly. Rovněž je naučilo výcvikovým dovednostem. Nakonec války poskytly bohatství Řím se všemi penězi, které Kartágo muselo zaplatit za válečný dluh PUNSKÉ VÁLKY Římané ovládli většinu Apeninského poloostrova. Dochází k rozvoji řemesel a obchodu, začalo se používat nové platidlo - mince. Po té začaly jejich boje s Kartágem označované jako punské války. 1. punská válka Řím X Kartágo o ostrov Sicílie ( Sicílie byla velmi úrodná a měla perfektní polohu Punské války - 3 války mezi starověkým Římem a Kartágem (Punas, tj. Féničané), které trvaly přerušovaně v letech 264-146 př. Řím vyhrál války, zatímco Kartágo bylo zničeno. Konfrontace mezi Římem a Kartáge

Dobytí Makedonie a Řecka 215 - 146 př. n. l. • s Makedonií vedli Římané tři makedonské války • Makedonci poskytli ve druhé punské válce pomoc Hannibalovi => první válka byla ze strany Říma obrann Výlet-8.,7.,6.ročník Praha(divadlo Hybernia,Chrám Sv.Víta) Exkurze 7. ročníku do Českých Budějovic. Výlet-7.-6.ročník Třeboň(Přemyslovci,dům J.Krčína

[ZÁZNAM - REUPLOAD] Livestream ze hry Punské války - YouTube

Keltští králové: Punské války Jazyk: CZ Verze: Patch 1.01 Heslo: forumczech.com - bez uvozovek. Váš prehliadač nie je podporovaný. Odporúčame použiť najnovší Chrome, Firefox alebo Safari. Hľadať video, audio, obrázky a ďalšie súbory Hľadať súbory ŘÍM - PUNSKÉ VÁLKY (264 - 146 př. n. l.) Mocný soupeř - KARTÁGO - založeno Féničany - v severní Africe - námořní obchod - snaha ovládnout Sicílii 3 PUNSKÉ VÁLKY - Řím X Kartágo (Kartáginci = Punové) - boj o západní Středozemí 1. punská válka (264 - 241 př. n. l. Kapitola 3: Punské války (264 - 146 př.n.l.) 1. Byly vyvrcholením snah Říma po ovládnutí celé Itálie a Středozemního moře. Zde se museli střetnout s Kartaginci. 2. 1. punská válka (264 - 241 př.n.l.) - Řím vítězstvím získal Sicílii, Sardinii a Korsiku. 3. 2. punská válka.

Punské války = římsko-kartaginské války Po dobytí vlastního italského území Římem a zmocněním se nadvlády nad všemi italskými oblastmi zbýval nepřítel vnější - Kartágo. Kartágo byla foinická osada na severu Afriky Punské války. Výklad učiva formou prezentace v PowerPointu. Stupeň: Základní 2. stupe.

Výpisky z dějepisu - Edisc

Punské války - řešení • Punové bylo římské hanlivé označení pro. a roku 216 př. n. l. u Cann. Nakonec vytáhl k Římu - známý výrok: Hannibal před branami Age of Empires II : The age of kings. Age of empires III. Command & conquer 3:Tiberium war A Punské války Category: 2012 / 07 - 08 TEXT: JANA VLKOVÁ Místa, kde před stovkami let tekla proudem krev, jsou dnes pro nás kronikou dob dávno minulých. Tato země je protkána antickými památkami a návštěva někdejšího Kartága se tak stává cestou nejen na sever Afriky, ale též napříč věky. Času je bohužel málo, a [ Konec druhé punské války. Bitva u Zamy. Původní nasazení indickou armádou (4000 BC) - masové používání. Antický voják - Punské války V roce 256 podnikli Římané pokus o rázné zakončení války a rozhodli se zaútočit přímo na centrální oblast kartáginské říše na africké půdě. Konzulové Lucius Manlius Vulso a Marcus Attilius Regulus shromáždili pod svým velením silnou flotilu, která čítala 330 lodí na jejichž.

Punské války. Zasekli jste se? Řešení je zde. 1 / 3. Roztřiď informace o punských válkách. začít hrát Římané měli převahu na souši, Kartáginci na moři. Kartágo vyhlásilo Římu válku. Římané zdokonalili své lodě po vzoru kartaginských. Římané se vylodili v Africe.. Punské války, dobytí Makedonie a Řecka Foiničané (římsky Féničané) - semitský národ žijící ve východním Středomoří. Obchodníci a mořeplavci, kolonie v celém Středomoří. Nejmocnější kolonií bylo Kartágo v severní Africe (dnešní Tunisko). Kartaginci (římsky Punové) byl Pyrrhos, punské války - Hannibalova invaze do Itálie. 15. 11. 2011. Ve třetí samnitské válce (298-290 př. n. l.) Římané zdolali hrozivou koalici Samnitů, Lukánů, Sabinů, Umbrů, Galů a Etrusků. To jim umožnilo získat kontrolu nad celou Itálií Město dokázalo ve třetí punské válce vzdorovat obléhatelům po tři roky. Nakonec ale padlo, bylo vypáleno a srovnáno se zemí a jeho půda byla prokleta. To byl konec slavného Kartága, největšího nepřítele Říma. Navzdory kletbě byla již za Caesara vybudována na stejném místě nová kolonie nesoucí stejný název. Město. Punské války - do 4. 5. Ahoj šesťáci, jako punské války označujeme sérii tří válečných konfliktů mezi Římem a Kartágem. Tyto dva státy se střetli o nadvládu nad oblastí Středozemního moře. Vyhrát pochopitelně mohl jen jeden ze soupeřů S punskými válkami se seznam na stranách 107 - 108 v učebnici

Punské války z pohledu Kartága - YouTub

Hledali ho Římané během první punské války a porazili Kartágo. Jejich vojevůdce Catullus, který pochází po matce z bójského... více. Hannibal 1946, František Knotek. Životopis kartaginského vojevůdce zasazený do historických souvislostí. více POPIS: Keltští Králové: Punské války CZ [PC CD] Celtic Kings: The Punic Wars navazuje na úspěšnou hru Keltští králové a rozšiřuje ji o události Punských bitev mezi Římem a Kartágem v letech 264-146 pr.nl včetně tažení Hannibala a Scipia. Ve hře jsou zastoupeny dva základní koncepty výpravný a strategický. V. Punské války - Kartágo - námořní velmoc ve Středomoří, dochází ke střetu Říma a Kartága - punské války 1. boj o ostrov Sicílie - Ř. lepší v boji na souši, K. lepší na moři, Ř. musel vybudovat loďstvo - zvítězil, získal Sicílii, Sardinii a Korsiku - vytvořil provincie Punské války z Wikipedie, otevřené encyklopedie The Punic Wars (z latinského Poeni = nevýznamněji ) je série tří válek od starověku (264 až 146 před naším letopočtem), mezi mořem a obchodování energie Kartága a mladé římské říše , která vyšla vítězně z tohoto konfliktu Řecko-Perské války. Peloponéská válka. Alexandr Makedonský. Helénistická kultura. Počátky římských dějin, doba královská ve starověkém Římě. Punské války - římsko-kartaginské války. Třetí punská válka a římská společnost po punských válkách. Spartakovo povstání. První triumvirát v Římě

Punské války - Encyklopedi

Arial Calibri Výchozí návrh Fotografie ve formátu MS Photo Editor 3.0 ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace PUNSKÉ VÁLKY Punské války Římané nazývali obyvatele Kartága Punové PUNSKÉ VÁLKY PRVNÍ PUNSKÁ VÁLKA Římané se mění v námořní velmoc Římanům bylo jasné, že pro boj s Kartágem si musí vytvořit vlastní loďstvo. Jak jinak by čelili námořní velmoci? A tak do té doby suchozemský národ vykročil i na moře. Údajně podle vzoru ciz

Během První punské války (264 - 241 př. n. l.) Římané získali Sicílii, Sardínii a Korsiku. Druhou punskou válku (218 - 202 př. n. l.) vyhráli Kartaginci v čele s Hanibalem, když do Říma dorazili ze severu. V Třetí punské válce (149 - 146 př. n. l.) bylo Kartágo zničeno a Řím vládl nad celým středomořím Keltští králové - Punské války - máte možnost být u jednoho z nejgeniálnějších vojenských nápadů všech dob - Internetový obchod prodej softwar Strana 3 je úvodní stranou pro jednotlivé punské války. Na straně 4 žáci získají informace o římském vojsku. 5. strana se věnuje první punské válce, strany 6 - 8 druhé punské válce a Hannibalově tažení na Řím a jednotlivým bitvám, strana 9 třetí punské válce a důsledkům punských válek

Download Keltští králové - Punské války - INSTALUJ

Výsledky 1 - 8 z 8 pro vyhledávání 'punské války (264-146 př. Kr.)', doba hledání: 0,15 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Autor Náze Punské války = boj Říma o ovládnutí Středomoří, dobrovolně pošli do 7.6. Po ovládnutí Itálie chtěli Římané ovládnout Středozemní moře, hlavně ostrovy u pobřeží Itálie, ty většinou ovládalo Kartágo. Město Kartágo se nacházelo v severní Africe (dnešní Tunisko)

Punské války Part 9 Cisa padla - YouTubeHannibal

1. punská válka I - Valka.c

7 -9/ Punské války: Řím X Kartágo - pol. 3.stol.př.n.l. - 1.punská válka, Řím = námořní mocnost => porážka Kartága => ovládnutí Z Středomoří - konec 3.stol.př.n.l. - 2.punská válka, Hanibal ohrozil Řím video Hanibalova armáda (Hanibal ante portas!= Hanibal je před branami Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Punské a makedonské války - RVP

V tomto článku posuzovanou hru Celtic Kings: The Punic Wars (český název zní Keltší králové 2: Punské války, v USA zase Nemesis of the Roman Empire) ale při nejlepší vůli nelze označit jinak než jako samostatně spustitelný datadisk výše zmíněného titulu. Ale vezměme to pěkně pořadě Punské války Byla série válečných konfliktů v letech 264 - 146 př.n.l., které svedlo Kartágo a Řím a ve kterých se bojovalo o nadvládu ve Středozemním moři Kartágo bylo bohaté město, které u Tuniského zálivu založili féničtí obchodníc

Punské Války (video 3) - YouTubePin on dějepis 6PPT - PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří

Punské války trvaly 118 let. Kartágo bylo vydrancováno a vypáleno. Až Caesar dal město znovu postavit. V roce 238 našeho letopočtu už bylo Kartágo největším městem západu, hned po Římu. V té době se do Tuniska začalo šířit křesťanství Punské války je označení tří konfliktů mezi římskou republikou a Kartágem. Název je odvozen od pojmenování Poeni, Puni, které Římané používali pro označení Kartagincu, protože jejich fénické předkum. Setkal se zde zásadně odlišné státní a vojenské koncepce: zatímco Řím byl republikou, a římská armáda se skládala z občanů, v Carthage byl oligarchie a. Punské války. Punské války = války mezi Římem a Kartágem o moc ve Středomoří, byly tři. 1. Řím získává Sicílii, Korsiku a Sardinii. 2. v čele Kartága vojevůdce a politik Hannibal, dostal se přes Hispáni(Španělsko) a Alpy do Itálie, i za pomocí slonů vítězí, blíží se k Římu ( Hannibal ante portás! - Hannibal. V každém případě punské války znamenaly začátek římského imperialismu, který Řím nakonec dovedl k vládě nad světem.. Jak się okazało, wojny punickie dały początek imperialistycznemu Rzymowi, a w końcu jego dominacji nad światem Zdarma ke stažení hra na PC Keltští králové: Punské války - download Celtic Kings: The Punic Wars navazuje na úspěšnou hru Keltští králové a rozšiřuje ji o události Punských válek mezi Řimem a Kartágem v letech 264-146 př.n.l. včetně věhlasných tažení Hannibala a Scipia Zdravím Vás v dalším květnovém týdnu Tentokrát nás čeká téma - Ovládnutí Itálie a Punské války. Přečtěte si v učebnici str. 106 - 109 (prohlédněte si mapky, přečtěte si pověst o založení Kartága na str. 107). Projděte si prezentaci, poslední slide si napište do sešitu jako zápis