Home

Nervová soustava 8. ročník

Centrální nervová soustava | datakabinet

Nervová soustava - zshavl

8. ročník; 9. ročník; Nervová soustava Mozek, mícha a nervy Smysly. Smyslová nervová Smyslová nervová soustava - doc - pdf (14_Pr8_doc) Smyslová nervová soustava - doc - pdf (15_Pr8_doc) Nervová soustava - test 1 (66_Pr8_multi) Nervová soustava - test 2 (67_Pr8_multi) Nervová soustava - prezentace (72_Pr8_multi) Nervová. 8. ročník PŘÍRODOPIS 22.3 - 26.3. 2021 PŘEPIŠ a PŘEKRESLI DO SEŠITU: STAVBA NERVOVÉ SOUSTAVY Nervová soustava řídí a kontroluje činnosti všech částí organismu. Nervová soustava zajišťuje vzájemnou souhru všech orgánů. Nervová soustava řídí tělo pomocí nervů, které je prostupují..

Téma: Nervová soustava Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Ročník: 5. ročník Anotace: Žáci poznávají a popisují jednotlivé části nervové soustavy v prezentaci a jejich funkčnost . Klíčová slova:mozek, mícha, nervy Jméno autora: Věra Šťastn 8. ročník-přepsat (okopírovat) zápis do sešitu, nakreslit obrázky -nastudovat -okopírovat zápis a nakreslený obrázek ze sešitu a poslat na můj email vybiralova@skoladub.cz NERVOVÁ SOUSTAVA Reflexy -reflex: odpověď organismu na podnět jednotkou nervové činnosti-typy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Elena Sobotková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802 - 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Přírodopis / Biologie člověka / Soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací / Nervová soustava člověk Digitální učební materiály Základní školy Dobříš, Komenského náměstí 3

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Rovnice I. 8.ročník celý text. ostatn Centrální nervová soustava, hormonální řízení celý text. ostatn. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Přírodopis / Biologie člověka / Soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací / Nervová soustava

Člověk - Nervová soustava ll

8. ročník. Savci - nejvyvinutější obratlovci Rozmanitost savců Savci - vnitřní stavba těla Vejcorodí savci Obvodová nervová soustava Smyslová soustava - čich, chuť, hmat Smyslová soustava - sluch. Nervová soustava Nositelé signálů Obvodová nervová soustava zahrnuje dva typy nervových vláken: Dostředivá - (senzorická) vedou vzruchy z receptorů do centrální nervové soustavy Odstředivá - (motorická) vedou reflexní odpovědi k výkonným orgánům (svalům) Z nervových vláken se skládají nervy: Míšní, mozkové (hlavové) Útrobní (autonomní, vegetativní) 1. test Biologie - nervová soustava ( Biologie) Test vyzkoušen 30995 krát, průměrný výsledek je 73.1%. Jak se nazývá nervová buňka? Kolik dutin má mozek? Která část mozku je největší? Co je to mícha? Kolik párů nervů mají nervy mozkové? Je mezimozek spojený s hypofýzou? Dělí se nervové dráhy na krátké a dlouhé dráhy 8. ročník . Zápisy . Upozornění: u většiny zápisů (především z kapitol týkajících se člověka) je nutné doplnit si obrázky podle sešitu spolužáků (byly kresleny na tabuli, případně byly za DÚ podle učebnice). Než začnete dělat podle prezentace zápis, celou si ji projděte - v některých případech je zápis stručněji uveden až na konci

29. dÝchacÍ soustava.doc (167,5 kb) 30. trÁvicÍ soustava1.doc (1012736) 31. vyluČovacÍ soustava (14).doc (109056) 32. kŮŽe.doc (138 kb) 33. nervovÁ soustava - mÍcha.doc (347,5 kb) 34. nervovÁ soustava - mozek.doc (579584) 35. obvodovÁ nervovÁ soustava.doc (178,5 kb) 36. smysly.doc (225,5 kb) 37. ŽlÁzy s vnitŘnÍm vymĚŠovÁnÍm. Materiály pro žáky Z 8. ročník 9. ročník PČ - Pěstitelství Zápisy 6. ročník 7. ročník Biologická olympiáda 2016/2017 Aktuáln ě > 8. ročník > 33_Nervova soustava.JPG. Nervová soustava. Předchozí: Spustit prezentaci Nervová soustava. Předchozí.

Vytvořila Věra Šťastná 26

Nervová soustava Hlavní části nervové soustavy: a) mozek b) mícha c) nervy Nervová soustava se skládá z nervových buněk - neuronů, které se skládají: a) tělo nervové buňky b) výběžky Neurony se na sebe napojují svými výběžky. Tato spojení nazýváme synapse 7. Součástí centrální nervové soustavy není/nejsou: a) mozek b) mícha c) obvodové nervy 8. Životně důležité orgány (srdce, plíce, ) řídí: a) mícha b) prodloužená mícha c) koncový mozek 9. Na povrchu mozku se nachází: a) šedá hmota nervová b) bílá hmota nervová c) oba druhy nervových hmot 10 6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník Zápisy | Poznávačka | Výchova ke zdraví | Příprava na testy 8. ročník - zápisy z hodin Na této stránce si můžete stáhnout zápisy z hodin přírodopisu

Učivo: Vylučovací soustava. Cíl: ví, které soustavy se podílí na odstraňování odpadních látek z těla. Hodina proběhne online, odkaz na Teams - ZDE. Hodina bude vedena podle učebnice str. 74 a obrázků interaktivní učebnice přírodopis pro 8. ročník a víceletá gymnázia nakl. Fraus. Zkontrolujeme test z minulé hodiny NERVOVÁ SOUSTAVA. Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU. 8. Části nervové soustavy pod číslem 3: OK Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 756 27 Valašská Bystřice 360. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp PŘÍRODOPIS - 8. ročník Úkoly do 12. dubna: Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! Vítám vás v dalším už velikonočním týdnu samostudia. Začneme další soustavu, která platí za nejtěžší. nervová soustava (nervy, nervové uzliny

8. ročník NERVOVÁ SOUSTAVA Reflexy -reflex: -typy: ) - I ..

Pracovní List - Nervová Soustav

 1. nervová soustava 8.ročník. 64% average accuracy. 180 plays. K - 1st grade.
 2. Název práce: Nervová soustava I. Předmět, pro který je VM určen: Přírodopis Ročník, pro který je VM určen: 8. ročník Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Vzdělávací oblast, tematický okruh, téma: Člověk a příroda, Přírodopis, 8. ročník
 3. NERVOVÁ SOUSTAVA - STAVBA NERVOVÁ SOUSTAVA hlavní funkcí je řízení celého těla a reakce na podněty (reflex) základní stavební jednotkou je neuron neuron je tvořen tělem neuronu a axonem (výběžkem neuronu) tělo neuronu je šedé a tvoří šedou část nervové soustavy výběžek neuronu je bílý a tvoří bílou část.
 4. Smysly. Nervová soustava Mozek, mícha a nervy Smysly. Oko - Powerpoint 2003 (39_Pr8_multi) Ucho - Powerpoint 2007 (40_Pr8_multi) Smysly - test (41_Pr8_multi) Smyslová nervová soustava - ANOxNE (52_Pr8_multi) Smyslová nerovová soustava - spojovačky 1 (53_Pr8_multi) Smyslová nerovová soustava - spojovačky 2 (54_Pr8_multi
 5. Řídicí soustava, smysly Anotace: Lidské tělo - orgány Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 5. Ročník, 2007 (PaedDr. Hana Mülhauserová) 8/8/2011 7:26:00 PM Company: ZŠ Bělkovice - Lašťany Other titles: Nervová soustava.
 6. Nervová a hormonální soustava, smysly - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Zápis do školní družiny 2021-2022. Pro nový školní rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27.8. (2. až 5. ročník) a 30. a 31 Přírodopis, 8. ročník Obvodová nervová soustava (učebnice str. 81- 84) - ústně: přečti si učivo str. 81 - 84 - ústně - popis obrázků: stavbu nervu (str. 81), míšní nervy (str. 81), útrobní nervy (str. 81), čéškový reflex - příklad nepodmíněného reflexu (str. 82

22.8.2012 Funkce nervové soustavy vnímání podnětů z vnějšího prostředí reakce na podněty řídí činnost celého organismu Stavba nervové soustavy centrální nervová soustava CNS mozek mícha obvodová nervová soustava ONS nervy Nervová buňka - neuron synapse - vzájemné propojení neuronů reflex - reakce na. Nervová soustava Pří_097_Člověk a jeho zdraví_Nervová soustava ISBN 978-807289-301-. Je určen pro předmět přírodověda 5. ročník 1. Skládá se ze dvou částí: Centrální nervové soustavy - mozek a mícha. Periferní nervové soustavy - nervy a nervové buňky. Řídí činnost všech orgánů v těle a kontroluje organismus Nervová soustava Kvíz. podle Janapecenova. Opakování 6. ročník Spojte odpovídajíc. Nervová soustava. nervová soustava . řídí činnost všech orgánů v těle a kontroluje organismus jako celek, umožňuje vnímat okolí a získávat informace o stavu uvnitř těla, takto nabyté poznatky zpracovává a uchovává a následně vyvolává reakce na přicházející podněty, produkuje také některé hormon

Nervová soustava člověka datakabinet

Digitální učební materiály ZŠ Dobříš - Nervová soustava

 1. Pracovní list - nervová soustava. Pracovní list navazuje na prezentaci Nervová soustava. Cílem je zopakování učiva o nervové soustavě, jejích orgánech a činnosti. určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy další materiály k tomuto očekávanému výstupu »
 2. Test - smyslová, nervová a kožní soustava Test na smyslovou, nervovou a kožní soustav
 3. Cévní soustava - je tvořená obústním prstencem a radiálními cévami. Vylučovací soustava - není vyvinutá, ostnokožci mají améboidní buňky, které pohlcují vylučované látky. Nervová soustava - je primitivně vyvinutá, ústřední postavení má obústní nervový prstenec, ze kterého vycházejí radiální nervové provazc
 4. PŘÍRODOPIS - 8. ročník Úkoly do 26. dubna: Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! Další týden pryč a my pořád online. Výhoda či nevýhoda? Asi jak pro koho. V tomto týdnu dokončíme Nervovou soustavu. Podíváme se na její okraj, tedy na obvodovou nervovou soustavu
 5. 2) dostředivé nervy (aferentní) - vedou informaci do centrální nervové soustavy (mícha, mozek) Reflexní 3) centrální nervová soustava (CNS) - zpracuje informaci a vyšle novou (zavři oko) oblouk 4) odstředivé nervy (eferentní) - vedou informaci do efektor

nervová soustava, pracovní list 25 - 8

8. ročník. Písemné práce: termín oznámen v hodině Př a uveden v Bakalářích, Začátek září - Opakování 7. ročníku - rostlinná buňka + fotosyntéza. Dú - občas, zadávány k probíranému tématu: Nervová soustava. nervová buňka - anatomie 8. ročník: Trávicí soustava člověka Podrobnosti Zobrazeno: 9668 Autor: David Hainall. Cíl: Naučit se popsat trávicí soustavu člověka a porozumět základní funkci jednotlivých částí trávicího traktu. Naučit se popsat proces trávení jednotlivých složek potravy a porozumět jejímu využití v těle člověka.. PR Nervová soustava 5.roč.docx (12.45 kB) - zapsat do sešitu zápis a do prac. sešitu str.31. připsat odpovědi na 3. otázky v učebnici str.53. PR PR Týden 1.3.- 5.3

8. ročník - Základní škola Holýšo

 1. 8. ročník - zápisy z hodin Na této stránce si můžete stáhnout zápisy z hodin přírodopisu. Zápis: Svalová soustava. (Mgr. Marcela Hradecká) 146 kB: Oběhová soustava I. (Mgr. Marcela Hradecká) Nervová soustava. (Mgr. Marcela Hradecká) 1601 kB: Smyslové orgány. (Mgr. Marcela Hradecká
 2. 16 Nervová soustava.notebook 1 June 11, 2013 6 5­22:55 Název příjemce Základní škola Bojanov Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1105 Ročník : osmý.
 3. NERVOVÁ SOUSTAVA ; ZRAK - SLUCH ; POHLAVNÍ SOUSTAVA; ZÁKLADY GENETIKY Úvod. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA . VYLUČOVACÍ SOUSTAVA . Testové otázky - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA . 1. Vylučovací soustava je tvořena: a) játrami, ledvinami, močovými cestami b) ledvinami, močovými cestami c) hltanem, jícnem, žaludkem, tenkým střevem, tlustým.
 4. Play this game to review Biology. Mozek se skládá z.. nervových buněk

5. Dýchací soustava • Dýchací cesty • Plíce 6. Trávicí soustava • Ústní dutina • Hltan a jícen • Žaludek • Tenké střevo, slinivka břišní a játra • Tlusté střevo a konečník 7. Vylučovací soustava 8. Kožní soustava • Pokožka • Škára • Podkožní vazivo 9. Nervová soustava • Mícha • Mozek 10. Soustava smyslová. Úterý, 23 Únor 2010. Smyslová ústrojí umožňují, aby organismus mohl zaznamenávat a rozlišit velké množství rozmanitých podnětů, které na něho působí. Proto se v průběhu fylogenetického vývoje vytvořily specializované orgány - čidla, syn. analyzátory. Rozdělují se na - test bude otevřený od úterý 8.00 do čtvrtka 20.00 - test je cca na 10 - 15 minut 2. videohodina - výklad k prezentaci Nervová soustava 1. na základě prezentace nebo pomocí učebnice str. 93 - 96 levý sloupec (staré vydání) / str. 78 - 79 (nové vydání) si doplňte zápis Nervová soustava pátek 8.5. státní sváte UČIVO ŘÍJEN PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. Buňka rostlinná a živočišná. Viry. Bakterie. Sinice. PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK. Paryby. Ryby. PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

Nervová soustava datakabinet

8. ročník :: Mgr. David Šmerd

Josef Zbýňovec (Základní škola, Makarenkova 414, Česká Ves) Kategorie: Přírodovědné předměty → Přírodopis → Člověk → Nervová soustava Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercie OG) Typ souboru: Alf Počet úloh 1 Pracovní list navazuje na prezentaci Nervová soustava. Cílem je zopakování učiva o nervové soustavě, jejích orgánech a činnosti. Očekávaný výstup: určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy Pracovní list - NS.doc SOBOTKOVÁ, Elena. Pracovní list - nervová soustava. Metodický portál : Digitální. Přírodověda 5.ročník, oblast Lidské tělo, část Nervová soustava. Žáci si na několika pracovních úkolech upevní učivo z této oblasti. Některé úkoly jsou zaměřeny na matematickou dovednost žáků. Mezipředmětový vztah - matematika 8.Stručně popiš první pomoc při ošetření : -popálenin: -omrzlin: -poleptání kyselinou: -poleptání louhem: Novým učivem je nervová soustava. Přečtěte si v učebnici text na straně 48 - 49 (stavba nervové soustavy a reflexy). Pokuste se odpovědět na následující otázky: 1.Co řídí a zajišťuje nervová soustava Vylučovací soustava (pdf) - ledviny, močové cesty a poruchy vylučovací soustavy Kůže (pdf) - vrstvy kůže, chlupy, nehty a kožní žlázy Hormonální soustava (pdf) - hormonální řízení, hormonální žlázy a jejich hormony Nervová soustava (pdf) - nervová buňka, reflex, mícha, mozek, obvodové nervy..

- on-line test Nervová soustava test bude otevřený od úterý 14.00 hodin do čtvrtku 20.00. test je cca na 10 - 15 minut _____ POKYNY PRO SAMOSTUDIUM DO 22. 5. pondělí 18. 5. - zkontrolujte si pracovní list Mozek - přečtěte si v učebnici kapitolu Vyšší nervová činnost (staré vydání str. 103 - 105 / nové vydání str. 86 - 87 - dýchací soustava- způsoby dýchání: kyslík z vody, kyslík z atmosféry - oběhová soustava- srdce obratlovců - vylučovací soustava - řídící soustavy- hormony a nervová soustava, smyslové orgány - rozmnožování- způsoby oplození: vnější (ryby a obojživelníci) a vnitřní (plazi, ptáci, savci), péče o potomstvo 8. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

8.ročník 9.ročník Dějepis 2.stupeň 6.ročník 7.ročnik 8.ročník 9.ročník Ruský jazyk 4. - 9.ročník Nervová soustava XL - Kupka 439 Kč 399 Kč bez DPH Přidat do košíku Kompletní specifikace Vydavatelství: Kupka Katalogové č.. Centralizovaná nervová soustava se vyskytuje ve dvou typech. Je to jednak kruhová (radiální) nervová soustava paprskovitě souměrných živočichů (např. medúz a ostnokožců), jednak žebříčková gangliová (bilaterální) nervová soustava kroužkovců, kterou tvoří příčně a podélně pospojované páry ganglií Přírodovědná videa - úroveň . ročník ZŠ Člověk a jeho svět Člověk Člověk, Přírodovědná videa - úroveň . ročník ZŠ tercie Přírodopis Organizace živých soustav Buňka, tkáně, orgány - stavba a funkc 14 Nervové řízení organismu, nervová soustava (NS) 87 14.1 Stavba a funkce nervové soustavy 87 14.2 Dělení nervové soustavy 88 14.2.1 Centrální nervový systém 88 14.2.2 Periferní (obvodová) nervová soustava 90 15 Smyslové orgány 93 15.1 Ústrojí zrakové 93 15.1.1 Oční koule 93.

Člověk - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Lymfatická soustava zajišťuje oběh mízy (lymfy) po těle. Sestává z mízních cév a dalších orgánů, je úzce spojena s imunitou (obranyschopností organizmu). Aby se látky z krevní plazmy dostaly do tkání, projde krevní plazma (bez proteinů) přes stěny vlásečnic (a) a vznikne tkáňový mok (b) Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia V souladu s RVP ZV. Postupně si představíme všechny orgánové soustavy a popíšeme si nejen jejich stavbu a funkci, ale také nemoci, které dané soustavy mohou postihnout. Nervová soustava Smyslová soustava Endokrinní soustava Pohlavní soustava Vývin jedinc

Matematika 8. ročník 2020/21 Matematika 9. ročník 2020/21 Nervová soustava. Součástí centrální nervové soustavy je kromě mozku také mícha. O míše si přečtěte v učebnici na straně 92. Učivo nervové soustavy si doplňte zjištěním, jaké nemoce nás mohou postihnout.. Nervová soustava člověka Soubor: VY_32_INOVACE_19B_RyRe.flipchart, 680 KB Datum: 27.05.2013: Autor: Mgr. Jiřina Ryzníková: Anotace: Žák určí polohu a objasní funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla,vysvětlí jejich vztahy.Písemná práce slouží k procvičování učiva CHEMIE -8. ROČNÍK CHEMIE -9. ROČNÍK ZEMĚPIS -6. ROČNÍK ZEMĚPIS -7. ROČNÍK ZEMĚPIS -8. ROČNÍK ZEMĚPIS -9. ROČNÍK Milí žáci, Vše si důkladně prostudujte, po návratu do školy budeme toto učivo hodnotit známkami. Děkuje Stanislav Jůda nervová soustava -žebříčkovit. OTTOMANSKÁ - PŘÍRODOPIS - 8. ROČNÍK (dotazy možno řešit na e-mailu: s.ottomanska@zskncl.cz) Téma: Nervová soustava. Viz učebnice pro 8. ročník ZŠ (str. 48 - 51) - stručný zápis dle osnovy do sešitu + obr. 66 str. 50. Osnova zápisu: Nervová soustava

2021, v době od 8:00 do 13:00, kdybyste se potřebovali domluvit na jiném čase nebo termínu, volejte prosím p. tajemnici V. Morongovou (412 544 271, 775 861 912). V případě, že by se někdo do školy výjimečně nedozvonil, je možné dát potřebné dokumenty do schránky u hlavního vchodu ZŠ Biologie 8. ročník. Původ a vývoj člověka, lidské rasy. Anatomie člověka - soustava opěrná a pohybová, první pomoc; tělní tekutiny, soustava oběhová, nakažlivé nemoci, první pomoc; soustava dýchací, první pomoc; soustava trávicí (přeměna látek a energie, bilance živin); soustava vylučovací; soustava nervová. Vyhledat klíčové slovo 8. třída. 9. 6. Španělský jazyk. Pracovní sešit - 30/9 - 30/11. Obě cvičení mi, stejně jako ta předchozí, posílejte na mail. 15. 5. Španělský jazyk • Učebnice - str.42 /cv.2 - přelož do sešitu - přepiš modrou tabulku do sešitu - podtržená slova v oranžovém textu přiřaď k jejich modrému synonymu (slovo. Na paměťovou funkci mohou působit tak, že ji buď zlepší, anebo ji naopak naruší. Nejznámější jsou neurotransmitery (acetylcholin, glutamát, dopamin). Odborníci se dále zaměřují na receptory, které se spojují a odevzdávají nervová poselství. Každá látka působící na receptory dokáže upravovat paměť

Opakování - nervová a smyslová soustava. Přečíst str. 110 - 111 - GENETIKA a do zápisu si opiš shrnutí. _____ 19. 5. Dnes samostatná práce. Zopakuj si nervovou a smyslovou soustavu. Přečti si ještě jednou tato témata v učebnici, podívej se na zápisy v sešitě. Příští hodinu budu obě soustavy zkoušet 8.6. - 12.6.2020 Člověk a technika učebnice str. 98- 101 15.6. - 19.6.2020 Jak získáváme informace učebnice str. 101 - 103 + str. 104 - 105 Kdo má v těle hlavní slovo Nervová soustava ( NS ): - má řídící postavení v těle Pracovní listy pro výuku odborných předmětů na Pohybová soustava 13 Kosterní soustava 13 Svalová soustava 22 Trávící soustava 26 Trávící ţlázy 32 Nervová soustava 34 Smyslové orgány 35 ročník střední zemědělské školy — FYZIKA 9.ročník - Všem, kteří poctivě pracovali v čase distanční výuky děkuji a chválím DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 8. ročník TÝDEN 22.03.-26.03.2021 ČESKÝ JAZYK MLUVNICE Téma: Přívlastek shodný a neshodný - str. 80 Přečtěte si žlutou tabulku ze str. 80 - mělo by to pro vás být opakování. Posílám výklad doplňku, pokud ho máte z loňska, nemusíte zapisovat, v opačném případě s

Biologie - nervová soustava - Biologie — testi

ROČNÍK (dotazy možno řešit na e-mailu: s.ottomanska@zskncl.cz) Milí žáci a žákyně. V němčině prosím si opravdu zapište pečlivě slovíčka do slovníčku všech lekcí (1-6 lekce), které jsme probrali (pokud ještě nemáte!!!) a začněte si vypisovat a učit se slovní zásob PONDĚLÍ - PÁTEK 1.-5.3. PŘÍRODOPIS 8.ročník VYUČUJÍCÍ: Mgr. Šárka Funioková funiokova@zsdruzby.cz ÚKOL č. 1. Svalová soustava nebo také pohybová - úvod k novému učivu k prostudování - učebnice str. 46-47. Zaměřte se na obrázky a jejich popisky, učivo důkladně pročtěte Úvodní strana Přírodopis Přírodopis 8. třída Pohybová soustava, svaly. Pohybová soustava, svaly Vzdělávací oblast jak ovlivňuje svalová soustava lidskou vzpřímenost, jak pracuje její základní jednotka - sval a dokáže to Pracovní list. Autor / vytvořeno: Mgr. Šárka Jonáková / leden 2013 Rozmnožovací soustava Funkce: rozmnožování Přírodověda pro 5. ročník (Nová škola) Inovace spočívá v tom, že pracovní listy umožní zrychlené zápisy z hodin přírodopisu a umožní chybějícím žákům rychleji si doplnit zmeškanou látku Kožní soustava Nervová soustava Smyslová soustava Hormonální soustava.

Mozek, mícha | datakabinet

8. ročník :: Magda Formanov

Lenka Klinkovská, Zdislava Nováková, Magdalena Konečná Přírodověda 5 pracovní sešit pro 5. ročník základní školy NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Schválilo MŠMT č. j.:MSMT-15579/2016 dne 4. září 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro výuku ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 8. ročník TÝDEN 01.03.-05.03.2021 ČESKÝ JAZYK MLUVNICE Téma: Věta s podmětem, bez podmětu a větný ekvivalent - str. 66-68 Projděte si žluté odstavce na str. 66-67. Můžete si projít cvičení ze str. 67-68, ale většinu z nich budeme dělat on-line

PPT - Periodický zákon a periodická soustava prvků PaedDrTrávicí soustava | datakabinetMléčný chrup | datakabinetOpěrná soustava člověka/Kostra | datakabinetDýchací soustava člověka | datakabinet