Home

Rozmnožovací orgány rostlin

• základní rozmnožovací orgán rostlin • probíhá zde pohlavní rozmnožování pohlavní . orgány květu 4) tyčinky -samčí = rostliny opylované větrem (rozdílný tvar pyl.zrn, prašníků, blizny) Každý květ je rozdílný. Reprodukční orgány semenných rostlin: Rozmnožovací (reprodukční) orgány semenných rostlin jsou listového původu. U nahosemenných rostlin jsou uspořádány většinou do šišticovitých útvarů ( zvlášť samčí a samičí). U krytosemenných rostlin tvoří podstatnou součást květu. Květ krytosemenných rostlin.

Print page

Rozmnožování rostlin . je to základní vlastnost rostlin; umožňuje zachování druhu, udržení jeho charakter. znaků a vlastností; 1. Pohlavní rozmnožování. jedinec vzniká splynutím dvou pohl. buněk=GAMET - dochází ke splynutí haploidních samičích a samčích buněk za vzniku zygoty ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Funkce rozmnožování = vznik nových jedinců a zajištění trvání určitého druhu 2 typy: NEPOHLAVNÍ - naprosto typické pro rostliny (především výtrusné - řasy, mechorosty) Jedinec vzniká buď k části rodičovského těla, nebo z 1 rozmnožovací částice 1. POMOCÍ ROZMNOŽOVACÍCH ČÁSTIC

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Reprodukce je způsobem zachování druhu v prostoru a čase Zvětšení počtu jedinců - rozmnožení - dosahují rostliny různými způsoby tvoří se specializované pohlavní orgány a pohlavní buňky, dochází ke Rozmnožovací tělíska • thallidie, gemy u játrovek a mech Hlízy - podzemní orgány, mohou být oddenkové nebo kořenové Cibule - listové útvary (hyacint) Opadavé pupeny - (kyčelnice) Šlahouny - stonkové útvary (jahodník) Nepohlavní rozmnožovací částice - výtrusy (spory) Vznikají u mechů, přesliček, plavuní a kapradin. (Označu-jeme je jako výtrusné rostliny

Rozmnožování rostlin - Uč se online! - Vše co potřebuješ

 1. cibulky, pacibulky rozmnožovací pupeny vegetativní diaspory nepravá viviparie fragmentace - některé zavlečené rostliny -pouze vegetativně - roznášení živočichy, vodními ptáky 3)vícebuněčná rozmnožovací tělíska -morfologické útvary Porostnice mnohotvárná vegetativní množení i množení semeny -orobinec (Typha
 2. okyseliny či regulátory růstu), nasávací (pomocí kořenů přijímá živin
 3. U rostlin. Všechny pohlavní orgány rostlin se společně nazývají generativní - viz generativní orgány.U zelených řas jsou to někdy jen samostatné buňky, ale u mnohých jiných nebo např. u mechorostů (Bryophyta) jsou vyvinuta gametangia (samčí pelatky a samičí zárodečníky ().. U krytosemenných rostlin jsou pohlavní orgány v květu a z něho se vyvíjejícím plodu
 4. Květy - rozmnožovací orgány rostlin Květní obaly Nerozlišené: okvětí Rozlišené: kalich a koruna Květní lůžko Pohlavní orgány Tyčinky Plodolisty Pohlavní orgány rostlin Samičí pohlavní orgány - pestíky (gyneceum) Samčí pohlavní orgány - tyčinky (andraceum) Prašník Květní vzorec vikvovitých K (5) C 5 A (9.
 5. Generativní orgány rostliny jsou orgány rostlin s generativní funkcí, tedy ty, které rostlině slouží k pohlavnímu rozmnožování (ne však k nepohlavnímu), obecně pro vznik příští generace rostlin. Ke generativním orgánům patří zejména: semena. Květ ( Flos je) semenný orgán přeměněný z listů, sloužící k.
 6. Květ, květenství Květ: u krytosemenných rostlin soubor orgánů, které zajišťují pohlavní rozmnožování = specializovaný prýt, nesoucí různě přeměněné listy Stavba květu: květní lůžko květní obaly vlastní reprodukční orgány tyčinky a pestíky Generativní orgány rostlin Co znamená slovo PRÝT Květ.
 7. některé rostliny vytváří zvláštní nepohlavní rozmnožovací orgány (šlahouny, hlízy, cibule, oddenky...) genetická informace mateřského a dceřiného organismu je stejná (vznikají klony

rozmnožovací orgány rostlin. Viz: rostlinné orgány Viz: orgány rostlinné větve. stonky rostlin. kořeny rostlin. mykorhiza. listy rostlin. Viz: reprodukční orgány rostlin Viz: orgány rostlin reprodukční. Vegetativní orgány rostlin Vegetativní orgány = orgány zajiš ťující život jedince (fotosyntéza, p říjem a výdej látek ap.), tj. ko řen, stonek a listy Generativní orgány = orgány zajiš ťující rozmnožování, tj. kv ěty, plody či výtrusnice Ko řen upev ňuje rostlinu v půd Samčí rozmnožovací orgány 1 | Rostliny-cs.com. Nejste přihlášen(a) Down; Home; články. články. samčí rozmnožovací orgány / 1. query. type Hledat R 1. Články / Všechna témata. topic. rozmnožovací orgány rostlin. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} živé organismy. rostliny. orgány rostlin. rozmnožovací orgány rostlin. See: rostlinné orgány mykorhiza. listy rostlin. stonky rostlin. • nadzemní orgán rostliny • mohou na něm vyrůstat listy • nese rozmnožovací orgány -květy • pokud zůstane jeho část pod zemí, jedná se o podzemní stonek = oddenek • spojuje kořeny a listy, které společně zajišťují výživu rostlin

Pohlavní orgán - Wikipedi

 1. Vyhledávání: rozmnožovací orgány rostlin Související termíny: rozmnožování rostlin, cibule, květy, semena, spóry, orgány rostlin. Výsledky 1 - 11 z 11 pro vyhledávání 'rozmnožovací orgány rostlin', doba hledání: 0,12 s. Upřesnit hledán
 2. Během kolonizace souše se rostliny musely velmi přizpůsobit prostředí a vyvinout nové struktury - listy, stonky, kořeny i rozmnožovací orgány. Informace o vývoji suchozemských rostlin podle AV ještě nedávno přinášela jen paleontologie a rostlinná anatomie
 3. Při kolonizaci souše se rostliny musely dalekosáhle přizpůsobit novému prostředí a vyvinout zcela nové struktury - listy, stonky, kořeny či rozmnožovací orgány. O evoluci suchozemských rostlin donedávna informovaly jen paleontologie a rostlinná anatomie
 4. Portaro - Webový katalog knihovny. Přihlášení pomocí centrálního systému Přihlásit se Jsem zaměstnanec knihovn
 5. VEGETATIVNÍ. nový jedinec vzniká z tkáně nebo orgánu mateřské rostliny. některé rostliny vytváří zvláštní nepohlavní rozmnožovací orgány (šlahouny, hlízy, cibule, oddenky...) genetická informace mateřského a dceřiného organismu je stejná (vznikají klony
 6. Stonek, list a rozmnožovací orgány rostlin Jakub Jaško Osnova - stonek - list - rozmnžující orgány rostlin Topic 1 STONEK - je to nadzemní část rostliny, která nese listy a plody - jsou 4 typy stonku: -lodyha (caulis) - dužnatý bylinný stonek -stvol (scapus) - bezlistý, část LIS

K nepohlavnímu rozmnožování vytvářejí některé rostliny zvláštní nepohlavní rozmnožovací orgány. Například jahodník, netřesk a jiné vyhánějí v létě z paždí přízemních listů šlahouny, které v určité vzdálenosti od mateřské rostliny zakořeňují a v místě zakořenění vyrůstají dceřiné rostliny Slides: 15. Download presentation. ROZMNOŽOVACÍ ORGÁNY SEMENNÝCH ROSTLIN. Květ: • soubor přeměněných listů, přizpůsobených pohlavnímu rozmnožování rostlin • stavba: 1) TYČINKY (samčí pohlavní ústrojí) 2) PLODOLISTY (samičí pohlavní ústrojí) - u krytosemenných rostlin srůstají a tvoří PESTÍK. Stavba květu Play this game to review Biology. Vyber všechny reprodukční orgány Preview this quiz on Quizizz. Vyber všechny reprodukční orgány. Rozmnožovací orgány rostlin. DRAFT. 7th grade. 0 times. Biology. 0% average accuracy. 20 minutes ago. marcelapaulas_61062. 0. Save. Edit. Edit. Rozmnožovací orgány rostlin DRAFT

Orgány rostlin 4 sarkotestou. Na semeni nacházíme i stopku, ze které mohou vyrůstat emergence. Dále na semeni vidíme hilum či raphe, což jsou pozůstatky vývoje vajíčka (4). Okolo semene se nachází dužnatý míšek (arilus), který může být zcela uzavřený či otevřený (4). Plod (fructus) Plod je generativní orgán rostlin, který chrání semena a pomáhá jejich šíření Rostlinné orgány vegetativní= růstové a vyživovací - kořen, stonek, list reprodukční= rozmnožovací -semeno- nahosemenné r. -květ, plod- krytosemenné r. Byliny . Kořen - podzemní část rostliny hlavní funkce kořene • upevňuje rostliny v půd

•Kvetou krytosemenné rostliny? •Jak se nazývají rozmnožovací orgány krytosemenných rostlin? •Kde jsou uložena vajíčka krytosemenných rostlin? ano tyčinka a pestík v semeníku pestíku Obrázky:Klipart PowerPoint 2007. Krytosemenné rostliny •nejpočetnější skupina rostlin Jak se nazývají rozmnožovací orgány krytosemenných rostlin? Kde jsou uložena vajíčka krytosemenných rostlin? ano tyčinka a pestík v semeníku pestíku Obrázky: Klipart PowerPoint 2007 Krytosemenné rostliny nejpočetnější skupina rostlin rozdělujeme na 2 třídy: Krytosemenné rostliny jednoděložné rostliny dvouděložné. Zde najdete základní informace ze základních škol o semenných rostlinách obecně. Jejich stavbu, rozdělení orgánů a co je to pletivo. To vše tu najdete Během kolonizace souše se rostliny musely velmi přizpůsobit prostředí a vyvinout nové struktury - listy, stonky, kořeny i rozmnožovací orgány. Informace o vývoji suchozemských rostlin ještě nedávno přinášela jen paleontologie a rostlinná anatomie vrcholu prýtu. Na prýtu se rovněž vytvářejí rozmnožovací orgány, např. květy a posléze semena a plody. Základ prýtu (plumula) se vytváří v průběhu embryogeneze (viz snímek 2 ventaci) prez. U dvouděložných a nahosemenných rostlin se plumula nachází mezi dělohami, u jednoděložných rostlin po straně jediné dělohy

Generativní orgány - Wikipedi

Plod je rozmnožovací orgán na rostlině a je nad zemí (až na Buráky) a) Pravé (přeměnou semeníku) b) Nepravé (z jiných částí květu) a) Dužnaté plody. Oplodí je rozděleno na vrstvy vnější- pokožka, střední- dužnatá, vnitřní- blánitá. Bobule- z parenchymu (1 a více plodolistů) Peckovice- 1-2 plody Rozmnožovací orgány nahosemenných rostlin; Předmět: Biologie; Úroveň: Úroveň 2; Typ materiálu: Video: Doporučit známé/mu Sdílejte nás přes Twitter. Materiál se nachází v: Přírodovědná videa - úroveň 2; 8. ročník ZŠ / tercie; Přírodopis. bu z rozmnožovací buky nebo ze složitjší ásti mateského tla. Po oddlení od mateské rostliny vyrstají z tohoto rozmnožovacího základu pímo noví samostatní jedinci, kteí vznikli pouze mitotickým dlením bunk. U rostlin se tento zpsob rozmnožování nazývá vegetativní Nahosemenně rostliny Nahosemenné rostliny jsou rostliny, jež mají rozmnožovací orgány většinou uspořádány v drobných šišticích. Jsou vývojově staré, vývoj začal od počátku druhohor. Pyl těchto rostlin je tvořen buď ve velkém množství na jedné rostlině, jež nese samčí nebo samičí květy - jednodomý druh či. Rozmnožovací orgány rostlin (květ, semeno, spory). 6. Látkové složení rostlinného těla, dýchání a fotosyntéza. 7. Vodní režim a minerální výživa rostlin. 8. Růst a vývoj rostlin, jejich rozmnožování a pohyby. 9. Viry a bakterie, jejich význam pro člověka

Video: Rozmnožování rostlin - Biomach, výpisky z biologi

rozmnožovací orgány rostlin - Portaro - katalog knihovn

Vývoj pak postupoval přes kapradiny a další výtrusné rostliny, nahosemenné, které zahrnují jehličnany a cykasy až ke krytosemenným, kvetoucím rostlinám. Během kolonizace souše se rostliny musely velmi přizpůsobit prostředí a vyvinout nové struktury - listy, stonky, kořeny i rozmnožovací orgány Stonek nadzemníčást rostliny nese listy, pupeny a rozmnožovací orgány vede anorganické látky k listům (dřevo-↑), organické látky do kořenů (lýko-↓) = části cévního svazku někdy zásobní orgán prodlužovánírostliny Stavba stonku na povrchu pokožka, pod ní dužninaa v ní cévnísvazky cévní svazky roztroušené(jednoděložn Hledat v článcích: rozmnožovací orgány Hledat v článcích: rozmnožovací orgány hu Pohlavní rozmnožování vyšších rostlin. REPRODUKČNÍ(ROZMNOŽOVACÍ,GENERATIVNÍ)ORGÁNY:-orgány semenných rostlin jsou listového původu-u nahosemenných rostlin jsou většinou uspořádány do šišticovitých útvarů-u . krytosemenných rostlin. tvoří podstatnou součást . květu. KVĚT(FLOS) -soubor přeměněných list

PPT - Semenné rostliny, rostlinné orgány PowerPoint

Tělo vyšších rostlin (cormus) je rozlišeno na ko řen, stonek, listy a rozmnožovací orgány (výtrusnice, kv ěty, plody ap.) uvnit ř má rozlišené skupiny bun ěk - pletiva vždy uvnit ř obsahuje cévní svazky (rozvod látek 8. a) Rozmnožovací orgány krytosemenných rostlin (stavba květu, opylení a oplození, květenství - hroznovitá, vrcholičnatá, semeno, plody - dužnaté, suché) b) Kostra člověka. (kostra osová, kostra končetin) 9. a) Látkový a energetický metabolismus rostlin Úvod do biologie rostlin - Pletiva Slide 4o JEDNODUCHÁ PLETIVA • PARENCHYM • v základním pletivu • rozmanité funkce • zásobní - stonek, kořen a hl. spec. orgány (hlízy, bulvy...) • zásoba vody (vakuoly) • tenké primární stěny, plasticita • chlorenchym, zásobní pletiva, zásoba vody • intercelulární prostory • schizogenní • rhexigenn See also: fosilní rostliny See also: zahradní plodiny See also: pěstování rostlin

9. a) Rozmnožovací orgány krytosemenných rostlin (původ a stavba květu, opylení a oplození, vývoj semene a plodu, květenství, plodenství a souplodí) b) Kostra člověka. (kostra osová, kostra končetin) 10. a) Látkový a energetický metabolismus rostlin Tyto orgány umožňují život rostliny a nazývají se vegetativní. Semenné rostliny mají ještě reprodukční (rozmnožovací) orgány - semeno, krytosemenné také květ a plod. Soubor orgánů pak vytváří rostlinu. U většiny rostlin rozeznáváme podzemní a nadzemní část. Orgánem podzemní části je kořen. Kořen Funkce. Vývoj pak postupoval přes kapradiny a další výtrusné rostliny, nahosemenné, které zahrnují jehličnany a cykasy až ke krytosemenným, kvetoucím, rostlinám. Během kolonizace souše se rostliny musely velmi přizpůsobit prostředí a vyvinout nové struktury - listy, stonky, kořeny i rozmnožovací orgány

Samčí rozmnožovací orgány 1 Rostliny-cs

 1. Stavba těla semenných rostlin • Soubory pletiv s určitou funkcí vytváří u rostlin orgány: o kořen o stonek o list • Tyto orgány označujeme jako vegetativní - umožňují život rostliny. umožňují život rostliny. • U semenných rostli nacházíme i rozmnožovací orgány - semeno. • Krytosemenné rostliny mají.
 2. Pythium oligandrum napadá fytopatogenní houby, enzymaticky rozkládá jejich mycelia a některé rozmnožovací orgány a takto získané živiny využívá pro vlastní výživu. Výhodou přípravku je, že nevyžaduje žádnou ochranou lhůtu mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřené kultury. Zálivka rostlin: doporučená.
 3. Bitvy a Události Rozličné v Historii Naší. 1866 - Utlučeme je čepicemi. Napoleon 1813 - Nepřítel lidstva. Exodus za svobodné vyznán

U nižších rostlin převažuje fáze gametofytu nad sporofytem, zatímco u vyšších rostlin je tomu naopak. U krytosemenných rostlin jsou generativní orgány součástí specifické části rostliny - květu. Samičím pohlavním orgánem je pestík (pistillum) vznikající srůstem jednoho nebo více plodolistů (megasporofylů) Rostlinné orgány 1.1 Rostlinné orgány Tělo rostlin můžeme rozdělit na jednotlivé orgány. Kořen, stonek a list najdeme pouze u cévnatých rostlin; mechorostům chybějí. Rozmnožovacími orgány krytosemenných rostlin jsou květ a s ním související plod (Kubát a kol., 2003, s. 75)

rozmnožovací orgány rostlin - Portaro - library catalogu

- nese rozmnožovací orgány - květy - pokud zůstane jeho část pod zemí jedná se o oddenek) - spojuje kořeny a listy, které společně zajišťují výživu rostliny - typy stonků: o lodyha - na stonku jsou listy, př. kopřiva o stvol - stonek nemá listy, ty jsou pouze u země - př. pampeliška. Vegetativní orgány se také mohou podílet na nepohlavním rozmnožování. K pohlavnímu rozmnožování rostlin slouží generativní orgány. U krytosemenných (kvetoucích) rostlin se jedná o , nahosemenné rostliny se rozmnožují díky šišticím, u dalších skupin pak rozmnožovací orgány vypadají různě

Krytosemenné rostliny •Vajíčka chráněna v semeníku •Po oplodnění z vajíčka →semeno •Semena ukryta v plodech •Vytváří pravé květy →rozmnožovací orgány •Samčí -tyčinky •Samičí -pestíky •Stromy i bylin Rostlinné orgány . kořen, stonek, list - umožňují život rostliny - vegetativní orgány. semeno, květ, plod - reprodukční (rozmnožovací) orgány. Kořen - upevňuje rostlinu v půdě - nasává z půdy vodu a v ní rozpuštěné minerální látky, rozvádí je do dalších částí rostlin Význam pro rostliny. rozmnožovací orgán - probíhá zde opylení. tvoří semena (plod) Význam pro člověka. dárek (růže, tulipán) potravina (květák, brokolice, lichořeřišnice) koření (levandule, hřebíček, šafrán) léčivo - bylinky (měsíček, heřmánek) tradiční barvení textilu (barvínek Úvod do biologie rostlin - Systém Slide 3 ŘASY (ALGAE)• oddělení OBRNĚNKY (Dinophyta) • 120 rodů • mořští bičíkovci (většinou, ale i sladkovodní) • 2 nestejně dlouhé bičíky • Chl a, Chl c, b-karoten, xanthofyly • produkt škrob, olej, polyglukan podobný škrobu • dinokaryon (velké jádro s viditelnými chromosomy), někdy i degene - vytvářejí květy = rozmnožovací orgány Rostliny jednoděložné a dvouděložné Jednoděložné Dvouděložné Kořen Stonek List Květ Dělohy Povinný domácí úkol do 12. 4.2021: Vyjdi si na procházku do přírody a zapiš si názvy všech dřevin, které cestou uvidíš. Podle čeho je rozpoznáváš?.

Výsledky vyhledávání - rozmnožovací orgány rostli

Vědci: Rostliny při své evoluci často přeučily 'staré geny

 1. Krytosemenné rostliny Uč. s. 85, obrázek, You Tube Krytosemenné rostliny, Nejkrásnější stromy na světě - Nejmladší a nejpočetnější skupina - Semena ukrytá v plodech - Vytvářejí pravé květy, které nesou rozmnožovací orgány - Dělíme je na dvouděložné a jednoděložn
 2. Pythium oligandrum napadá fytopatogenní houby, enzymaticky rozkládá jejich mycelia a některé rozmnožovací orgány (sklerocia) a takto získané živiny využívá pro vlastní výživu. Kromě tohoto hlavního účinku produkuje Pythium oligandrum v symbióze s kořenovým systémem ošetřovaných rostlin nízkomolekulární bílkovinu.
 3. Na druhou stranu v kvalitním kompostu a po jeho dvouletém zrání se rozkládají i rozmnožovací orgány rostlin. Listí ořešáků, akátů a pajasanů, větve jehličnanů: Pod těmito dřevinami najdeme jen velmi chudý podrost. Vylučují totiž látky bránící růstu jiných rostlin a tento jev se označuje jako alelopatie
 4. Generativní orgány rostlin - O kráse země i historie naší. 14. Generativní orgány rostlin. - rozmnožovací orgány semenných rostlin jsou listového původu. - u nahosemenných rostlin jsou uspořádány většinou do šišticovitých útvarů (zvlášť samčí a samičí) - u krytosemenných rostlin tvoří podstatnou součást květu

Jehličnany- jsou třída nahosemenných rostlin.Jehličnaté rostliny jsou většinou jednodomé, jedna rostlina má samčí i samičí rozmnožovací orgány, nejčastěji ve tvaru šištic. Jsou to rostliny nahosemenné, nemají květy. Jejich vajíčka nejsou skryta v květech, ale jsou volně přístupná za šupinami samčích šištic Krytosemenné rostliny Uč. s. 85, You Tube Krytosemenné rostliny, Nejkrásnější stromy na světě - Nejmladší a nejpočetnější skupina - Semena ukrytá v plodech - Vytvářejí pravé květy, které nesou rozmnožovací orgány - Dělíme je na dvouděložné a jednoděložn Části těla semenných rostlin - různé funkce, jeden celek kořen, stonek, list - orgány vegetativní semeno, květ, plod - orgány reprodukční (rozmnožovací Rostlinné orgány - vegetativní rostlinné orgány (kořen, stonek, list) - rozmnožovací orgány semenných rostlin (květ, plod); Žák: - uvede druhy pletiv - popíše složení rostlinného těla - vysvětlí princip základních fyziologických procesů rostlin a jejich využití v praxi - charakterizuje možné pohyby rostlin

Úkolem rostliny je zachování druhu. Životní cyklus vyšších rostlin má 4 fáze vývoje: Embryonální fáze - od vzniku zygoty až po dozrání semene. Vegetativní fáze - začíná klíčením semene, pokračuje vytvářením vegetativních orgánů (kořen, stonek, listy), pak rozmnožovací orgány Jsou rozmnožovací orgány rostlin. Umožňují pohlavní rozmnožování. STAVBA KVĚTU: pestík . tyčinky . květní lístky . květní lůžko . stopka květu Květní lístky: okvětí - všechny lístky květu jsou nerozlišené, stejně barevné. kalich a koruna - lístky jsou rozlišené na zelený kalich a barevnou korun ← Rostlinné orgány - vegetativn Co tvoří pohlavní rozmnožovací orgány u kapradin? Soustava rostlin - příslušná část (s. 182-188) systém podle Simpson (2010) názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde; Otázky a odpovědi

Suchozemské rostliny naučily podle vědců staré geny novým

Je na čase přejít z nahosemenných rostlin ke krytosemenným. V následujících týdnech budeme probírat tedy rostliny krytosemenné. Součástí tohoto učiva jsou také rozmnožovací orgány rostlin - květ, plod a semeno, a tímto také v tomto týdnu začneme. Toto učivo najdete v učebnici od strany 88. Květ pak na straně 82 - 84 Rozmnožovací orgány: květ a plod se semeny Téma: Kořen - podzemní orgán, při klíčení se objevuje jako první Funkce: upevňuje rostlinu v půdě přijímá vodu s živinami hromadí zásobní látky - kořenové hlízy, bulvy vegetativní rozmnožování přichycovací funkce - popínavé rostlin

Rozmnožování rostlin

- rostlinné orgány = soubory pletiv určené k některé funkci = ko řen, stonek, list - semenné rostliny mají ještě reproduk ční /rozmnožovací/ orgány - semeno, krytosemenné také kv ět a plod - soubor všech orgán ů pak tvo ří rostlinu - nadzemní část /stonek, list, kv ět, plod/, podzemní část /ko řen Téma/žánr: morfologie rostlin - kořeny rostlin - vegetativní rozmnožování rostlin - rozmnožovací orgány rostlin, Počet stran: 274, Cena: 572 Kč, Rok vydání: 2018, Nakladatelství: ACADEMI

Somatická embryogeneze. Vegetativní rozmnožovací orgány - tuberizace. Senescence - stárnutí. (5) Buněčná stěna , vlastnosti a funkce v rostlinné buňce. (6) Fotosyntéza - primární (světelné) reakce, struktura fotosyntetického aparátu, barviva rostlin. Základy rostlinné bioenergetiky. (7) Fotosyntéza a dýchání Rozmnožovací orgány semenných rostlin Barevná obrazová příloha: Mikrosnímky prokaryot, rostlinných pletiv a řas Látkové složení rostlinného těl

orgány rostlin - Portaro - katalog knihovn

Stonek, list a rozmnožovací orgány rostlin by Jakub Jask

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín | +420 573 032 400 | info@kfbz.cz | IČ 70947422 | Knihovní řád (obchodní podmínky

Rozmnožování rostlin :: Biolog

PPT - Morfologie rostlin – květ PowerPoint Presentation

Rostliny jsou chytřejší, než se myslelo, zjistili čeští

Polyversum Biogarden 5g - Chytrá houbaBrambořík perský – Wikipedie