Home

Tepelně zpevněné sklo

Skla tepelně zpevněnáSkla tepelně zpevněná pro zvýšení odolnosti vůči mechanickým a tepelným šokům.Sklo se zahřeje na teplotu vyšší než 600 °C a poté je postupně ochlazováno.Sklo tepelně zpevněné se používá především proto, aby bylo vyloučeno rozbití působením tepelného šoku. Není považováno za sklo bezpečnostní 3.1.8 tvrzené nebo tepelně zpevněné sklo opatřené povlakem, (coated toughened or heat strengthened glass) 3.1.9 tepelně upravené sklo s povlakem, (thermally treated coated glass) 3.1.10 sklo s povlakem - určené k tvrzení nebo k tepelnému zpevnění, (coated glass - to be toughened or to be heat strengthened Tepelně zpevněné sklo (Heat strengthened glass, Teilvorgespanntesglas - TVG) nesprávně označované jako polokalené, je popsáno normou ČSN EN 1863-1. Tepelně zpevněné sklo je možné vyrobit z jakéhokoliv monolitického skla bez drátěné vložky řízeným zahřátím na teplotu přibližně 620 °C s postupným.

Skla tepelně tvrzená :: Sklenářství Jand

 1. Tepelně zpevněné sklo (TVG) Nebo také polokalené sklo. Je odolnější vůči nárazu nebo změně teplot než základní plavené sklo. V případě rozbití se však, na rozdíl od ESG skla, rozbije na větší kusy. Využití může mít jako jedna složka vrstveného bezpečnostního skla VSG
 2. Tepelně zpevněné sklo má podobně jako tvrzené sklo vysokou pevnost v tahu za ohybu. Rozdílem mezi těmito dvěmi tepelnými úpravami je doba chladnutí po procesu ohřívání. Tepelně tvrzené sklo je rychle ochlazeno, což ve skle způsobí zvýšené vnitřní předpětí, naopak tepelně zpevněné sklo chladne delší dobu a.
 3. Tvrzené sklo tepelně zpevněné výroba od WCH Temper Glass Co., Ltd; Detaily produktu z Číny Tvrzené sklo tepelně zpevněné
 4. Tepelně zpevněné sklo, popsané normou ČSN EN 1863-1 se v praxi často označuje německou zkratkou TVG - Teilvorgespanntesglas a nesp rávně se nazývá polokalené. Vrstvené bezpečnostní sklo, popsané normou ČSN EN ISO 12543 se v praxi často označuje německou zkratkou VSG
 5. - chlazené sklo - tepelně zpevněné sklo - tepelně tvrzené sklo. 45 N/mm² 70 N/mm² 120 N/mm². Pevnost v tlaku. 1 000 N/mm². Součinitel prostupu tepla (jednoduché ploché sklo, tl. 4 mm) 5,8 W/(m².K) Index lomu (n) ve srovnání s indexem lomu vzduchu. 1,5. Světelný činitel prostupu (jednoduché ploché sklo, tl. 4 mm) 0,

Tepelně zpevněná skla dle ČSN EN 1863 (někdy chybně nazývaných polokalená), která se při rozbití tříští na podobný tvar střepů jako sklo float. Chemicky zpevněné sklo Povrchově zpevněná skla iontovou výměnou nebo povrchovou krystalizací, které zvýší sklu pevnost v ohybu zhruba 1,3 až 4,2x ve srovnání s. Tepelně tvrzené sklo se doporučuje použít všude tam, kde sklo plní úlohu konstrukčního prvku s trvalým nebo občasným zatížením. TEPELNĚ ZPEVNĚNÉ SKLO - TVG. Sklo prochází speciální tepelnou úpravou odlišnou od běžného tepelného tvrzení - kalení skla. Jiná je teplota zahřívání skla a čas celého procesu úpravy Sklo bezpečnostní tepelně-zpevněné (TVG, Planidur) Sklo bezpečnostní vrstvené - jedná se o produkt, kdy je k sobě lepeno pomocí fólie 2 a více tabulí skla. V případě rozbití je zachována soudržnost skla do následné výměny

ČSN EN 1096-1 - tvrzené nebo tepelně zpevněné sklo

Stavební sklo - TZB-inf

 1. Zasklení VELUX zajišťuje tepelnou izolaci, zvukový útlum, vyšší odolnost a bezpečnost - a ochranu před přírodními živly. Více informací se dozvíte zde
 2. ČSN EN 1863-1 (701042) A Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo. Část 1, Definice a popis = Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass. Part 1, Definition and description. Norma je platn
 3. ČSN EN 1863-1 Sklo ve stavebnictví -Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičitésklo -Část 1: Definice a popis. ČSN EN 1863-2 Sklo ve stavebnictví -Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičitésklo -Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Barvené sklo - IzoGlass

Typy bezpečnostních skel: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo - odolné vůči úderu, při rozbití se roztříští na krychličky, které nemají ostré okraje a nejsou navzájem spojeny; vrstvené bezpečnostní sklo - odolné vůči prohození či průstřelu; tepelně-zpevněné sklo - odolnost proti vysokým teplotám, v případě. ČSN EN 1863-1 (701042) Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis 1 -- OLA001 ČSN EN 1863-1 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK05, záznam 00003072 V případě zvýšeného rizika je dobré použít sklo tepelně tvrzené, které odolá rozdílu teplot 200 °C, případně sklo tepelně zpevněné, které odolává rozdílu teplot 100 °C. Riziko prasknutí skla vlivem teplotních změn lze také snížit opracováním hran skel broušením či leštěním

Vyznáte se v bezpečnostních sklech? ESG vs

Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo, prohřívané tepelně tvrzené bezpečnostní sklo plavené sklo nebo ploché tažené sklo 120 vzorované sklo 90 smaltované plavené nebo smaltované vzorované sklo 75 Tepelně zpevněné sklo plavené sklo nebo ploché tažené sklo 70 vzorované sklo 55 smaltované plavené nebo smaltovan ČSN EN 1863-1 (701042) Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis 1: Zkrácený název: Praha Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012: Údaje fyz.popisu: Datum vydání normy je 20120601: Údaje fyz.popisu: Datum účinnosti normy je 20120701. Mechanickou pevnost skla je možné zvýšit zahřáním a prudkých ochlazením skla. Tento krok vytvrdí povrch skla. Proces tvrzení nicméně vyžaduje dostatečnou odbornost. Lze jej provádět pouze v průmyslovém provozu s odpovídajícím typem pece. Hotový produkt se označuje jako tvrzené sklo

EN 1863-2:2004 - Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma Bezpečnostním sklem je myšleno vrstvené sklo (dvě a více skleněných tabulí spojených folií), nebo tvrzené sklo (sklo tepelně zpevněné). Bezpečnostní izolační skla v příslušné skladbě mají stejné tepelně izolační vlastnosti jako skla se zvýšenou izolační vlastností Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo je schopno odolat pozolným změnám teploty v obou směrech a rozdílu teploty až do 100 K. Tepelně opracovaná skla odpovídající harmonizované Evroé normě musí být opatřeno trvalou značkou. Označení musí uvádět následující informace: název a obchodní značku výrobce.

Hustota skla je 2 500 kg/m3 , 1 mm tloušťky tabule o ploše 1 m2 má hmotnost 2,5 kg. Pevnost v tlaku je 750 MPa až 1 000 MPa. Pevnost v tahu za ohybu 40 MPa pro tepelně neupravené sklo (Float, VSG) 80 MPa až 90 MPa pro tepelně zpevněné (TVG) 120 MPa až 200 MPa pro tepelně tvrzené sklo ESG Modul pružnosti skla je 70 GPa Tvrzené sklo neboli slangově kalené sklo je tepelně zpevněné sklo, které díky vytvrzení zvýší až 5x svoji pevnost. Tvrzená skla používáme na všechny skleněné bezrámové příčky skleněná zábradlí (v kombinaci s vrstveným sklem), a další. Tepelně zpevnit je možné většinu skel, včetně obloukových skel

tepelně zpevněné, smaltované atd. Tato skla se poté liší hlavně svou pevností, ale třeba i vzhledem a tudíž i místem použití. Borosilikátové sklo se vyznačuje vysokou tepelnou a chemickou odolností, proto se uplatňuje hlavně u požární ochrany skel anebo jako tepelně odolné sklo a hlavně v laboratořích.1 [1] [2] [3 Tvrzené čiré sklo nebo tepelně zpevněné, jehož vnitřní strana je natřena smaltem, který je k dispozici v různých zbarveních. Použití: Sklo ploché plavené, čiré průhledné pro zasklení venkovních i vnitřních ploch, izolační skla, zasklívání oken, skleníků, obvodových plášťů budov, skla pro celoskleněné.

Image Glass unikátní technologie tisku na sklo

Po dokončení tvarovacího procesu se tabule buď nechá samovolně zchladit, pak vznikne nekalené chlazené ohýbané sklo, nebo díky prudkému ochlazení vznikne tepelně tvrzené bezpečnostní sklo či tepelně zpevněné sklo. Tento způsob je využíván především v architektonické branži Architektonické sklo je sklo, které se používá jako stavební materiál .Nejběžněji se používá jako průhledný zasklívací materiál v plášti budovy , včetně oken ve vnějších stěnách. Sklo se také používá pro vnitřní příčky a jako architektonický prvek. Při použití v budovách je sklo často bezpečnostního typu , což zahrnuje vyztužená, tvrzená a. V oblasti skleněných konstrukcí se pro různé účely používají různá skla s různou skladbou vrstev. Jedná se klasicky o: plavené sklo, tepelně zpevněné sklo a tvrzené bezpečnostní sklo. Plavené sklo je základní skleněný produkt, jehož název se odvozuje od způsobu jeho výroby. Tato skla nemají žádné vlastní napětí, a lze je tedy označovat také jako. TVG Tepelně zpevněné sklo (dle ÖNORM EN 1863) TBG Tepelně ošetřené sklo; VSG Vrstvené bezpečnostní sklo (dle ÖNORM EN 14449) MIG Vícevrstvé-izolační sklo (dle ÖNORM EN 1279) Samozřejmě, že Vám můžeme také nabídnout veškeré potřebné kování pro skla

Jako jeden z předních výrobců a dodavatelů tepelně zpevněného vrstveného skla v Číně vás srdečně vítáme na velkoobchodní tepelně zpevněné vrstvené sklo vyrobené v Číně z naší továrny. Všechny přizpůsobené produkty mají vysokou kvalitu a konkurenceschopnou cenu Jsou to izolační skla se zabudovaným bezpečnostním sklem.Bezpečnostním sklem je myšleno vrstevnaté sklo (dvě a více skleněných tabulí spojených folií) nebo tvrzené sklo (sklo tepelně zpevněné).Bezpečnostní skla v příslušné sklabdě mají stejné tepelně izolační vlastnosti jako skla se zvýšenou izolační schopností Tepelně zpevněné sklo - jedná se o tepelně zpracované sklo s vysokou pevností v ohybu a odolností vůči působení vyšších teplot, které se používá zejména do těch typů zasklení, kde je vyžadována vyšší pevnost kvůli vystavení vyšším teplotám a jejich změnám. V případě rozbití skla vychází od praskliny k.

Skla na střechy Sklenářství onlin

 1. SGG COOL-LITE SKN 165 a kalitelný produkt SKN 165 II jsou protisluneční skla s velmi účinným povlakem, který je nanášen metodou katodového rozprašování v magnetronové lince na čiré sklo SGG PLANICLEAR. Pro dosažení svých vynikajících vlastností musí být při sesazení do izolačního skla povlak SGG COOL-LITE vždy umístěn na pozici 2
 2. DIN EN 1863 pro tepelně zpevněné sklo. DIN EN 13024-1/-2 pro tabulové tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. EN BS 6206, DIN EN ISO 12543 . Z výše uvedených norem lze vyčíst mezní odchylky tloušťky skla pro různé produkty ze skla
 3. Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena. Podívejte se na její náhradu
 4. Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis: Třídící znak: 701042: Katalogové číslo: 90679: Obor: 70 - VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN 7010 - Sklo ve stavebnictví: Platnost: Norma je platná. Jazyková varianta: Norma je v češtině. Účinnost: 07/2012: Náhled norm

Stavební sklo - materiály, výrobky a konstrukce - TZB-inf

Mimo estetické funkce zabezpečují hlavně funkci praktickou - přístřešky spolehlivě ochrání vstup do domu před deštěm a nečistotami. K výrobě používáme tzv. tepelně zpevněné sklo (polokalené). Podobně jako kalené sklo ESG se vyznačuje větší mechanickou a tepelnou pevností než nekalené sklo float (avšak menší. - Tepelně zpevněné sklo podle ČSN EN 1863. Jak se liší jednotlivé druhy skla při rozbiU Stránka 4 z 18 Sklo float Tepelně zpevněné sklo Tepelně tvrzené sklo. Bezpečnost vašeho skla v zábradlí Aby vaše skleněná výplň zábradlí splňovala požadavky norem na bezpečnost proB. Tepelně zpevněné sklo (EN 1863-2) Pilkington Tepelně Zpevněné Sklo (HN) Společnost NSG Group jako člen Sdružení evroých výrobců plochého skla (Glass for Europe) se zavázala, že bude podporovat a zavádět různé iniciativy a požadované směrnice s cílem zajistit, aby naše výrobky mohly nést označení CE

Klíþová slova Sklo, Pevnost, Zpevněné a tvrzené sklo, Silikonové těsnění, Křehké látky, Trhlina, Vnitřní pnutí, Lomová mechanika, Izolační dvojskla, Tepelně upravovaná, ohýbaná či vrstevnatá skla se již v současné době vyrábí v nadměrných velikostech 3,21 × 6,00 m. V budoucnu lze očekáva Tabule chlazeného skla je schopna odolávat rozdílům teplot kolem 30°C.Sklo tepelně tvrzené odolá rozdílu teplot až 200°C.Sklo tepelně zpevněné, odolává rozdílu teplot 100°C. Riziko prasknutí skla vlivem teplotních změn se také snižuje opracováním hran skel broušením či leštěním Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis: Třídící znak: 701042: Katalogové číslo: 59961: Obor: 70 - VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN 7010 - Sklo ve stavebnictví: Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami: (701042) ČSN EN 1863- Společně s možnostmi různých povrchových úprav tvoří sklo v rukou architektů a designérů obrovský nástroj pro tvarování interiérů. Interiérová skla můžeme podle způsobů výroby rozdělit na několik typů: Tepelně tvrzené - kalené bezpečnostní sklo - jde buď o klasické ploché sklo, nebo sklo ornamentní. Je.

ČSN EN 1863-2 (701042) A Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo. Část 2, Hodnocení shody/Výrobková norma = Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass. Part 2, Evaluation of conformity/Product standard. Norma je platn NÁVRHOVÁ PEVNOST SKLA Pevnost skla v ohybu musí být určena na základě experimentů provedených podle ČSN EN 1288. Obecně závisí pevnost skla na chemickém složení. Charakteristická pevnost sodnovápenatokřemičitého a borokřemičitého skla je f g,k = 45 N/mm 2. Pro pevnostně upravená skla jsou hodnoty charakteristické. ČSN EN 1863-2: 2004 Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Hodnocení shody; ČSN EN 12150-2: 2000 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Hodnocení shod

- Tepelně Zpevněné sklo - Tepelně Tvrzené sklo . Test neúspěšný! Bezpečnostní sklo Příklad zkoušení dle ČSN EN 12 600 Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo (odolnost vůči bočnímu rázu) Drátosklo nesplňuje požadavky normy - tepelně zpevněné sklo podle ČSN EN 1863-1 - tepelně tvrzené bezpečnostní sklo podle ČSN EN 12150-1 - prohřívané tepelně tvrzené bezpečnostní sklo podle ČSN EN 14179-1 - vrstvené sklo podle ČSN EN ISO 12543-1 - ekvivalenty výše uvedených výrobků ze speciálních sklovin Tato směrnice platí pro posouzení vizuální kvality skel, které jsou po celé ploše nebo jen částečně lakované nebo s potiskem a které se vyrábí nánosem na tabulové bezpečnostní sklo nebo tepelně zpevněné sklo. K posouzení vhodnosti výrobků je zapotřebí seznámit výrobce s konkrétní oblastí aplikace. To se týká.

Tvrzené sklo tepelně zpevněn

Sklo prasklo díky nerovnoměrnému zahřívání skleněné tabule v důsledku stínění venkovním balkonovým zábradlím, viz obr. 6. V případě částečného stínění se doporučuje použít venkovní sklo tepelně tvrzené případně tepelně zpevněné. Obr. 6 Skleněná tabule prasklá díky nerovnoměrnému zahříván EN 1863-1 zavedena v ČSN EN 1863 (70 1042) Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis. EN 1990:2002 zavedena v ČSN EN 1990 ed.2:2015 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukc

- tepelně zpevněné sodnovápenatokřemiþité sklo podle SN EN 1863-2; - chemicky zpevněné sodnovápenatokřemiþité sklo podle SN EN 12337-2; - tepelně tvrzené sodnovápenatokřemiþité bezpeþnostní sklo podle SN EN 12150-2; - tepelně tvrzené borosilikátové bezpenostní sklo podle SN EN 13024 -2 Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo: Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4: ČSN EN 15683-2 1) Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo: Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4: ČSN EN 1863-2: Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skl Historie využití skla ve stavebnictví, výroba skla, mechanické vlastnosti a druhy skla - plavené, vrstvené, tepelně zpevněné. Sklo v architektuře a jeho použití na nosné prvky. Úpravy vzhledu, požární odolnost. Konstrukční řešení fasád, spoje a styčníky

Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3 - pro použití jiná než jsou uvedena v TN 06.04.02.a.b Upravená skla: - tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - tepelně zpevněné borosilikátové sklo - chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo 2 Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis. Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition and descriptio Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard: Třídící znak: 701042: Datum vydání: 01.03.2005 Cena: 323 Kč: Způsob převzetí: překla Tématem bakalářská práce jsou rizika pouţití bezpeþnostních skel a fólií při ochraně ob-jektu. V teoretické þásti jsou uvedeny typy bezpeþnostních skel a fólií a základní právní úpravy s nimi spojené. Praktická þást posuzuje skla v objektu spoleþnosti Dřevo Trust, a.s. a analyzuje jejich rizika

Název: Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma Detailní popis ČSN EN 1863-2ČSN EN 1863-2 Tento dokument se týká hodnocení shody a řízení výroby plochého tepelně zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla pro použití ve stavebnictví Skla tepelně zpevněná Skla tepelně zpevněná pro zvýšení odolnosti vůči mechanickým a tepelným šokům. Sklo se zahřeje na teplotu vyšší než 600 °C a poté je postupně ochlazováno. Sklo tepelně zpevněné se používá především proto, aby bylo vyloučeno rozbití působením tepelného šoku. Není považováno za sklo bezpečnostní

tepelně tvrzené sklo pro sporák výroba od WCH Temper Glass Co., Ltd; Detaily produktu z Číny tepelně tvrzené sklo pro sporák Skleněné podlahy. Pochozí skla jsou převážně třívrstvá, případně vícevrstvá. Skla jsou laminovaná, v provedení tepelně tvrzená (ESG), tak tepelně zpevněné (TVG) ale i tepelně nezpracované. Konkrétní provedení, skladba a tloušťka pochozích skel je odvislá od použití, podpůrné konstrukci a užitnému zatížení. Kalené sklo je pevnější, a pokud se rozbije, rozpadne se na malé kousky, díky tomu je považováno za bezpečné. Sklo polokalené (správně: tepelně zpevněné). Samo o sobě není toto sklo bezpečnostní. Používá se ve vrstveném provedení, kde už je považováno za bezpečné. Sklo lepené (správně: vrstvené.

Druhy skel používané v současném stavebnictví iMaterial

Tepelně tvrzené sklo se vyrábí z běžně dostupného plaveného skla, kdy se tabule po očištění zahřeje na teplotu kolem 650°C a následně se rychle ochladí proudem studeného vzduchu z obou stran, viz obr. 3.1 Jedná se o typ skla, které je tepelně zpevněné (zhutněné). Díky přesně řízenému výrobnímu procesu dojde k ohřátí skla na požadovanou teplotu a posléze k velmi rychlému ochlazení, vzniká ve skle vysoké, trvalé a neměné napětí

Ploché stavební sklo Strand s

Sklo bezpečnostní tvrzené (Securit, ESG, sklo kalené) Sklo bezpečnostní tepelně-zpevněné (TVG, Planidur) Paralelně sklopné dveře SCHS jsou osazeny posuvně sklopným kováním od výrobce Siegenia AUBI. Díky automaticky spřaženému kování lze bezpečně a snadno ovládat křídla až do hmotnosti 200 kg - skla (W/m K) Hlukový útlum g (%) Tv (%) Zasklení DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2 DIN EN 673 EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1 DIN EN 410 EIN EN 410 VSG = lepené bezpečnostní sklo ESG = kalené bezpečnostní sklo TVG = tepelně zpevněné sklo (A) = argon, (K) = krypton WDA R35 K dvojsklo Standard 1,3 1,0 32 (0;-2) dB 52 72 ESG4/16/4 (A

Sklo bezpečnostní tvrzené (Securit, ESG, sklo kalené) Sklo bezpečnostní tepelně-zpevněné (TVG, Planidur) Okenní kování používáme od dodavatelů f.MACO a f. Siegenia AUBI.Okna je možno osadit jak klasickým okenním kováním,tak kováním skrytým,kdy je kování zcela ukryto mezi okenní křídlo a rám. Jedná se o velmi. Celoskleněné dveře mají několik variant: pro osazení do stávající (kovové) zárubně pro osazení do nového stavebního otvoru s obložkami posuvné v provedení: umístění vně zdi s viditelným mechanismem posuvu umístění vně zdi se skrytým mechanismem posuvu zasouvání je do pouzdra ukrytého ve zdi Jako materiál se nejčastěji používá tepelně zpevněné sklo. Tisk se může provádět na všechny druhy plochého skla o tloušťce od 4 do 19 mm a délce až 3 000 mm, jako jsou například float, tepelně tvrzené sklo (ESG), vrstvené sklo (VSG) nebo tepelně zpevněné sklo (TVG)

typy stavebního skl

TVG - tepelně zpevněné sklo. Distanční rámeček - rámeček umožňující rozestup mezi skly - udáváno v mm. Tloušťka skla - např. 4 mm. Samočistící vrstva - úprava skla s hladším povrchem po které kapky vody snadněji utíkají Trojsklo se skládá ze skel různých vlastností a také různých tlouštěk ČSN EN 1863 Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo ČSN EN 12150 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo ČSN EN 14179 Sklo ve stavebnictví Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostn Tepelně zpevněné sklo a tvrzené sklo vznikne z plaveného skla procesem temperování, při kterém vznikají při povrchu skla tlaková zbytková napětí. Temperování může probíhat řízeným ohřevem a ochlazováním skleněných tabulí nebo v chemické lázni. Reziduální tlaková napětí n Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma: Anglický název: Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard: Datum vydání: 3/1/2005: Datum ukonèení platnosti: Datum úèinnosti: 4/1/200

Tvrzené sklo je tepelně zpevněné , aby bylo čtyřikrát až pětkrát silnější než žíhaného skla . Konstrukce z tvrzeného skla je to méně nebezpečné, pokud se zlomí , než neléčené skla , což jelepší volba pro některé okny Vašeho domova , kde je sklo na zvýšené riziko lámání SAINT-GOBAIN GLASSSYSTEMS 25 Pochozí sklo 241 SGG LITE-FLOOR 245 SGG SECURIT CONTACT Fasády 247 SGG LITE-POINT 249 SGG METAG 251 SGG POINT (SGG SPIDER GLASS) 257 SGG VARIO Markýza 259 SGG ROOFLITE Dveře a okna 261 SGG SECURIT DOORS 267 SGG STADIP SYSTEM Transparentní elektrické vytápěn

Bezpečnostní sklo, Connex sklo GLASS MOD

Přestože si průzračné sklo často spojujeme s jeho křehkostí, může být sklo plnohodnotným konstrukčním materiálem. Na nosné konstrukce bylo vyvinuto tepelně zpevněné sklo, které má vysokou pevnost, ale po porušení zůstane ve velkých střepech Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo float bronze 4 mm. Triton Pardubice. ČSN EN 12150-1. CQ-16/2020. 29.9.2020 - 29.9.2023. Sklo tepelně zpevněné - tloušťky 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Spoločnosť Kováč, s.r.o. ČSN EN 1863-1. CQ-17/2020. 29.9.2020 - 29.9.2023. Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. ČSN EN 1863-1 Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis (Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition a description Tepelně tvrzené sklo je považováno za bezpečné, protože v případě rozbití se láme na množství drobných úlomků, jejichž hrany jsou obecně tupé. Díky tomu není obecně vhodné použít tepelně tvrzené sklo pro vrstvená bezpečnostní skla bránící propadnutí, protože při destrukci obou slepených skel ztrácí tabule. Izolační sklo : Požární odolnost 1 NPD 4 mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.2 - 16 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite - 16 mm Argon 90% - 4 mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.5 (tepelně zpevněné sklo - chlazené - tepelně zpevněné) Zamýšlené použití : Izolační skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí.

- skla (W/m2K) Hlukový útlum g (%) Tv (%) Zasklení DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2 DIN EN 673 EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1 DIN EN 410 EIN EN 410 VSG = lepené bezpečnostní sklo ESG = kalené bezpečnostní sklo TVG = tepelně zpevněné sklo (A) = argon, (K) = krypton WDF R68C K dvojsklo Comfort 1,1 1,0 34 (-2;-5) dB 52 71 ESG4/15. ČSN EN 1863-2:2005 (70 1042) Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemov Tepelně zpevněné sklo je možné vyrobit z jakéhokoliv monolitického skla bez drátěné vložky řízeným zahřátím na teplotu přibližně °C s postupným ochlazením, čímž se vyvolá trvalé povrchové tlakové napětí a zvýší se odolnost skla proti mechanickému a tepelnému namáhání

VŠE O SKLE. Podobné dokumenty. Katalog keramického tisku ImageGlass. Více . technický list popis střešního okna inalfa sunroofs f400. Více . ORLEANS - SKLO. Více . základní pokyny pro montáž skel. Více . Glassinfo 1_98.cdr. Více . 2014-06-15 reality.iDNES.cz - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Zrcadlové sklo pro vnitřní použití. Definice, požadavky a testovací metody. Sklo EN 14449 ve stavebnictví. Vrstvená skla a vrstvená bezpečnostní skla. Hodnocení shody/produktový standard. Sklo EN 1279-5 ve stavebnictví. Izolační skla. Produktový standard. Sklo EN 1863-1 ve stavebnictví. Tepelně zpevněné. Složení zasklení: 6 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou, se samočistící vrstvou bez úpravy proti rosení - 13 mm Argon s termorámečkem - 3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou - 13 mm Argon s termorámečkem - 4,0 mm tvrzené sklo bez PVB bezpečnostní fólie se samočistící vrstvou. Útlum. Poděkování: Publikace je přehlednou příručkou určenou pro studenty a odborné sklářské pracovníky. Zároveň je podrobnou analýzou procesu automatické výroby plochého skla Float s ukázáním jemných nuancí, jejich

Zasklení VELUXDřevohliníkové okno IV78 | SCHS Stolárna s

Po zadání názvu výrobku se zobrazí seznam produktů z různých e-shopů a máte možnost srovnání cen i s obrázky a sami si vyberete tu nejlepší cenu pro Vás k danému výrobku. Vyhledávač cen v českých eshopech. Jednoduchá registrace e-shopu zdarma Výroba skla a jeho mechanické vlastnosti, profily, velikosti a tloušťky, opracování hran, druhy skla - plavené, laminátové a tepelně zpevněné sklo. Zatížení a navrhování nosných prvků - nosníky, sloupy, fasádní dílce. Spoje a styčníky, přípoje k dalším konstrukcím. Postup výpočtu skleněného sloupu, fasádní. Datem účinnosti prvního souboru norem hEN, které platí pro sklo ve stavebnictví, je 1. září 2005. Příslušnými výrobky jsou: základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla, sklo s povlakem, tvrzené a tepelně zpevněné sklo Složení zasklení: 4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou - 14 mm Argon s termorámečkem - 3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou - 14 mm Argon s termorámečkem - 3,0 mm tepelně tvrzené sklo bez PVB bezpečnostní fólie. Útlum hluku Rw = 32dB, průvzdušnost (norma EN 1026) Třída 4