Home

Svatá Barbora legenda

Svatá Barbora, patronka havířů. Svatá Barbora je uctívána jako svatá patronka havířů, dělostřelců, architektů a matematiků a mhoha dalších povolání, u nichž hrozí riziko náhlé či násilné smrti a dále rovněž jako ochránkyně proti smrti bleskem, v časech bouří a požárů Proti neštěstí a smrti v dolech zapalují horníci Barbořino světlo. Svaté Barboře je u nás zasvěceno několik kostelů, z nichž nejproslulejší je kutnohorský chrám sv. Barbory. Legenda o Barboře. Barbora se narodila ve 3. století v Nikomédii (dnešní Izmit v Turecku). Podle legendy ze 7. století byla dcerou bohatého kupce. Ze života. Svatá Barbora byla pravděpodobně sťata mečem za vlády císaře Galeria (260-311) během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Existují však i další legendy jejího úmrti. Podle nich měla být svatá Barbora krásná dívka, jež se narodila v druhé polovině 3. století, nebo na začátku 4. století v Nikomédii, jako jediná dcera v rodině bohatého kupce. Legenda ji uvádí jako krásnou dceru zámožného Dioskura, který byl velkým nepřítelem křesťanů, jejichž učení se Barbora snažila poznat. Dioskuros chtěl svou dceru ohlídat před jejich vlivem a uvěznil ji do věže, kde jí snad nemělo chybět nic, než svoboda

Legenda o Barboře. vydáno 3. prosince 2008 v 18:02 • Doma a ve svět Barbora vyrostla v krásnou dívku, ale otec ji před chlapci ukryl do věže. Dcera se nebránila - rozjímání v ústraní ji těšilo, protože se již seznámila s učením Kristovým a hodlala mu zasvětit další život Legenda svaté Barboře panně a mučedlníci. svata-barbora.jpg. Svatá Barbora (vitráž) Barbora svatá, panna a mučedlnice, stkvěla se za císaře Maximiliána, jeji otec jménem Dyoškorus byl, z urozené krve pošlý, ale velice bezbožný muž, a pohanskému modlářství cele oddaný

O nás > Svatá Barbora - legenda. Svatá Barbora - legenda. 27.08.2013 18:41 Zpět. O nás; Historie školy; Základní škola; Mateřská škola; Školní družina; Školní jídelna; Pro budoucí prvňáčky; Napište nám ; Kontakt. ZŠ Olešná skola@olesna.cz. Olešná 54 Pelhřimov 39301 ID datové schránky: p9jmfzb. Svatá Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Tehdy byli křesťané pronásledovaní a za svou víru umírali. Podle legendy byla Barbora jedinou dcera v rodině bohatého kupce. Tajně se seznámila s Ježíšovým učením a toužila žít podle něj. Její otec s tím ale nesouhlasil a nechal ji uvěznit v kamenné věži

Možná to ani nevíte, ale řezání větviček nebylo zdaleka jedinou tradicí, která se v minulosti vázala ke svátku sv. Barbory. Naopak, k tomuto dni se jich váže opravdu hodně. Naši předci je s radostí dodržovali a tento den pro ně býval velkou událostí, dnes už však většina zvyklostí upadla v zapomnění. Některé zvyky vás možná překvapí Život svaté Barbory. Život sv. Barbory známe ze starého legendického příběhu. Ten nalezneme v souboru Zlatá legenda (Legenda aurea) janovského dominikána Jakuba de Voragine (1230-1298). Barbořin příběh se odehrává za vlády císaře Maximiniána (3.-4. století) v Nikodémii v době pronásledování křesťanů Legenda hovorí, že kým anjeli niesli jej dušu do neba, blesk zasiahol Dioskura a priviedol ho pred Boží súd. Sv. Babora patrila medzi tzv. štrnástich pomocníkov v núdzi. Na Slovensku je sv. Barbora uctievaná baníkmi v oblasti Handlovej, Kremnice, Banskej Štiavnice a Slovenského Rudohoria, pretože podľa legendy, keď ju otec. sv. Barbora - patronka horníků. Stará modlitba k svaté Barboře O svaté Barboře říká legenda: Barbora z Nikomédie žila na počátku 3. století v Nikomédii a byla dcerou kupce Dioscura - nepřítele křesťanů.Matka Barboře zemřela velice brzy a dceru vychovával její otec Svatá Barbora je podle legendy označována za patronku týraných a opuštěných dětí. Svatá Lucie je zase patronkou slepých. Jaké předkřesťanské svátky a zvyky ale mohly s legendami o těchto dívkách splynout? Proč chodí dívky dodnes 4. prosince na větvičky, kterým říkáme barborky? A koho a proč chodívaly strašit.

Legenda o sv,Barboře - MĚDĚNECKÉ HORALOVY STRÁNK

Říká se, že o svaté Barboře ležívá sníh na dvoře nebo má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy, a je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce. Lidové zvyky na Barborku aneb nejen třešňové větvičky Svátek svaté Barbory bývá spojen s řadou lidových zvyků Svatá Barbora. Milada Motlová ve své knize Od jara do zimy (Fortuna Libri 2010) vypráví, že Svatá Barbora byla mučednicí, která se odmítala vzdát křesťanství. Byla vězněna ve věži a později jí vlastní otec za trest sťal hlavu. O její osobě nejsou zmínky, pouze kolují legendy Svatá Barbora patří společně se svatou Markétou a Kateřinou k nejslavnějším pannám mučednicím a zároveň je považována za jednoho z 14 pomocníků v nouzi. Ačkoli se o jejím životě nedochovalo mnoho písemných zpráv, mezi svatými má nemalý význam. Střípky jejího života tak známe jen z legend

Dnes má svátek Barbora, chystejte barborky: Znáte legendu

Spolek svatá Barbora se jmenuje podle křesťanské světice, jejíž život legenda klade do druhé poloviny 3. století našeho letopočtu, nebo na začátek 4. století. Šlo o období, kdy se mezi sebou svářely původní antické helénistické představy o světě a životní styl s křesťanským pojetím Svatá Barbora. Patronka dělostřelců, pyrotechniků, zajatců, horníků ale např. také hasičů, architektů, zedníků, umírajících. Patří také mezi čtrnáct pomocníků v nouzi. Barbora žila ve 3. století v Nikomedii na území dnešního Turecka. Byla dcerou zámožného Dioskura SVATÁ BARBORA - 4. prosince. LEGENDA O BARBOŘE. Barbora byla překrásnou dívkou, dcerou kupce Dioscura. Žila na počátku 3. století v Nikomédii (dnes Turecko). Barbořin otec byl zapřísáhlým bojovníkem proti křesťanství a stejně vychovával i dceru, jejíž matka zemřela velmi záhy Legenda. Svatá Barbora žila počátkem 3. století v maloasijské Nikodémii. Podle legendy ji otec nechal zazdít do věže. Byla totiž velmi krásná, a chtěl ji tak zachránit před nástrahami světa. Barbora přijala křesťanskou víru. Když to zjistil otec, nařídil ji popravit, pokud se víry nevzdá. Barbora ale svou víru.

Barbora z Nikomédie - Wikipedi

 1. BARBORA - svatá panna mučednice, se narodila v Nikodemii z bohatých rodičů, stala se proti vůli svého otce křesťankou, zavázala se slibem ustavičného panenství a zůstala křesťankou domluv otcových nedbajíc. Otec sám vydal ji pohanskému soudci, který ji dal ukrutně zmučit a odsoudil ji k smrti
 2. Postava svaté Barbory a její život nejsou historicky zdokumentovány, jsou to jenom legendy. Příběh panny mučednice pochází pravděpodobně až ze 7. století, přesto sv. Barbora patří k nejvíce uctívaným světcům, což dokládají stovky kostelů a kaplí jí zasvěcených či nesoucích její jméno
 3. Legenda o Svaté Lucii Referát » Splhej . Dokonce ani svatá Barbora nebudí hrůzu, ačkoli její příběh je taky tragický. Svátek svaté Lucie je nepopsatelně strašidelnější. Ženy v bílém. Už to dávno není pravda, ale kdysi chodívaly v tento adventní den po vesnicích Lucky. Byly to mohutné ženy, oblečené do bílého.
 4. Svatá Markéta Antiochijská (ve východní církvi Marina) byla starokřesťanská mučednice, o níž je jen velmi málo spolehlivých zpráv.Byla popravena v období pronásledování císaře Diokleciána roku 304.Svátek svaté Markéty se slaví ve východní církvi (velkomučednice) 17. července, v západní církvi 20. července. V českých zemích se však odedávna uctívala dne.
 5. Svatá Barbora byla pravděpodobně sťata mečem za vlády císaře Galeria († 311) během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Existují však i další legendární zpracování její smrti. Legenda o sv. Barboře z Nikomédi

sv. Barbor

Patronku havířů, svatou Barboru vyobrazil jako skutečně krásnou dívku, jak o ní hovoří legenda. V ikonografii je svatá Barbora vyobrazována s kalichem, křížem, pavím perem a mečem. Pozadí averzu medaile tvoří věž, která je atributem sv. Barbory. Meč poukazuje na mučednickou smrt, kterou okamžitě pomstil úder blesku Ale legenda sama má několik zajímavých rysů. I v ní dává otec, krutý pohan, Barboru uzamknout do věže, a to po dobu své nepřítomnosti. Tuto dobu - celý rok,má Barbora využít , aby uvažovala o nabídnutých ženiších. Otec poručil ve věži udělat dvě okna a pod nimi - zajímavé - vyvěrá pramen Svatá Barbora byla pravděpodobně sťata mečem za vlády císaře Galeria (260‒311) během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Existují však i další legendy jejího úmrtí. Barbora byla jediná dcera bohatého kupce Dioskura. Když jí matka zemřela, krut

Legenda o Barboře - Alíkoviny - Alík

 1. Barbora patronkou mnoha profesí, především horníků, kteří například nechávali svítit ve štolách přes noc takzvané Barbořino světlo, ale také pokrývačů, stavebních dělníků, tesařů, architektů, kuchařů nebo řezníků. Podle legendy je svatá Barbora také patronkou týraných a opuštěných dětí. Svatá Barbora.
 2. Svatá Barbora z Nikomédie patřila ke 14 svatým pomocníkům, kteří byli volání v obzvlášť těžkých chvílích. Sama Barbora byla podle legendy pro svou víru v křesťanství pronásledována, poté mučena a sťata svým vlastním otcem. Pro její prožité útrapy a s tím spojené zázraky je dodnes patronkou horníků.
 3. Barbora byla pohřbena dle křesťanských obyčejů a její hrob se brzy stal centrem mnoha zázraků. Ačkoli je legenda o svaté Barboře součástí Speculum historiale, spisu Vincenta z Beauvais ze 13. století a také Legendy Aurey Jacoba de Voragine z druhé poloviny 13. století, mnozí badatelé zpochybňují historickou autenticitu.
 4. Svatá Barbora se narodila počátkem 3. století v maloasijské Nikomedii v rodině bohatého kupce. Ten byl nepřítelem křesťanů. Svou dceru chtěl uchránil od světských svodů, a proto nechal u svého domu vystavět luxusně zařízenou věž
 5. Svatá Barbora držela lampičku, symbol života, jež se v tento den zapalovala. Zvyk se udržel mnohde až do dnešních dnů. A my se po letech vracíme k tradici - zapalujeme Barbořina světla, stejně jako svítívaly havířské kahany, v podobě nejrůznějších lampiónů, lucerniček a svíček

Podobně jako jiné zvyky, i je doprovází legenda. Svatá Barbora je světice, jejíž otec byl krutý pohanský obchodník. Svoji dceru nechal popravit, protože se nezřekla křesťanské víry. Nešťastnice prý cestou na popraviště vzala do ruky větvičku, která uprostřed zimy vykvetla Svatá Barbora se stala ochránkyní všech, kteří mají co do činění se střelným prachem a zbraněmi a její podoba je často vyryta na hlavních děl a zobrazována na praporcích. Jedna legenda také praví, že svatá Barbora zjevila se jednou šlechtici, který ji vzýval o pomoc Svatá Barbora, jejíž památku slaví římskokatolická církev 4. prosince, je mimo jiné patronkou dělostřelců či horníků. Svátek svaté Barbory slavili již naši předci, dnešní generace zná více než příběh sv. Barbory tradiční zvyk trhání barborek - větviček ze stromů, např. třešní Dle legendy byla svatá Barbora krásná dívka, jež se narodila v druhé polovině 3. století, nebo na začátku 4. století n. l. v Nikomédii v Malé Asii jako jediná dcera v rodině bohatého kupce Dioscura. Matka jí brzy zemřela, krutý otec vedl dceřinu výchovu v ryze pohanském duchu, dle tehdejší helénistické kultury Svatá Barbora - Barbora z Nikomédie - panna a mučednice, patří ke čtrnácti svatým patronům, které lidé vzývali ve svých nejtěžších chvílích. Podle legendy byla krásnou dcerou bohatého kupce Dioscura a žila na počátku třetího století v Nikomédii (dnešní Turecko). Otec Barbořin byl zapřísáhlý nepřítel křesťanů

Video: Svatá Barbora, patronka havířů Muzeum Mineral

Řezání větviček na den sv

 1. Naše tradice: Svatá Barbora a svatá Lucie, Doslova hororové příběhy křesťanských mučednic si připomínáme v prosinci. Svatá Barbora je označována za patronku týraných a opuštěných dětí, Lucie je zase patronkou slepých
 2. 1.) 4.prosince/ Barbora utrhla ratolest, která následně vypučela. V tuto dobu trháme tzv. barborky - větvičky stromů nebo keřů. 2.) 13.prosince/ Je zobrazována s se svýma očima v misce , protoţe si je podle legendy vydloubla kvůli tomu, ţe se do nich zamiloval její bezvěrný nápadník
 3. Tomu se dceru nepodařilo přemluvit, aby se vzdala křesťanské víry, a tak Barbora skonala mučednickou smrtí; její otec jí sťal hlavu. Podle legendy sjel z nebe blesk a vraha spálil. Svatá Barbora je patronkou dělostřelců, vojáků, střelmistrů, architektů a zedníků
 4. Pravděpodobně byla svatá Barbora sťata mečem kolem roku 305 během pronásledování křesťanů za panování císaře Maximiana Galeria (305-311), existují však i další verse legendy o její smrti. Postava svaté Barbory a její život nejsou historicky doloženy, byla proto roku 1969 vypuštěna ze seznamu katolických svatých
 5. ka se usmála a začala vyprávět: Svatá Barbora žila hodně dávno, kolem roku 300, v Turecku. Měla ráda Boha a chtěla se stát křesťankou. V době, kdy žila, však lidé neměli křesťany rádi. Barbořin otec ji zavřel doma, aby jí v jejím úmyslu stát se křesťankou zabránil.. Zavřel ji doma jen proto, že.
 6. Svatá Barbora se později stala patronkou havířů, dělostřelců, ohněstrůjců, hasičů, tunelářů a ochránkyní věží. Od 14.století patřila Barbora k neoblíbenějším a k nejčastěji znázorňovaným postavám světců, a v 15. století byla mučednice přiřazena ke skupině Čtrnácti pomocníků v nouzi
 7. Svatá Barbora. Druhým adventním svátkem je 4. prosinec - svatá Barbora. Legenda vypráví, že svatá Barbora byla krásná dívka. Narodila se v druhé polovině 3. století v Nikomédii v Malé Asii jako jediná dcera bohatého kupce Dioscura

Svatá Barbora - Barbora z Nikomédie - panna a mučednice patří ke 14 svatým patronům, jež lidé vzávali v nejtěžších chvílích, jako např. povodně, morové epidemie atd. Postava svaté Barbory a její život nejsou podloženy žádnými historickými dokumenty a proto byl ze seznamu katolických svatých roku 1969 vypuštěna Svatá Barbora - 4. prosinec Podle legendy žila Barbora ve 3. století a stala se jednou z nepopulárnějších světic středověku. Narodila se v rodině pohana. Její otec se jí snažil chránit před okolním světem, postavil ji kamennou zeď a tam ji zavřel. V domě byl ale jeden tajný křesťan, ten si Barboru získal pro víru Nová řada zlatých minimincí České mincovny o hmotnosti jedné poloviny gramu je věnována patronům - světcům, kteří se za nás přimlouvají u vyšší moci a drží nad námi ochrannou ruku. Po svatém Floriánovi se představuje svatá Barbora. Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně před nebezpečím náhlé či násilné smrti Svatá Barbora je podle legendy označována za patronku týraných a opuštěných dětí. Svatá Lucie je zase patronkou slepých a symbolem světla. Jaké předkřesťanské svátky a zvyky ale mohly s legendami o těchto dívkách splynout? Proč chodí dívky dodnes 4. prosince na větvičky, kterým říkáme barborky Barbora, Barborka, svatá Barbora. Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. V tento den z tradice uřezáváme větvičky ovocných stromů, nejčastěji třešní nebo višní, ale také z ostatních ovocných stromů nebo i jiných stromů, například bříz nebo kaštanů. Prostě takových, které za tradovaných podmínek dokáží rozkvést a.

Svatá Barbora. Podle legendy byla Barbora velice krásná a moudrá dívka, která se narodila v Nikodemii v tehdejší Malé Asii ve 3 stoleti. Narodila se údajně v rodině bohatého kupce. Matka krátce po porodu zemřela a otec převzal celou výchovu sám. Otec Barbory byl pohan a tudíž nepřítel křesťanství, které v té době. Svatá Barbora byla mučednice. Podle legendy jí ve 4. století setnul mečem hlavu vlastní otec. Bývá uctívána jako patronka havířů, dětí, dělostřelců, architektů a matematiků. Ochraňovat má také další povolání, u nichž hrozí riziko náhlé či násilné smrti. Je to rovněž ochránkyně proti smrti bleskem v časech.

Svatá Barbora - legenda :: ZŠ a MŠ Olešn

 1. Podle legendy se o slávu studánky sv. Barbory v 19. století zaslouží zbožná rodačka Anna Štolcpartová (†1863). Místní zámek. Této slepé ženě se prý pravidelně ve snu zjevuje bíle oděná svatá Barbora. Ta Anně poradí, aby studánku nechala vyčistit. Anna ji poslechne a vzápětí se jí vrátí zrak
 2. 4. prosince - svatá Barbora. Barbora byla podle legendy krásná dcera bohatého kupce Dioscura. Žila počátkem 3. století v Nikomédii (dnešní Turecko). Její otec byl zapřisáhlý nepřítel křesťanů a chtěl chránit dceru před vlivy špatného světa a nápadníky za každou cenu, proto ji věznil ve věži
 3. Dokonce ani svatá Barbora nebudí hrůzu, ačkoli její příběh je taky tragický. Svátek svaté Lucie je nepopsatelně strašidelnější. Ženy v bílém. Už to dávno není pravda, ale kdysi chodívaly v tento adventní den po vesnicích Lucky. Byly to mohutné ženy, oblečené do bílého plátna

pasionálu, dále se zabýváme etymologií pojmu legenda a poátky tvorby legend ve světě i v þeských zemích. V následující kapitole struně zmiňujeme podstatu charakteristiky. Staroeský pasionál, legenda, hagiografie, muednice, světice, svatost, svatá Barbora, svatá Kateřina, svatá Agáta. Annotation This bachelor thesis. Sv. barbora. V tu chvíli skonala nejen svatá Barbora, ale i její otec, kterého vzápětí usmrtil blesk a také sv. Julie. Svatá Barbora zemřela zřejmě roku 303 n.l. Svatá Barbora byla patronkou horníků a dělostřelců. Nejčastěji bývá zobrazena s věží a palmovou ratolestí

Historie lidstva je prošpikována mnoha mučedníky. Svatý Florián a Svatá Barbora obětovali svůj život ve jménu křesťanství a stali se patrony různých profesí.Svatý Florián ochraňuje všechny ohnivé povolání jako jsou např. - hasiči, hutníci, kominíci nebo pekaři Barbora Kabátkov á (zpěv a harfa) Tak počíná vyprávění o Svaté Cecílii ve sbírce Zlatá legenda janovského arcibiskupa Jakuba de Voragine, kterou sepisoval koncem 50. let 13. století. Cecílie se stala patronkou hudebníků, neb zpívala Bohu za zvuku hudebních nástrojů. Tím však náležela mezi velkou řadu významných.

4. prosinec | Svatá Barbora z Nikomédie - Svátek svaté Barbory. Jedná se o den 4. prosinec, přesně dvacet dní před Štědrým dnem, ke kterému se váže krásná lidová, původně pohanská tradice řezání barborek ( Barborky ) větviček jabloně, třešně, či trnky a nebo zlatého deště. Pokud barborka dívce či ženě do. Contents Obsah Úvod 7 Pomlázka 37 Nový rok nám začíná 8 Pomlázkové právo 38 Jak se dříve vítal Nový rok 8 Hry s vajíčky 39 Zvyky a pověry 8 Beránek 39 Novoroční koledy a vinšování 9 Zajíček 39 Novoroční vinšování a přáníčka 10 Vajíčko 40 Pranostiky 10 Velikonoční pečivo 41 Velikonoční pokrmy 42 Tři králové 11 Pranostiky 42 Legenda 11 Způsoby.

Svatá Barbora, patronka havířů | Muzeum Mineral

13.12. - Svatá Lucie bývá líčena jako dcera bohatých a vznešených rodičů. Legenda vypráví, že se rozhodla pro panenský život, všechny nabídky k sňatku odmítala a svůj majetek rozdala chudým. Jednou si prý dokonce vypíchla oči, aby tak odradila dalšího z nápadníků, ale jako zázrakem jí byl zrak vrácen About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Napište nám a domluvte si ochutnávku Nebo se nás zeptejte na cokoli. Těšíme se na Vás Postava svaté Barbory a její život však nejsou historicky doloženy, proto ji roku 1969 Katolická církev vypustila ze svého seznamu svatých. Kateřina, později svatá Barbora, byla pravděpodobně dcerou pohanského obchodníka a žila s rodinou v Nikomedii. Když její otec zjistil, že věří v Krista, nechal ji zavřít do věže

Svatá Barbora je patronkou horníků, geologů, architektů, pokrývačů, dívek a vězňů. Skutečnost, že i dnes je přikládána velká pozornost pomoci patronů, je patrná v mnoha tunelech, ve kterých byla při inauguraci tunelu postavena socha sv Svatá Barbora se stala se ochránkyní všech, kteří mají co do činění se střelným prachem a zbraněmi a její podoba je často vyryta na hlavních děl a zobrazována na praporcích. Jedna legenda také praví, že svatá Barbora zjevila se jednou šlechtici, který ji vzýval o pomoc

Barbora - Víra pro dět

Svátek sv

Zapomenuté tradice: Co dělali naši předci na sv

 1. Svatá Barbora je mučednice, které podle legendy ve 4. století setnul mečem hlavu vlastní otec. Bývá uctívána jako patronka havířů, dětí, dělostřelců, architektů a matematiků. Ochraňovat má také další povolání, u nichž hrozí riziko náhlé či násilné smrti
 2. Legenda o sv. Barbo e. Jm no Barbora pr p vodn , tedy v dob ch msk ho imp ria, ozna ovalo barbarku (Barbara), tedy enu, kter nebyla mskou ob ankou. Sv. Barbora podle legendy ila ve 3. stolet po Kristu a byla jednou z nejpopul rn j ch sv tic st edov ku a. Narodila se v rodin bohat ho kupce, pohana a nep tele k es anstv
 3. Sv. Barbora. Sv. Barbora. Svatá Barbora, patronka horníků, je velmi oblíbená světice. Vzývána je hlavně jako pomocnice umírajících a těšitelka vězněných. Lidé věří, že Barbora dovede umírající bezpečně k Božímu trůnu. Byla sťata roku 306. O jejím svátku se odedávna dávají do vody třešňové větvičky, aby.
 4. ulosti např. při morových epidemiích. Dle legendy byla svatá Barbora krásná dívka, jež se narodila v druhé polovině 3. Století, nebo na začátku 4. Století n.l. v Nikomédii v Malé Asii jako jediná dcera bohatého kupce.

Proč si připomínat svatou Barboru? - Církev

SVATÁ BARBORA 4.12. slavíme svátek sv. Barbory. Barbora pocházela z bohaté římské rodiny, byla však plná ideálů a nechtěla žít prázdným nesmyslným životem římské smetánky. Poznala křesťany, kteří v té době již v římské říši žili, ale scházeli se tajně, protože byli krutě pronásledováni Svatá Barbora byla mučednicí, která byla popravena svým vlastním otcem kvůli křesťanské víře. Jejím nejčastějším atributem je proto věž se třemi okny, v níž ji otec věznil. Barbora, která je patronkou horníků, bývá také zobrazována s kalichem a hostií či s monstrancí prosince - Svatá Barbora; Legenda praví, že Barbora žila ve 3. století našeho letopočtu v antické Nikomedeii (dnešní přístavní město Izmit v Turecku). Její otec byl bohatý obchodník a v rámci zaměstnání byl často pryč z domu. Barbora byla díky svému věnu a kráse dobrou partií, zajímalo se o ni mnoho mužů a otec.

Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá

Barbora, panna a mučenica : Životopisy svätýc

sv. Barbora - patronka horníků Muzeum Keltičkova kovárn

Naše tradice: Svatá Barbora a svatá Lucie — Česká televiz

Taká svatá Lucie, stejně jako Mikuláš a Barbora, žila podle legendy na přelomu 3. a 4. století, a to v Syrakusách za Diokleciánova pronásledování křesťanů. Stejně jako svatá Barbora pocházela ze zámožné rodiny a jako křesťanka oddaná Bohu se odmítla vdát Legenda amerického indie komiksu Charles Burns a jeho poslední dokončená trilogie Naposled o tom, jak děsivé může být přijetí vlastní zodpovědnosti. Doug je mladý fotograf a performer topící se ve vlastních surreálních snech a halucinacích navozených uklidňujícími léky. Svatá Barbora totiž mapuje nechvalně. Svatá Barbora je podle legendy označována za patronku týraných a opuštěných dětí. Svatá Lucie je zase patronkou slepých. Jak Novogotický kostel sv. Barbory v Adamově je farním kostelem farnosti Adamov. Byl postaven knížetem Aloisem Lichtensteinem v letech 1855-1857 podle návrhu vídeňského architekta Josefa Hiesera Legenda o svaté Kateřině. Kateřina žila kolem roku 300 v Alexandrii, egyptské římské provincii. Pocházela ze vznešené a bohaté rodiny, byla to dívka krásná, ale také vzdělaná, vynikala moudrostí, bystrostí a výřečností Home page > Aktuality > SVATÁ BARBORA, tradice, na kterou se u dělostřelců nezapomíná SVATÁ BARBORA, tradice, na kterou se u dělostřelců nezapomíná Napsal uživatel Michal Abrhám dne 5

Kudy z nudy - Oslavte svátek sv

Chodí u vás Barbora? Nezapomeňte na punčochu a větvičku do

Cecilie byla nebeskou lilií pro svůj panenský stud, nebo je nazývána jen lilií, protože byla bělostná svou čistotou, svěží svou odhodlaností, vonná svou dobrou pověstí Tak počíná vyprávění o Svaté Cecílii ve sbírce Zlatá legenda janovského arcibiskupa Jakuba de Voragine, kterou sepisoval koncem 50. let 13. století ŽIVOTOPIS. Pocházela ze Syrakus. Proti její vůli ji rodiče zaslíbili bohatému mladému pohanovi. Matka, až po svém uzdravení na přímluvu sv. Agáty, se smířila s přáním Lucie, která chtěla žít v celibátním zasvěcení Kristu. Snoubenec ale nesouhlasil. Za Diokleciánova pronásledování ji udal jako křesťanku Svatá Markéta Antiochijská byla mučednice žijící na počátku 3. století v Antiochii (území dnešní Sýrie). Pro nás je významná tím, že ve 13. století věnoval její ramenní kost Břevnovskému klášteru král Přemysl Otakar II. (podle jiných pramenů král Béla II.). Legenda o sv

Svatá Barbora - Blog České mincovn

Svatá lucie svátek, kdy slaví svátek lucie? lucie má svátek 13