Home

Regionální travní směs

Druhově pestré travní směsi regionálního původu - sběry

Regionální travobylinná smě

Regionální směsi Agrosti

TRAVNÍ SMĚSI AGROKOP Vám dávají jistotu odborní regionální zástupci. Krmná hodnota (bez započtení 8 stávajícího porostu) Odrůdy uvedené na této dvoustraně jsou právně chráněny. ZEM D LSK TRAVNÍ SM SI 6 Doporučený výsevek:30-35 kg/ha 5.1. Legislativní omezení při tvorbě regionální směsi 26 5.2. Legislativní omezení při zatravnění 30 5.3. Ekologické zemědělství 30 6. Získání osiva 31 6.1. Ruční sběr 31 6.2. Kombajnování a kartáčování 32 6.3. Pěstování v matečných porostech 34 6.4. Výdrolky ze sena 35 7. Čištění osiva 36 8. Míchání.

Regionální travní směs Bromion se v regionu Moravský kras může hodit i v situacích jako: 1) Ochrana biodiverzity a stability travních porostů v MK 2) Protierozní opatření: zatravňování závrtů, výsev travnatých pásů při okrajích orné půdy nad krasovými žleby 3) Zatravňování orné půdy nad jeskynními systém telefon: +420 222 516 115. e-mail: prodej@obchudekcsop.cz. číslo účtu: 107-162 247 02 47/0100 (Komerční banka) Dům ochránců přírody v Praze Michelská 48/ Poradenství pro zemědělské směsi: Marek Podrábský +420 604 578 260 poradenstvi@seedservice.cz. Poradenství pro trávníkové směsi: Pavel Brůžek +420 733 508 979 Pavel.bruzek@seedservice.cz Ing. Miroslav Kozák +420 732 659 857 Kontakt na regionální zástupce a sídlo firmy >> 2. travní směsí osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě uznaným osivem nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivem kontrolovaným úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu.

Regionální směs semen | csop

Bělokarpatská regionální směs (10% bylin), 1 kg E-SHOP

  1. Bromion MK - regionální směs pro suché trávníky 1 kg Zavřít galerii. Zavřít galerii. 1/1. Ilustrační fotografie.
  2. Pondělí - Pátek 9 - 17. Sobota - Neděle 9 - 15. Od 23. prosince do 28. února je obvykle zavřeno, pokud nepřijde jaro nečekaně brzy
  3. použít komerční travní/jetelotravní směsi osiv. Směsi musí být složeny výhradně zdruhů domácí flóry (tj. bez rodových a druhových kříženců trav a jetelovin) a českých odrůd vyšlechtěných bez použití polyploidizace a mutageneze. 3.2.2 Regionální směsi osiv (směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí
  4. 1. příslušným orgánem ochrany přírody 5) schválené regionální travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách 31), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a) nebo b), neb
  5. Při výsevech se používá druhově obohacená regionální travní směs, což prospěje zdejšímu hmyzu. Až budou všichni zemědělci hospodařit takto, bude potřeba méně ochránců přírody, konstatuje s nadsázkou František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR..

Regionální směsi - Agrostis Obcho

Regionální zastoupení AGROKOP HB - Ladislav Čejka 736 166 309, Ing. František Gregor 605 717 160, Ing. Karel Kameník 603 518 945, Ing. D. Kyselý 777 772 06 a) založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí podsevu nebo samostatného výsevu 1. příslušným orgánem ochrany přírody^5) schválené regionální travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředníc

Živa - druhově obohacená jetelotravní směs, 20 kg. ŽIVA - druhově obohacená jetelotravní směs . Složení: Trávy 95 % obsahu v travní směsi: Psárka luční (Alopecurus pratensis) 12%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 1%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 12%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 4%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla) 20%. Při zatravnění je každopádně nutné respektovat území s vyšší ochranou, kde lze používat jen druhově bohaté nebo regionální travní směsi. V současnosti je u nás k dispozici jediná regionální směs, a to pro oblast Bílých Karpat Celkem bylo zatravněno 11 ha regionální travní směsí (85 druhů rostlin), 64 ha druhově obohacenou travní směsí (16 druhů rostlin) a 39 ha vojtěškotravní směsí (4 druhy rostlin). Na nákup regionální a druhově obohacené travní směsi přispěla AOPK ČR z Programu péče o krajinu

Parková travní směs | SEED SERVICE s

regionální travní směs Česká botanická společnos

Na nákup regionální a druhově obohacené travní směsi přispěla AOPK ČR z Programu péče o krajinu. Průběžné výsledky studie AOPK ČR Monitoring nadzemní a půdní bioty travních porostů krasových plošin ve vybraných oblastech I. a II. zóny CHKO Moravský kras, realizované Zemědělským výzkumem, spol. s. r. o. Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/15.00753 Celkové způsobilé výdaje: 32 606 282,10 Kč Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00 Z toho dotace EU (Kč): 0.00 Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. listopad 201 Travní směsi. Vyrábíme pro vás několik desítek travních směsí, které jsou podle účelu použití a velikosti osévané plochy členěny do osmi produktových řad. Všechny travní směsi uváděné v této nabídce odpovídají požadavkům na odrůdovou pravost, čistotu a klíčivost a jsou sestaveny z druhů a odrůd povolených. Regionální travní směsi jsou uplatňovány hlavně při zatravňování pro účely ochrany přírody. Tento typ zatravňování je finančně velmi náročný zejména ve fázi získání osiva. Práce na regionální úrovni totiž vyžaduje individuální druhové složení a sběr semen v okolí zatravňovaných lokalit. Využívají ho. 1) Bylinná obchodní směs, založeno výsevem 10 kg.ha-1, směs obsahovala 26 rostlinných druhů (6 trav, 2 jeteloviny, 18 bylin) 2) Regionální směs trav a leguminóz s přídavkem bylin, založeno výsevem 40 kg.ha-1, směs obsahovala 31 rostlinných druhů (6 trav, 3 jeteloviny, 22 bylin) 3) Regionální směs (ad 2) přiseta v pásu d

Travní porosty velká biodiverzita. 1. Údržba zachovalých travních porost • druhově bohatá směs • regionální směs Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru • běžná směs • druhově obohacená směs • regionální směs Dotační tituly AEKO -zatravnění. Obalovaná travní směs je určena jak pro zakládání nových trávníků, tak i k regeneraci již založených ploch. Travní směs na slunná a suchá místa. Vhodná pro stanoviště, která jsou celodenně pod přímým slunečním zářením nebo mají horší závlahové podmínky Travní směs zasejte v teplých a vlhkých podmínkách, v nichž se rychle ujme a vyklíčí. Ideální je začátek podzimu, kdy je půda ještě teplá. Semeno můžete vyset i na jaře, ale protože je půda ještě chladná, nemusí růst tráva tak dobře. V létě nesejte, protože mohou semena zaschnout nebo odumřít

Název projektu: Tvorba regionální semenné směsi a podpora biodiverzity luk v CHKO Litovelské Pomoraví Začátek realizace: 2008. Konec realizace: 2010. Místo realizace: - PR Kačení louka - PR Novozámecké louky - PR Plané loučky Odpovědná osoba: Michal Krátký Podnětem pro zahájení snah o vyprodukování regionální semenné směsi byl fakt, že v 90. letech 20. století. Například v Bílých Karpatech už dlouhodobě používají pro osev regionální travní směsi, což je bezvadné. Spíše na začátku je zatravňování pomocí druhů regionálního původu v jiných chráněných oblastech Moravy, popsal Jiroušek

Regionální přírodní kosmetika Hortus travní směs zahrada 4 kg. 589 +-ks. Koupit. skladem TRAVIN Trávníkové hnojivo s účinkem proti plevelům - 4 kg. 399 +-ks. Koupit. skladem Travní směs SPORT 0,5 kg . 89 . MALL.CZ - široká nabídka bílého zboží, elektro, pc a mobilů, hraček, sportovních, zahradních a chovatelských potřeb regionální travní směs: 9 210 Kč/ha Žadatel je povinen založit travní porost čistosevem nejpozději do 31. 5. 2004, a to úředně uznanou travní směsí 3.4 TVORBA TRAVNATÝCH PÁSŮ NA SVAŽITÝCH PŮDÁCH (NV AEO § 9) 9 440 Kč/ha Žadatel je povinen založit travní porost čistosevem nejpozději do 31. 5 Na obalu travní směsi by měla být informace o zastoupení jednotlivých druhů ve směsi, názvy odrůd a vyznačena lhůta, po kterou je směs možno použít. Pokud si volbou trávníkové směsi nejste jisti, nechte si třeba v OBI poradit. Zaséváme. K osívání nového trávníku si vyberte den, kdy je, pokud možno, bezvětří

Pro zvýšení druhové rozmanitosti navíc použila regionální travní směsi. kategorie: Osobnost Petr Moucha. Petr Moucha je vzděláním lesní inženýr a celý svůj život zasvětil ochraně přírody. Působil v Českém krasu a na Křivoklátsku, od roku 1972 byl vedoucím Správy CHKO Český kras Travní směs Parková 1kg. Ideální pro okrasné a reprezentační trávníky. Vrátit se zpět do obchodu Přihlášení k vašemu účtu. Nemůžete vyplnit toto pole. Přihlásit se. Nová registrace Zapomenuté heslo. Registrace AGRO Travní směs dosev je vhodná pro dosev a rychlou regeneraci poškozených míst v trávnících. V travní směsi jsou vybrané odrůdy jílků, které se vyznačují především rychlým startem při klíčení a silným odnožováním. Již za 3 týdny od dosetí bude trávník ucelený V letošním roce proběhne úprava půdy a vysetí travní směsi. V příštím roce by byly vytyčeny cesty, oplocenky a proběhne samotná výsadba dřevin a keřů. Počítám tedy s tím, že se tímto lesoparkem budou Znojmáci procházet už v květnu příštího roku, neskrývá nadšení Jakub Malačka, starosta města Znojma

TRAVNÍ směsi - Květnaté louk

EUROGREEN travní směs. Položení umělého trávníku, zapracování vegetační vrstvy a výsev EUROGREEN travní směsi. Hybridní trávník EUROGREEN Představení technologie EURODRAIN 1. Odstranění nevhodného trávníku 3. Drenážní systém, štěrbinové drenáže EURODRAIN 2. Srovnání povrchu 4. Založení nového trávník Jsem přesvědčená, že stejně jako regionální potravina patří na český stůl patří domácí travní druhy a směsi z nich míchané do české krajiny, prohlásila Blanka Pivoňková. Na rozdíl od potravin, jejichž původ se někdy zjišťuje velmi obtížně, původ českého osiva pozná každý podle návěsky 10.1.5.6 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru - regionální směs Podopatření 10.1.6 Biopásy Podopatření má za cíl podpořit biodiverzitu ptactva, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině skrze zajištění potravních zdrojů a poskytnutí úkrytů v období, kdy je jich v zemědělské krajině. Pokračovaly práce na založení regionální travní směsi pro region Moravský kras _ na Agrostis trávníky s.r.o. pokračovaly výsevy semen ze sběrů v Moravském krasu s cílem ověření klíčivosti a výtěžnosti, postupné zakládání matečných porost

Travní směsi SEED SERVICE s

Aktuální katalog firem v kategorii travní směsi Olomouc. travní směsi v regionu Olomouc - Najisto.cz Pravděpodobně máte vypnutou podporu Javascriptu, pro lepší prožitek z prohlížení Najista jej doporučujeme zapnout Regionální travní směsi Bělokarpatská luční směs, 1 ks, 0,5 kg . 311,00 Kč 270,43 Kč bez DPH 311,00 Kč Bělokarpatská regionální směs (20% byliny), 50 g . 125,00 Kč 108,70 Kč bez DPH 125,00 Kč. Travní směs obsahující velké množství planými divoce rostoucích druhů rostlin Dalšími tématy byla obnova původních polních cest nebo příprava regionální travní směsi, na jejímž vývoji spolupracuje Správa CHKO se Sdružením Krajina. Důležitou částí programu bylo téma zvýšené návštěvnosti CHKO a s tím spojenými problémy, především vjezdy vozidel mimo silnice a komunikace, táboření mimo.

VV-6/1 Luxusní rekreační travní směs Agrosti

Travní směs Regenerace 0,5kg. Přihlásit se Napište nám. Zavolejte nám: +420 388 440 099 | +420 720 127 959. Měna : CZK. Česká koruna (CZK) Euro (EUR). AGRO Travní směs SPORT je připravena z kvalitních travních odrůd, které při správné péči vytváří středně jemný, hustý trávník odolný vůči sešlapávání. Trávník ze směsi SPORT využívá vlastností travních odrůd s vysokou odolností proti poškození a schopností rychlé regenerace a rychlého růstu, což jej určuje pro intenzivně zatěžované plochy u.

Travní směsi louky a pastviny; Nejprodávanější 1. Běžná cena: 1 673 Kč . Naše cena: 1 250 Kč. Regionální travní směsi. Bělokarpatská rozkvetlá louka ( bylin), g. Směs semen obohatí trávník o medonosné rostliny důležité pro čmeláky. Květnaté louky představují moderní alternativu k intenzivně udržovaným, krátce. Krásně rozkvetlá louka plná bylinek nemusí být charakteristická pouze pro podhorské oblasti

1)Bylinná obchodní směs, založeno výsevem 10 kg.ha-1. 2)Regionální směs trav a leguminóz s přídavkem bylin, založeno výsevem 40 kg.ha-1. 3)Regionální směs (ad 2) přiseta v pásu do obchodní luč ní směsi 4)Úhor - spontánní úhor bez zásahu Cílem pokusu bylo ověřit možnost využití fytomasy po Pastevní travní směsi. Směsi pro pastviny Vyberte si z široké nabídky pastevních travních směsí , které prodáváme v našem e-shopu

UNI 4 Aroma travní směs luční - Agrostis Obchod

Regionální směs semen csop

Výběr travní směsi. Směsi pro nový výsev je vždy třeba cíleně vybrat! Zohlednit se musí především podmínky oblasti jako je množství srážek, rozdělení srážek během vegetačního období (jarní a letní přísušky), nebezpečí vymrzání a s tím také související intenzita využívání porostu (počet sečí a hnojení) Travní směs Stín 2Kg (Travní směs Stín 2Kg) STÍN unikátní směs Unikátní směs do stínu s 5% lipnice nízké (poa supina). Licencované použítí od Saatzucht Steinach. Tato směs Vám vyřeší problém se zatravněním zastíněných vlhkých ploch. Směs obs Travní směs Sport 1kg Zavřít galerii. Zavřít galerii. Ilustrační fotografie. Travní směs Sport 1kg. 0 %. 0 recenzí. Obnova travních porostů regionální směsí. V travní směsi jsou vybrané odrůdy jílků, které se vyznačují především. Využívá se pro obnovu všech typů trávníků po zimě a po letních přísušcích. Poškozená místa v trávníku přisejeme novou, nejlépe stejnou travní směsí. Mladý trávník současně přihnojíme komerční směs semen spontánní sukcese 15 10 5 0 regionální nebo komerční travní směsí a spontánní sukcesí v Bílých Karpatech. Hojnost výskytu v okolní krajině byla hodnocena počtem druhů v polích mapové sítě o velikosti 3,1 × 2,8 km

Druhově pestré osivo – luční, bylinné travní směsi | AgrostisPažit - zátěžová trávníková směs | SEED SERVICE sSměsi pro realizaci dotačních titulů MZe - Osivo - DružinaTravinobylinné směsi | Agrostis

Frankova, E.: UCHYCENÍ SEMENÁČKŮ BYLIN DOSÉVANÝCH DO INICIÁLNÍCH STADIÍ VEGETACE BĚHEM OBNOVY DRUHOVĚ BOHATÝCH LU Chtěli byste květnatou louku? Je několik možností, jak kvetoucí louky zakládat. Na trhu jsou různé lákavé směsi semen s pestrým druhovým složením. Do zahrádek si je můžete vyset. Ve volné krajině.. Travní porosty a greening Plochy G dočasných čistých travních porostůna o.p. jsou z hlediska plnění greeningu neúčinné ! - trávyjako součást směsi s N vázajícími plodinami -do 50% - EFA -meziplodiny - podsev trávy do HP - popř. směs vyjmenovaných trav zakládání každoročním výsevem směsi neb