Home

Odvětrání základové desky proti radonu

Odvětrání základové desky. Od: stepan3 23.11.17 08:59 odpovědí: 9 změna: 24.11.17 20:26. Zdravím všechny! Máme vysoké radonové riziko a budeme mít podlahové vytápění. To znamená (krom kvalitní hydroizolace pro vysoké rad. riziko) pod deskou větrat. Na pozemku máme asi 5 cm ornice, zbytek je samá břidlice při výskytu středního radonového rizika není nutné realizovat odvětrání základové desky, je však potřeba provést kvalitně izolaci stavby kvalitním materiálem. Ideální jsou PVC folie např. FATRAFOL 803 atd. Montáž této izolace bych svěřil odborné firmě, která zaručí kvalitní provedení, které musí být plynotěsné 1) Izolace proti střednímu radonu+odvětrání pod zákl.desky ve výši cca 35 900 Kč vč. DPH (model 2021) 2) Odvětrání radonu ze zákl.desky-odtah do ventilační tašky bez ventilátoru ve výši cca 9 000 Kč vč. DPH. Nopová fóli OPATŘENÍ PROTI RADONU Z VODY. Je-li zdrojem radonu v domě podzemní voda, připadají do úvahy tato opatření. pomocí speciálního zařízení (např. aerací) radon z vody odstranit (z ekonomických důvodů to připadá do úvahy pouze u větších zdrojů vody, zejména pro hromadné zásobování) zajistit dostatečné odvětrání.

Dobrý den, stavím RD v lokalitě s vysokou radonovou zátěží. Rozhodli jsme se pro odvětrání základové desky a dodatečně i pro řízené větrání s rekuperací - věřím, že rozumná volba. Zpracované nabídky mám na Atreu duplex 300 EC, dee fly 90 a AKOR 280 Odvětrání základové desky . Základová deska odděluje stavbu od podloží. Každá stavba je separována od podloží, aby do ní nepronikala zemní vlhkost a radonové plyny. Při použití systému copule se v základové desce vytvoří pod celou stavbou systém propojených klenbových dutin, čímž vznikne prostor, do kterého se.

Stavba základové desky je první fází stavby rodinného domu. Ukážeme vám, jak na to od vykopání zeminy po zalití desky betonem.Navštivte náš e-shop na https:/.. Principy ochrany nových staveb proti radonu .Podrob-něji jsou popsány požadavky na protiradonovou izolaci, odvětrání podloží, odvětrání vzduchových mezer v kontaktních od obvodových stěn je limitována možností promrzání základové půdy [2] ČSN 73 0601 (2006) Ochrana staveb proti radonu z podloží. ČNI, Praha, 2006 [3] Jiránek M.: Přehled izolací proti radonu na českém trhu. In.: Materiály pro stavbu 6/2006, pp. 30-32 [4] Jiránek M., Honzíková M.: Radon - stavební souvislosti I. ČVUT v Praze, 2012 [5] Jiránek M., Honzíková M.: Radon - stavební. Odvětrání radonu a vlhkosti pomocí prvků MODULO její hutnění při zakládání staveb při současném zvýšení tuhosti základové desky Jako podklad slouží v závislosti na požadované odolnosti proti zatížení podkladní beton nebo zhutněný štěrk Pro dokonalou neprostupnost betonové základové desky (pro radon) je též nutno provést dokonalé utěsnění všech prostupů inženýrských sítí touto deskou. Utěsnění musí být provedeno stále pružnými tmely (silikon, butadien, lukopren apod.), aby při tepelné dilataci např. odpadových potrubí nedocházelo ke vzniku trhlin

Odvětrání základové desky - Poradte

Musí se samozřejmě udělat dostatečná a kvalitní proti radonová izolace základové desky a při horší situaci i odvětrání základové desky - to musíme my. Podlahové topení účinky radonu zvyšuje proto, že se zahřívá přímo podlaha, tedy i základy a vyššími teplotami se uvolňuje vyšší množství radonu, ale. Podmínky, jak se proti radonu chránit, nám bez ohledu na to, jaké varianty ochrany už známe, stavební úřad stanoví v rozhodnutí o umístění stavby či ve stavebním povolení. Konkrétní ochrana a izolační systém, případně i odvětrání, se navrhne na základě radonového indexu konkrétního pozemku, hydrogeologických a.

Odvětrání základové desky

Radon je půdní plyn. Jeho výskyt v přírodě je zcela běžný, proč se o něm tedy tolik mluví v souvislosti se stavbami? Jde o to, že pokud radon proniká do uzavřeného prostoru stavby, zvyšuje tam svoje koncentrace a pro obyvatele může být nebezpečný, totiž karcinogenní. Jak dělat opatření proti radonu na rodinném domku Poptávám odvětrání: Popis: - dodatečné odvětrání základové desky RD - dům je nyní ve fázi hrubé stavby - z důvodu opatření proti radonu (střední index) - včetně dodání materiálu Půdorys domu: - cca 16 x 14 m Termín: - co nejdříve Lokalita: - Chrudi Ochrana staveb proti radonu z podloží. 27. 12. 2015. Koncentrace radonu v půdním vzduchu dosahuje na našem území vyšších hodnot (běžně se pohybuje v rozsahu 10 000 až 100 000 Bq/m³), a proto bývá podloží hlavním zdrojem radonu v domech. Radon do vnitřního prostředí proniká netěsnostmi ve spodní stavbě (trhlinami. Pokud ovšem postavíme překážku unikajícímu radonu např. v podobě objektu (základová deska), začne se radon pod touto překážkou hromadit a jeho koncentrace v půdě je mnohem vyšší. Radon se přitom z geologického podloží dostává pomocí dvou základních jevů - difúze a konvekce VARIANTA C (nejbezpečnější) je určena pro nízký, střední a i vysoký radonový index stavby i nad 60 kBq /m 3 a pro použití podlahového topení, většinou platí pro objemovou aktivitu radonu do 60 kBq /m 3, že se odvětrání zabuduje, vytvoří jako preventivní a zprovozní jen při negativních výsledcích měření radonu před kolaudací v objektu !!! osazením větrné.

Popis: provedení izolace základové desky a ochrana proti radonu Specifikace: - navržena je vodorovná izolace proti zemní vlhkosti kombinovaná s ochranou proti možnému působení radonu ve skladbě nad podkladní betonovou deskou - 2x penetrační nátěr - 1 x netex geotextilie 300g/m Dalším krokem ve výstavbě nového rodinného. Izolace spodní stavby proti vodě a radonu. 21. 4. 2013. Česká republika patří mezi 10 států v Evropě, ve kterých geologické podloží obsahuje ve zvýšené míře uran. Ten se jako nestabilní prvek velice pomalu rozpadá na různé prvky, mimo jiné i na plyn radon. Státní orgány se rozhodly radon měřit, určit limity a. Základová deska je něco jiného. Drobná odbočka ke správnému názvosloví. Základová deska není podkladní beton na pasech! Základová deska je druhem plošného základu vyztužená dle statického výpočtu a její tloušťky se pohybují od 0,3 m výše a tvoří základovou konstrukci pod celou plochou objektu.Samozřejmě i jednoduché stavby, jako jsou rodinné domy, se mohou. Zde naleznete ukázky řešení pro základové desky rodinného nebo bytového domu bez suterénu. Zamezte pronikání radonu do vašeho domova! Radon Test. Úvod Firma Reference Radon a jeho zdravotní účinky Energetick Příklad izolací proti vodě a radonu mPVC FATRAFOL

Základová deska Dřevostavby - Uspornedomy

 1. Kurzy radiační ochrany. Ústav poskytuje vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany, které splňuji všechny požadavky na vysokou odbornou úroveň. Na základě Rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/OEHO/1053/2013 ze dne 3.5.2013 je Ústav oprávněn pořádat kurzy, které jsou další odbornou přípravou vybraných.
 2. Návazné práce Tepelná izolace základů Izolace proti zemní vlhkosti (či tlakové vodě) a proti radonu. Pokud jsou při měření rovinnosti zjištěny na ploše místní prohlubně (do 2 cm) v omezeném rozsahu a mimo prostory uložení stěn, je nutno tuto skutečnost uvést do protokolu převzetí základové desky, ve specifikaci připsat potřebné množství podsypu a upozornit.
 3. eral a je plošně penetrovaná. Výška základové desky je uvažována do 400mm nad stávající terén v nejvyšším bodě. V případě podlahového vytápění instalujeme odvětrání podloží základové desky
 4. Pokud nejde o vyloženě nestandardní základové podmínky, existuje u běžných menších staveb v podstatě jeden typ založení - základové pasy, a na nich uložená základová desky s vrstvou hydroizolace, která tvoří i zábranu proti pronikání radonu. Základy jsou navíc často považovány za jakési nutné zlo

Opatření proti pronikání radonu do objektu — Státní ústav

V provedení ECONOMY základová deska v rozsahu dle Specifikace základové desky - M 2021 - Radon. U domů ECONOMY se základovou deskou je součásti dodávky izolace proti střednímu radonu + odvětrání pod základovou deskou Odvětrání základové desky. 4516 prověřených firem na Odvětrání základové desky a 5816 recenzí. Získejte cenové nabídky zdarma. Poptejte šikovného řemeslníka na Nejřemeslnících

Proti radonu musí být chráněny objekty s tzv. pobytovými prostory. typu spodní stavby základová deska nad terénem nebo suterénní konstrukce v při jednostupňovém opatření a zde s tloušťkou roste i cena hydroradonové izolace a naopak při potřebném odvětrání podloží není nutná zvýšená tloušťka izolace a. Dnes se to prakticky dotýká každého nového RD. Náklady na odvětrání podloží nejsou velké, pohybují se v řádu jednotek tisíc. Co se týká zemních fólií, jsou testovány na radon, tzn. mají stanovený součinitel difúze radonu a základě výpočtu se pak stanoví potřebná tloušťka pro konkrétní stavbu Odvětrání radonu a vlhkosti výrazně snižuje náklady na navážku a její hutnění při zakládání staveb při současném zvýšení tuhosti základové desky a snížení tlaku stavby na podloží. - dokonalá ochrana proti pronikání radonu v oblastech jeho výskyt

radonová zátěž a řízené větrání - Diskuzní fórum TZB-inf

Hyroizolace se středním Radonem. Ahoj, čím by jste izolovali základovou desku se středním radonovým nebezpečím. Jakou ípu a jaký penetrant by jste zvolili. Samozřejmě za rozumné peníze. Samozřejmě, že když dám Glastek 40 special mineral, tak to bude fajn, ale dát 200Kč za m2 mi příjde jako úlet a to je bez penetrace Deska je izolovaná proti vlhkosti a radonu hydroizolačními pásy Glastec 40 special mineral a je plošně penetrovaná. Výška základové desky je uvažována do 400mm nad stávající terén v nejvyšším bodě. V případě podlahového vytápění instalujeme odvětrání podloží základové desky

Domek: Základy + deska

Izolační dílce copule pro trvalé odvětrávání budov

Na základě geologického průzkumu a stavu radonu určí projektant hloubku základových spár a určí i způsob izolace proti radonu. Vykazuje-li pak radon vysoké hodnoty, bude nutné odvětrání, v opačném případě pak postačí izolace. Důležité je však i samotné vytyčení domu Izolace základové desky proti vlhkosti a radonu nízkého a středního rizika. Podklad syntetickou textilií, izolační vrstva polyethylenovou fólií tl. 1,0 nebo 1,5 mm překrytá opět vrstvou syntetické textilie, včetně opracování detailů Cenové rozpětí od 175 do 225 Kč/m 2. Izolace základové desky, nebo sklepa proti. Radonový index pozemku musí být k dispozici nejpozději v době zpracování projektové dokumentace. Na základě změřené koncentrace radonu v podloží v hloubce 0,8 m pod povrchem zpravidla původního, neupraveného terénu a stanovené propustnosti podloží se základové půdy zatřiďují do tří kategorií radonového indexu pozemku podle Tab. 1

Sklep má, oproti základové desce, rozhodně své výhody: Vedle možnosti uskladnění potravin izoluje horní stavbu proti chladu, vlhku a průniku radonu. Rovněž zde mohou být umístěny některé rozvody a nemusejí se pak tahat podlahou. Není problém sklep naplánovat, ale nakonec mohou rozhodovat finance Odvětrání základové desky - Plzeň.739 prověřených firem na Odvětrání základové desky a 288 recenzí z vašeho okolí. Získejte cenové nabídky zdarma. Poptejte šikovného řemeslníka na Nejřemeslnících Obrázek: drenážní trubky pro odvětrání podloží, pod základovou deskou. Po betonáži desky provedete penetrační nátěr PENETRAL ALP a po jeho zaschnutí natavíte hydroizolaci proti radonu například SKLODEK 40 standard mineral. Takto budete mít Váš dům chráněný proti pronikání radonu

ZÁKLADOVÁ DESKA PRO RODINNÝ DŮM - YouTub

ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY Základová deska odděluje stavbu od podloží. vrchní stranu základové desky nebo jiné kon-strukční důvody dané projektem či potřebami Izolační dílce copule zajišťují izolaci proti radonu a zemní vlhkosti. Systém copule zajišťuje také vzduchovou izolaci budov A/ Zvykově odhadnuté řešení. BEZ VÝPOČTU OCHRANY PROTI RADONU DLE ČSN B/ Systémové řešení . DLE NADIMENZOVÁNÍ A VÝPOČTU OCHRANY A TLOUŠŤKY HYDROIZOLACE PROTI RADONU DLE ČSN. Odhadem je navržená mPVC fólie, tl. 2.0 mm (např. FATRA, ALKOR, BORSA apod.) jako jednostupňové opatření, tzn. pouze foliová izolace (2 v 1) jako hydroradonová bariéra s předimenzovanou. Najdete ji na našich stránkách. Radonu desky izolace základové proti vše, co potřebujete. Ujistěte se, že kupujete vyhledávané které desky radonu základové proti radonu základové mají desky radonu proti izolace zákony chránit ženy, existuje jen málo vymáhání, píše Charlotte Florance a Ana Quintana, také s nadací Heritage Foundation Součástí dodávky základové desky je provedení hydroizolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti a současně sloužící jako radonová izolace desky pro stupeň radonu nízký za použití PV fólie Alkotplan nebo Fatrafol tl. 1mm. Dále je také provedeno odvětrání radonu z podloží s vyvedením.

Opatření proti radonu pro novostavby - popsané základní principy, kdy radon musíte a nemusíte řešit Odvětrání podloži - rozkreslené detaily různých způsobů odvětrání podloží. 1) Izolace proti střednímu radonu+odvětrání pod zákl.desky ve výši cca 35 900 Kč vč

Odvětrání radonu z půdního podloží ze základové desky je v konstrukci RD provedeno odtahovým potrubím do ventilační tašky bez ventilátoru Venkovní nezámrzný zahradní ventil V provedení ECONOMY základová deska v rozsahu dle Specifikace základové desky - M 2021 - Radon Zakládání stavby je možné buď formou základové desky a nebo založením na patkách. Výhodou založení na patkách je dostatečné odvětrání pod budovou, čímž eliminujeme průnik radonu do stavby. Je to jedna z možností ochrany proti pronikání radonu do budov

Velatice - Rodinné domy | Černohorská developerská, s

=== Zadání Dobrý večer, měla bych zájem o základovou desku pod dřevostavbu.typ bungalov.11600m x 9300.kvuli radonu odvětrání.na jedné straně dvě řady straceneho bednění navíc === Nabídka Dobrý den, o vaši poptávku mám zájem. Jsme specializovaná společnost z Teplic na kompletní realizaci základů RD vč. testování podloží domu, bezpečného statického návrhu. Jan Stehlík - sanace, opravy a rekonstrukce v oboru izolace vlhkého zdiva, odvětrání radonu a vlhkosti, odvodnění staveb a pozemků Provádíme: jádrové vrtání. řezání řetězovou diamantovou řetězovou pilou. řezání stěnovou pilou. řezání spárovou pilou v betonu a asfaltu do 170mm. odvětrání objektů od vlhkosti a radonu systémem IGLÚ. čištění povrchů tlakovým proudem vody. provádíme zaměřování bodů skrze podlahy, stěny a stropy s pomocí.

Principy ochrany nových staveb proti radonu z podlož

 1. GUTTADRYTEK - tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce. Systém IGLÚ vytvoří odvětrávanou dutinu uvnitř základové desky stavby,. Podívejte se na podlahu , kterou jsem udělal svépomocí. Provětraná dutina uvnitř základové desky , vystavěná pomocí systému IGLŮ , vytváří
 2. ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY Základová deska odděluje stavbu od podloží. Každá stavba je separována od podloží, aby do ní nepronikala zemní vlhkost a radonové plyny. Izolační dílce copule zajišťují izolaci proti radonu a zemní vlhkosti
 3. - vyzdění a vybetonování ztraceného bednění nad úrovní základových pásů v.250mm včetně výplně vnitřního prostou mezi ztraceným bednění štěrkem a odvětrání desky proti radonu. - Hydro izolace 1 x lepenkou DEKGLASS G200S40 max. stření radonové riziko . Svislé konstrukce
 4. Izolace proti vlhkosti a radonu. Tvarovky IGLÚ významně zjednodušují výstavbu meziprostoru mezi zemí a podlahou uvnitř základové desky. Vytvoření celoplošné dutiny je základním prvkem metody hydroizolace a protiradonové izolace domů (objektů) pomocí provětrání, jejichž tradice sálá hluboko do historie starého
 5. Čím zateplit spodní stavbu dřevostavby. Tepelné izolace v obálce budov se za uplynulých třicet let vývoje stavebnictví staly ze spíše doplňkových materiálů jedním z prvků, které jsou podstatnou součástí koncepce a návrhu všech staveb. V dnešní době již málokoho z odborné i laické veřejnosti překvapí, že.

Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření

 1. LITHOPLAST® INSTAL - odvětrání radonu, popis systému Podle normy ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, nemůže být nopová fólie použita jako samostatná protiradonová izolace ale je vhodná jako pasivní nebo aktivní odvětrávaná bariéra proti radonu
 2. izolace proti radonu - Radonový program ČR. Podobné dokumenty. Součinitelé difúze radonu. Pro radonová izolace v kombinaci s větracím systémem podloží nebo s ven lační vrstvou při způsobu větrání Více . Bituthene®Liquid Membrane
 3. y a objemová aktivita radonu. Nejpropustnější jsou štěrky, písky méně a velmi nízkou propustnost má zase naopak jíl
 4. V tomto díle se podíváme na možnosti izolace proti vlhkosti a radonu a začneme s pokládkou obvodového zdiva. Pojďme na to! Hydroizolace a obvodové zdivo. Nejprve si projdeme různé možnosti izolace základové desky proti vlhkosti a radonu, jejich nejvhodnější použití a na co si dát pozor při aplikaci

U každé stavby je navrženo odvětrání radonu procházející domem od horního líce základové desky. Odvětrání je provedeno odtahovým potrubím nad střechu do ventilační tašky bez ventilátoru. U domů se základovou deskou je součástí dodávky izolace proti střednímu radonu + odvětrání zpod základové desky dle ČSN 73. Používají se různé materiály s různými kvalitami z hlediska pevnosti, odolnosti proti vodě atd. Dle stupně tlakové vody se pak volí mezi jednovrstvými nebo dvou vrstvými systémy. Pokud potřebujete pozemek izolovat proti radonu, je třeba volit materiály k tomu určené

proti radonu zcela nevhodné. Jak může vypadat hydroizolace proti radonu z pVC fólie pro nízký radonový index a nižší hod-noty středního radonového indexu stavby, lze mimo asfaltových pásů použít i pVC fólie - pro tyto úče-ly má společnost S ika v portfoliu Sikaplan Wp 1100-15Hl. SkladBa pro nÍZkÝ a StřEdnÍ radonoVÝ. Nopové fólie (strana 2) nopové fólie. příslušenství. Nopová fólie je fólie z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) s polokuželovými výstupky (nopy), které umožňují proudění vzduchu. Nopová fólie má celou řadu využití jak v novostavbách, kde slouží zejména jako drenáž a mechanická ochrana základové konstrukce. Nopová fólie je fólie z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) s polokuželovými výstupky (nopy), které umožňují proudění vzduchu. Nopová fólie má celou řadu využití jak v novostavbách, kde slouží zejména jako drenáž a mechanická ochrana základové konstrukce, tak v rekonstrukcích, kde slouží zejména k odvětrání a odvlhčení stávajících stavebních konstrukcí

Pokud je součásti podlahy, u nepodsklepených objektů, podlahové vytápění je dle normy na izolaci objektu proti radonu z podloží doporučeno provést odvětrání podloží Radon je dneska už skoro všude Proto se dělají už od základové desky protiradonová opatření, která jsou popsána v projektu, aby se pronikání radonu. Základová deska se odlévá z betonu třídy C16/20, nebo C20/25. Jako výztuž do základové desky se volí zpravidla KARI sítě s oky 100 x. Základové desky provádíme po celé ČR. Základová deska je důležitou etapou výstavby rodinného domu. S realizacemi základové desky pro rodinné domy máme zkušenosti již přes 10 let Odvětrání radonu z půdního podloží ze zákl. desky je v konstrukci RD provedeno odtahovým potrubím do ventilační tašky bez ventilátoru. U domů se základovou deskou je součástí dodávky izolace proti střednímu radonu + odvětrání pod základovou deskou. 3.16. Malířské prác Poptávám zhotovení základové desky: Popis: zhotovení základové desky s hydroizolací a izolací proti radonu Objekt: rodinný dům Plocha půdorysu: 11,5 x 12,5 m Lokalita: Lom u Mostu Cena: do 180.000 Kč Platnost poptávky: 1 měsíc. Profil poptávajícího: soukromá osoba z Mostu. Děkuji za nabídky Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.) Cílem je tedy mít správně založené nosné základové pasy a podkladní desku vyztužit dle doporučení v tabulce č.1. s ohledem na výše popsaná rizika. Každý projektant provádí návrh vyztužení dle konkrétních podmínek stavby a na svou.

Ochrana staveb proti pronikání radonu - radon-servis

Izolace Staveb Praha s.r.o. - Rekonstrukce a novostavby střech, izolace základů, klempířské práce - levně kvalitně a se zárukou. Střechy, základy, zelené střechy, tmelení spár panelových domů, klempířské práce a další služby Nopová fólie PROFI 3 x 20 m nopovka 500g. Nopová drenážní fólie je vyrobena z vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Profil drenážní fólie je tvořen polokuželovými výstupky (nopy) 8 mm, které zaručují funkčnost výrobku, odvětrání a pevnostní využití nopové fólie. Odolnost proti UV záření, proti nárazu a lámání, vysok

Kopic — jan kopic (* 4

Odvětrání radonu a vlhkosti pomocí prvků Modulo a výrazně snižuje náklady na navážku a její hutnění při zakládání staveb při současném zvýšení tuhosti základové desky a snížení Hydroizolační panely na ochranu základů staveb proti podmáčení DEFENDER se svou světlou výškou 70 mm a vysokou pevností. Používané dvouvrstvé systémy z modifikovaného asfaltu nalézají nejvíce využití u tlakových izolací.Hydroizolace spodní stavby a základové desky je prováděna v souvislosti s izolací proti radonu, což je plyn způsobující rakovinu plic.Pokud radonový průzkum prokáže nebezpečí radonu, je pak stanoven radonový index a podle něj je pak upravena i skladba hydroizolace.

Můžeme mít podlahové topení, když je na pozemku radon

Opatovice u Brna - Realizované projekty | Černohorská

Inženýrské sítě, hydroizolace, izolace proti radonu - Jak

Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace

Základová deska dle popisu standardní dodávky Radonová izolace Venkovní schody hlavní vstup Zemnící pásek pro hromosvod Čerpadlo na betonové směsi Úprava pláně okolo desky (štěrk) Přisávání vzduchu pro krbová kamna Odvětrání radonu Likvidace odpadu Přípojky do 5m Vrchní stavba Obvodové stěny Vnitřní stěny Kro Nopový pás příznivě rozděluje tlaky zeminy a vyvolává nízké bodové zatížení. Odpadá náročné a zdlouhavé zdění izolační přizdívky. Umožňuje odvětrání, vysušení konstrukce, lze využít jako ochranu proti radonu. Je odolná proti prorůstání kořenů, vůči většině chemikálií a proti hnilobě

Dodatečné odvětrání základové desky RD, půdorys 16 x 14 m

Realizace základové desky s využitím sklopěnového granulátu. Základní surovinou pro výrobu pěnového skla jako tepelněizolačního stavebního materiálu je staré odpadové neboli odpadní sklo, které není možné využít jiným způsobem. Zdrojem odpadového skla je sklo získané ze separovaného sběru odpadu z domácností. Zdění z cihel HELUZ - Část 3: Stavební připravenost 20.5.2020HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. Před zahájením zdění se zhotovuje hydroizolace a izolace proti radonu.Obvykle se natavují asfaltové pásy minimálně s přesahem 150 mm od hrany budoucích zdí nebo v celé ploše Nopová fólie 400 g/m2 PREMIUM d. 20m nopovka š. 1 m. Vyráběna z vysokohustotního poly­ethy­lenu (HDPE),odolnost proti UV záření, odolnost proti většině chemikálií, vysoká životnost - nepodléhá rozkladným procesům. Chrání spodní konstrukci stavby proti vlhkosti a tím zvyšuje její životnos izolace zem.vlhkosti Vedabit V 60 S35 mineral, penetrace základové desky Vedag 101, izol proti zem vlhkosti ,protiradonová bariéra Vedalbit AL V60 S4 vč.montáží základy - prostupy, instalace v základech voda, kanalizace, elektr