Home

Třídnické online hodiny

Pár tipů pro online třídnické hodiny. Už jste se zkoušeli během distanční výuky sejít se svou třídu nejen kvůli výuce, ale taky kvůli podpoře vztahů a sdílení? Zkuste to, většinou to stojí za to. V čase, kdy se děti neschází ve škole, dochází k narušení kontaktů ve třídách, k tomu, že spolu často. Proč třídnické hodiny dělat? 1) Prostor pro sebevyjádření v bezpečném prostředí a bez hodnocení 2) Sociální učení moderované dospělým s neformální autoritou Třída,ve kterémámes žákybližšíosobnívztah, je ta, kde se námbude lépe učit. Třída,ve kterémajížácimezi sebou lepšívztahy, kde si dokážíproblémy vyříkata efektivněspolupracovat, je ta, kam. Cíle třídnické hodiny- klasická versus online Zjišťovat a utužovat klima třídy. Řešit aktuální problémy mezi žáky, mezi třídou a vyučujícími. Upevňovat vztah U-Ž. Formalita. Organizační záležitosti. Podporovat méně formální setkávání třídy. Zachovat kontakt mezi spolužáky Online přes ZOOM (lze stáhnout aplikaci). Nejdéle v den webináře vám přijde na email odkaz, přes který se na webinář připojíte. Lektor je 15 minut před začátkem online. Prosíme vás o připojení o něco dříve, aby se technické problémy odladily před začátkem webináře. Cena. 500 Kč včetně DPH /3 hodiny Lektoř Jak sestavit online třídnickou hodinu? I Přivítání Ať už se uvidíme s žáky přes videohovor, chatujeme či zadáváme podněty ke třídnické práci například e-mailem, v úvodu seznámíme žáky s tím, co se bude dít. Popíšeme, že učení je i to, že se učíme jeden o druhém a jeden od druhého

1# Nastavte si pravidla pro online třídnické hodiny Požádejte o zapnuté kamery pokud to jde. Pokud se osvědčí doporučujeme nechat zapnuté mikrofony, aby děti měly menší zábrany začít mluvit a byli slyšet i bezprostřední reakce jako smích a podobně. I v třídnických hodinách kultivujte prosociální chování Třídnické hodiny online. Během distanční výuky jsme se dvakrát sešli i mimo rozvrh a udělali jsme si třídickou hodinu. Poprvé jsme se viděli 11. listopadu a podruhé 2. prosince. Třídnické hodiny byly nepovinné, přihlásil se tedy jen ten, kdo si chtěl popovídat a vidět se se svými spolužáky Třídnické hodiny online. Naši učitelé se dvě odpoledne sešli u další aktivity v projektu 51 KROKŮ K LEPŠÍMU SPOLEČNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ. Absolvovali zážitkový seminář připravený školní metodičkou prevence na téma třídnické hodiny v online. Nejen, že se seznámili s moderními postupy vedení TH, ale i s úskalími a.

Aktivity pro třídnické hodiny. Abeceda (seznamovací hra) Čas: 10 minut. Cílová skupina: II. stupeň ZŠ. Pomůcky: papír. Instrukce: Každý napíše své jméno tiskacími písmeny pod sebe a ke každému písmenu pak napíše nějakou svoji kladnou vlastnost, dovednost nebo výjimečnost. Příklad Online distanční výuka se nyní soustředí především na předávání vědomostí. Psycholožka Jana Lidická však upozorňuje, že by se nemělo rezignovat ani na práci třídy jako kolektivu. Tento seminář byl o tom, jak a proč aplikovat do distanční výuky i třídnické hodiny Metody osobnostní a sociální výchovy pro třídnické hodiny. www.odyssea.cz 6 NÁROKY KLADENÉ NA UČITELE Interaktivní způsob práce klade zvýšené nároky na práci s pravidly ve třídě. Domníváme se, že pro práci s pravidly (jejich stanovování a řešení jejich porušování) poskytují třídnické hodiny velmi dobrý prostor

Absolvovali zážitkový seminář připravený školní metodičkou prevence na téma třídnické hodiny v online. Nejen, že se seznámili s moderními postupy vedení TH, ale i s úskalími a možnostmi takových hodin při distanční výuce. Největší část semináře byla však vedena interaktivně a tak si na vlastní kůži. Jak na online třídnické hodiny: praktická příručka pro školní psychology V uplynulém roce 2020 čelil svět nečekané výzvě v podobě pandemie Covid-19, která mimo jiné významným způsobem ovlivnila průběh vzdělávání V online prostředí vám každých 14 dní zpřístupníme vhodné aktivity do třídnické hodiny, jejich možné přínosy, podněty k reflexi, upozornění na rizika aktivit. Tyto materiály reflektují věk žáků. Mnohé aktivity můžete navíc realizovat v části jakékoliv hodiny i mimo tu třídnickou Klíčové je samozřejmě to, jaké zvolit pro třídnické hodiny téma - i tomu se bude Jana Lidická v kurzu věnovat. Následně pak v praxi ukáže, jaké metody a nástroje se pro třídnické hodiny skvěle hodí, a to jak v klasické offline formě ve škole, tak i v distanční (online) výuce Třídnické hodiny online. Třídnické hodiny jsou pro rozvoj vztahů ve třídě velmi zásadní. Děti si zde povídají, diskutují v kruhu, učí se projevit svůj vlastní názor, prohlubují přátelské vztahy, jsou ve svém kolektivu mimo běžný učební režim, odpočívají, přicházejí ve školním prostřední na jiné myšlenky, hrají si, baví se..

Pár tipů pro online třídnické hodiny - Klett nakladatelstv

online třídnické hodiny - mapchomutovsko

Ale doba je taková, a proto se snažme děti nepotápět ještě hlouběji, ale minimálně je držet nad hladinou. Hlavně z toho důvodu mají i online třídnické hodiny velký smysl. Malinko suplují kontakt a mohou třeba i podchytit blížící se katastrofu Jsme online tržiště, kde nejen učitelé kupují a prodávají originální výukové materiály. Najděte inspiraci, která Vám ušetří čas. Podporujeme aktivní učitele v jejich práci V další fázi hodiny učitel žákům rozdá lístky - každému tři - a pak je požádá, aby napsali svá přání. Mají pouze tři. Až budou mít žáci přání napsaná, učitel je vyzve, aby se nad všemi zamysleli, protože si mohou ponechat jen jedno a další dvě přání dají spolužákům, kterým by udělala radost Anotace setkání: V rámci setkání se budeme věnovat formální i obsahové stránce vedení třídnické hodiny. Po formální stránce Vám představíme jakými nejčastějšími způsoby je třídnická hodina realizována, v jaké frekvenci se většinou opakuje a jaké jsou možnosti jejího zavedení na škole Zařadit třídnické hodiny do rozvrhu je asi ideál. Pak se toto nestane pouhou formální záležitostí, ale třídnické hodiny mají svůj řád a jasnou náplň. Rodiče i žáci vědí, kdy se TH konají. Třídní učitel má tuto hodinu v úvazku a tedy i placenou, protože si myslím, že se jedná o přímou práci s dětmi

Jak na třídnické hodiny online? Webinář ŠKOL

 1. Předmět příspěvku: Re: Třídnické hodiny Napsal: ned 18. zář 2011 16:29:36 je pravda, že u nás se dbá na to, aby třídní učil ve své třídě oba předměty aprobace a třeba tělocvikáři nebo jazykáři tam ještě mají občanku, protože mají jen půlku třídy ve svém předmětu..
 2. CÍLE SETKÁNÍ: - Nahlédnutí smyslu a principů práce se vztahy v třídním kolektivu - Rozšíření přehledu možných témat třídnických hodin - Rozšíření přehledu metod použitelných v rámci třídnických hodin v prezenční i distanční formě Lektorka: Mgr. et Bc
 3. Srdečně Vás zveme na webinář Jak na třídnické hodiny online, který se bude konat 17. 5. 2021 od 17:00 do 20:00. Tento webinář, který je určen třídním učitelům, se stal jedním z nejoblíbenějších poslední doby
 4. Videa Třídnické hodiny prezenčně i online v kostce Naše psycholožka Jana Lidická realizovala v průběhu zimy 2021 několik veřejných webinářů na téma metodiky třídnických hodin, proč a jak s nimi pracovat v prezenční i distanční formě
 5. Metodika třídnické hodiny prezenčně i online. Lektor Mgr. et Bc. Jana Lidická. Vysílali jsme 4. 3. 2021 20:00-21:00. třídní kolektiv třídní učitel třídnická hodina distanční výuka. Iframe video. Prohlížeč nepodporuje přehrávání videa
 6. Online třídnická hodina Konec pololetí jsme využili k tomu, abychom se opět sešli na třídnické hodině online. Chvilku jsme si jen tak povídali a pak jsme se zaměřili prakticky: mluvili jsme o tom, jak si organizovat čas a domácí učení, abychom v pohodě a klidu zvládli i druhé pololetí, do kterého bohužel vstupujeme.

Třídnické hodiny online - ZŠ Barvířsk

Nastavte hodiny a minuty pro online budík. Zobrazí se zpráva o nastavení budíku a v nastaveném čase bude přehrán předem zvolený zvuk. Při nastavování budíku můžete kliknout na tlačítko Ověření funkce pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku Pravidelně organizujte online třídnické hodiny prostřednictví videa. Ani při nich, podobně jako ve škole, ovšem neřešte výhradně záležitosti spojené s výukou a povinnostmi žáků. Bavte se neformálně, ptejte se žáků podobně jako ve třídě. A když na videu mluví, trvejte na tom, aby si zapnuli kameru Třídnické hodiny Třída je základní jednotkou školy. Atmosféra mezi dětmi v jednotlivých třídách ovlivňuje atmosféru v celé škole. Kázeň ve třídě výrazně přispívá ke kvalitě výuky. Tolerance mezi dětmi, soudržnost kolektivu a přátelské vztahy ve třídě jsou dobrou prevencí před šikanou

Třídnické hodiny online Fakultní základní škola Trávníčkov

17 TIPŮ na aktivizační aktivity pro distanční výuku. Všude po internetu se ohledně distanční výuky sdílí hromada nápadů, aplikací, přístupůNení taky těžké dočíst se o tom, co by učitelé dělat měli. A hlavně co by dělat neměli. Většinou od lidí, kteří opravdu netuší, co to obnáší učit děti. Natož. Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. V aktuální situaci, kdy většina školního roku probíhá formou distančního vzdělávání, se setkáváme s tím, že ani učitelé, kteří třídnické hodiny běžně dělají a v prezenční formě snadno sáhnou k široké škále témat a metod, najednou neví. Třídnické hodiny. Představujeme Vám Metodiku práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy od Michala Dubce. Najdete zde inspiraci pro práci se žáky v třídnických hodinách. tridnicke_hodiny.pdf Tipy na online třídnickou hodinu: Materiál s náměty na přípravu a organizaci online třídnické hodiny s konkrétními tipy na realizaci aktivit. Můj den v karanténě: Nechte žáky zhodnotit, jak tráví svůj čas doma v karanténě. Pomocí hodnotícího formuláře mohou objevit, na čem mohou zapracovat. Aktivita ke stažení

Mnoho škol dnes (znovu) zavádí třídnické hodiny. Často učitelé dostanou příkazem tyto hodiny pravidelně vést a ne vždy k tomu mají dostatečnou podporu. Ukážeme si kde pro vedení třídnických hodin brát inspiraci, jak hodinu připravit, co při ní (spíše) dělat a na co si dát pozor ROZVRH ONLINE HODIN PLATNÝ OD . . î í V rozvrzích online hodin nejsou zobrazeny třídnické hodiny.Tyto schůzky budou v kalendáři jednotlivých třídních týmů v Teams zobrazeny zvlášť.Na sjednané třídnické hodiny budou žáci včas upozorněni Využita k tomu bude aplikace Google Meet, do které byli žáci přizváni v minulém týdnu svými učiteli na třídnické hodiny. Přímá výuka online je doplněním stávajícího způsobu výuky. Jde nám o to, aby učitelé zjistili zpětnou vazbu k učivu, které žáci doma plní: jak mu porozuměli, na co je třeba klást důraz, co. Skácelová, L. (2012). Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. Klíčová slova. primární prevence, třídnické hodiny, metodika. Abstrakt. Tato metodika byla vypracována ve spolupráci s učiteli a školními metodiky prevence ze základních a středních škol v Brně a blízkém okolí

třídní SAMOSPRÁVA | Škola, Tělocvik, Třída

Minimální počty online hodin pro jednotlivé předměty. Čj, M, Aj, Nj - 1x týdně, lze využít navíc online hodiny pro zájemce; naukové předměty (Př, Z, D, F, Ch, Inf) - 1x týdně (při běžné časové dotaci 2 hod./týdně) - 1x za 14 dní (při běžné časové dotaci 1 hod./týdně Ale i na prvním - někdy mají dvě, někdy tři (různě dlouhé/krátké) online hodiny, třeba když mají angličtinu, vysvětlil s tím, že často také učitelé začínají den společnou půlhodinou s celou třídou, kdy probírají třídnické věci, různě se tmelí apod

ZŠ Sirotkova » Aktivity pro třídnické hodin

V rozvrzích online hodin došlo k drobným úpravám v některých třídách. Rozvrhy PV 1,2, DV 3-9_od 8.2.2021. I v 2. pololetí platí pravidla pro online hodiny a pravidla pro omlouvání, která byla stanovena při podzimním zahájení DV, nyní došlo k jejich upřesnění na základě zkušeností z předchozíhoprůběhu DV Třídnické hodiny ZŠ Unhošť. Systém třídnických hodin (dále jen TH) byl v naší škole nastaven ve školním roce 2011/2012 v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve stanovených termínech na začátku každého školního roku, které byly pevně zakotveny v ŠVP a pedagogický sbor byl proškolen výcvikem vedení TH Třídnické hodiny online. Speciálně pro aktuální situaci jsme připravili program ROZSVIŤ SI: sérii čtyř online třídnických hodin, kterými chceme ulevit učitelům a učitelkám. Program si můžete stáhnout jako metodiku. Vše o program

jsme do rozvrhu zanesli pravidelné týdenní třídnické online hodiny, abychom měli pravidelnou zpětnou vazbu se studenty-co se daří a co méně, kde je problém a jak ho nejlépe odstranit, dostanou studenti na E Nástěnku od svého třídního učitele přehled pravidelných online vyučovacích hodin v jednotlivých dnech v týdnu Simulace třídnické hodiny - průběžné praktické ukázky. Potřeby a postoje třídních učitelů - inspirace, zdroje, vyjasnění a uvědomění si role třídního učitel; Poslechněte si online setkání s našimi lektory na téma: na téma Třídnická hodina - hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky V rámci setkání jsme se věnovali formální i obsahové stránce vedení třídnické hodiny - jakými nejčastějšími způsoby je třídnická hodina realizována, v jaké frekvenci se většinou opakuje nebo jaké můžeme využít techniky a aktivity rozvíjející pozitivní skupinovou dynamiku. Lektoři: Vítek Hrbáček a Petr Bureš - CEDU (Centrum pro demokratické učení) Získáte praktické návody, metody a techniky pro realizaci třídnických hodin/práci se třídou, aby Vaše třídnické hodiny byly ještě kvalitnější a smysluplnější. Detaily akce. Číslo akce: AK04571 Doporučeno pro: Akreditace: neakr_on-line_202

Nerezignujte na třídnickou hodinu ani - Učíme onlin

Třídnické hodiny a konzultace - informace. dovolte, abych Vás informoval o rozhodnutí ve věci otevření školy od 15. - 26.6. 2020. V systému Škola Online jsou již vypsány třídnické hodiny a konzultační hodiny ve výše uvedených dvou týdnech. Harmonogram se opírá o průzkum, který jsme provedli, kde se pro návrat do. Třídnické hodiny jsou důležitou součástí práce třídního učitele - již dávno se v TH neřeší pouze omluvenky a další provozní záležitosti. Správně vystavěné třídnické hodiny pomáhají k příjemnému klimatu, jsou prevencí patologických jevů, získáváme jimi jako třídní učitelé důležité informace o. Rozvrh online hodin. Informace pro rodiče. Distanční výuka a omlouvání absence žáků z důvodu nařízené karantény. Omluvenky. Organizace školního roku, svátky a prázdniny. Vyučující v 7.B. Elektronická ŽK a žákovský záznamník. Třídnické hodiny. Fotky. Výtvarná Litomyšl 2019. Adaptační kurz - Budislav, září. Rozhovor v rámci online třídnické hodiny s žáky osmé třídy. Povídání o tom, jak se děti těší do školy, zdali mají nějaké obavy z návratu do lavic, co jim půl.. Třídnické hodiny online. FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 Základní školy 16. 3. 2021 16. 3. 2021. FZŠ Trávníčkova - třídnické hodiny online

Třídnické hodiny online

Třídnické hodiny v 9. A. 29. 03. 2021 V posledních týdnech jsme si do rozvrhu zařadili také třídnické hodiny. Každé pondělí vždy po matematice všichni zapneme kamery, mikrofony a máme šanci si trochu popovídat a pracovat společně ve třídě - i když tedy pouze virtuální. Dnes jsme si také vyzkoušeli práci ve. V pondělí 19. října 2020 Vám budou kompletní rozvrhy zaslány přes program DMSoftware prostřednictvím třídních učitelů. Také děti se je dozví na prvních online hodinách - plánujeme je jako třídnické hodiny hned na pondělí 19. října 2020 v těchto časech Akreditace DVPP. Agentura Wenku s.r.o. získala akreditaci instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v říjnu 2019. Vzdělávací semináře v oblasti vedení třídnických hodin, zaměřené na podporu pedagogů v navazování na společně realizované adaptační kurzy, opakovaně realizujeme již několik let na základě požadavků našich klientů SMYSL TŘÍDNICKÉ PRÁCE. Třídnické hodiny poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy. Velký smysl třídnických hodin je ve využití třídnických hodin pro řešení aktuálních problémů třídy. Necháme-li žáky pravidelně sdělovat, co se jim ve třídě líbí a co ne, vede to k tomu, že se podaří podchytit a často i vyřešit řadu. Třídnické hodiny mohou v souladu s manuálem MŠMT proběhnout ve skupině maximálně 15 žáků. Budeme tedy nuceni rozdělit každou třídu na 2 skupiny. O tom, do které skupiny (1. skupina či 2. skupina) bude vaše dítě zařazeno, vás bude informovat třídní učitel

Více o našich vzdělávacích akcích pro pedagogy naleznete na specializované stránce vzdelavani-wenku.cz. Metodika třídnické hodiny prezenčně i online - webinář pro RVP.cz ze 4. 3. 2021. Třídnická hodina on-line i prezenčně - webinář pro ucimeonline.cz z 10. 2. 2021 Online třídnické hodiny: balíček tří 90minutových setkání s 2-3 týdenním rozestupem: Online webináře pro rodiče: Webinář. 23. duben je Světovým dnem knihy. Z našich prvňáčků se stávají čtenáři a tak 22. dubna navštívili online táborskou knihovnu. Paní knihovnice Věrka Samcová děti seznámila s dětským oddělením knihovny, ukázala nám výběr z knížek pro malé čtenáře a také nám přečetla dva příběhy 8.11.2017 - Různorodý materiál - náměty pro náplň třídnických hodin, třídní pravidla, komunitní kruh See more ideas about třída, škola, učitelé Srdečně Vás zveme na webinář Jak na třídnické hodiny online, který se bude konat 17. 5. 2021 od 17:00 do 20:00

Jak učit online - semináře | Hradecký venkov o

Jak na online třídnické hodiny: praktická příručka pro

 1. Praktické náměty a techniky pro preventivní programy a třídnické hodiny Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00 Číslo akreditace programu: MŠMT 22388-2017-1-97
 2. Na základě dnešní třídnické hodiny vyhlašuji soutěž o co nejoriginálnější zpracování pravidel naší třídy pro online výuku. (jsou stažená v Teamsech v našem kanále). Dále připomínám, že začala celoškolní soutěž :Covid- soutě
 3. utu ruce a jak se pohybují. Nápověda vaše dítě číst hodiny na jeho vlastní, stáhněte si tento úžasné aplikaci pro smartphone Android™ nebo tablet, a poskytnout své dítě s mozku tělocvičně na denní.
 4. Potřebujete návod jak tyto hodiny vést? Jakých principů se držet? Jak mohou třídnické hodiny být užitečné, smysluplné a koncepční? Třídnická hodina je prostor, kde dochází k podpoře třídního kolektivu jako celku a podpoře pozitivních vztahů mezi dětmi. Dochází k upevnění pocitu sounáležitosti a stanovení základních hodnot třídy v rámci celé školy.
 5. ář pro učitele * Pravidla komunitního kruhu * Kouzelné otázky * Posilování sebehodnoty * Práce se šikanou * Reflexe * Evaluace * CMIARE - jak pracovat s aktivitami * Kolbův cyklus: akce - emoce - popis - inovace - další akce * Hry s dětmi * Čtvrtek 18
 6. Třídnické hodiny a jejich realizace na ZŠ (8 hodin) Jedná se o vzdělávací program zaměřený na seznámení se strukturou třídnických hodin ( dále jen TH ) a náměty vycházejícími ze zkušeností tak, aby se mohly stát dobrým pomocníkem i inspirací při práci s žáky a studenty v třídnických hodinách. Důraz je kladem.
 7. Třídnické hodiny Od školního roku 2011/2012 v rozvrhu pravidelně zařazujeme třídnické hodiny. Třídnická hodina je osobní setkání třídního učitele se svou třídou, kdy všem zúčastněným jde o to, aby jim bylo společně v této třídě dobře. A to nejeno

Tipy do třídnických hodin MADI

 1. Třídnické hodiny 2020/2021. TŘÍDNICKÉ HODINY: JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ 5. A - středa 12.30 5. B - pondělí 12.45 6. A - pondělí 11.3
 2. více využívat třídnické hodiny ubrat online výuku nechat dětem více samostatnosti 8. dtto nechat beze změny přidat více online výuky ubrat úkoly přidat úkoly více využívat třídnické hodiny ubrat online výuku nechat dětem více samostatnosti 98 68 61 13 33 18 28
 3. Třídnické hodiny Vedení třídnických hodin pro mne byl oříšek. Když jsem do školy chodil já, na třídnických hodinách se většinou řešily omluvenky a chování problémových žáků. Dnes jsou třídnické hodiny, kromě již zmíněných problémů, zaměřeny na soudržnost dětí v
 4. ONLINE VÝUKA na 2. stupni. Tento rozvrh online výuky na 2. stupni platí pouze do 7. května 2021. Od 10. května 2021 bude distační výuka probíhat v platných časech celoročního rozvrhu. PONDĚLÍ
 5. A to díky výborně nastavenému systému online výuky její školy (kdy měli např. i online třídnické hodiny, aby se děti mohly spolu vidět a popovídat si) a samozřejmě díky úžasnému panu učiteli. Také vím, že si spousta lidí stěžovala na nudu v karanténě. Tak tuto zkušenost tedy nemám
Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvkováCuteee - MyKingList

Třídnické hodiny: Všichni třídní učitelé vidí jako přínosné, budeme i nadále pokračovat. Také pozitivně hodnotí i online třídnické hodiny. Život bez závislostí: V nynějším školním roce jsme měli úspěšnou spolupráci v úrovni primární prevenci Program Jules a Jim, z.ú. Krkonošská 1534/6 Praha 2 120 00. ID datové schránky: jhxx7bk IČ: 26587084 č. ú. : 2900397364/201 Slovní hodnocení si udělají třídní učitelé v rámci online třídnické hodiny a žák si do svého portfolia zpracuje sebehodnocení. 4. 4. V případě doplnění známek, oprav nebo přezkoušení je možné využít individuálních konzultací. Konzultační dny jsou stanoveny takto: čtvrtek 14. ledna 2021 od 14:00 - 19:00 hodin.