Home

Společenská odpovědnost firem historie

Po stopě klíčových milníků historie a pro dnešní úspěch

Společenská odpovědnost firem: Autor(ka) práce: Cvejnová, Ivana: Typ práce: Diplomová práce: Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela: Oponenti práce: Černá, Jitka: Jazyk práce: Česky: Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti firem. V úvodu je představen koncept CSR, jeho historie, vývoj. Společenská odpovědnost firem v České republice Hlavní a nejčastěji jmenovanou osobností, která stála u rozvoje společensky odpovědného chování a dokázala tuto svou činnost důsledně pojmenovat a medializovat, byl Tomáš Baťa. Tento přední československý podnikatel věřil, že podnikání musí být založeno na morálních principech a ukázal, co to znamená být společensky odpovědnou firmou Novodobá historie společenské odpovědnost firem - CSR v kontextu OSN V roce 1999 zahájil generální tajemník OSN Kofi Annan globální iniciativu Global Compact, jenž navazuje na existující mezinárodní deklarace a má za cíl prosadit 10 základních principů podnikání ve třech oblastech - lidská práva, pracovní a životní.

Společenská odpovědnost firem - Vysokoškolské kvalifikační

 1. Společenská odpovědnost firem - V. Jeřábková, J. Hartl. AISIS 2003, 42 str. Zdroj: Projekt SOF: www.sof.cz Napříč společenskou odpovědností firem - Kolektiv autorů. AISIS 2005, 163 str. Zdroj: Projekt SOF: www.sof.cz Business Leaders Forum Štěpánská 61 Palác Lucerna 116 02 Praha 1 tel.: +420 224 216 275 fax: +420 224 213 95
 2. Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility (CSR).Tento koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená strategický způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku, stejně jako jeho profitability
 3. 1 Společenská odpovědnost firem 12 1.1 Vymezení společenské odpovědnosti firem 12 1.2 Hlavní principy CSR 16 1.3 Přínosy vyplývající z přijetí CSR 17 1.4 Milníky ve vývoji CSR v EU 17 1.5 Implementace CSR 21 1.6 Shrnutí 24 2 Společenská odpovědnost firem v České republice 26 2.1 CSR v ČR před rokem 1989 2

Společenská odpovědnost firem v České - CSR PORTA

Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR) představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V praxi to znamená, že firmy, které přijaly CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se. Podnikatelská etika vs. Společenská odpovědnost firem (dotace 4/2) a. Historie a vznik podnikatelské etiky: b. Vztah mezi podnikatelskou etikou a společenskou odpovědností firem. c 2.1 Pojem společenská odpovědnost firem a jeho vývoj V současné době dostává velký význam pojem odpovědné podnikání firem. Význam odpovědného podnikání spočívá nejen v úspěšnosti samé, ale zároveň je vhodné brát v úvahu i sociální a ekonomické zájmy, které mohou také vést k tvorbě zisku. Tímto s Společenská odpovědnost se dynamicky vyvíjí již několik desetiletí v návaznosti na globalizaci. Rychlost rozvoje této disciplíny souvisí i s vyspělostí ekonomik každé země. Z tohoto důvodu je historie CSR nejvíce formována na území Spojených států amerických a Evropy

V České republice se zapojujeme do toho, co se kolem nás děje. Snažíme se měnit svět kolem sebe k lepšímu. V rámci spolupráce s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a Asociací společenské odpovědnosti usilujeme o to, aby se udržitelnost a společenská odpovědnost firem stala běžnou součástí fungování firem i české společnosti Corporate Social Responsibility, neboli společenská odpovědnost firem, se zakládá na principu dobrovolného přístupu podniku k otázce zlepšování a rozvoje společenského prostředí. CZECH PRINT CENTER a. s. jakožto společensky odpovědná firma nepovažuje za svou jedinou prioritu zisk, ale spravuje své aktivity také s ohledem na jejich sociální a environmentální dopad na. Společenskou odpovědnost bereme jako nedílnou součást našeho života a podnikání, jako náš příspěvek celku. Stáli jsme u zrodu Moravskoslezského automobilového klastru. Prostřednictvím Zdeňka Michálka jsme členové výkonného výboru a vedeme tým pro rozvoj lidských zdrojů klastru Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví (e-kniha) Autor: kolektiv ; Liběna Tetřevová Kapitoly přibližují problémy společenské odpovědnosti firem s důrazem na firmy ze společensky citlivých odvětví (např. chemický průmysl, pivovarnictví nebo výroba lihových nápojů) 10.1 Společenská odpovědnost Československé obchodní banky, a.s. 128 10.1.1 Program ČSOB a ERA pro podporu regionůů 137 10.2 Společenská odpovědnost energetické skupiny Czech Coal 138 10.2.1 Identifikace klíčových stakeholderů a zjišťování jejich očekávání 14

Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy se nazývá také trojí zodpovědnost Společenská odpovědnost firem jako cesta k prosperitě celé společnosti. 01. 09. 2017 | zdroj: Prosperita Strategie a prestiž Eva Brixi. Být prospěšný ostatním. Držet slovo. Chovat se tak, aby se člověk mohl podívat do očí sousedovi. Pomoci tam, kde by to mělo být samozřejmostí. Principy, které ctí pražský Metrostav a.s.

Kniha: Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví Autor: Liběna Tetřevová ; kolektiv Kapitoly přibližují problémy společenské odpovědnosti firem s důrazem na firmy ze společensky citlivých odvětví (např. chemický průmysl, pivovarnictví nebo výroba lihových nápojů) Společenská odpovědnost firem Udržitelné hodnoty V současné době stále více firem usiluje o to, aby jejich dodavatelské řetězce dosahovaly lepších finančních výsledků, ale zároveň nabývají významu i témata ochrany životního prostředí a společenského dopadu Téma společenské odpovědnosti firem (CSR, corporate social responsibility) si lidé nejčastěji spojují s ekologií a ochranou životního prostředí (39 %) a přístupem k zaměstnancům (14 %). CSR není vždy vnímána pouze pozitivně. Téměř pětina populace uváděla nějaké negativní asociace - CSR vnímají jako prvoplánovou nutnost firem, zdůrazňují motivaci vlastního zisku firem. To, jak je CSR firmy vnímána, může ovlivňovat nákupní rozhodování veřejnosti, může být dokonce i jeho spouštěčem

Co je CSR - Business Leaders Foru

Podobné jednotky. Společenská odpovědnost (CSR) : hodnocení CSR firem v programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost : [podnikatelský sektor] / Hlavní autor: Plášková, Alena, 1949- Vydáno: (2013) Společenská odpovědnost (CSR) : hodnocení CSR organizací veřejného sektoru v programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost : [veřejný sektor] / Hlavní. Společenská odpovědnost. Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR) znamená dobrovolný závazek chovat se odpovědně k prostředí a regionu, v němž společnost podniká. Akciová společnost Teplárna České Budějovice svým přístupem uvádí tuto teorii v praxi Hledáte knihu Společenská odpovědnost firem od Vilém Kunz? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Společenská odpovědnost Společenská odpovědnost (CSR = Corporate Social Responsibility) je pro společnost Škoda Transportation jednou z nejvyšších priorit. Cílem firmy je poskytovat technologicky vyspělá řešení pro dopravu, která podporují udržitelný rozvoj. Účinné dopravní systémy jsou nezbytné pro zajištění prosperity a mají významný dopad také na hospodářský růst, rozvoj společnosti a životní prostředí Společenská odpovědnost. Držet se plánu udržitelného podnikání má smysl a nezastíráme, že pro společnost je to také v mnohém přínosné. Stavíme na etickém a transparentním jednání, protože sami chceme podnikat v příjemném prostředí. Naše služby jsou zárukou těchto principů

Historie HOPI. Když v roce 1992 založil František Piškanin v Karlových Varech obchodní společnost, nemohl ještě tušit, že přesně o dvacet let později získá se svým HOPI Holdingem cenu Ernst & Young Podnikatel roku. Rodinná firma z Karlových Varů se přes Prahu a Moravu postupně rozšířila na Slovensko (2000), do Maďarska. se pohled českých podnikatelů malých či středních firem na využívání oněch nástrojů či je berou jako nepodstatnou složku podnikání. Je společenská odpovědnost stále doménou pouze velkých firem? První a druhá þást práce obsahuje převážně teoretický úvod k dané problematice Společenská odpovědnost je často vnímána jako dobročinnost, kterou si firma snižuje svůj zisk. Ve skutečnosti je to však přesně naopak. Tento koncept je komplexní strategií přinášející udržitelnost a navíc řešení pro samotnou firmu i v oblastech, které se jí zdánlivě netýkají. Zní to sk.

Společenská odpovědnost institucí, organizací a firem je standardem chování a formou samoregulace, kterou musí provádět, aby byl zaručen pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Obecně se tento pojem vztahuje především na chování, které společnosti provádějí spontánně odpovědnost firem typická. Pilířová struktura vychází z ekonomické, sociální a environmentální odpovědnosti, která bude předmětem této kapitoly

Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR

Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s okolím. (Evroá unie, Zelená kniha 2001) Plzeňský Prazdroj jako jeden z prvních podnikatelských subjektů v ČR vydává Zprávu o společenské odpovědnosti V současné době asi není většího tématu než takzvané ESG strategie, tedy strategie environmentální a společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, upozorňuje vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje EY Alice Machová s tím, že v Evroé u.. Společenská odpovědnost firem (CSR) je definována jako kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku Společensky odpovědná firma K základním kamenům firemní filozofie patří společenská odpovědnost. Ta se zásadní měrou odráží především ve vztahu k oblasti Karlovarského kraje, kde skupina Sokolovské uhelné vytváří zhruba dva tisíce pracovních míst a nepřímo ovlivňuje existenci několika tisíc dalších. Společenská odpovědnost firem je pojmem, který v současném byznysu široce rezonuje. Většinou o ní ovšem slýcháme především ve spojitosti s firemními obry, pro něž je úlitba několika milionů na dobročinné účely kapkou v moři

Společenská odpovědnost firem (CSR) FERONA a

 1. Etika, společenská odpovědnost, podnik a podnikání Abstract The objective of the bachelor thesis is to assess society from the perspective of ethics and social responsibility generally, as well as in relation to employees and customers. The practical part searches and assesses implementation of socia
 2. Klíþová slova: Spoleþenská odpovědnost firem (CSR), Tomáš Baťa, Baťa a. s., ekonomická oblast, sociální oblast, environmentální oblast. ABSTRACT The literature retrieval of this diploma thesis is about detail study of corporate social re-sponsibility (CSR) concept and its position in history and in the European Union. Corporat
 3. 9+1 důvodů proč zavést společenskou odpovědnost do vaší firmy aneb CSR je inovace. Společenská odpovědnost je často vnímána jako dobročinnost, kterou si firma snižuje svůj zisk. Ve skutečnosti je to však přesně naopak. Tento koncept je komplexní strategií přinášející udržitelnost a navíc řešení pro samotnou.
 4. V teoretické části pojednávám celkem ve třech kapitolách o významu pojmů CSR a UR včetně jejich historie, vývoje, současného významu a přínosů. Praktická část této bakalářské práce zkoumá společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v konkrétní stavební firmě FATO a.s., která sídlí v Hradci Králové
 5. vědnosti firem, analyzovat ji v našem prostředí a tam, kde je to možné, také přijít s návrhy, jak zařadit činnost odborových organizací do CSR. Do těchto textů se budu snažit zahrnout jak objasnění pojmu společenská odpovědnost firem, tak způsoby konkrétní implementace těchto principů v praxi

Společenská odpovědnost fire

Historie. Téma. Speciály. Novinky.cz Kariéra Společenská odpovědnost firem roste. Společenská odpovědnost firem roste. 10. 2. 2016, 8:00. kil, Novinky. Ke konci ledna 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) 59 533 osob se zdravotním postižením tedy 12,7 % z celkového počtu uchazečů. Na podporu jejich zaměstnávání. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit? / Hlavní autor: Černohorská, Lenka, 1982- Vydáno: (2012) Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování / Hlavní autor: Kašparová, Klára, 1978- Vydáno: (2013 CSR - Společenská odpovědnost firem 2019. 28.11. 2019 9:00. 00 Dní Komunitní projekty - výběr, hlasování, vítěz (historie vs. současnost) Nadace a nadační fondy. Vzdělávací programy pro znevýhodněné skupiny dětí i dospělých. Společenská odpovědnost (CSR = Corporate Social Responsibility) je pro společnost Škoda Transportation jednou z nejvyšších priorit. Cílem firmy je poskytovat technologicky vyspělá řešení pro dopravu, která podporují udržitelný rozvoj. Účinné dopravní systémy jsou nezbytné pro zajištění prosperity a mají významný dopad také na hospodářský růst, rozvoj.

Historie sociálního marketingu. Poprvé byl pojem sociální marketing/Cause Related Marketing [6] spojen s kampaní, Společenská odpovědnost firem - kompletní průvodce tématem & závěry z průzkumu v ČR. Praha: Business Leaders Fórum, 2004, 56 stran,. Společenská odpovědnost Společenská odpovědnost firmy se značí anglickou zkratkou CSR, tedy Corporate Social Responsibility. Tento koncept stojí na myšlence, že se firma Alliance Healthcare hlásí ke spoluzodpovědnosti za stav společnosti, ve které vyvíjí své podnikatelské aktivity Historie společnosti Více informací. Výroční zprávy Více informací. Společenská odpovědnost firem (CSR

Měření Společenské Odpově U Vybrané Společnost

 1. Shrnuto: společenská odpovědnost firem je korektní koncept, pokud se naplňuje v rámci jejich primární odpovědnosti, kterou zůstává ziskovost. Fungující ekonomika je zárukou prosperity a blahobytu celé společnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro uskutečnění ostatních oprávněných společenských zájmů
 2. Závazek vůči občanům. Společenská odpovědnost firem (CSR) je ve své koncepci odpovědného vedení součástí každodenní činnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. CSR chápeme jako nástroj, který nám na poli ekonomickém, ale také sociálním a ekologickém, umožňuje zdokonalovat reputaci, posilovat důvěryhodnost a ve svém důsledku zvyšovat naši přitažlivost a.
 3. Pojem společenská odpovědnost pro nás není prázdnými slovy už několik let. Cítíme zodpovědnost k městu, v němž působíme a kde žije většina našich zaměstnanců. A tak, jako pečujeme například o životní prostředí, snažíme se zvyšovat kvalitu života Brňanů rovněž v jiných oblastech
 4. Ekonomicko-správní fakulta : volný výběr : ORG-884 : Fakulta sociálních studi
 5. The first part is dedicated to social responsibility, its history, the process of CSR implementation. At the same time, its benefits and criticism are also described. The second half deals with the corporate image and social responsibility presented in the marketing perspective, its internal and external communication
 6. Společenská odpovědnost. Naše univerzita se zavázala k aplikaci principů společenské odpovědnosti organizací vydáním Závazku společenské odpovědnosti VŠB - Technické univerzity Ostrava. Jako veřejná organizace působící v oblasti vzdělávání jsme si stanovili závazek být společensky odpovědnou institucí

Společenská odpovědnost firmy (CSR) nabývá stále na důležitosti. Společnost Ammega se podrobila nezávislému ohodnocení svého výkonu v oblasti CSR a dosáhla velmi dobrých výsledků. V listopad 2020 získala Bronz úroveň v hodnocení prováděném globální hodnotící agenturou EcoVadis Mimořádné ocenění pro Passerinvest Group, a.s. Management Excellence Award v rámci 100 nejvýznamnějších firem České Republiky 2020, Czech Top 100 Multimediální místnost BB Centroom společnosti Passerinvest Group uspěla v 7. ročníku soutěže Fénix content marketing: 3. místo v kategorii Nejlepší distribuce firemního.

Společenská odpovědnost firmy Krofian. V naší společnosti vnímáme potřebu pomoci, každá firma i každý člověk by měli mít určitou sociální odpovědnost a přispívat dle vlastních možností na prokazatelně potřebné projekty. Každý rok sestavujeme tým kolegů, kteří reprezentují jednotlivá střediska, za účelem. Společenská odpovědnost firem (CSR) s sebou nese spoustu výhod a její důležitost roste i v této době, kdy svět zasáhla pandemie koronaviru. Více než polovina spotřebitelů je ochotna připlatit si za výrobky od společensky zodpovědných firem a v takových organizacích také výrazně klesá míra fluktuace zaměstnanců Publikace poskytuje ucelený obraz o základních principech, oblastech, nástrojích či přístupech k problematice společenské odpovědnosti firem (CSR). Teoretická východiska jsou v knize doplněna i o výsledky řady výzkumů realizovaných k problematice CSR v České republice i ve světě. Kniha přináší také návod jakým způsobem implementovat CSR do organizace, stejně. Společenská odpovědnost firem. Věříme, že společenská odpovědnost by měla být nedílnou součástí každého člověka a činu. Musí se starat a realizovat každý zaměstnanec, každý den a všemi způsoby. Proto máme zavedenou dlouhodobou strategii odpovědnosti, která zahrnuje všechny naše weby a zaměstnance po celém. To, že ve Vodafonu je společenská odpovědnost nedílnou součástí podnikání, dokazuje kromě systémového nastavení celá řada konkrétních programů a aktivit. Jde například o využívání elektromobilů a elektrokol ve vozovém parku, akce na podporu recyklace mobilů či světově unikátní projekt První zelená síť, v.

Společenská odpovědnost Ipso

Video: Společenská odpovědnost - Czech Print Cente

NovinkyBona CombiEdge - profesionální bruska na okraje a schodySkřipce - MARKO-BIJOUAGC Automotive CzechBurza firem na SPŠSE a VOŠ Liberec 2018 | Galerie

Společenská odpovědnost firem bývala podle odborníků dlouho chápána hlavně jako různé formy podpory neziskovému sektoru a dobročinným projektům. Tato činnost přitom nemusela být nutně spjatá s druhem byznysu, na který se samotná firma zaměřuje. Pojetí CSR se ale v poslední době mění Společenská odpovědnost firem (CSR) Kontakty. Sekretariát AMSP ČR; Kde nás najdete; Vedení a podpora hlavních aktivit a projektů; Výbory AMSP ČR; Regionální zástupci; Fakturační údaj První ročník CSR Akademie: společenská odpovědnost firem a vysokých škol očima studentů U nás se začala rozvíjet až po Sametové revoluci, tedy od 90. let minulého století, a za svou krátkou historii neměla ještě čas proniknout do povědomí české společnosti CSR - Společenská odpovědnost firem Naši odpovědnost vnímáme především jako způsob řízení, který podporuje budování prestiže polské ekonomiky ve světě. Výsledkem odpovědného řízení jsou naše aktivity, rozhodnutí a priority v obchodní i sociální oblasti České společnosti si stále více uvědomují, že k úspěchu potřebují víc, než jen dobré finanční výsledky. Začaly proto sponzorovat nebo dokonce samy vymýšlet projekty, kter Společenská odpovědnost podniků. Se zeleným marketingem úzce souvisí společenská zodpovědnost firem. Společenská zodpovědnost firmy a etika v marketingovém ponětí představuje hlavní úlohu tehdy, kdy zákazníci začnou projevovat o tato témata zájem. V případě zeleného marketingu tak jde o reakci na větší zájem o.