Home

Slova s y

a | b | c | Č | d | Ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | Ň | o | p | q | r | Ř | s | Š | t | Ť | u | v | w | x | y | z | Kliknutím na slovo jej přehrajete. Copyright © 2021 naučseonline.cznaučseonline.c Usoudol jsem totiž, že původní česká slova na Y prostě neexistují, ostatně i samo slovo ypsilon je pův. název písmene označujícího samohlásku y v řecké abecedě, a Yveta je v češtině sice používané jméno, byť častěji se užívá Iveta. ale je převzato z francoučtiny

PRAVIDLÁ - Slová s -y, -ý po L. Písmenko L je špecifické v tom, že aj keď ide v prvom rade o tvrdú spoluhlásku, s mäkčeňom sa stáva mäkkou a to isté sa stane v prípade, keď za hláskou L nasleduje -e alebo -i. Keďže v modernej slovenčine už nie je nutné vyslovovať Ľ tak výrazne mäkko, zvlášť v hovorovej reči sa rozdiely stierajú a potom dochádza k. S. lný v. chor zav. jal a ohýbal kmene stromov. V í ý i y r je chránený pred v í ý i y hubením. Telefónne číslo si prečítaj na mojej v í ý i y zitke

Scrabble - Slovník povolených slov -

  1. sovať kvety: má na koži l šaj: zlomená
  2. Slova obsahující s___i_y a 7 písmen. Našli jsme pro vás 9 slov, která všechna mají 7 písmen
  3. Slovo výborný píšeme vždy s tvrdým Y po V. Toto slovo totiž obsahuje tvrdou předponu vy-, vý-. Pro zdůvodnění pravopisu se ale musíme trošku vrátit v čase a podívat se na původ tohoto slova. Pokud totiž použijeme klasický postup a odtrhneme od slova výborný předponu vý-, zůstane nám borný, což ni
  4. Námi nabízený výraz je odvozen od slovesa vyhrožovat, které píšeme s krátkým y v základu slova. Při psaní podstatného jména máme ale dvě možnosti — můžeme napsat výhružka s dlouhým ý, ale i vyhružka s krátkým y. Výraz výhružka je zřejmě používán častěji, ale mezi oběma slovy není významový rozdíl. Slovo výhružka / vyhružka je řazeno mezi.
  5. Generátor českých slov z písmen, které zadáte.Vhodný pro slovní fotbal,scrabble,scrable,picwords,pixwords,words of wonders, Slova zázraků a podobné slovní hry.Stránka skládá slova z písmen, které si zvolite o požadované délce
  6. Kdy píšeme ve slovesech na konci i a kdy y? Myslím že je to u pomnožných podstatních jmen (nůžky stříhaly) a ženských podst. m. (ženy se smály), ale nejsem si jistá.. Může mi ty gramatické pravidla prosím někdo srozumitelně vysvětlit..? Předem moc děkuji

ch) Procvičujeme psaní slov s i, í, y, ý po B: cvičení i) Procvičujeme psaní slov s i, í, y, ý po B: cvičení j) Procvičujeme psaní slov s i, í, y, ý po B: cvičení. 2. Vyjmenovaná slova po L a) Řada vyjmenovaných slov po L: cvičení b) Vyjmenovaná slova po L doplňujeme do vět: cvičen S: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat, V: vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy- a vý-, Z: brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně. Písmeno Y píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob, zeměpisných názvech, slovech cizího původu Vyjmenovaná slova - jak na ně? Co jsou to vyjmenovaná slova (dále jen VS)? Jsou to slova s y/ý po obojetné souhlásce uvnitř slova. Co je třeba se naučit ve 3. třídě? Žáci by měli zvládnout pravopis VS. Je třeba se řady VS naučit zpaměti? Ano, je to pamětné drilovací učení Na jedné straně máme slova jako citron, cirkus, krucifix, nacista, na straně druhé máme slova, v nichž se po c píše tvrdé y, např. cyklon, cynik, cyklista, cypřiš . Pro psaní i a y v těchto slovech neexistuje žádné pravidlo, musíme si pamatovat jednotlivé výrazy

Vyjmenovaná slova jsou domácí slova (výjimečně i zdomácnělá: lyže), v jejichž kořenech (výjimečně i v příponě: brzy, slepýš, kopyto) se píše po tzv. pravopisně obojetných souhláskách y/ý. Toto y/ý píšeme rovněž ve slovech odvozených Databáze pravidel a slovních tvarů. Možnost vyhledávání Vyjmenovaná slova - příbuzná slova. Doplňovačky k přiřazování slov s y, ý po obojetných souhláskách ke slovům vyjmenovaným. Žák v doplňovačce vybarvuje určenou barvou příslušná příbuzná slova, která přiřadí k danému vyjmenovanému slovu. Listy můžeme také vytisknout, slova vystříhat a poté j Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) bývají označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen, tj. jsou od nich odvozená nebo s nimi příbuzná

Slova s písmeny M, L, S, P, T, J, Y Nauč se číst (čtení

Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak Vyjmenovaná slova po F. Ačkoliv je f obojetná souhláska, žádné slovo českého původu s y po f neexistuje. Do našeho seznamu přidáváme jedinou položku - slovo fyzika, protože je asi nejfrekventovanějším výrazem s fy Vyjmenovaná slova po L. Nenechavá straka. Straka spatřila skl čko. Bl štělo se v dáli. Skl čko na chvil nku spl nulo s okolním sněhem. Mrzlo. Straka pro ten skleněný pl šek nemohla doletět. Najednou uviděla l že. Nazula si je. Pak došlo ke kol zi s l pou. Straka měla kl ku. Zlomila si jen kl ční kost, ale pl šek získala

Slova na Y - Poradte

vyjmenovaná slova: SYN - SYTÝ - SÝR. 1. -. 2 Procvičujeme psaní y / i po S: výběr vyjmenovaných slov v SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ . 1-2-3-4-5 -6-7 : v pos. lovně: s. tost barvy: sladká pus. nka. poslední zlos. n: méďa Pus. k: často s. čkuje. větve us. chají: jí dopolos. ta: pos. lání Vyjmenovaná slova po S procvičování.

Knížka předkládá malým i velkým čtenářům osm veselých povídek (podle osmi českých obojetných souhlásek), které jsou výjimečné tím, že v sobě vždy obsahují všechna vyjmenovaná slova pro určitou hlásku a navíc se hemží spoustou dalších slov s měkkými či tvrdými i/y. Po povídce doprovázené obrázky následuje text povídky s vynechávkami pro doplnění i/y, přehled vyjmenovaných slov, slov příbuzných a odvozených, objasnění zapeklitých. 74,925 % podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a bývalého senátora Iva Valenty. Dalšími vlastníky společnosti OUR MEDIA a.s. jsou Michal Voráček, Jan Holoubek a Jiří Čermák

vyjmenovaná slova po b pracovní list - Hledat Googlem

Některá související slova sectio caesarea (lat.) Knihy Liniové stavby-- autor: Truneček Jaroslav Logopedické pexeso a obrázkové čtení C-S-Z-Č-Š-. Další slova a vlastní jména: syrý (studený a vlhký), Bosyně. Syneč Pozor na rozdíly v psaní těchto slov: syrý (syrový, vlhký) sypat (písek) sýr 2. pád sýra (mléčný výrobek) syrový (ze sýra) syrový (neuvařeny) sirý (osiřelý, opuštěnv) sípat (při chrapotu) síra (na sirkách) sírový (ze síry) SYN - SYTÝ - SÝ Rýmy na slovo Slova Smyslu: . Rýmy na poslední 4 písmena (0.0008 sekund, zobrazeno 19x). Hodnocení rým Po písmenech b, f, l, m, p, s, v, z, označujících tzv. (pravopisně) obojetné souhlásky, se píše jednak i (í), jednak y (ý). O tom, kdy psát y (ý), platí tato pravidla: V kořenech slov domácích se píše y (ý) ve slovech dále uvedených (a v jejich tvarech) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná

Vyjmenovaná slova - jak na ně? 25.11.2012 16:16. Co jsou to vyjmenovaná slova (dále jen VS)? Jsou to slova s y/ý po obojetné souhlásce uvnitř slova. Co je třeba se naučit ve 3. třídě? Žáci by měli zvládnout pravopis VS. Je třeba se řady VS naučit zpaměti? Ano, je to pamětné drilovací učení. Aby jsme si VS snadněji. Shoda podmětu s přísudkem: Pravidla psaní i/y v koncovkách sloves. 18. 2. 2018 Redakce Vstoupit do diskuse. Témata: gramatika, pravopis, slovesa. Český jazyk má spoustu svých krás a pro vlastence je to nejpůvabnější jazyk ze všech. Je libozvučný, má spoustu intonací a když ho slyší cizinec, tak má dojem, že nemluvíme. Vyjmenovaná slova - Skupiny slov v českém jazyce v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce (b, f, l, m, p, s, v, z) píše y/ý Velká písmena - Velká písmena patří mezi nejčastější chyby nejen v diktátech na základních školách Námi nabízený výraz je odvozen od slovesa vyhrožovat, které píšeme s krátkým y v základu slova. Při psaní podstatného jména máme ale dvě možnosti — můžeme napsat výhružka s dlouhým ý, ale i vyhružka s krátkým y. Výraz výhružka je zřejmě používán častěji, ale mezi oběma slovy není významový rozdíl ano, je to tak, jak píšete - ještě je třeba dodat, že y se píše též u neživotných podst. jmen (hrady stály, stroje pracovaly). Shoda podmětu a přísudku. V minulém čase, když je rod mužský životný, i, když ženský nebo mužský neživotný, y. Když střední a. JJ, shoda podmetu s přísudkem. M\slim :)

Hledat slova podle počtu písmen a obsahu: Vyberte počet písmen, které má slovo mít a následně vyplňte písmena na požadované pozice, kde mají být. Např -H-J (hledám: ahoj) a dejte VYHLEDAT. CH jsou dvě písmena C a H. - vyberte počet písmen - slovo na 2 písmena slovo na 3 písmena slovo na 4 písmena slovo na 5 písmen slovo. Pracovný list - píšeme i, í, y, ý po spoluhláske L. Ak vás zaujala hra DOBBLE a už ste ju aj vyskúšali, určite nebude pre vás problém vyplniť tento pracovný list zo slovenského jazyka, kde si môžete vyskúšať, ako vám hra pomohla vryť si do pamäti slová, kde sa píše tvrdé y po spoluhláske L. Verím, že budete úspešní a doplňovačku hravo zvládnete Jsou to slova s y/ý po obojetné souhlásce uvnitř slova. Co je třeba se naučit ve 3. třídě? Žáci by měli zvládnout pravopis VS. Je třeba se řady VS naučit zpaměti? Ano, je to pamětné drilovací učení. Aby jsme si VS snadněji zapamatovali, máme je ve třídě napsaná a taky máme obrázky, která jednotlivá slova.

Psací H - Písanka

Možnosti. Výsledková tabule/Žebříček. Zobrazit více Zobrazit méně. Tento žebříček je v současné době soukromý. Klikněte na Share chcete-li jej zveřejnit. Tuto výsledkovou tabuli vypnul majitel zdroje. Tento žebříček je zakázán, protože vaše možnosti jsou jiné než možnosti vlastníka zdroje. Možnosti vrácení Přehledný a jednoduchý seznam všech vyjmenovaných slov s možností vytištění. Vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V, Z. Slovní spojení usnadňující orientovat se v pravidlech psaní tvrdého y a měkkého i po obojetných souhláskách. Na těchto stánkách si každý může vytisknout seznam vyjmenovaných slov doplněný svým jménem nebo. Vyjm. slova i-y-4. Popis stránky *. • Diktát psaní i y chytáky. • - online diktát vyjmenovaná slova - chytáky - vyberte správná písmena. Posunout na obsah Pracovní stránky pro domácí výuku žáků základních a středních škol. Můžete zde pracovat jak s online diktáty, tak i s pravidly českého pravopisu a se znalostmi vyjmenovaných slov. Cvičení z českého jazyk Cíl: Rozpoznáš u M rodu vzor pán, skloňuješ VZOR PÁN ve všech pádech, dáš slova vzoru pán do správého tvaru, doplníš správné i/y do slov se vzorem PÁN Podle vzoru pán se skloňují podstatná jména rodu mužského ŽIVOTNÉHO, která mají ve 2. p., čísla jednotného KONCOVKU -a (2

PRAVIDLÁ - Slová s -y, -ý po L - Pravopisne

Vyjmenovaná slova - Skupiny slov v českém jazyce v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce (b, f, l, m, p, s, v, z) píše y/ý Velká písmena - Velká písmena patří mezi nejčastější chyby nejen v diktátech na základních školách. Nabízíme jednoduchý přehled pro základní ujasnění. Vyjmenovaná slova. V kořenech českých slov píšeme po obojetných souhláskách y /ý jen ve vyjmenovaných slovech a slovech, která jsou s nimi příbuzná, nebo od nich odvozená

Slová s i/y po obojakých spoluhláskac

  1. Ruská abeceda, ruská azbuka (s výslovností) Současná ruská abeceda (azbuka) obsahuje 33 písmen. V takové podobě existuje fakticky od roku 1918, ale oficiálně jen od roku 1942, protože dříve písmena Ё a Е byla brána jako varianty téhož písmena. písmeno. název
  2. Doplň i,í/y,y - vyjmenovaná slova po S. Sdílet Sdílet podle Prchalovázšdobronín. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. Vyžaduje se přihlášení. Téma. Vyžaduje se přihlášení. Možnosti. Výsledková tabule/Žebříček. Zobrazit více Zobrazit méně . Tento žebříček je v současné době soukromý..
  3. Vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) je skupina českých slov domácího původu, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý).. Obojetnými souhláskami jsou: B F L M P S V Z Na zapamatování obojetných souhlásek se užívá.

s y tá (najezená) X s í ta s y tý (najezený) X v s í ti (houpací, internetové) Knížka vyjmenovaná slova S. Písnička - Dáda S. Sýček sysel sýkora Syčí na mě ze dvora Koukej nám sýr nasypat Nebo začneme usychat Dej nám synu třeba goudu Eidam nebo parenici Syrové už maso nechcem Chytli bychom tasemnic S pomocí obrázků v prezentacích děti vyvozují písmenka Y, Z, Ž, H, V, C, Č, hledají slova začínající těmito hláskami. V závěru prezentací čtou slova obsahující tyto hlásky. Procvičování

Slová S Y/Ý Po

Slova na s___i_

Vybrané slová po M | datakabinet

Čeština letem světem: Výborný - Moje čeština - Čeština na

VY_32_INOVACE_021. 1. Doplň vyjmenovaná slova. 2. Doplň vhodná vyjmenovaná a příbuzná slova. 3. Slož z těchto částí co nejvíce slov. 4. Doplň vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po S, význam slov, zapeklité dvojice slov, mezipředmětové vztahy - prvouka 3. ročník Zpracovala: Marcela PřibylováZŠ a MŠ Pražská Znojm předchozí slovo: » srdečnost následující slovo: » srkat slovo se nachází na stránce: S:83 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida Precvičte si vybrané slová zábavnou formou - Hra Mám to!!! Táto náučná hra pozostáva z 567 kartičiek určených na precvičovanie písania y, ý, i, í vo vybraných slovách po spoluhláskach B, M, P, R, S, V a Z.Pre každú spoluhlásku je vytvorená séria 81 jedinečných kartičiek, pričom každá kartička kombinuje 6 rôznych slov

Vyjmenovaná slova. Pokud zjistíte, že s doplňováním máte potíže, přečtěte si náš článek Vyjmenovaná slova, kde si můžete zopakovat nejen daná vyjmenovaná slova, ale najdete v něm i příklady slov, na které si máte dávat pozor. 1. cvičení na vyjmenovaná slova po Vyjmenovaná slova po S - písnička Dády Patrasové - text, dokument Word (doc) Cvičení. Doplňovací cvičení - doplňuj do textu správně i/y. Procvičujeme vyjmenovaná slova po S (tužky) - aby test fungoval, musíte mít nainstalovaný Adobe flash player. Procvičování vyjmenovaných slov po S - 10 doplňovacích cvičen Slovo bylina ve významu zelená rostlina je vyjmenované slovo. Se slovem bylina jsou příbuzná i tato slova: býlí - (ve významu plevel), býložravec, černobýl, zlatobýl. Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu VHLED MICHALA BOKA Evroá komise přichází s nejnebezpečnějším návrhem v dějinách evroé integrace. Ne, nejsou to nějaké nové dotace. Ne, není to dokonce ani Green deal. Je to špatně skrývaná snaha zavést cenzuru. Ale protože cenzura je ošklivé slovo, je potřeba vše vhodně zaobalit. A tak se tomu módně říká boj s dezinformacemi, varuje Michal Bok

Výhružka × vyhružka - jak se toto slovo správně píše

Vyjmenovaná slova po V - písnička Dády Patrasové - text, dokument Word (doc) Cvičení. Doplňovací cvičení - doplňuj do textu správně i/y. Procvičujeme vyjmenovaná slova po V s delfíny - aby test fungoval, musíte mít nainstalovaný Adobe flash player. Procvičování vyjmenovaných slov po V - 10 doplňovacích cvičen 49 Kč. Více informací. Najdi dvojici - 4. Vyjmenovaná slova po S, V, Z a slova příbuzná. Procvičování vyjmenovaných slov formou hry. Obsahuje 35 dvojic, záložku a krabičku. Pravidla hry: Hra je určena nejméně pro 2 hráče. Kartičky rozstříhejte, promíchejte a obrázky dolů rozložte na ploc.. Rozsypaná slova jsou pro mne - Šikmý kostel promine - nejlepší knihou roku 2020. Sledujeme v něm poslední léta Karla Poláčka, jeho peripetie soukromé (odchod od manželky a život na hromádce s milenkou), postupné houstnutí atmosféry, omezení židovských práv, přesun do Terezína atd Vyjmenovaná slova po S. sirob, sirup (do změny v roce 1957 bylo v pravidlech pravopisu uvedeno jako syrob a syrup pod vlivem mylného etymologického výkladu) osyka - strom topol osika, Pravidla českého pravopisu a mluvnice do 30. let 20. století uváděla tvar osyka, protože se samohláska i po s, z, c od 16. stol. vyslovovala široce a. Title: slovo_sluvko_slovicko_zlom.pdf Author: Knihkupec Created Date: 3/17/2020 1:32:30 P

Nikola Kovanovic Cirilica Pisana Nova_D Font, Download

Generátor slo

V ruštině výslovně získalo slovo plebejskýnegativní, znevažující význam. Ale zaslouží si takový postoj k sobě? Je termín plebejský synonymem pro limit, gopot nebo dobře definovaný ruský výraz prasečí čenich (s jakým víte, že nemůžete jít do série kalashny) Kategorie finských slov zakončených příponou -y. Stránky v kategorii Finská slova s příponou -y V této kategorii je pouze následující stránka Doplňování i/y. By Helena Malášková 15.5.2015. Pravopis písmen i/y je pro žáky, studenty různých typů škol i pro dospělé mnohdy docela složitý problém. V následujících doplňovačkách si můžete ověřit, jak zvládáte vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shodu přísudku s podmětem

Lýčený a líčený - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

Kdy píšeme ve slovesech na konci i a kdy y? Odpovědi

Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek Související diskuze-Toxicita sulfidu hlinitého (1)-Králíci a myxomatoza, lze jíst jejich maso?(18)-Příklad na teplotu (10)-Ampery při výkonu panelu 40 watt 12 volt (4)-největši sucho v česku (2)-Potřebuju na přijímačky na osmiletá gymnázia pozvánku a mět vyplněný nějaký form.. Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. Tvrdé y píšeme po takzvaných tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n). Výjimku tvoří pouze cizí a přejatá slova (například historie, chirurgie, kimono, dialektika), některá zvukomalebná slova domácí a některé citoslovce (například hihihi)

Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Suma, resta, colorea y descubre el dibujo del día del amorJojka v šoku: Pohorel jej 'zaručený' filmový hit, jej

Psaní i/y - Procvičování online - Umíme česk

Poměrně málo se reformy dotkly užívání písmena ě a skupiny je a písmen ů/ú a i/y. Slova, kde pravopis i/y v 19. století kolísal (například posílati, syčeti, sýkora, plytký, osika, Přibyslav) byla stabilizována pravidly z roku 1902, od té doby docházelo spíše jen k jednotlivým korekcím Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) jsou označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen

Vyjmenovaná slova - jak na ně? :: Školáci - třeťác

ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání. Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto nezáleží zda je zadaný dotaz česky nebo cesky, výsledek je pro oba dotazy stejný. Tip: Znáte výslovnost, ale nevíte jak se slovo píše Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Po kliknutí myší na libovolné slovo se v sousedních oknech zobrazí správný pravopis, synonyma a vysvětlení významu slova. 0 / 5000. Doplnit diakritiku. Odstranit diakritiku. Kontrola pravopisu

Internetová jazyková příručka: Psaní i - y po písmenu

Co slovo, to cihla, co text, to zeď, český slova sou jak šurikeny, házim je tam kam chci, tam, tam, tam kam chci. Di za svym cílem, na mý slova si vždy vzpomeň, já sem pořád s tebou, na to nezapomeň, já, já, já sem pořád s tebou, na to nezapomeň Správně roztřiď

VY_32_INOVACE_018. 1. Přiřaď správný význam k příbuznému slovu. 2. Roztřiď vyjmenovaná slova po L podle slovních druhů. 3. Vyhledej slova. Písmena, která ti zbudou, tvoří tajenku. Označení slova: Klikni na první a pak na poslední písmeno hledaného slova Seznam cizích slov začínajících písmenem R. Výrazy a slova začínající na r, které by vás mohly zajíma Takzvané vybrané slová sú tie slová domáceho pôvodu v slovenčine (analogicky v češtine), v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (čiže po b, m, p, r, s, v, z, (f)) vo vnútri slova píše y a nie i CIZÍ A JINÁ SLOVA S Y/Ý UPROSTŘED SLOVA •symfonie, sympatie, symptom, symbol, symetrála (osa), psychologie, systém, asymetrie, synchronní, asynchronní. Rag Tale je romantický příběh, který se odehrává v bombastickém, senzačním světě britského bulváru jedoucího na kávu a kokain, kde jsou senzační titulky živeny politickou hloupostí