Home

Kontingenční tabulka Excel příklad

Základní návod pro vytvoření kontingenční tabulky

  1. Co to je kontingenční tabulka? Kontingenční tabulka je pohled na data, ze kterého se můžeme dozvědět informace, které v původních datech nevidíme. V našem příkladu vyjdeme z této tabulky, která popisuje přehled aut ve fiktivním autobazaru. Díky kontingenční tabulce můžeme rychle odpovědět např. na následující otázky
  2. Procvičení kontingenčních tabulek - první díl. S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown. Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně. Kurz Středně pokročilý Excel (dva dny) Kurz Excel prakticky (jeden den) Tento příspěvek je opakovací - kontingenční tabulky jsou popsané zde. Chcete-li si procvičit práci s nimi,.
  3. Uspořádání polí v kontingenční tabulce. Zaměříme se nyní na to, jak můžeme měnit uspořádání polí v kontingenční tabulce v Excelu tak, abychom z dat rychle získali výsledek. Příklad pro procvičení je v souboru KT03.xlsx . Pro cvičení můžete použít list Data
  4. Jak vytvořit, nastavit, upravit, atd. Nehledejte - nalezli jste ;) 5.2.2014 - doplněno. V tomto seriálu se dozvíte vše co jste o kontingenčních tabulkách a grafech chtěli vědět, ale bojíte se zeptat. Tento článek slouží jako rozcestník na návody s praktickými příklady jak na kontingenční tabulky a grafy
  5. Pokud si někdo chce procvičit práci s kontingenčními tabulkami, filtry obyčejnými i rozšířenými, s podmíněným formátováním, s řazením nebo prostě s analýzou dat v Excelu, nabízím tři dlouhé tabulky, na kterých je možné si nejen toto snadno zkoušet. S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown
  6. Stačí jen označit data, vložit kontingenční tabulku a vybrat si, co chcete vidět v řádcích a co ve sloupcích. Příklad: Máme seznam odběratelů a částky jejich objednávek za měsíc. Chceme zjistit celkovou částku, za kolik každý z nich objednal
  7. Zaměříme se na nastavení polí kontingenční tabulky v Excelu. Postup práce si vysvětlíme na souboru KT04.xlsx. Na listu Data jsou zdrojová data, ze kterých vytvoříme kontingenční tabulku. Uspořádání polí v kontingenční tabulce bude následující

Zvolte umístění sestavy kontingenční tabulky: - pro přehlednost zaškrtněte Existující list a do Umístění: zadejte horní levý roh pro kontingenční tabulku Zadani!$M$4; OK - potvrdit; Seznam polí kontingenční tabulky. V seznam polí kontingenční tabulky stačí zaškrtnout tato pole: Kategorie; Produkt; Ks; Cena; Zaškrtnutím se automaticky tvoří kontingenční tabulka (průběžně jak zaškrtávate, jde o interaktivní tvorbu Příklad B: Kontingenční tabulka vyjadřující počty zboží po kategoriích a krajích. Oba příklady kontingenčních tabulek jsou pro následnou snadnou manipulaci doplněny o průřezy (slicers) a časovou osu (timeline) V kontingenční tabulce byste měli vidět, o kolik minut byly lety celkem zpožděné. Rozbalte položku BasicCalendarUS a kliknutím na MonthInCalendar (Měsíc v kalendáři) ji přidejte do oblasti Řádky. Všimněte si, že kontingenční tabulka teď uvádí měsíce, ale celkový součet minut je pro každý měsíc stejný

Klikněte na sestavu kontingenční tabulky. Na kartě Analýza ve skupině Kontingenční tabulka klikněte na šipku vedle položky Možnosti a potom klikněte na položku Možnosti. Klepněte na kartu Rozložení a formát a pak proveďte jednu nebo více z následujících akcí Mám v tabulce několik stovek hodnot, uvedu ale jen maličký příklad: zákazník datum počet Lojza 21.5.2006 150ks Lojza 25.6.2008 200ks Lojza 21.5.2006 100ks Potřeboval bych v kontingenční tabulce zobrazit počet unikátních datumů. Tedy ne, kolikrát se které datum v řádcích vyskytne, ale počet unikátních hodnot. Tedy

Na panel nástrojů Rychlý přístup si přidejte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem. Postup: Klikněte na šipku vedle panelu nástrojů a potom klikněte na Další příkazy. V části Zvolit příkaz z vyberte Všechny příkazy. V seznamu vyberte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem, klikněte na Přidat a potom klikněte na OK Ale co když tabulka bude obsahovat stovky nebo tisíce řádků? Pak přicházejí právě kontingenční tabulky jako mocný nástroj. Nejprve označíme tabulku, z níž chceme kontingenční tabulku vytvořit a poté v kartě Vložení klikneme na ikonu Vložení kontingenční tabulky, viz obrázek Vytvoření kontingenční tabulky. Nejprve si označte celou tabulku s daty (myší nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+A). Přejděte na pás karet Vložení a klikněte v první skupině na první položku Kontingenční tabulka

Procvičení kontingenčních tabulek - první díl - Trainings

Chcete-li odebrat kontingenční tabulku ze sešitu aplikace Excel, můžete odstranit celý list aplikace Excel, který má kontingenční tabulku. Vyberte list, ve kterém je umístěna vaše kontingenční tabulka, poté klepněte pravým tlačítkem na název listu a poté vyberte odstranit list, čímž odstraníte celý list, jak je znázorněno na následujícím obrázku Kontingenční tabulky v Excelu: zdroj dat a příprava dat Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Kontingenční tabulka se dá vytvořit: 1. z tabulky v daném sešitě 2. z dat z jiného sešitu Excelu 3. z externích dat (např. MS Access

Příklad 5.1 a 5.2: Analyzujte závislost mezi mírou nezaměstnanosti a počtem ekonomicky aktivních obyvatel na základě dat uvedených v souboru ZIS_EXCEL_PRIKLADY.xlsx v listu Příklad 5.1. Analýzu proveďte na základě kategorizovaných proměnných (kontingenční tabulka, a 100% skládaný pruhový graf Rozumíme tomu tak, že nám kontingenční tabulka ukazuje četnost jednotlivých částek. Taková informace zatím nemá valnou vypovídací hodnotu. Můžeme ale seskupit částky tak, aby se sečetly podle intervalů např. po 20 000. Klikneme pravou myší na částky, zvolíme Seskupit. Excel pochopí, o co nám jde a nabídne tvorbu. kontingenční tabulka a graf (počítané pole, počítaná položka) slučování dat; souvislý příklad (V této části se nebudeme zabývat vzhledem tabulek a grafů. Pokud Vás zajímá úprava vzhledu grafu, využijte minikurz MS Excel efektivně 6: Netradiční grafy.) Jak bude kurz probíhat 1. Ukázka kontingenční tabulky 2. Vhodná data pro kontingenční tabulku 3. Tvorba kontingenční tabulky. 3.1. Zadání dat 3.2. Násobné oblasti sloučení 3.3. Zadání umístění kontingenční tabulky 3.4. Formátování kontingenční tabulky 3.5. Úpravy kontingenční tabulky 3.6. Datové průřezy (Slicers) 4. Příklady kontingenčních tabulek. 4.1

Výsledná kontingenční tabulka vám velmi rychle zobrazí data, která jsou již čitelná a můžete je dále analyzovat. V kontingenční tabulce pak můžete změnit pohled na sumární data volbou Měsíce a Roku v Stránkové oblasti. Zde si můžete stáhnout soubor s příkladem a celý postup vyzkoušet. Kontingenční tabulka umí mnoho dalších užitečných věcí, ale to až příště vypadá naše kontingenční tabulka a vpravo si můžeme volit, jaký sloupec z původní tabulky se má kde zobrazit. Pro náš příklad chceme, aby Okres byl v řádku a v polích pro Hodnoty aby byly uvedeny počty obyvatel celkem i podle pohlaví. Jak tam ty jednotlivá pole dostaneme •2. příklad (kt2) : •Vytvořte kontingenční tabulku -z dat na listu Data, (postupujte jako u předchozího příkladu). -sloučením dat listu Září - Listopad. V prvním dialogu průvodce kontingenční tabulkou vyberte Násobné oblasti sloučení. •Vytvořte kontingenční graf. MS Excel - kontingenční tabulka Excel Kontingenční tabulka Mgr. Jan Vavřík PROČ KONTINGENČNÍ TABULKA ? Pro přehled v nashromážděných datech. Příklad: představte si máte obchod se sportovními potřebami a v excelovské tabulce archivujete prodej různého zboží za dané čtvrtletí, pro konkrétní pobočky Příklad kontingenční tabulky Excel - Algoritmus pro figuríny. Poté, co jsme se seznámili se základními teoretickými nuancemi o kontingenčních tabulkách v Excelu, pojďme je dále používat v praxi. Chcete-li začít vytvářet kontingenční tabulku v Excelu 2016, 2010 nebo 2007, musíte nainstalovat software

Uspořádání polí v kontingenční tabulc

Kontingenční tabulka v Excelu - není se čeho bát Jednou z funkcí v Excelu a obecně tabulkových procesorech, je kontingenční tabulka (zkráceně KT) . Zjednodušeně lze říct, že kontingenční tabulky v excelu jsou jakési přehledné souhrny tabulek, které z hromady dat udělají přehledný report Postup Vytvoříme tedy kontingenční tabulku (viz dále). Do oblasti řádků přeneseme sloupec Jméno (tím se nám v řádcích objeví všechna jména zaměstnanců z tabulky). Tabulka nyní bude mít dva sloupce. Do oblasti dat umístíme sloupec Plat.Do buňky v pravém se jakoby přemístí všechna čísla platů pro zaměstnance z levého sloupce

Cena 6 měsíčního předplatného je 729,- Kč. K uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Předplatné na On-line produkt Excel v příkladech se vztahuje vždy na období 12 měsíců. Po obdržení objednávky je nakladatelstvím objednateli vystavena zálohová faktura na dobu předplatného 12 měsíců, která je. Základní návod pro vytvoření kontingenční tabulky Tento základní návod na kontingenční tabulky platí pro Excel 2013 a (na 99%) také pro Excel 2010 i Excel 2007. Příklad Předpokládejme, že mám neuspořádaná data a chci z nich získat užitečné informace Příklad Úkol: vytvoříme kontingenční graf na základě kontingenční tabulky. 1. Stiskneme tlačítko Analýza - Kontingenční graf. 2. Vyzkoušíme úpravy grafu. 3. Vyzkoušíme možnosti filtrování dat. zppcz_11_kontingencni_tabulky.xlsx -> Tabulka 1) vůbec bych to neřešil z kontingenční tabulky - pokud máte nový office, použil bych funkci =FILTER() a hledal ve zdrojových datech 2) [Subjekt].[Název subjektu].&[FIRMA ČÍSLO 1] je v uvozovkách, takže textový řetzec tak si ho vyrobte třeba pmocí =CONCAT() nebo =TEXTJOIN() a vybírejte si firmu z Data Validation listu. sorry mám office v ENG a česky ty.

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 12. lekci Excel pro začátečníky, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí. V této lekci se budeme věnovat kontingenčním tabulkám. Kontingenční tabulka. Kontingenční tabulka nám umožňuje podívat se na data z různých úhlů pohledu a tím je jednodušeji analyzovat Kontingenční tabulka sestavená z více tabulek. V praxi je častým požadavkem vytvoření kontingenční tabulky zahrnující více tabulek, které jsou umístěny na různých listech nebo sešitech. Než začneme, je nutno mít k dispozici volbu Průvodce kontingenční tabulkou

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 5 Excel 2010 OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Kateřina Slaninová 3. Zobrazit list dle zadání, označit libovolnou buňku v tabulce dat, vytvořit kontingenční tabulku - karta Vložení/skupina Tabulky/příkaz Kontingenční tabulka/v dialogovém okně Vytvoři Řešené příklady z MS Excel 2010. Zobrazit list dle zadání, označit libovolnou buňku v tabulce dat, vytvořit kontingenční tabulku - karta Vložení/ skupina Tabulky/ příkaz Kontingenční tabulka/ v dialogovém okně Vytvořit kontingenční tabulku zkontrolovat vybranou tabulku dat (pokud tabulka splňuje požadavky týkající se seznamů dat, viz příklad 5.1, Excel tabulku. Kontingenní tabulka: Z tabulky je možno vyíst, že v souboru je zahrnuto 394 muž, z nichž 33 (t.j. 8,4 %) trpí hypertenzí, žen je v souboru 188, hypertenzí trpí 13 (t.j.6,9 %) žen

Excel je jen souhrn trochu chytřejších tabulek. Databáze bývají, pokud jde o strukturu tabulek, správně a jednotně navrženy databázovým analytikem. Uživatelé pak pracují s jedinou databází. Příklad počítá se shodnou strukturou dat a některé operace Pokud Vám však kontingenční tabulka, souhrny, sloučení dat. Ekonomická fakulta Příklad 1 Katedra ekonomické statistiky 3 MS Excel 2010: Data zadáme pod sebe do sloupce nadepsaného např. Typ bydlení. Vložení - Kontingenční tabulka - Kontingenční tabulka Do řádku Vybrat tabulku či oblast označíme myší zadané hodnoty včetně názvu proměnné ExcelTown.comKontingenční tabulky probíráme třeba na těchto kurzech:https://exceltown.com/kurzy/excel-prakticky/https://exceltown.com/kurzy/jednovecerni-pokr..

Seriál - Kontingenční tabulky a grafy - Excel Školení

Kontingenční tabulka. Pro přehlednost získaných informací doporučuji sestavit kontingenční tabulku (pivotku). Kontingenční tabulka je velmi silný nástroj, bez kterého si nedokáži práci s velkým objemem dat představit. Kontingenční tabulku vytvoříte na kartě Vložení → v sekci Tabulky → tlačítko Kontingenční tabulka MS Excel pro pokročilé 4 - Kontingenční tabulky Cíl kurzu Kurz je určen učitelům, kteří s MS Excelem již běžně pracují na střední uživatelské úrovni (dokáží pracovat se vzorci a funkcemi, včetně práce s relativními a smíšenými adresami) a chtějí se naučit vytvářet efektivně přehledy ze svých dat

Pro informace o výuce Excelu klikněte zde Často dostávám dotazy na vytvoření domácího účetnictví v Excelu a proto jsem se rozhodl napsat tento příklad. Existuje mnoho způsobů jak udělat domácí účetnictví, tohle je jen jedna z možností. Vyměnný odkaz: Domácí účetnictví zdarma online Začneme s přípravou pomocných tabulek 15.5.2012 Excel - otázky a odpovědi (2. část) 3/34 Kontingenční tabulky 4. Co je to kontingenční tabulka? Kontingenční tabulka je zvl{štní způsob zobrazení a sumarizace vícerozměrných (multidimenzion{lních) dat. Kontingenční tabulka je vícerozměrn{ křížov{ tabulka, umožňující interaktivně měnit uspoř{d{ní tabulky

2.8.9 Kontingenční tabulka z externího zdroje dat. Ing. Marek Laurenčík. Oba typy kontingenčních tabulek, které jsme dosud poznali, vyuľívaly jako zdroje dat jiné tabulky vytvořené pomocí programu MS Excel, a to buď jednu souvislou tabulku (standardní kontingenční tabulka), nebo několik oddělených datových oblastí (kontingenční tabulka, vyuľívající násobné zdroje. Videokurz: Kontingenční tabulky v MS Excel. Ing. Jaroslav Nedoma; Po 23.8. - Pá 31.12. které může představovat tabulka o pár desítkách až stovkách tisíc záznamů. Uživatel si tak dokáže uspořádat data pro snazší přehled a relativně snadno je analyzovat díky tomuto mocnému nástroji. Příklad - spojení více.

Cvičná data pro kontingenční tabulky - Trainings, consultanc

KONTINGENČNÍ TABULKA? TO MI ANI - Máme rádi exce

Nastavení polí v kontingenční tabulc

Kontingenční tabulka (BONUS) 10 . Test dobré shody (BONUS) Sekce 4 BONUS - Excel. 1 Kontingenční tabulky (Excel) 2 . ANOVA (Analýza rozptylu) Sekce 5 Látka ze třetí části statistiky. 1 . 1. Časové řady, úvod Příklad 1 . 5 questions. Domácí účetnictví v Excelu. Často dostávám dotazy na vytvoření domácího účetnictví v Excelu a proto jsem se rozhodl napsat tento příklad. Existuje mnoho způsobů jak udělat domácí účetnictví, tohle je jen jedna z možností. Vyměnný odkaz: Domácí účetnictví zdarma online

Ze základů práce s programem Excel už nám toho mnoho nezbývá. V minulém dílu jsme si poradili s kontingenční tabulkou, dnes budeme mít podobný úkol - třídění a filtrování tabulek. Kontingenční tabulka je vhodná v případě, že potřebujeme na velké množství dat rychle uplatnit souhrnně vzorce V aplikaci Excel 2013 můžete vytvářet průřezy a filtrovat pomocí nich data v tabulce. Data, tabulka, musí být správně naformátovaná. Jedná se spíše o zobrazení dat pomocí menu kliknutím. Nutno však říci, že Průřez nenahrazuje všechny funkce Filtru. V tomto souboru se nachází tabulka, [

Kdo ví, ale pravděpodobně zůstala v Excelu kvůli zpětné kompatibilitě se staršími verzemi. A také může být důvod ten, že funkce může zkreslovat výsledek počtu měsíců či let, zvláště u rozdílů datumů, které jsou na hranicích mezi měsíci. Příklady. Pro pochopení funkce si prohlédněte následující příklad Kontingenční tabulky a grafy ve Variu nejsou podporovány v prostředí MS Access 2013. Seznam položek k výběru zobrazení dat formou kontingenční tabulky nebo grafu v takovém případě menu Zobrazení nenabízí. Kontingenční tabulka (KT) Kontingenční tabulka slouží k analýze dat uchovávaných v databázových tabulkách

Kontingenční tabulka - vytvoření - Excel Školení konzultac

Kontingenční tabulka. Kontingenční tabulka je interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velká množství dat. Řádky a sloupce tabulky lze otáčet a zobrazit tak různé souhrny zdrojových dat. V kontingenční tabulce lze také zobrazit podrobná data oblastí, které vás zajímají Následující tabulka obsahuje výsledky, když se pomocí vzorce zobrazeného v oddílu s kódem vytvoří nová míra All Reseller Sales Ratio. Pokud chcete vidět, jak to funguje, přidejte do oblasti Popisky řádků kontingenční tabulky pole CalendarYear a do oblasti Popisky sloupců přidejte pole ProductCategoryName Když zmizí okno pro tvorbu kontingenční tabulky vpravo, stačí kliknout do tabulky - a zase se objeví. Ve verzích Excelu od 2007 je možné místo do samotné tabulky přetahovat záhlaví sloupečků do čtyř polí dole v pravém pruhu MS Excel 2010: Data zadáme pod sebe do sloupce nadepsaného např. Vzdělání. Zpracování dat do tabulky a grafu: Vložení - Kontingenční tabulka - Kontingenční tabulka Do řádku Vybrat tabulku či oblast označíme myší zadané hodnoty včetně názvu proměnné

Filtrování a řazení hodnot v kontingenční tabulce

Vytvoření kontingenční tabulky z více tabulek - Edumatik

Kontingenční tabulka aplikace Excel: vytváření, práce s daty, mazání Pro přehlednost uvedeme malý a ilustrativní příklad použití kontingenčních tabulek aplikace Excel pro figuríny. Řekněme, že jste manažerem společnosti a odpovídáte za vedení záznamů o prodeji. Všechny transakce se zadávají do tabulky se. excel - Jednoduchá kontingenční tabulka pro počítání jedinečných hodnot. Translate. Vypadá to jako jednoduchá kontingenční tabulka, se kterou se můžete učit. Chtěl bych udělat počet jedinečných hodnot pro konkrétní hodnotu, na které seskupuji. Například mám toto

Kontingenční tabulka v aplikaci Excel je statistická tabulka, která kondenzuje data těch tabulek, které obsahují rozsáhlé informace. Souhrn může být založen na jakémkoli poli, jako jsou prodeje, průměry, částky atd., Které kontingenční tabulka představuje jednoduchým a inteligentním způsobem Kontingenční tabulky (Vyuka-excelu.cz/spojene/) Základní návod - kontingenční tabulka . Tabulky v EXCELU - jak je vkládat . Soubory ke cvičení: j.sy[]seznam.cz/Výuka (14.4.2016) ZADÁNÍ PŘÍKLAD Č.:01 Podle předlohy vytvořte tabulku žáků třídy 3.B a vytvořte přehled jejich známek na vysvědčení. 1. Jméno.

Vytvoření relace mezi tabulkami v Excelu - Podpora Offic

Kontingenční graf vytvoříme pomocí nabídky Data | Kontingenční tabulka a graf. K cíli nás dovede průvodce: K cíli nás dovede průvodce: Datovým zdrojem je seznam umístěný přímo v sešitu Excel, jako typ kontingenční sestavy označíme Kontingenční graf (viz obr.) Jak na Office - tutoriály, video návody, příklady, ukázky. Tutoriály na Office Word, Excel, Powerpoint, Acces

Zobrazení nebo skrytí nulových hodnot - Exce

Test chí-kvadrát nezávislosti v kontingenční tabulce. Máme k dispozici náhodný výběr rozsahu n rozdělený dle dvou statistických znaků (znak1, znak2), které nám tvoří tabulku, přičemž každý z obou znaků je rozdělen do r (řádky), resp. s (sloupce) skupin. Úkolem testu je rozhodnout, zdali jsou oba znaky na sobě závislé či nezávislé Kontingenční tabulka aplikace Excel vylučuje některé součty sloupců. Funkce TREND a funkce RAW pro analýzu dat v aplikaci Excel 2020 (365) K zobrazení dat používám kontingenční tabulku aplikace Excel 2010. Potřebuji dílčí součty ve většině sloupců, ale některé sloupce zobrazují procenta a součet procent není. Excel 2013 kontingenční tabulka - nezobrazovat (prázdné) (4) Proto jsem ti psal příklad toho vzorce, kdybys chtěl udělat součet z Listu1 a Listu2. Tak na List3 napíšeš vzorec =SUMA(List1!A1+List2!A1). A ten vzorce nakopíruješ do okolních buňek, jak budeš chtít, podle toho, jaké součty nebo výpočty potřebuješ.. Kontingenční tabulka je nástroj, který má smysl pro obrovský seznam dat. Pokud máte velkou tabulku s mnoha řádky, je užitečné shrnout data v kontingenční tabulce aplikace Excel. Zde je jednoduchý příklad: máte velký seznam klientů, kterým jste fakturovali v rámci své práce na volné noze

MS Excel - počet unikátních hodnot - kontingenční tabulka

Příklad Souhrnu. 9.10. Kontingenční tabulka. Kontingenční tabulka obsahuje řádková pole, sloupcová pole, stranová pole a data. Je to tabulka závislosti dat na řádkových, sloupcových a stranových polích. Je v podstatě trojrozměrná. Význam kontingenční tabulky můžeme nejlépe vidět na příkladě: Obr. 88. Pokud máte v Excelu dva seznamy ve dvou sloupečcích a chcete porovnat, P.S. Aby to nebylo tak abstraktní, představte si třeba, že první tabulka obsahuje všechny osoby, které podnik zaměstnává, ale jen někdo je řidič (tabulku tvoří personální oddělení). Děkuji za zajímavý příklad s porovnáním dvou množin Příklad jeho definice včetně vytvoření vazeb mezi třemi datovými zdroji je obsahem předchozích odstavců, a tento datový model bude použit. Vytvoření kontingenční tabulky (v ukázce v existujícím prázdném listu cvičného sešitu) začíná běžnou posloupností příkazů. Vložení / Kontingenční tabulka

Sloučení více listů do jedné kontingenční tabulky - Exce

Vytvoření kontingenční tabulky Kontingenční tabulka je v podstatě zpráva. Říkáme jim kontingenční tabulky, protože je můžete jednoduše přepínat mezi jednotlivými typy zpráv, aniž byste museli vytvořit celou novou zprávu. Takže oni pivot na místě. Ukážeme základní příklad, který učí základní pojmy 8. Kontingenční tabulka. Jedná se o jednoduchý způsob vyhodnocení většího množství dat. Umožňuje data sumarizovat a vyhodnocovat do tabulky, kterou je možné variabilně měnit. Výstupem z kontingenční tabulky je přehledná sestava nebo srozumitelný graf. Obrázek č. 10 Příklad kontingenční tabulky. 9 MS Excel - Tvorba kontingenční tabulky. Vhodné pro. Zaměstnance Majitele a jednatele Management. Na tomto webináři se naučíte přehledně vizualizovat vzájemné vztahy údajů v tabulkách pomocí nástroje kontingenční tabulka. Pomocí sestavy kontingenční tabulky můžete shrnout, analyzovat, zkoumat a prezentovat data z.

Kontingenční tabulka v Excelu - není se čeho bát BI Portá

Počítané (výpočtové) pole - Kontingenční tabulka - Excel . Výpočty v kontingenční tabulce: Funkce podrobně Způsob interpretace dat - výpočty (% z, % mezi, ) Příklad kumulovaných výpočtů. 7.4. Ostatní výpočty 7.5. Zobrazení dat z pole Hodnoty jako: 8. Odkazy na buňky v kontingenční tabulce 9 ročníky Kontingenční tabulka, kontingenční graf pracovní list MS Excel 2010 Pracovní list slouží k procvičení tvorby jednoduché kontingenční tabulky a grafu. voskop_32_IKT_01.1.13 Kontingenční tabulka a graf II. 2013 všechny obory/IKT/všechny ročníky Kontingenční tabulka, kontingenční graf pracovní list MS Excel 201 V našem případě ta pravá bude K7 (supersuma ležící v průsečíků součtů za řádky a sloupce). Excel data zkopíruje do nově vytvořeného listu. Smysluplnost teď ponechme stranou. V danou chvíli neřešme ani skutečnost, že kontingenční tabulka data sumarizuje, detail tedy nemusí být stoprocentně stejný, jako zdroj

Excel 2007: Kontingenční tabulky - 8Příklad na tvorbu kontingenční tabulkyExcel pro SEO (2) | Školení konzultace

Nástroje Excelu pro citlivostní analýzu. Zpracovala Andrea Marešová. Cílem této práce je seznámení se třemi hlavními nástroji Excelu používanými k analýze citlivosti (Tabulka dat, Hledání řešení, Scénáře) a vyzkoušet jejich aplikaci na příkladech.V první části je vymezena teorie týkající se citlivostní analýzy Téma: MS Excel - kontingenční tabulky 2 Autor: Ing. Kotásek Jaroslav Kontingenční tabulka 2 Kontingenční tabulka je tabulka, kde v řádcích a sloupcích jsou skupiny polí, uvnitř tabulky jsou pak souhrny vytvořené z údajů Příklad: Z datové tabulky Výkaz jízd vytvořte postupně 2 kontingenční tabulky, kde v.