Home

Upol Právo

Právo a právní věda: Právnická fakulta U

LL.M. KURZY Právnická fakulta Univerzity Palackého ..

 1. Učební texty z oblasti práva pro studenty fyzikálních oborů: Úvod do obchodního práva (DOC, 1,3 MiB) Úvod do veřejného práva (DOC, 778 KiB) Občanské právo hmotné (DOC, 1,2 MiB) Pracovní právo (DOC, 919 KiB) Úvod do soukromého práva (DOC, 869 KiB
 2. Výběrové řízení na některé z pozic v projektu Právo moderně Přihlášky posílejte na mail kristyna.spanihelova@upol.cz do 12.9.2011. Výběrové řízení proběhne 14.9.2011 v 11:30 hodin. Bližší informace získáte u doktorky Šínové, 585 637 708, renata.sinova@upol.cz. Vyhlášen
 3. Právo (JT: 法学季刊; FT: 法學季刊; PY: faxue jikan, fǎxué jìkān) byl čtvrtletník vydávaný ČASV. Razil názor, že právo je důležitější než politika (stranická politika se může změnit, ale právo je stabilní)
 4. znalost práva. Právní vědomí je tedy na platném právu nezávislý systém názorů o tom, co je oprávněno a co je zakázáno. Rozdíl mezi právem jako normativním systémem a právním vědomím je v tom, že právo je ve společnosti zpravidla jedno, kdežto systémů právních vědomí může být ve společnosti více
 5. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj
 6. Ústav pedagogiky a sociálních studií a Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spolupracuje na právě probíhajícímu projektu s Ústavem pro výzkum, vzdělávání a komunikaci Slezské Univerzity v Gliwicích. Více informací o projektu naleznete ZDE . Letáček ke studijnímu.
 7. 3. Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR) Každý člověk, o němž UP zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na opravu a doplnění osobního údaje, který se ho týká. Toto znamená, že každý člověk může požádat UP, aby opravila nebo doplnila jakýkoliv osobní údaj, který se žadatele týká

Portál elektronických informačních zdrojů UP. Portál elektronických informačních zdrojů. Portál EIZ UP. Přehled zdrojů. Zdroje podle: abecedy. oborů. Zkušební přístupy. Užitečné odkazy Katedra ústavního práva Katedra je zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost, podílí se na výuce předmětů v magisterském studijním oboru Právo, v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě, i v navazujícím magisterském studijním oboru Evroá studia se zaměřením na evroé právo

www.lf.upol.cz Z PRÁVA O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019/2020 Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení akademického roku 2019/2020, které bylo zahájeno dn Právnická fakulta UP zaměřila magisterský program Právo prakticky, což se projevuje v orientaci na řešení příkladů z praxe, rozvoji profesních dovedností a velkému množství praktických volitelných předmětů včetně v ČR nejrozvinutěj-šího programu právních klinik, ve kterých studenti aplikují své teoretické znalosti na řešení konkrétních příkladů z praxe. Tento program také nabízí největší rozsah povinné výuky soukromého práva v ČR Za podpory Fondu rozvoje vysokých škol byly r. 2007 na Katedře církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty univerzity Palackého v Olomouci vytvořeny logistické i materiální předpoklady pro výuku nově zavedeného předmětu Právo východních katolických církví (vyučován od února 2008). Řešitelem tohoto.

Hlavní řešitelka projektu JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. renata.sinova@upol.cz 585 637 708 734 875 587... Koordinátor projektu Mgr. Pavel Ondráče Politologie, právo, média . Populární kultura v kontextu nových médií upoint@upol.cz +420 733 690 738. Sociální sítě . O nákupu . Doprava a platba. Všeobecné obchodní podmínky. Možnosti reklamace. Ochrana osobních údajů. Filozofická fakulta UP. Výpravná publikace Dějiny Šternberka vzniká na Univerzitě Palackého. 3. 7. 2021. Filozofická fakulta chystá volby děkana. 24. 6. 2021 Studijní programy (obory), na které se můžete přihlásit. Nabídku studia pro akademický rok 2021/2022 naleznete v katalogu studijních programů. Otevřít katalog studijních programů. bakalářské, magisterské a navazující magisterské najdete i po výběru fakulty v seznamu níže, doktorské jen v katalogu. Studijní programy. Exact matches only. Exact matches only . Search in titl

EVSTU » Evroá studia se zaměřením na evroé práv

 1. JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. Jméno: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. Pracovní pozice: odborný asistent katedry mezinárodního a evroého práva, PF UPOL Kontakt: ondrej.hamulak@upol.cz, 585 63 7635: Oblast odborného zájmu: rozvoj evroého nadnárodního konstitucionalizmu, účinky práva EU ve vnitrostátním systému, interakce mezi národním a nadnárodním právem a dopady.
 2. Pro obor Evroá studia se zaměřením na evroé právo fakulta vyhlásila dodatečné přijímací řízení. Zájemci mohou přihlášky posílat od 12. června do 12. července 2017. O stanovení další lhůty pro podání přihlášek rozhodl rektor na žádost děkanky PF UP. Důvodem naší žádosti byla skutečnost, že počet.
 3. právo § 3/3 2. Zákaz od zákona odchylných ujednání porušujících dobré mravy § 1/2 3. Zákaz výkladu a použití předpisů, např. úpravy ochrany osobnosti, v rozporu s dobrými mravy § 2/3 4. Nepřihlížení k omezení přirozených osobnostních práv v míře odporující.
 4. or). Seznam programů do kombinace naleznete na webové stránce univerzity.Atraktivní může být mezifakultní studium sociologie s geografií (PřF UP). Určitě si vyberete a oceníte i pestrost kombinací ostatních.
 5. Studentská právní poradna při Právnické fakultě UP upravila pravidla pro komunikaci s klienty a zahájila provoz v online režimu. Lidé, kteří potřebují právní radu, a to i v souvislosti se současnou mimořádnou situací, se na ni mohou obracet telefonicky (585 637 616) nebo e-mailem (studentskapravniporadna@upol.cz)
 6. ář: VĚCNÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo Termín: 15. ledna 2015 Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouc

Právo Portál moderní fyziky - fyzika

PF UPOL, Právo a právní věda 2021-2026 has 180 member www.pf. upol.cz LL.M. Právo duševního vlastnictví 1. semestr (předměty základní části společné pro obě specializace) • Obecná část práva duševního vlastnictví (prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.) • Výkon práv duševního vlastnictví (licenční právo), obchodní a neobchodní modely, zakázková tvorba (JUDr CODEXIS Academia je verze právního systému CODEXIS dostupná pro uživatele z UP prostřednictvím institucionálního přihlášení (via Shibboleth) jejich univerzitním účtem.. Codexis Academia obsahuje: právní předpisy České republiky; právní předpisy Evroé unie; judikaturu České republiky; judikaturu soudních institucí Evroé uni www.prvok.upol.cz www.esynergie.cz Práva a povinnosti policie ČR Oznamovací povinnost • Je povinností všech zaměstnanců školy, pokud se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje nebo páchá trestný čin, toto spáchání nebo dokončení trestného činu překazit Ústav soudního lékařství a medicínského práva Teoretické ústavy - nová budova, 3. patro, směr západ; směr jih - školská část; 1. podzemní podlaží, směr západ - pitevna, Hněvotínská 3, 779 00 Olomou

Video: Právo moderně » Komplexní inovace výuky práva pro moderní

Otevřít zdroj. Beck-online je informační systém pokrývající problematiku legislativy ČR a EU. Databáze nabízí aktuální předpisy, judikaturu a přístup k plným textům publikací nakladatelství C. H. Beck. Podrořeno z projektu CzechELib Přihlásit AKTUALITY Vítejte. Vítejte na stránkách nové verze Portálu CŽV. Do nové verze Portálu CŽV byla převedena data z původního (červeného) Portálu CŽV funkce: docent tel: 585 635 309 e-mail: michalik@pdfnw.upol.cz, jan.michalik@upol.cz Číslo dveří: 214 Vědecko-výzkumné zaměření: Právní úprava postavení osob se zdravotním postižením, kvalita života zdravotně postižených a osob pečujících, otázky diskriminace zdravotně postižených, sociální služby, vzdělávání, školská integrace handicapovaných, smlouvy o. Pro vstup do systému zadejte kombinaci dvou údajů: univerzitní číslo uchazeče a jeho iniciály nebo oborové číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej.Univerzitní číslo uchazeče je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory na univerzitě a oborové číslo uchazeče je jeho číslo pro daný přijímací obor

Právo - Wiki UPO

 1. V roce 1995 nastoupil na Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně k magisterskému studiu v oboru právo a právní věda. Studium dokončil v roce 2000. Studium dokončil v roce 2000. Téma diplomové práce bylo ' Logicko -sémantická analýza právního jazyka '
 2. Centrum pro klinické právní vzdělávání zajišťuje také výuku dalších praktických předmětů založených na jiné než klinické výukové metodě. Je to například předmět Právo pro každý den, který používá metodu street-law, kdy studenti PF UP vyučují právo na středních a základních školách
 3. áře zavedené.
 4. Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentek a studentů této fakulty. Jedná se o volenou a na orgánech FF UP nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studujících na této fakultě proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu svého studia na FF UP v Olomouci
 5. Právo a morálka Morálka - definice Morálka (mos, moris - mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti (způsob jednání a vystupování, který vyjadřuje respekt a úctu ke druhým) se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných Zlaté pravidlo Klasickou formou obecné morální zásady je tzv
 6. Stačí kliknout na stránky eval.upol.cz nebo na Portál UP. Studenti CMTF, FF a PF mohou své názory, podněty a hodnocení vyplňovat do 30. června 2021 . Studenti FZV, FTK, PřF a PdF pak až do 6. září 2021 . Děkujeme mnohokrát za váš feedback a vaši spolupráci

 1. JUDr. Petr Osina, Ph.D. Odborné zaměření: teorie práva, islámské právo, právní informatika. Vzdělání: 2001 - 2006 Právnická fakulta MU Brno - doktorské studium, Ph.D. 2003 - Právnická fakulta Brno - rigorózní zkouška, JUDr. 1993 - 1998 Právnická fakulta UP Olomouc, obor právo, Mgr.. Publikační činnost: Osina, P.: Islámské právo a jeho prameny - Acta iuridica.
 2. Pracoviště IK je otevřeno pro studenty a zaměstnance na základě registrace termínu v rezervačním systému https://rezervace.upol.cz/karty nebo na základě předchozí telefonické dohody. V nutných případech se obraťte na HelpDesk, email karty@upol.cz nebo volejte na telefon 585631840. Nová platnost známky od 09/2020 do 12/2021
 3. (1) Právní pomoc je poskytována studenty pod dozorem supervizorů. (2) Právní pomoc poskytovaná v rámci SPP je bezplatná. Právní pomoc je poskytována především osobám, které si nemohou dovolit placenou právní pomoc, tj. nemohou si dovolit právní služby advokáta. (3) Na poskytnutí právní pomoci v SPP není právní nárok
 4. istrativní poplatek: 690 Kč za každou elektronickou přihlášk
 5. Autorské právo pro praxi RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.c
 6. Všechny stranické výbory provincií, obcí, okresů a autonomních oblastí zakládaly příslušné politické a právní komise. Komisi vede tajemník, který je obvykle i členem politbyra. Historie. Komisi předcházela Vedoucí skupina pro politiku a právo, která byla založena v roce 1958 a v jejím čele stál Peng Zhen
 7. Michalík J. Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách). Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách). 2007

Právo v podnikání - Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. UPOL - přírodovědecká fakulta - Výběr vysoké školy Distanční studium na veřejné VŠ - Informace o studi Bc. Alice Tandlerová (administrátorka oboru Právo v CŽV) E-mail: alice.tandlerova@upol.cz Tel.: +420 585 637 688 . MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ KURZY LL.M. Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D. E-mail: lucie.kovarikova@upol.cz lukas.jakubec@upol.cz Tel.: +420 585 636 113. SÍDLO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FZV UP. Fakulta zdravotnických.

Právnická fakulta slavnostně předala diplomy devětadvaceti

Předměty zaměřené na management umění, uměleckou kritiku a popularizaci nebo autorské právo tě vyzbrojí mnoha užitečnými znalostmi a dovednostmi. Chceš být v centru dění? A to doslova. Nejen v centru města Olomouc, ale také v Uměleckém centru UP vybaveném kinosálem, galeriemi, divadlem a koncertním sálem Práva a povinnosti rodičů - legislativa. Při samotné realizaci aplikované tělesné výchovy (nejčastěji ale inkluzivní TV) je potřeba vzít v úvahu relevantní determinanty, které mají na samotný proces začleňování vliv. Nejdůležitější jednotkou, která ovlivňuje celý integrační proces, je samotný žák se SVP. Absolventi programu Právo v CŽV mají možnost být na základě splnění podmínek čl. 5 vnitřní normy PF UP č. PF-B-18/8 přijati ke studiu magisterského programu Právo a právní věda Právo dítěte • Dítě má právo při ochraně svého života a dalších svých práv požádat, i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpověd-ných za výchovu dítěte, také školy a školská zařízení o pomoc. • Škola a školské zařízení je povinno poskytnout dítěti odpovídající pomoc Ekologie a ochrana životního prostředí (Mgr.) Studium klade důraz na znalosti ze základních ekologických disciplín, další rozšiřování odborných znalostí je zaměřeno na teoretické poznatky z analýzy životního prostředí, ekologického plánování a prognostiky a studium interakcí přírody a společnosti v krajině

Autorské právo v geodézii a v kartografii. RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz. Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci. Tato prezentace je součástí projektu TD020320. Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice. Projekt je realizován za finanční podpory TA ČR Právo hmotné nám říká, jaká práva máme a právo procesní upravuje postup soudního řízení, v jehož rámci se těchto práv dovoláváme. Prameny práva Pramen práva jako pojem má více významů. Rozlišujeme pramen práva ve: formálním smyslu - jedná se o formy (právní předpisy, obyčeje a soudní rozhodnutí), ve.

Mgr

Ústav pedagogiky a sociálních studií nabízí bezplatnou sociálně-právní pomoc především v oblastech: problematiky výživného, domácího násilí, náhradní rodinné péče, rodinně- právních vztahů, společného jmění manželů, odpovědnosti za škodu, ochrany osobnosti, pracovních s I v případě, že by pracovník souhlas s pracovní cestou tímto způsobem dal, má podle ust. § 106 odst. 1 zákoníku práce právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podle ust. § 106 odst. 2 zákoníku práce má právo odmítnout výkon práce, o němž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným. Práva na ZČU nebo UPOL už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti Mgr. Michal Nguyen (předseda) michal.nguyen01@upol.cz prof. Dr. Wilken Engelbrecht wilken.engelbrecht@upol.cz Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. martin.fafejta@upol.cz. Podávání nominací. Právo podávat návrh na kandidáta na funkci děkana FF UP má každý člen nebo skupina členů akademické obce FF Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z věd o výchově (pedagogiky a andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých) a z podpůrných věd jako je (školský) management, právo, ekonomie, psychologie a sociologie a v praktických dovednostech v oblasti rozvoje a kultivace vzdělávání

© 2021 Katedra fyzikální chemie, PřF UP, tř.17. listopadu 12, 771 46 Olomouc Facebook | Obsah podléhá licenci Creative Commons | Obsah podléhá licenci. Právo odborově se organizovat je zakotveno zejména v čl. 27 Listiny základních práv a svobod, v Mezinárodním paktu hospodářských, sociálních a kulturních práv, v Evroé sociální chartě, v úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 87, o svobodě odborů a ochraně práva odborově se sdružovat, v úmluvě Mezinárodní. Vyučující Vítek Karel, JUDr. Obsah předmětu Hlavní témata: 1.Základní prameny medicínského práva 2.Poskytovatelé zdravotních služeb a jejich základní práva a povinnosti, práva a povinnosti sestry, práva a povinnosti dětského pacienta 3.Zdravotnická dokumentace 4.Mlčenlivost 5.Náležitá odborná péče - postup lege artis 6.Základní práva a povinnosti pacientů. Mgr. Ing. Václav Bazgier, Ph.D. vědecký pracovník: 58 563 4769 vaclav.bazgier@upol.cz: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. docent: 58 563 4769 karel.berka@upol.c Koordinační centrum SAP VVŠ (KC VVŠ) bylo založeno šesti moravskými veřejnými vysokými školami (JAMU, MENDELU, UPOL, UTB, VŠB-TUO, VUT) v červenci 2004 jako sdružení bez právní subjektivity

Projekt Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR

Služba webového přihlášení - Prošlá žádost. Tato stránka se pravděpodobně zobrazila po použití tlačítka Zpět v prohlížeči během prohlížení zabezpečeného webu nebo aplikace. Případně byla použita v záložce adresa webového přihlašovacího formuláře namísto adresy odpovídající stránky K nejvýraznějšímu porušování lidských práv na Kubě došlo brzy po revoluci. V průběhu 60. let byly vydány základní zákony a nařízení, které lidská práva omezovaly. Tento stav zůstal víceméně nezměněn až do poloviny 70. let. V roce 1976 byla schválena nová ústava, z níž vycházela nová právn Právo ve vzdělání KPVZ 12 JUDr. Eva Šimečková, Ph.D Ko 5 Sociální aspekty řízení vzdělávacích institucí KSAR 12 doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D Ko 5 Veřejné finance KPG/KVFIF 12 Ing. Alena Opletalová, Ph.D. , Ko 4 Základy výzkumu ve vědách o výchově KZW 12 doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. Ko upol.cz. Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Název předmětu . Didaktika a metodika výchovné práce v etopedii. právní rámec výkonu, vztahy zařízení a dětí, práva a povinnosti, specifika a rizikové faktory, specifika pedagogické práce (intervence, reedukační, terapeutické, zážitková pedagogika).. HC Univerzita Palackého v Olomouci, z.s. zapsaný u krajského soudu v Ostravě, L 15542. e-mail: hokej.eshop@upol.cz. web: hokej.upol.cz/eshop. (dále jen prodávající ) Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou.

Vizitka: Právnická fakulta UP

Křížkovského 8 771 47 Olomouc E-mail: u3v@upol.cz Tel.: +420 585 633 40 PF UPOL, Právo a právní věda 2020 has 538 members. Diskuzní skupina pro letošní prváky, studenti z vyšších ročníků jsou samozřejmě vítáni také Trestní právo má za úkol chránit společenské vztahy, zájmy a hodnoty před trestnými činy a jejich pachateli. Co je trestným činem, stanoví trestní zákony, zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Jedině za takové jednání, označené zákonem jako trestný čin, může být jeho pachatel odsouzen a potrestán

Jaký typ studia hledáte? Více informací o studiu na Univerzitě Palackého najdete zde Test pro Evroé právo a politiky EU. Test se skládá z 40 úloh z politologie a reálií české politiky, práva a evroé integrace. Je určen pro uchazeče o obor Evroé právo a politiky EU Právnické fakulty UPOL. Přípravné kurzy, tištěné publikace a internetové kurzy Společenské vědy Bakalářské studium - prezenční forma. Bakalářské studium studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání je koncipováno pro zájemce o studium společenských věd (zejména filozofie, politologie, mezinárodních vztahů, socio-kulturní antropologie, ekonomie, historie, sociologie a práva) v kombinaci s dalším oborem bakalářského studia

Univerzita Palackého v Olomouc

SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V Č 6. 2021. Knihovna UP (Zbrojnice i všechny fakultní pobočky) zůstává po celé léto otevřena. Přístup k e-zdrojům je nyní komfortnější. 4. 5. 2021. Na portále e-zdrojů (ezdroje.upol.cz) byla přidána technologie EZproxy, která umožňuje přístup k e-zdrojům mimo univerzitní síť Pojem právní subjektivity upravuje § 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (OZ). Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (NOZ), nazývá právní subjektivitu právní osobností. Takovou schopnost má každá živá fyzická osoba, i nenarozené dítě, za předpokladu, že se narodí živé Právní minimum vysokoškoláka (PMV) Pokročilé cvičení z fyzikální chemie 1 (POK1) Pokročilé cvičení z fyzikální chemie 2 (POK2) Programování pro chemiky (PPCH) Prezentační software pro chemii (PRSC) Struktura atomů a molekul (SAM) Seminář z fyzikální chemie (KFC/SFC) Seminář z matematiky (SEM, SEMA Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II. Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva. Materie je rozdělena do dvou svazků, hraničním článkem je série předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví. Cena.

Ústav pedagogiky a sociálních studi

ýlÁnek 10 - rozhodnÉ prÁvo a pŘÍsluŠnÝ soud 10.1 Smlouva se řídí právním řádem ýeské republiky. 10.2 Příslušný soud ýeské republiky urený v souladu s jejími příslušnými vnitrostátními právními předpisy je výluþ Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají, jde o základní lidské právo-Právo rozhodovat o zveřejnění díla-Právo osobovat si autorství-Právo na nedotknutelnost díla Práva majetková trvají za života autora a 70 let po jeho smrti, jsou předmětem dědického práv

Ochrana osobních údajů: Univerzita Palackého v Olomouc

Kromě tlumočení a překladu jsem studoval i právo, tudíž se specializuji především na právní překlad a právní lingvistiku, a to jak ve svém výzkumu, tak jako aktivní překladatel. Zároveň vedu kurz Právního minima pro překladatele a tlumočníky, kde se věnuji zájemcům o jmenování soudním tlumočníkem Postgraduální studium. Doktorský studijní program Imunofarmakoterapie. Study programme | Immunopharmacotherapy. Doktorský studijní program Lékařská imunologie. Study programme | Medical Immunology Obecný právní režim poplatků spojených se studiem naleznete zejména v ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VŠ) Nabízíme nejen zvládnutí korejského jazyka, ale také možnost získat prakticky využitelné znalosti marketingu, základů práva, makroekonomie, řízení lidských zdrojů a mnoho dalšího. Jižní Korea je ekonomicky silná země, což se projevuje i ve vysoké míře investic v České republice. V ČR jsou nyní desítky korejských firem, kterým chybí zaměstnanci se znalostí. Pojem podpůrná opatření se poprvé objevil ve znění vyhlášky č. 73 z roku 2005. O této normě je více uvedeno v kapitole č. 3 této části Katalogu podpůrných opatření. V této kapitole je představeno pojetí podpůrných opatření (dále také PO) podle novely školského zákona z roku 2015

Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7. - 10. listopadu, Telč - Seminář bude zahrnovat sekci právně-ekonomickou Vliv práva na ekonomiku a ekonomiky na právo. České a polské zkušnosti a sekci překladatelskou Čeština a polština v překladu, tlumočení a mezikulturní komunikaci Na mapě Univerzity Palackého lze vyhledávat univerzitní budovy, oddělení, menzy, koleje a další místa spojená se studentským životem v Olomouci OUSHI je vědecká a výzkumná organizace, jejímž cílem i posláním je vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví, se zvláštním důrazem na sociální a spirituální determinanty zdraví. Institut byl založen roku 2011, jeho zakladatelé jsou prof. Peter Tavel a prof. Andrea Madarasová Gecková. Témata, na která se. Protistátní trestné činy včera a dnes. Pátek 15. říjen 2021, 8:00. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v příloze si dovoluji zaslat pozvánku na letošní konferenci Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU, která se bude konat v pátek 15. října 2021 a bude věnována problematice protistátních trestných činů

MgrJazyková zkouška ECL: Centrum jazykového vzdělávání

Právo - Univerzita Palackého v Olomouc

About the school. This is the 7th International Summer School in Refugee Law and Rights founded 2012 in Sarajevo, by late OBE Prof. Emerita Barbara Harrell-Bond from the University of Oxford and Dr Selma Porobić. Due to global pandemic sparked by a coronavirus, border closures and the long-lasting travel restrictions, this year's edition of. Mgr. Ing. Markéta Blažková Mgr. Jakub Bortlík Mgr. Anya Chalupová, office hours: by appointment Mgr. Petra Charvátová, office hours: Thu 14:00 - 15:00 or by appointmen

Katedra ústavního práva: Právnická fakulta U

Knihovní fond je zaměřený na právo, politologii, sociologii a další příbuzné obory. Součástí Knihovny PF je Evroé dokumentační středisko. Ve fondu knihovny je evidováno 20 691 knihovních jednotek a 3 745 trvale uchovávaných časopisů zaměřených na právo, politologii, sociologii a další příbuzné obory Právo na tenkém ledě. In: FILOSOFIA KAI SUNOUSIA, VUP Olomouc,2002. Obsah a rozsah pojmu. AUPO Philosophica V. Logika filosofických pověr. AUPO Philosophica V. Nevyužité role logiky v právu. In: České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy. MU Brno, 2003. Bezespornost normativních systémů PhD programs. Ph.D. students are profiled for deep orientation in the principles of basic, clinical and applied. They will be trained in he field of vaccine design including construction of vaccination antigens either wild type or chimeric based on protein, glycoprotein, or DNA/RNA; antigen modification for targeted induction of cytotoxic T.

Katedra církevních dějin a církevního práva

Pro doplnění: Specializované knihovny při převádění knih vycházejí z platné legislativy, z práva člověka s postižením na edukaci a přístupu k informacím (Listina zá-kladních práv a svobod; Listina práv EU; Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů; Zákona č. 35/1965 Sb. upol.cz. Určeno pro: Speciální pedagogika - dramaterapie (SPDR-NMgr), právní rámec výkonu, vztahy zařízení a dětí, práva a povinnosti, specifika a rizikové faktory, specifika pedagogické práce (intervence, reedukační, terapeutické, zážitková pedagogika) Zaregistrujte svou firmu do aplikace Okno do praxe. 5. Logo. Logo je velmi důležitým prvkem při prezentaci vaší firmy a je také jednou z podmínek k dokončení registrace Welcome to Palacky University Map. Browse university buildings, departments, canteen, dorms and other places related to students living Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP Olomouc. V otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních a pracovních se vám budou věnovat pracovníci Katedry psychologie FF UP: Martin Dolejš, Marek Kolařík, Martin Kupka, Kateřina Palová, Jaroslava Suchá, Tereza Rumlerová

Projekt Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP, zkráceně Law in English, zavádí ucelený modul výuky v angličtině zaměřený na předměty v oboru mezinárodního, evroého a ústavně-srovnávacího práva s lidskoprávní komponentou. Jeho cílem je rozvinout aktivity napomáhající zvýšení konkurenceschopnosti absolventů PF UP, co se týče odborných a. Katedra si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty, které nebudou směřovat ke studentům či absolventům jednooborové psychologie nebo jiné komerční nabídky. Podklady můžete zasílat jako text e-mailu nebo ve formátech doc, docx, pdf, bmp, jpg Tohoto práva však student v průběhu stejného studia může využít pouze jednou. Po opětovném odevzdání práce má student právo na konání obhajoby i přes nedoporučující stanovisko vypracovaných posudků; je-li však po provedení obhajoby v takovém případě práce hodnocena jako nevyhovující, práce nebyla obhájena. Slavíčková P. Právní úprava účetnictví v českých zemích v minulosti. In Vojáček L., Tauchen J. (Eds.) 1. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. 2013 dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro objednatele (subjekt údajů) právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek