Home

Aktinoidy prvky

Aktinoidy jsou podle současné mezinárodní chemické nomenklatury skupinou patnácti chemických prvků počínajících aktiniem, tedy prvků s protonovým číslem 89 až 103 (dříve se pod tento název řadilo pouze čtrnáct prvků následujících za aktiniem). V zemské kůře se vyskytují ve využitelných množstvích thorium (8,1 ppm) a uran (2,3 ppm) Jako aktinoidy se označuje skupina 15 prvků s protonovým číslem od 89 do 103, všechny prvky jsou radioaktivní a spadají do f-bloku PSP.Poslední prvek, který se vyskytuje v přírodě je plutonium, těžší aktinoidy jsou umělé

Aktinoidy - Wikipedi

Aktinoidy - jsou chemické prvky, jejichž atomové číslo je v intervalu 90 až 103. V zemské kůře se vyskytují ve využitelných množstvích thorium (8,1 ppm) a uran (2,3 ppm). Druhý jmenovaný je v zemské kůře zastoupen podobně jako Cín (2,1 ppm) encyklopedie chemických prvků. Základní údaje Wikipedia cs.wikipedia.org/wiki/Aktinoidy

Aktinoidy (f - prvky) obsadzujú orbitály 5f a 6d. Sú to prvky siedmej periódy vyskytujúce sa za aktíniom. Prvky za uránom nazývame TRANSURÁNY Lanthanoidy jsou podle současné mezinárodní chemické nomenklatury skupinou patnácti chemických prvků počínajících lanthanem, tedy prvků s protonovým číslem 57 až 71 (dříve se pod tento název řadilo pouze čtrnáct prvků následujících za lanthanem, které doplňují jeho elektronovou konfiguraci do orbitalu 4f). Veškeré lanthanoidy vykazují velmi podobné chemické. Mezi aktinoidy patří 14 prvků za aktiniem v sedmé periodě: thorium Th, protaktinium Pa, uran U, neptunium Np, plutonium Pu, americium Am, curium Cm, berkelium Bk, kalifornium Cf, einsteinium Es, fermium Fm, mendělevium Md, nobelium No, lawrencium Lr. S rostoucím protonovým číslem postupně obsazují s malými odchylkami orbitaly 5f a 6d Ľahké aktinoidy sa tak podobajú skôr na d-prvky ako na lantanoidy.. Od amerícia smerom k ťažším aktinoidom sa začína stabilizovať oxidačný stupeň +III, tam je podobnosť sa lantanoidmi väčšia. Charakteristickou črtou aktinoidov je tiež postupné zmenšovanie iónových polomerov s narastajúcim atómovým číslom Více než 97 % světové produkce prvků vzácných zemin pochází z Číny. Velmi nadějná ložiska lanthanoidů v hodnotě více než 200 mld USD, se nalézají v kanadské provincii Alberta. Ve fázi průzkumu je nadějné ložisko Kvanefjeld v Grónsku. V roce 2011 byla zahájena pokusná těžba lanthanoidů v ložisku Mount Weld v.

Chemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MU

Aktinoidy - Web o chemii, elektronice a programován

 1. d - prvky - valenční elektrony obsazují hladiny ns 1-2 (n-1) d 1-10, kde je rovno číslu periody (prvky 3. - 12. skupiny) Vnitřně přechodné lanthanoidy a aktinoidy f - prvky - valenční elektrony obsazují hladiny ns a (n-2) f, popřípadě i (n-1) d, tzv. lanthanoidy a aktinoidy; s prvky - II
 2. nejsou zařazovány prvky Be, Mg, přestože se vyznačují elektronotou.
 3. Aktinoidy: prvky s protonovými čísly 90 až 103 : Transurany: prvky následující za uranem s protonovými čísly 93 a více : Platinové kovy: Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt : Prvky lze klasifikovat také podle několika hledisek. Podle fyzikálně chemických vlastností se prvky dělí na kovy, nekovy a polokovy..
 4. Do VI.B skupiny neboli mezi kovy skupiny chromu se řadí chrom Cr, molybden Mo a wolfram W. Někdy sem bývá zařazován uran, který patří mezi aktinoidy. Prvky mají 6 valenčních elektronů v orbitalech ns a (n-1)d. Uspořádání valenčních elektronů není u všech prvků stejné: 24 Cr: [Ar] 3d 5 4s 1. 42 Mo: [Kr] 4d 5 5s 1. 74 W.
 5. - Sc, Y, La, lanthanoidy transurany - prvky nacházející se za uranem Zpět Studijní materiály . Založit tajný web . Kontrola pravopisu . Bazar učebnic . Slovník Studijní materiály. Se
 6. Vnitřně přechodné prvky. 1. Elektronová konfigurace f-prvků. Lanthanoidy ( 58 Ce - 71 Lu) a aktinoidy ( 90 Th - 103 Lr) patří mezi f-prvky, neboť jejich valenční elektrony obsazují až orbital typu f. Zatímco u lanthanoidů se jedná o orbital 4f, pro aktinoidy je tímto orbitalem 5f. 2

Chemie - Lanthanoidy a Aktinoid

 1. Americium (Am) Americium (latinsky Americium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 95.Nachází se v 0. periodě a 10. skupině. Patří mezi aktinoidy
 2. ut, není ve skutečnosti vůbec snadné. Dzubův tým teď hledá prvky nobelium (102.
 3. Sc, Y, La a dále prvky s protonovým číslem 58 až 71 Lanthanoidy Prvky s protonovým číslem 58 až 71 Aktinoidy Prvky s protonovým číslem 90 až 103 Transurany Prvky následující za uranem Platinové kovy Ru, Rh, Pd, Os, Ir, P

Lanthanoidy jsou skupinou 15. prvků s protonovým číslem od 57 do 71, od lanthanu až po lutecium. Souhrně se označují zkratkou Ln. Lanthanoidy. Credit: Commons. Lanthanoidy nepatří mezi vzácné prvky, kromě nestabilního promethia, je zastoupení všech lanthanoidů v zemské kůře v jednotkách až desítkách ppm. Získávají se. Zbývající aktinoidy, nazývané transurany, byly připraveny uměle, a to ostřelováním těžkých jader např. uranu neutrony nebo jádry lehčích prvků. Tyto prvky jsou radioaktivní, uvolňují silné záření a vznikají ve velmi malých množství (3 atomy mendelevia

Aktinoidy Chemické prvk

 1. Vnitřně přechodné prvky. V analogii k přechodovým prvkům je používán také výraz vnitřně přechodné prvky, kterým se označují prvky f-bloků periodické tabulky prvků. Jedná o lanthanoidy (prvky s atomovým číslem 57-71) a aktinoidy (prvky s atomovým číslem 89-103)
 2. Aktinoidy jsou radioaktivní a prvky za uranem je nutné připravovat uměle, v přírodě se nevyskytují., dále pak v ekonomičnosti a bezpečnosti. Trochu hůře na tom je v oblasti fyzické ochrany a možnosti zneužití jaderného materiálu, jelikož reaktor vyprodukuje více plutonia, než dokáže sám spálit
 3. , přechodné kovy, aktinoidy, lanthanoidy a kovy jsou skupinově známy jako kovy. 3 Halogeny a vzácné plyny jsou také nekovy.. Stav za standardní teploty a tlaku. prvky s červeným protonovým číslem mají skupenství plynné.
 4. Anorganická chémia 2, STU, Bratislava 1995, ISBN 80-227-0740-6 (CS) Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle. Distanční výuka je realizována online dle rozvrhu

Detail předmětu. Obecná a anorganická chemie II. FCH-BCT_ACH2 Ak. rok: 2014/2015 Ak. rok: 2014/201 encyklopedie chemických prvků. Základní údaje Wikipedia cs.wikipedia.org/wiki/Aktinoidy 2.1.2 Minoritní aktinoidy Ačkoliv se lanthanoidy i aktinoidy řadí mezi f-prvky, je mezi nimi jeden zásadní rozdíl, díky kterému jsme schopni tyto prvky od sebe separovat. 4f orbitaly v lanthanoidech jsou situovány za 5d orbitaly, zatímco 5f orbitaly u aktinoidů přesahují 6d orbitaly. Takže navzdory podobný Periodická tabulka prvků. Krátká a dlouhá forma (nejpoužívanější, obsahuje také lanthanoidy a aktinoidy), z netradičních modifikací představuje hlavní příklad tabulka prvků podle jejich výskytu na Zemi. Prvky v periodické tabulce jsou uspořádané do 7-mi horizontálních řad - period, které jsou označované. Lanthanoidy a aktinoidy jsou chemické prvky, které jsou přítomny v sérii lanthanidů a aktinidů v periodické tabulce. Tyto prvky se nazývají f blokové prvky. Je to proto, že jejich valenční elektrony jsou v orbitále jejich atomů. Všechny lanthanoidy a aktinoidy jsou kovy. Říká se jim také vnitřní přechodné kovy

prvky v periodické tabulce jsou uspořádány: o podle vzrůstajícího protonového čísla . o do 7 vodorovných řad - PERIOD (podobné prvky jsou umístěny pod sebou). o do 18 svislých sloupců - SKUPIN (sdružující chemické prvky podobných vlastností). o tabulka se vyčleňuje ze 6. periody 14 prvků za lanthanem (lanthanoidy) a ze 7. periody 14 prvků za aktinem (aktinoidy. 14 prvků 6. periody následujících za lanthanem = lanthanoidy 14 prvků 7. periody následujících za aktiniem = aktinoidy souhrnný název pro lanthanoidy a aktinoidy = vnitřně přechodné prvky nejsou součástí žádné skupiny Rozdělení prvků podle valenčních elektron > Vzácné a umělé prvky > Aktinoidy (s výjimkou thoria a uranu), především transurany ® radioaktivní Ţ nezachovaly se; vyrábějí se uměle pomocí jaderných reakcí. Objevy nových transuranů - až do Z = 118 (ununoctium). Výjimka ze středu Medělejevovy tabulky: technecium Tc 43 - nemá stabilní isotop

1. Aktinoid

Mimo elektronegativity, relativní atomové hmotnosti a spousty dalších, pro většinu nesrozumitelných, užitečných údajů, obsahovala také triky pro lepší zapamatování. My vám je teď přinášíme rozšířené o lanthanoidy a aktinoidy. Přesto to má jednu nevýhodu. Zásadní, ale dá se překonat Zoznam chemických prvkov podľa mena. z Wikipédie, slobodnej encyklopédie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Toto je zoznam chemických prvkov zoradených podľa mena. Slovenský názov prvku (latinský názov prvku) Značka. Protónové číslo. Rel. at. hmotnosť Při jedné hodině chemie, když jsem neměl co dělat, jsem si procházel jednu chemickou učebnici a narazil jsem na mnemotechnické pomůcky pro zapamatování periodické tabulky prvků. Po jejich přečtení jsem se smíchem málem složil pod lavici, protože některé hlášky opravdu stojí za to. Ostatně posuďte sami. Vodorovné.

prvky zařazené ve skupinách B se nazývají přechodné (d - prvky) Aby periodická soustava prvků nebyla příliš dlouhá, vyčleňuje se z 6. periody 14 prvků následujích za Lanthanem. Proto se nazývají Lanthanoidy. Dále se vyčleňují prvky ze 7. periody, které jsou za Aktinem a proto se nazývají Aktinoidy Aktinoidy jsou chemické prvky, které lze nalézt v sérii aktinidů f bloku v periodické tabulce prvků. Všechny aktinoidy jsou radioaktivní prvky vzhledem k jejich nestabilní povaze. Nemají stabilní izotopy. Tyto prvky se skládají z velmi velkých atomů. Aktinoidy mají své valenční elektrony v orbitálu 5f Prvky lze klasifikovat také podle několika hledisek. Podle fyzikálně chemických vlastností se prvky dělí na kovy, nekovy a polokovy. Podle zařazení do periodické soustavy je můžeme dělit: prvky nepřechodné (prvky A skupin); prvky přechodné (prvky B skupin); prvky vnitřně přechodné (lantanoidy a aktinoidy)

Aktinoidy aktinoidy jsou chemické prvky jejichž atomové číslo je v intervalu 90 až 103 nestálé, mají mnoho izotopů všechny aktinoidy lehčí než uran (transurany) se připravují v urychlovačích nebo v jaderných reaktorech. Title: PowerPoint Presentatio Periodická tabulka prvků je graficky zpracovaný soubor všech prvků uspořádaných důmyslně podle vlastností daných prvků. Největší zásluhu na sestavení její dnešní podoby má ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev.Roku 1869 zjistil, že vlastnosti prvků, uspořádaných podle jejich atomové hmotnosti, se za nějaký čas vždy opakují Aktinoidy Aktinoidy jsou skupinou patnácti chemických prvků počínajících aktiniem, tedy prvků s protonovým číslem 89 až 103. Výskyt V zemské kůře se vyskytují ve využitelných množstvích thorium (8,1 ppm) a uran (2,3 ppm). Dále jsou ve stopových koncentracích v přírodě přítomny některé izotop periodická tabulka prvků - zákonitosti. 7 period - řádků. 16 - skupin - sloupců - značí se buď 1-16 nebo IA - VIIIA a IB - VIIIB (hlavní a vedlejší) vyčleněny lanthanoidy (Z 58 - 71) a aktinoidy (90 - 103) - (vnitřně přechodné prvky) lze dělit na s-prvky, p-prvky, d-prvky, f-prvky Krátká tabulka - v současnosti se nevyužívá, d-prvky byly zařazeny společně pod p-prvky a s-prvky do dvou řádků, f-prvky (lanthanoidy a aktinoidy) byly zařazeny pod tabulku. Tabulka byla stejně jako dlouhá tabulka rozdělena do 7 period a VIII skupin

PPT - PSP- periodická sústava prvkov Periodický zákon

Aktinoid (značka An) je pomenovanie pre člena skupiny chemických prvkov, nachádzajúceho sa v 7. perióde periodickej tabuľky prvkov za aktíniom s protónovým číslom 90 až 103, teda prvky tórium až lawrencium. Pre podobnosť chemických vlastností však býva do skupiny zaraďované aj samotné aktínium Dzuba a spol. navrhují, že aktinoidy a další prvky vznikají na hvězdě Przybylského tak, že jsou produktem rozpadu supertěžkých prvků ostrova stability. Zní to jednoduše, ale hledat spektra prvků, které vydrží jen několik hodin nebo minut, není ve skutečnosti vůbec snadné. Dzubův tým teď hledá prvky nobelium (102.

Periodická soustava prvk

éíslu periody (prvky 3.-12. skupiny) Mezi VNITNNÈ PNECHODNÉ PRVKY pattí: f-prvky, jejichŽ valenéní elektrony obsazují hladiny ns a (n — 2) f; popiípadë i (n —l)d, tzv. lanthanoidy a aktinoidy Prvky podle fyzikálních vlastností múŽeme délit na: NEKOVY - prvky s velkou elektronovou afinitou, se strukturou valenéních orbi = prvky f-bloků periodické tabulky prvků. Jedná o lanthanoidy (prvky s atomovým číslem 57-71) a aktinoidy (prvky s atomovým číslem 89-103). Lanthanoidy - mají podobné chemické vlastnosti a používají se do speciálních slitin, laserech, barevné obrazovky televizorů - europium za uranem - transurany (Np, Pu, Am..., pouze aktinoidy) Prvky z jedné skupiny mají podobné vlastnosti. Číslo hlavní skupiny (A) udává počet elektronů ve valenční vrstvě. Chceme- li zjistit, kolik jich mají prvky v B- skupině, tak se zaměříme na číslo periody- právě to udává počet valenčních elektronů Periodická soustava prvk Názvosloví chemických prvků. 0. 1.1. Kr, Xe, Rn prvky vzácných zemin Sc, Y, La, Ce až Lu lanthanoidy Ce až Lu aktinoidy Th až Lr transurany Np až Lr triáda železa Fe, Co, Ni lehké kovy platinové Ru, Rh, Pd těžké kovy platinové Os, Ir, Pt Nově byly zavedeny tyto skupinové názvy (tabulka 6):.

Aktinoidy - O škole - O škole - Deti a m

Jak si zapamatovat periodickou tabulku prvků? 16.2.2018. Periodická tabulka prvků je mučícím nástrojem prakticky pro všechny studenty. Chcete vědět, jak se chemické prvky rychle naučit? Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich. Dmitrij Ivanovič Mendělejev •1869 objev periodické tabulky prvků Jeden si bere námět, jaký se mu právě naskytl.Druhý se zabývá určitou myšlenkou.Obrazně řečeno, jeden jde temným labyrintem poslepu, možná, že narazí na něco užitečného a možná, že si přitom rozbije hlavu.Druhý vezme třeba jen malou lampu a svítí si jí ve tmě Dlouhá PT - v současné době nejčastěji používaná (lanthanoidy a aktinoidy jsou oddělené) Krátká PT - tzv. skupiny A a B jsou dohromady, v současné době se příliš nepoužívá Velmi dlouhá PT - lanthanoidy a aktinoidy jsou vmezeřeny mezi s- a d- prvky, nepoužívá se Charakteristika dlouhé PT

chemické prvky; aktinoidy; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl. Tradiční skupinové názvy prvků alkalické kovy Li, Na, K, Rb, Cs, Fr kovy alkalických zemin Ca, Sr, Ba, Ra chalkogeny O, S, Se, Te, Po halogeny F, Cl, Br, I, At vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn prvky vzácných zemin Sc, Y, La, Ce až Lu lanthanoidy Ce až Lu aktinoidy Th až Lr transurany Np až Lr triáda železa Fe, Co, Ni lehké. V jiných jazycích Dansk Deutsch English Esperanto Español Suomi Français Italiano Nederlands Polski Português Simple English Svensk f-prvky prvky s valenčními elektrony v orbitalech s (někdy i d) a f ns2 (n - 2)f1(14. lanthanoidy & aktinoidy. označení pro d-prvky vnitřně přechodné prvky. najdeme zde pouze kovy o velmi podobných vlastnostech. Rozdělení prvků na KOVY, POLOKOVY a NEKOVY. KOV

Lanthanoidy - Wikipedi

Tento portál vznikl v rámci projektu OP VK Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje. Tyto prvky jsou analoga lanthanoidů a vznikají zaplňováním orbitalu 5f. Před rokem 1940 byly známy pouze aktinoidy, které se vyskytovaly v přírodě. Všechny transurany se připravují uměle. Všechny aktinoidy jsou přirozeně radioaktivní, v přírodě se nachází jen v stopových množstvích Aktinium, Thorium, Protaktinium a Uran

Tabulku zjednodušujeme tím, že vynecháváme méně běžné lanthanoidy (Z = 58 - 71) a aktinoidy (Z = 90 - 103). Úkol 1: Doplň čísla označených period a skupin Pozorně přečti text Prvky jsou v periodické tabulce uspořádány podle vzrůstajícího protonového čísla. Prvky v periodách mají stejný počet elektronových vrstev 5. d-prvky (typy komplexů, elektronové konfigurace, vlastnosti, barevnost, vlastnosti a reakce vybraných důležitých prvků) 6. lanthanoidy. 7. aktinoidy. Cíle studia: Znalosti: V kurzu anorganické chemie získají posluchači znalost systematické chemie prvků. Schopnosti 1 PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 25. říjen 2012 Název zpracovaného celku: PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (periodic table of the elements) konec 18. a počátek 19. století - známo přibližně 30 prvků - pokusy zařadit chemické prvky do systému - obsahovaly mnoho výjimek a.

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ Datum (období) tvorby: 13. 9. 2012 Ro čník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Nejběžněji se periodická tabulka zobrazuje ve zkráceném tvaru, kde jsou f-prvky - lanthanoidy a aktinoidy - vyjmuty ze svého místa v 6. a 7. periodě mezi s- a d-kovy a umístěny pod hlavní tabulku (viz obr. 1). Některé skupiny mají vlastní názvy (např. 1 Prvky 2. skupiny 13. Prvky 3. -7. skupiny. 14. Prvky 8-12. skupiny. Lanthanoidy. Aktinoidy. Podmínky absolvování předmětu . Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia. Výskyt ve studijních plánech. Akademický rok Program Obor/spec. Spec. Zaměření.

ELU

aktinidů řady v periodické tabulce (aktinoidy) zahrnuje prvky s atomovým číslem 89 prostřednictvím 103. Všechny tyto prvky jsou radioaktivní kovy. aktinidy jsou skupina 15 prvků na spodní řádek periodické tabulky. Skupina je také známá jako řada aktinidů nebo aktinoidů (termín preferovaný IUPAC) Aktinoidy jsou chemické prvky, jejichž atomové číslo je v intervalu 90 až 103. V zemské kůře se vyskytují ve využitelných množstvích thorium (8,1 ppm ) a uran (2,3 ppm ). Druhý jmenovaný je v zemské kůře zastoupen podobně jako Cín (2,1 ppm ) Aktinoidy U prvků, kteří se běžně vyskytují ve sloučeninách (zpravidla minerálech) se objevitelem rozumí chemik, který objevil daný prvek v sloučenině (minerálu - rudě), ne tedy ten, který prvek jako element následně izoloval (výjimka u prvků, jejichž sloučeniny byly již známy od starověku, pak je uveden ten chemik. zvaných aktinoidy. Tyto dvë skupiny pro vëtší prehlednost se vëtšinou z tabulky vyëleñují a uvádéjí se zvláše. Svisle je periodická soustava rozdëlena do 16 skupin. Ozna¿ují se Fímskými äslicemi a ještë velkým písmenem. Prvky následující za U(92) se Z = 93 7. period

Aktinoid - Wikipédi

aktinoidy . prvky s protonovým číslem 89- 103 (Ac-Lr) actinoids / actinides . prvky vzácných zemin : Sc, Y a lanthanoidy . rare earth metals : transurany . prvky s vyšším protonovým číslem než má uran : transuranium/uranic elements . přechodné kovy : prvky, jejichž atomy nebo ionty nemají zcela zaplněné d-orbitaly. Vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na protonovém čísle jejich atomů. Prvky jsou uspořádány v tabulce: 1) podle stoupajícího počtu protonů. 2) do sedmi vodorovných řad = PERIOD. Číslo periody udává počet vrstev v elektronovém obalu. Pod hlavní tabulkou se nacházejí lanthanoidy a aktinoidy. 3) do 18 sloupců, které. jednoduchá (8 prvků A skupin), 4. (5.) řada = první (druhá) dvojnásobná (18 prvků - 8 nepřechodných a 10 přechodných), 6. řada je velká čtyřnásobná (32 prvků - 8 nepřechodných, 10 přechodných a 14 lanthanoidů), 7. řada = neúplná (cca 20 prvků - 2 nepřechodné, 4 přechodné a 14 aktinoidů); každá skupina v řadě. s-prvky (I. A, II. A, Helium), p-prvky; vnitřně přechodné prvky: f, d-prvky (lanthanoidy a aktinoidy) přechodné prvky: d-prvky; Skupenství: plynné - prvky v pravé horní části periodické tabulky (vzácné plyny, N, O, F, Cl) kapalné - pouze 2 v přírodě se vyskytující prvky - brom a rtuť; pevné - většina prvků. v 1. skupině leží prvky podobných vlastností- mají podobnou valenční konfiguraci a stejný počet valenčních e - nepřechodné: s-prvky- I.A, II.A; p-prvky- III.-VIII.A. přechodné: d-prvky- I.-VIII.B; vnitřně přechodné: f-prvky- odtržené od 2. periody (lanthanoidy, aktinoidy) ZMĚNY FYZ. VLASTNOSTÍ V PERIODÁCH. klesá.

Základy anorganické chemie RNDr Kristýna Vondráčková

Prvky ve stejných skupinách mají podobné vlastnosti (alkalické kovy, kovy alkalických zemin, halogeny, chalkogeny, vzácné plyny) V periodách jsou si nápadně podobné prvky za lanthanem (lanthanoidy) a za aktiniem (aktinoidy) = vnitřně přechodné prvky, vyčleňuj+í se z period . Periodický zákon a valenční elektron prvky: valenční orbitaly: s: nepřechodné: ns: p: nepřechodné: ns, np: d: přechodné: ns, (n-1)d: lanthanoidy aktinoidy: vnitřně přechodné: ns, (n-1)d, (n-2)

p-prvky (prvky 13. - 18. skupiny) Přechodné prvky = d-prvky (prvky 3. - 13.skupiny) Vnitřně přechodné prvky = f-prvky (lanthanoidy, aktinoidy) Prvky podle fyzikálních vlastnost můžeme dělit na: Nekovy - prvky s velkou elektronovou afinitou (halogeny) Polokovy - prvky mající některé vlastnosti kovů a nekovů (B, Si, Te hlavní (A) - nepřechodné prvky s valenčními e-v orbitalech s, p, vedlejší (B) - přechodné prvky s valenčními e-v orbitalech d, prvky vnitřně přechodné - lanthanoidy a aktinoidy s valenčními e- v orbitalech f; všechny prvky ve skupině mají stejný počet valenčních e-a podobné vlastnost

Lanthanoidy - prvk

jsou prvky, jejichž atomy v základním stavu mají valenční elektrony v orbitalech ns, (n-1)d a (n-2)f. Označují se jako lanthanoidy a aktinoidy. Většinou jsou tyto prvky vyjmuty z periodické tabulky kvůli jejímu zkrácení. Např. uran. orbital ; prvek; PSP; Prvky nepřechodn přechodné = vedlejší prvky-d- prvky = valenční elektrony v orbitalech ns a (n-1)d . vnitřně přechodné -f-prvky - lanthanoidy a aktinoidy - valenční elektrony v orbitalech ns a (n-2)f . rozdělení skupin prvků : alkalické kovy - I.A -s 1 prvky - H, Li, Na, K, Rb, Cs, F Vysoká hodnota elektronegativity značí prvky, které se rády redukují, vyskytují se tedy převážně se záporným nábojem. Naopak nízká hodnota elektronegativity ukazuje, že se kovy velmi snadno oxidují a vyskytují se převážně jako kationty (kladně nabité částice) Periodický systém prvků - mnemotechnické pomůcky Aktinoidy Ačkoli Tuhá Paliva Určitě Nepatří Původním Americkým Cementovým Býkům, Californští Eskymáci Formují Medvědy Norským Lordům. nebo 89 (89 Ac) Activních Thébanů Páchalo Ukrutné Nepřístojnosti Půjčujíce Americký Camý v 2. pol. 19. stol. bylo známo 63 prvků a chemici se je snažili utřídit. řešení našel ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev. zjistil, že vlastnosti prvků a jejich sloučenin se pravidelně (periodicky) opakují. sestavil tedy mu všechny známé prvky do přehledné tabulky podle protonového čísla

PPT - Anorganické prvky a sloučeniny PowerPointChemické vzorce tabulka - chemické názvosloví a vzorce

Periodická soustava prvků - maturitní otázka Biologie

Většina prvků jsou pevné látky (znázorněny modře); Pouze 2 prvky jsou za normální teploty a tlaku kapaliny - brom a rtuť (znázorněny žlutě).; Některé prvky jsou za normální teploty a tlaku plyny (znázorněny bíle).. Vzácné plyny tvoří samostatné atomy, které se neslučují v molekuly.; Ostatní plyny (vodík, dusík, kyslík, fluor, chlor) tvoří dvouatomové. Jak se naučit chemické prvky? Mnemotechnické pomůcky pro periodickou tabulku. 5. 6. 2018 Adéla Lišková Vstoupit do diskuse. Témata: mnemotechnické pomůcky. Periodická soustava prvků není jen mučícím nástrojem dětí na základní škole. Každý chemický prvek má své má své mezinárodní označení, kterým je právě. Aktinoidy jsou podle současné mezinárodní chemické nomenklatury skupinou patnácti chemických prvků počínajících aktiniem, tedy prvků s protonovým číslem 89 až 103 (dříve se pod tento název řadilo pouze čtrnáct prvků následujících za aktiniem). 22 vztahy ALKALICKÉ KOVY : s - prvky (nepřechodné prvky): KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN : d - prvky (přechodné prvky): LANTHANOIDY : p - prvky (nepřechodné prvky): AKTINOIDY : f - prvky (vnitřně přechodné prvky): CHALKOGENY : HALOGENY : VZÁCNÉ PLYN Barevné rozlišení rozděluje prvky na kovy, polokovy a nekovy, barevné označení pak dělí jednotlivé prvky na alkalické kovy, kovy alkalických zemin, chalkogeny, halogeny, vzácné plyny, lanthanoidy, aktinoidy, triádu železa, triádu lehkých platinových kovů a triádu těžkých platinových kovů

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

Skupinové ná - web

Periodická tabulka prvků. Nejběžněji se periodická tabulka zobrazuje ve zkráceném tvaru, kde jsou f-prvky - lanthanoidy a aktinoidy - vyjmuty ze svého místa v 6. a 7. periodě mezi s- a d-kovy a umístěny pod hlavní tabulku (viz obr. 1) Prvky jsou rozděleny do 10 kategorií: • Nekovy • Vzácné plyny (inertní plyny) • Alkalické kovy • Kovy alkalických zemin • Metaloidy (polokovy) • Halogeny • Přechodové kovy po přechodu • Přechodové kovy • Lanthanoidy (kovy vzácných zemin) • Aktinoidy uveďte příklady prvků v periodách viz otázka 10. prvky jsou v tabulce rozděleny na s, p, d a f prvky podle výstavby el. obalu, konkrétně podle umístění_____ periodická tabulka je grafickým znázorněním ____ Prvky ze stejné skupiny mají zpravidla podobné vlastnosti. Co jsou to Lanthanoidy? Lanthanoidy jsou skupinou prvků, které následují za prvkem Lanthanem a které mají řadu společných vlastností. Co jsou to Aktinoidy? Aktinodiy jsou skupinou prvků, které následují za prvkem Aktiniem a které mají řadu společných vlastností

Periodická soustava prvků - referát - Seminárky, referáty

Vnitřně přechodné prvky E-ChemBook :: Multimediální

PPT - Úvod do chemie 1 PowerPoint Presentation, free:: OSEL